شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

آتی بورس کالا 95,800 0.00 0.00 94,868 0.00 0.00 16:59 916 5.542 52.58 میلیارد - - 95,200 94,500 96,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 99

آتی بورس کالا 81,500 0.00 0.00 80,091 0.00 0.00 16:59 61 100 800.91 میلیون - - 79,900 79,600 82,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل فروردین 99

پسته تحویل فروردین 99

آتی بورس کالا 966,000 0.00 0.00 965,810 0.00 0.00 16:59 506 883 85.28 میلیارد - - 959,000 958,000 969,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 99

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 99

آتی بورس کالا 104,300 0.00 0.00 103,072 0.00 0.00 16:59 1,915 12.999 133.98 میلیارد - - 103,400 102,600 104,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اسفند 98

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اسفند 98

آتی بورس کالا 75,100 0.00 0.00 73,629 0.00 0.00 16:59 187 1.026 7.55 میلیارد - - 74,200 72,900 75,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل بهمن ماه 98

پسته تحویل بهمن ماه 98

آتی بورس کالا 925,000 0.00 0.00 920,417 0.00 0.00 16:56 99 115 10.58 میلیارد - - 920,000 917,000 926,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل بهمن 98

زیره سبز تحویل بهمن 98

آتی بورس کالا 331,700 0.00 0.00 332,875 0.00 0.00 16:51 6 8 266.3 میلیون - - 332,000 331,700 333,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل فروردین 99

زیره سبز تحویل فروردین 99

آتی بورس کالا 334,800 0.00 0.00 332,333 0.00 0.00 14:36 8 9 299.1 میلیون - - 332,500 330,800 334,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی ماه 98

زعفران نگین تحویل دی ماه 98

آتی بورس کالا 89,900 0.00 0.00 88,557 0.00 0.00 14:19 978 7.289 64.55 میلیارد - - 88,200 87,800 89,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 2,460 207.00 9.19 2,365 112.00 4.97 12:10 2 3 49.665 میلیون - 2,253 2,460 2,460 2,460 1 2 2,043 1 4 2,239 16.555 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 67,205 6,237.00 10.23 64,016 3,048.00 5.00 11:52 1 1 19.205 میلیون - 60,968 67,205 67,205 67,205 0 - - 0 - - 19.205 میلیون - - - - - - - - - - 8 - 8 -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 11:01 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 71,438 4,331.00 6.45 64,000 3,107.00 4.63 1398/10/30 1 1 16 میلیون - 67,107 71,438 71,438 71,438 0 4 71,438 2 - - 16 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
جسی812

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/12/19

آتی بورس 18,454 878.00 5.00 18,454 878.00 5.00 1398/10/29 1 1 18.454 میلیون - 17,576 18,454 18,454 18,454 0 - - 0 - - 18.454 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
جفلز812

آتی ش فلزات اساسی-1398/12/10

آتی بورس 274,830 0.00 0.00 274,830 0.00 0.00 1398/10/24 1 1 32.98 میلیون - - 274,830 274,830 274,830 - - - - 32.98 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جشکر903

آتی ش قند و شکر-1399/03/31

آتی بورس 67,100 4,100.00 6.51 66,149 3,149.00 5.00 1398/10/19 2 2 33.075 میلیون - 63,000 67,100 67,100 67,100 0 - - 0 - - 16.537 میلیون - - - - - - - - - - - 1 1 -
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 60,968 0.00 0.00 60,968 0.00 0.00 1398/10/8 2 2 36.58 میلیون - - 60,968 60,968 60,968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 67,910 0.00 0.00 67,983 0.00 0.00 1398/10/3 3 5 84.98 میلیون - - 68,001 67,910 68,001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر809

آتی ش قند و شکر-1398/09/30

آتی بورس 66,000 0.00 0.00 66,000 0.00 0.00 1398/10/1 1 1 16.5 میلیون - - 66,000 66,000 66,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جسی809

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/09/24

آتی بورس 13,651 0.00 0.00 13,651 0.00 0.00 1398/09/25 1 1 13.65 میلیون - - 13,651 13,651 13,651 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی812

آتی ش شیمیایی-1398/12/12

آتی بورس 20,111 0.00 0.00 20,111 0.00 0.00 1398/09/17 1 1 26.14 میلیون - - 20,111 20,111 20,111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 261 0.00 0.00 296 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 261 261 261 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,340 0.00 0.00 1,380 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,340 1,340 1,340 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,350 0.00 0.00 1,390 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,350 1,350 1,350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,300 0.00 0.00 1,380 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,300 1,300 1,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,310 0.00 0.00 1,390 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,310 1,310 1,310 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,770.5 0.00 0.00 1,778.5 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,771 1,771 1,771 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,770 0.00 0.00 1,778 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,770 1,770 1,770 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,761 0.00 0.00 1,805.5 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,761 1,761 1,761 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,150 0.00 0.00 1,240 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,150 1,150 1,150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,160 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,160 1,160 1,160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,140 0.00 0.00 1,260 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,140 1,140 1,140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 418 0.00 0.00 440 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 418 418 418 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,150 0.00 0.00 1,270 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,150 1,150 1,150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,760 0.00 0.00 1,805 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,760 1,760 1,760 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جکانه809

آتی ش کانه های فلزی-1398/09/05

آتی بورس 70,375 0.00 0.00 70,375 0.00 0.00 1398/09/2 2 2 42.23 میلیون - - 70,375 70,375 70,375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 5,822.5 0.00 0.00 6,231 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 5,823 5,823 5,823 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 5,823 0.00 0.00 6,232 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 5,823 5,823 5,823 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 5,849 0.00 0.00 6,268 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 5,849 5,849 5,849 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 5,850 0.00 0.00 6,270 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 5,850 5,850 5,850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 2,036 0.00 0.00 1,959.5 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,036 2,036 2,036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 2,037 0.00 0.00 1,960.5 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,037 2,037 2,037 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,036 0.00 0.00 1,963 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,036 2,036 2,036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,037 0.00 0.00 1,964 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,037 2,037 2,037 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 15,515 0.00 0.00 14,000 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 15,515 15,515 15,515 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 15,530 0.00 0.00 13,950 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 15,530 15,530 15,530 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 15,520 0.00 0.00 14,050 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 15,520 15,520 15,520 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 16,300 0.00 0.00 17,425 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 16,300 16,300 16,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 16,325 0.00 0.00 17,430 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 16,325 16,325 16,325 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 16,325 0.00 0.00 17,450 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 16,325 16,325 16,325 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 2,480 0.00 0.00 2,388 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,480 2,480 2,480 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 2,482 0.00 0.00 2,390 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,482 2,482 2,482 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,437 0.00 0.00 2,372.5 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,437 2,437 2,437 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,437.5 0.00 0.00 2,373 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,438 2,438 2,438 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 15,520 0.00 0.00 13,945 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 15,520 15,520 15,520 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 16,350 0.00 0.00 17,475 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 16,350 16,350 16,350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -