شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

ارمغان | صندوق ها - بورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,150 0.25
قیمت پایانی: 10,144 0.19

آخرین معامله

1399/01/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,128 پایانی 10,144 19.00
بیشترین 10,150 کمترین 10,118
حجم 571,297 دفعات 59
حد قیمت 1 - 20,250 ارزش 5.795 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/12
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار 1
401,297 حجم خرید 170,000
19 تعداد فروشنده 1
130,573 حجم فروش 440,724
3.00 تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 397 10,146 10,180 200 1
1 5,000 10,143 10,198 100 1
1 5,000 10,120 10,250 32,600 1
1 4,950 10,108 10,280 100,000 1
1 98,000 13 10,288 165 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.45 %
6 ماهه 0.67 %
9 ماهه 0.67 %
1 ساله 0.67 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/12 10,144 0.19 571,297 59
1399/01/11 10,125 0.00 390.868 65
1399/01/10 10,125 0.48 390,868 65
1399/01/9 10,077 0.27 1.849 میلیون 103
1399/01/7 10,050 0.36 1.995 میلیون 104
1399/01/6 10,014 0.04 377.906 68
1399/01/5 10,010 0.25 328,579 67
1398/12/29 9,985 0.00 3.71 میلیون 135
1398/12/28 9,985 0.09 3.71 میلیون 135
1398/12/27 9,976 0.25 92,573 32
1398/12/26 9,951 0.24 173,925 34
1398/12/25 9,927 0.35 76,471 20
1398/12/24 9,962 0.18 179,633 57
1398/12/22 9,944 0.00 217,015 47
1398/12/21 9,944 0.31 217,015 47
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سپاس 22.00 10,169 16.313 میلیون 1.015 هزار میلیارد 1399/01/12
کاردان 217.00 67,800 5,453 6.737 هزار میلیارد 1399/01/12
فیروزه 414.00 61,000 9,162 3.057 هزار میلیارد 1399/01/12
صنوین 670.00 44,595 5,143 4.416 هزار میلیارد 1399/01/12
اطلس 54.00 81,115 185,030 79.708 هزار میلیارد 1399/01/12
آتیمس 1,986 81,918 13,866 80.34 هزار میلیارد 1399/01/12
الماس 263.00 53,900 22,074 53.93 هزار میلیارد 1399/01/12
آکورد 112.00 23,280 36.033 میلیون 23.264 هزار میلیارد 1399/01/12
آگاس 109.00 101,190 402,842 99.861 هزار میلیارد 1399/01/12
آسام 111.00 53,900 4,080 53.89 هزار میلیارد 1399/01/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی