شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س. پارند پایدار سپهر

پارند | صندوق ها - بورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,740 0.17
قیمت پایانی: 11,760 0.00

آخرین معامله

12:16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30.726 میلیون پایانی 11,760 0.00
بیشترین 361.203 میلیارد کمترین 11,740
حجم 30.625 میلیون دفعات 857
حد قیمت 10,590 - 12,930 ارزش 360.01 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:16
حقیقی حقوقی
136 تعداد خریدار 4
6.745 میلیون حجم خرید 23.88 میلیون
158 تعداد فروشنده 5
21.606 میلیون حجم فروش 9.019 میلیون
3.00 تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 89,570 11,730 11,740 77,359 1
7 568,489 11,720 11,750 310,246 6
16 672,641 11,710 11,760 29,000 2
2 60,000 11,770 11,950 186,985 3
2 43,162 11,760 11,980 35,000 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.67 %
6 ماهه 15.71 %
9 ماهه 15.59 %
1 ساله 15.54 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/15 11,760 0.17 39.268 میلیون 886
1399/05/14 11,740 0.09 38.63 میلیون 1,010
1399/05/13 11,750 0.00 68.847 میلیون 1,564
1399/05/12 11,750 0.34 47.595 میلیون 1,301
1399/05/11 11,790 0.25 15.495 میلیون 552
1399/05/08 11,820 0.09 38.218 میلیون 1,568
1399/05/07 11,810 0.51 23.66 میلیون 790
1399/05/06 11,750 0.09 49.4 میلیون 789
1399/05/05 11,760 0.59 52.269 میلیون 1,405
1399/05/04 11,830 0.85 26.358 میلیون 836
1399/05/02 11,730 0.00 16.052 میلیون 595
1399/05/01 11,730 0.17 16.052 میلیون 595
1399/04/31 11,710 0.86 36.633 میلیون 1,103
1399/04/30 11,610 1.04 34.516 میلیون 1,019
1399/04/29 11,490 0.09 22.943 میلیون 757
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سپاس 280.00 10,080 4.153 میلیون 1.006 هزار میلیارد 12:17
کاردان 8,140 227,900 298,159 22.561 هزار میلیارد 12:17
فیروزه 6,870 218,820 202,757 10.92 هزار میلیارد 12:16
صنوین 670.00 122,310 129,802 12.273 هزار میلیارد 12:16
اطلس 7,975 235,701 1.579 میلیون 233.217 هزار میلیارد 12:16
آتیمس 7,188 279,932 241,904 280.426 هزار میلیارد 12:17
الماس 2,814 141,240 64,269 140.394 هزار میلیارد 12:15
آکورد 142.00 28,471 1.786 میلیون 28.457 هزار میلیارد 12:16
آگاس 7,897 301,800 1.16 میلیون 301.116 هزار میلیارد 12:16
آسام 1,786 147,000 46,300 147.975 هزار میلیارد 12:15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی