شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س. آرمان آتی کوثر

آکورد | صندوق ها - فرابورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,280 0.48
قیمت پایانی: 23,264 0.41

آخرین معامله

1399/01/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,186 پایانی 23,264 96.00
بیشترین 23,280 کمترین 23,186
حجم 36.033 میلیون دفعات 1,169
حد قیمت 1 - 46,336 ارزش 838.252 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/12
حقیقی حقوقی
56 تعداد خریدار 8
2.367 میلیون حجم خرید 33.666 میلیون
86 تعداد فروشنده 25
4.592 میلیون حجم فروش 31.441 میلیون
3.00 تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 500 23,272 23,280 58,300 2
3 91,000 23,271 23,300 2,000 1
64 6.334 میلیون 23,270 23,480 3,000 1
1 70 23,250 23,489 10,000 1
1 10,000 23,244 23,555 300 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.95 %
6 ماهه 12.08 %
9 ماهه 18.18 %
1 ساله 24.87 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/12 23,264 0.41 36.033 میلیون 1,169
1399/01/11 23,168 0.00 14.588 میلیون 622
1399/01/10 23,168 0.09 14.588 میلیون 622
1399/01/9 23,148 0.26 20.761 میلیون 656
1399/01/7 23,089 0.48 25.696 میلیون 921
1399/01/6 22,978 0.03 6.267 میلیون 308
1399/01/5 22,972 0.11 5.012 میلیون 277
1398/12/28 22,946 0.20 37.11 میلیون 1,671
1398/12/27 22,901 0.05 25.733 میلیون 837
1398/12/26 22,912 0.12 19.168 میلیون 510
1398/12/25 22,884 0.03 6.44 میلیون 249
1398/12/24 22,890 0.11 10.32 میلیون 531
1398/12/22 22,864 0.00 17.249 میلیون 865
1398/12/21 22,864 0.04 17.249 میلیون 865
1398/12/20 22,854 0.09 25.384 میلیون 900
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سپاس 22.00 10,169 16.313 میلیون 1.015 هزار میلیارد 1399/01/12
کاردان 217.00 67,800 5,453 6.737 هزار میلیارد 1399/01/12
فیروزه 414.00 61,000 9,162 3.057 هزار میلیارد 1399/01/12
صنوین 670.00 44,595 5,143 4.416 هزار میلیارد 1399/01/12
اطلس 54.00 81,115 185,030 79.708 هزار میلیارد 1399/01/12
آتیمس 1,986 81,918 13,866 80.34 هزار میلیارد 1399/01/12
الماس 263.00 53,900 22,074 53.93 هزار میلیارد 1399/01/12
آگاس 109.00 101,190 402,842 99.861 هزار میلیارد 1399/01/12
آسام 111.00 53,900 4,080 53.89 هزار میلیارد 1399/01/12
صایند 240.00 10,070 108,300 503.05 میلیارد 1399/01/12
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی