شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1399/03/24

جسی903 | آتی - بورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/02/24
تعداد:1
حجم:1
ارزش:48.72 میلیون
اولین:48,722
کمترین:48,722
بیشترین:48,722
قیمت:48,722
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:48,722
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/23
تعداد:1
حجم:1
ارزش:48.72 میلیون
اولین:1
کمترین:48,722
بیشترین:48.722 میلیون
قیمت:48,722
تغییر:29,026.00
درصد تغییر:147.37
قیمت:48,722
تغییر:6,704.00
درصد تغییر:15.96
تاریخ : 1399/02/17
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:19,696
کمترین:19,696
بیشترین:19,696
قیمت:19,696
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:42,018
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/16
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:19,696
کمترین:19,696
بیشترین:19,696
قیمت:19,696
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:42,018
تغییر:22,322.00
درصد تغییر:113.33
تاریخ : 1398/12/25
تعداد:1
حجم:1
ارزش:19.7 میلیون
اولین:19,696
کمترین:19,696
بیشترین:19,696
قیمت:19,696
تغییر:5,163.00
درصد تغییر:20.77
قیمت:19,696
تغییر:5,163.00
درصد تغییر:20.77
تاریخ : 1398/12/14
تعداد:1
حجم:1
ارزش:24.86 میلیون
اولین:24,859
کمترین:24,859
بیشترین:24,859
قیمت:24,859
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:24,859
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی