شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,160 0.00
قیمت پایانی: 10,160 0.00
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 11:57

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,170 پایانی 10,160 0.00
بیشترین 10,190 کمترین 10,150
حجم 127.098 میلیون دفعات 2,836
حد قیمت 9,150 - 11,170 ارزش 1.292 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

عرضه و تقاضا 11:57

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
16 1.044 میلیون 10,160 10,170 1.083 میلیون 22
251 22.728 میلیون 10,150 10,180 1.26 میلیون 20
306 29.88 میلیون 10,140 10,190 6.692 میلیون 75
142 11.159 میلیون 10,140 10,200 6.443 میلیون 71
154 14.31 میلیون 10,130 10,210 3.4 میلیون 45

معاملات حقیقی و حقوقی 11:57

حقیقی حقوقی
240 تعداد خریدار 3
111.635 میلیون حجم خرید 15.462 میلیون
105 تعداد فروشنده 7
33.288 میلیون حجم فروش 93.81 میلیون
3.00 تغییر مالکیت -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 0 % رتبه
۶ ماهه 0.11 % رتبه
۹ ماهه 0.31 % رتبه
۱ ساله 0.25 % رتبه
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
81.28 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
سپاس 10.00 10,160 671,799 6.815 میلیارد 1.014 هزار میلیارد 11:57
کاردان 12,560 195,950 275,129 53.059 میلیارد 19.285 هزار میلیارد 11:58
فیروزه 6,600 189,500 521,273 97.815 میلیارد 9.383 هزار میلیارد 11:55
صنوین 1,120 111,800 15,020 1.668 میلیارد 11.102 هزار میلیارد 11:57
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - ۱۷:۰۸:۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - ۱۷:۰۸:۰۶
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۸:۰۳:۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۸:۰۳:۳۷
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۱۵:۰۶:۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۱۵:۰۶:۴۶
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۰۹:۲۶:۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۰۹:۲۶:۲۸
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۰۸:۵۶:۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۰۸:۵۶:۵۰
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۱:۲۵:۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۱:۲۵:۰۶
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ - ۱۳:۴۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ - ۱۳:۴۲:۳۲
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ - ۱۱:۳۰:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ - ۱۱:۳۰:۲۰
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۵:۵۵:۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۵:۵۵:۳۱
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۵:۲۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۵:۲۲:۲۴
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۵:۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۵:۱۵:۴۰
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۲:۰۰:۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۲:۰۰:۲۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۵:۰۴:۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۵:۰۴:۰۴
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ۱۱:۲۹:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ۱۱:۲۹:۳۵
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۶:۲۵:۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۶:۲۵:۳۱
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۹:۱۶:۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۹:۱۶:۱۸
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۹:۳۶:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۹:۳۶:۵۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۸:۵۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۸:۵۲:۲۶
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۱۳:۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۱۳:۱۰:۴۰
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۱۶:۲۴:۴۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۱۶:۲۴:۴۲
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 1.044 میلیون 10,160 10,170 1.083 میلیون 22
251 22.728 میلیون 10,150 10,180 1.26 میلیون 20
306 29.88 میلیون 10,140 10,190 6.692 میلیون 75

داده ها

آخرین معامله 10,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,160 0.00 0.00
اولین قیمت 10,170
قیمت دیروز 10,160
بازه روز 10,190 10,150
قیمت مجاز 11,170 9,150
بازه هفته 2.358 هزار میلیارد 10,090
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,836
حجم معاملات 127.098 میلیون
ارزش معاملات 1.292 هزار میلیارد
ارزش بازار 81.28 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 111.635 میلیون 33.288 میلیون
حقوقی 15.462 میلیون 93.81 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 243 112
حقیقی 240 105
حقوقی 3 7
تغییر حقوقی به حقیقی 796.012 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 1.044 میلیون 10,160 10,170 1.083 میلیون 22
251 22.728 میلیون 10,150 10,180 1.26 میلیون 20
306 29.88 میلیون 10,140 10,190 6.692 میلیون 75

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/07/08)