شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

دمعیار | صندوق ها - فرابورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,118 0.33
قیمت پایانی: 10,104 0.19

آخرین معامله

12:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,105 پایانی 10,104 19.00
بیشترین 10,120 کمترین 10,103
حجم 322,904 دفعات 32
حد قیمت 1 - 20,170 ارزش 3.263 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:06
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار 2
29,931 حجم خرید 292,973
18 تعداد فروشنده -
322,904 حجم فروش -
3.00 تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 5,000 10,118 10,118 501 1
1 6,000 10,105 10,119 12,955 3
3 148,787 10,104 10,128 50,000 1
0 - - 10,091 39,100 1
0 - - 10,092 100 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.89 %
6 ماهه 0.31 %
9 ماهه 0.85 %
1 ساله 0.85 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/15 10,085 0.08 1.142 میلیون 45
1399/05/14 10,077 0.09 1.248 میلیون 62
1399/05/13 10,068 0.10 878,246 50
1399/05/12 10,058 0.12 3.86 میلیون 104
1399/05/11 10,046 0.28 1.032 میلیون 62
1399/05/08 10,018 0.01 6.891 میلیون 187
1399/05/07 10,019 0.03 1.222 میلیون 60
1399/05/06 10,016 0.00 809,455 57
1399/05/05 10,016 0.00 10.597 میلیون 251
1399/05/04 10,016 0.14 8.496 میلیون 209
1399/05/01 10,002 1.75 56.575 میلیون 1,233
1399/04/31 10,180 0.16 5.209 میلیون 128
1399/04/30 10,196 0.06 11.44 میلیون 257
1399/04/29 10,190 0.12 15.618 میلیون 336
1399/04/28 10,178 0.02 5.247 میلیون 154
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سپاس 310.00 10,050 5.022 میلیون 1.006 هزار میلیارد 12:29
کاردان 8,240 228,000 331,860 22.583 هزار میلیارد 12:29
فیروزه 6,890 218,840 224,353 10.922 هزار میلیارد 12:29
صنوین 1,360 123,000 130,613 12.273 هزار میلیارد 12:29
اطلس 7,975 235,701 1.593 میلیون 233.239 هزار میلیارد 12:29
آتیمس 4,256 277,000 295,285 280.193 هزار میلیارد 12:29
الماس 1,654 140,080 66,484 140.383 هزار میلیارد 12:28
آکورد 132.00 28,461 1.772 میلیون 28.456 هزار میلیارد 13:01
آگاس 8,587 302,490 1.226 میلیون 301.187 هزار میلیارد 12:29
آسام 1,785 146,999 46,440 147.972 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی