شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زیره سبز تحویل فروردین 99

زیره سبز تحویل فروردین 99 | آتی - بورس کالا
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 332,500 0.00
قیمت پایانی: 327,284 0.00

آخرین معامله

1399/01/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 320,200 پایانی 327,284 0.00
بیشترین 344,700 کمترین 320,200
حجم 26 دفعات 26
حد قیمت - - - ارزش 850.94 میلیون
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.22 %
6 ماهه 6.84 %
9 ماهه 6.84 %
1 ساله 6.84 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مس خرید نقدی - 5,551 - - 1398/12/21
مس فروش نقدی - 5,694.5 - - 1398/12/14
سرب خرید نقدی - 1,886 - - 1398/12/14
سرب فروش نقدی - 1,813 - - 1398/12/21
نیکل خرید نقدی - 12,430 - - 1398/12/21
نیکل فروش نقدی - 12,700 - - 1398/12/14
قلع خرید نقدی - 16,975 - - 1398/12/14
قلع فروش نقدی - 17,000 - - 1398/12/14
روی خرید نقدی - 1,978 - - 1398/12/21
روی فروش نقدی - 1,978.5 - - 1398/12/21
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/12 327,284 0.06 26 26
1399/01/11 327,084 1.65 25 25
1399/01/10 332,566 1.86 3 3
1399/01/9 338,850 1.82 2 2
1399/01/7 332,800 0.00 1 1
1399/01/6 332,800 4.50 1 1
1399/01/5 318,471 6.15 7 7
1398/12/28 300,020 1.72 5 4
1398/12/27 294,940 4.86 15 14
1398/12/26 309,992 1.55 13 13
1398/12/25 305,250 2.23 2 2
1398/12/24 312,200 0.77 2 2
1398/12/22 309,820 0.00 5 4
1398/12/21 309,820 3.66 5 4
1398/12/20 298,875 0.00 4 4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی