شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

سرو | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 66,300 5.88
قیمت پایانی: 64,090 2.35

اطلاعیه ها

از تاریخ:
تا تاریخ:

پیام های ناظر

بازگشایی نمادهای (دارا یکم) و (سرو)

01 شهریور 1399 - 11:20
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی صندوقهای سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (دارا یکم) و سرو سودمند مدبران (سرو) با توجه به رفع اشکال در بروزرسانی NAV آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران(سرو)

29 مرداد 1399 - 12:55
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران(سرو) با توجه به رفع اشکال در بروزرسانی NAV آماده انجام معامله می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای (سرو)، (دارا یکم) و (صنوین)

28 مرداد 1399 - 12:55
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی صندوقهای سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران (سرو) ، واسطه گری مالی یکم (دارا یکم) و سپهر اندیشه نوین (صنوین) با توجه به رفع اشکال در بروزرسانی NAV آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه در خصوص صندوقهای (بذر)، (سرو)، (ارزش)، (دارا یکم) و (صنوین)

28 مرداد 1399 - 12:20
به اطلاع می رساند به دلیل اشکال در بروزرسانی NAV در صندوقهای سرمایه گذاری بذرامیدآفرین (بذر)، سرو سودمند مدبران (سرو)، ارزش آفرین بیدار (ارزش)، واسطه گری مالی یکم (دارا یکم) و سپهر اندیشه نوین (صنوین)، نمادهای مذکور تا رفع مشکل قابل معامله نمی باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(سبجنو)،(سفار)،(سیلام)،(سهرمز)،(سکرما)،(سرود)

15 تیر 1399 - 09:10
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان بجنورد(سبجنو)، سیمان فارس(سفار)، سیمان ایلام(سیلام)، سیمان هرمزگان(سهرمز)، گروه صنایع سیمان کرمان(سکرما)، سیمان شاهرود(سرود)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (سرود1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

14 تیر 1399 - 09:35
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سیمان شاهرود (سرود1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی