شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه | آتی - بورس
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,272 0.00
قیمت پایانی: 5,487.5 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

مس خرید نقدی

- 5,242.5 - - - آتی 1399/03/4

مس فروش نقدی

- 5,242.5 - - - آتی 1399/03/4

سرب خرید نقدی

- 1,603.5 - - - آتی 1399/03/4

سرب فروش نقدی

- 1,603.5 - - - آتی 1399/03/4

نیکل خرید نقدی

- 12,124 - - - آتی 1399/03/4

نیکل فروش نقدی

- 12,124 - - - آتی 1399/03/4

قلع خرید نقدی

- 15,495 - - - آتی 1399/03/4

قلع فروش نقدی

- 15,495 - - - آتی 1399/03/4

روی خرید نقدی

- 1,963 - - - آتی 1399/03/4

روی فروش نقدی

- 1,963 - - - آتی 1399/03/4

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

- 1,220 - - - آتی 1399/03/3

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

- 1,220 - - - آتی 1399/03/4

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

- 1,473 - - - آتی 1399/03/4

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

- 1,473 - - - آتی 1399/03/4

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

- 1,132.5 - - - آتی 1399/03/4

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

- 1,132.5 - - - آتی 1399/03/4

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

- 398.5 - - - آتی 1399/03/4

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

- 249.5 - - - آتی 1399/03/4
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی