شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

سرو | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 66,310 6.62
قیمت پایانی: 66,270 6.68
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.197 میلیون پایانی 66,270 4,740.00
بیشترین 79.321 میلیارد کمترین 67,810
حجم 1.197 میلیون دفعات 1,533
حد قیمت 63,910 - 78,110 ارزش 79.321 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
17 21,229 66,010 66,010 22,490 2
4 111,539 66,000 66,210 6,400 1
1 150 65,950 66,310 3,226 1
2 317 70,000 70,720 112 1
3 1,444 69,990 70,760 290 1

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
609 تعداد خریدار 1
1.169 میلیون حجم خرید 27,716
484 تعداد فروشنده 2
1.172 میلیون حجم فروش 25,080
3.00 تغییر مالکیت -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 46.26 % رتبه
۶ ماهه 236.16 % رتبه
۹ ماهه 435.69 % رتبه
۱ ساله 471.22 % رتبه
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.508 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
سپاس 10.00 10,140 1.205 میلیون 12.225 میلیارد 1.014 هزار میلیارد 12:29
کاردان 18,480 193,090 344,049 66.832 میلیارد 19.425 هزار میلیارد 12:29
فیروزه 14,690 193,660 350,789 69.183 میلیارد 9.861 هزار میلیارد 12:29
صنوین 3,300 111,040 58,604 6.508 میلیارد 11.105 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ۱۲:۳۴:۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ۱۲:۳۴:۵۹
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۱:۲۲:۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۱:۲۲:۱۰
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - ۰۸:۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ - ۰۸:۱۹:۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - ۱۷:۴۸:۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - ۱۷:۴۸:۳۶
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۲:۳۷:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۲:۳۷:۰۱
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۰۹:۴۳:۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۰۹:۴۳:۳۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۱۰:۵۶:۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۱۰:۵۶:۵۱
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۲:۰۳:۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۲:۰۳:۲۷
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۶:۱۳:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۶:۱۳:۳۵
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۳:۱۵:۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۳:۱۵:۲۵
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۴۳:۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۴۳:۴۲
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۱۹:۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۱۹:۴۹
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۰۶:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۰۶:۲۰
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۲۱:۵۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۲۱:۵۲:۲۴
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۱۶:۴۸:۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۱۶:۴۸:۱۳
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ - ۱۰:۰۹:۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ - ۱۰:۰۹:۳۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۱۱:۵۳:۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۱۱:۵۳:۰۴
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۱۱:۴۳:۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۱۱:۴۳:۰۴
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ - ۱۲:۴۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ - ۱۲:۴۱:۴۳
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - ۰۹:۵۱:۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - ۰۹:۵۱:۰۶
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 21,229 66,010 66,010 22,490 2
4 111,539 66,000 66,210 6,400 1
1 150 65,950 66,310 3,226 1

داده ها

آخرین معامله 66,310 4,700.00 6.62
قیمت پایانی 66,270 4,740.00 6.68
اولین قیمت 1.197 میلیون
قیمت دیروز 71,010
بازه روز 79.321 میلیارد 67,810
قیمت مجاز 78,110 63,910
بازه هفته 73,000 64,700
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,533
حجم معاملات 1.197 میلیون
ارزش معاملات 79.321 میلیارد
ارزش بازار 26.508 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.169 میلیون 1.172 میلیون
حقوقی 27,716 25,080
تعداد خرید فروش
مجموع 610 486
حقیقی 609 484
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 174.688 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 21,229 66,010 66,010 22,490 2
4 111,539 66,000 66,210 6,400 1
1 150 65,950 66,310 3,226 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/07/06)