شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صنوین | صندوق ها - بورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری مختلط

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 122,360 0.59
قیمت پایانی: 122,730 0.90

آخرین معامله

12:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 129,970 پایانی 122,730 1,090.00
بیشترین 15.951 میلیارد کمترین 123,780
حجم 129,818 دفعات 468
حد قیمت 109,480 - 133,800 ارزش 15.932 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:25
حقیقی حقوقی
168 تعداد خریدار -
129,818 حجم خرید -
166 تعداد فروشنده -
129,818 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 152 122,360 122,880 193 1
3 1,351 122,350 122,890 450 2
1 1,000 122,330 123,000 1,250 3
3 557 121,710 123,500 41 1
1 42 121,600 123,600 2,848 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 87.2 %
6 ماهه 204.3 %
9 ماهه 267.06 %
1 ساله 310.02 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/15 121,640 0.30 93,577 334
1399/05/14 122,000 1.47 114,611 441
1399/05/13 123,820 1.84 102,963 328
1399/05/12 126,140 1.53 89,383 332
1399/05/11 124,240 3.81 207,562 630
1399/05/08 129,160 1.68 369,628 730
1399/05/07 127,030 4.00 256,747 535
1399/05/06 122,150 2.26 241,559 454
1399/05/05 119,450 1.18 91,452 349
1399/05/04 118,060 0.46 128,385 363
1399/05/01 117,520 1.76 46,161 268
1399/04/31 115,490 0.23 104,290 358
1399/04/30 115,230 3.91 88,704 331
1399/04/29 110,890 2.16 116,489 303
1399/04/28 108,550 1.46 119,217 298
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سپاس 310.00 10,050 4.527 میلیون 1.006 هزار میلیارد 12:25
کاردان 8,130 227,890 315,060 22.572 هزار میلیارد 12:25
فیروزه 6,890 218,840 212,448 10.921 هزار میلیارد 12:25
اطلس 8,763 236,489 1.588 میلیون 233.232 هزار میلیارد 12:25
آتیمس 7,156 279,900 257,144 280.395 هزار میلیارد 12:25
الماس 1,651 140,077 65,634 140.387 هزار میلیارد 12:20
آکورد 133.00 28,462 1.787 میلیون 28.457 هزار میلیارد 12:22
آگاس 8,487 302,390 1.195 میلیون 301.136 هزار میلیارد 12:25
آسام 1,786 147,000 46,400 147.973 هزار میلیارد 12:20
صایند 1.00 10,040 2.532 میلیون 5.024 هزار میلیارد 12:24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی