شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه | آتی - بورس
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,272 0.00
قیمت پایانی: 5,487.5 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/4
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:5,272
کمترین:5,272
بیشترین:5,272
قیمت:5,272
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,272
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/3
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:-
کمترین:5,272
بیشترین:-
قیمت:5,272
تغییر:57.00
درصد تغییر:1.09
قیمت:5,272
تغییر:57.00
درصد تغییر:1.09
1399/02/10
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:5,215
کمترین:5,215
بیشترین:5,215
قیمت:5,215
تغییر:503.00
درصد تغییر:8.80
قیمت:5,215
تغییر:503.00
درصد تغییر:8.80
1398/12/14
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:5,718
کمترین:5,718
بیشترین:5,718
قیمت:5,718
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,718
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی