شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

اوصتا | صندوق ها - فرابورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,500 0.22
قیمت پایانی: 16,493 0.18

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,514 پایانی 16,493 30.00
بیشترین 16,514 کمترین 16,206
حجم 1.089 میلیون دفعات 49
حد قیمت 1 - 32,926 ارزش 17.957 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار 1
48,955 حجم خرید 1.04 میلیون
15 تعداد فروشنده 1
209,150 حجم فروش 879,605
3.00 تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,500 16,455 16,500 122,715 5
3 2,909 16,454 16,514 1,200 2
3 18,571 16,453 16,515 500,000 5
0 - - 16,480 490,247 6
0 - - 16,700 3,000 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.21 %
6 ماهه 16.57 %
9 ماهه 24.92 %
1 ساله 32.8 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/15 16,463 0.21 1.07 میلیون 50
1399/05/14 16,429 0.09 1.089 میلیون 41
1399/05/13 16,415 0.36 856,826 58
1399/05/12 16,357 0.49 1.018 میلیون 54
1399/05/11 16,277 0.03 2.536 میلیون 81
1399/05/08 16,281 0.25 4.611 میلیون 145
1399/05/07 16,240 0.11 1.287 میلیون 57
1399/05/06 16,223 0.09 1.137 میلیون 56
1399/05/05 16,238 0.23 992,600 45
1399/05/04 16,201 0.01 1.211 میلیون 70
1399/05/02 16,199 0.00 1.291 میلیون 72
1399/05/01 16,199 0.07 1.291 میلیون 72
1399/04/31 16,187 0.11 9.17 میلیون 161
1399/04/30 16,169 0.10 3.614 میلیون 103
1399/04/29 16,185 0.12 9.757 میلیون 166
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سپاس 310.00 10,050 5.022 میلیون 1.006 هزار میلیارد 12:29
کاردان 8,240 228,000 331,860 22.583 هزار میلیارد 12:29
فیروزه 6,890 218,840 224,353 10.922 هزار میلیارد 12:29
صنوین 1,360 123,000 130,613 12.273 هزار میلیارد 12:29
اطلس 7,975 235,701 1.593 میلیون 233.239 هزار میلیارد 12:29
آتیمس 4,256 277,000 295,285 280.193 هزار میلیارد 12:29
الماس 1,654 140,080 66,484 140.383 هزار میلیارد 12:28
آکورد 132.00 28,461 1.789 میلیون 28.457 هزار میلیارد 12:29
آگاس 8,587 302,490 1.226 میلیون 301.187 هزار میلیارد 12:29
آسام 1,785 146,999 46,440 147.972 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی