شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 19,756 14.00 0.07 19,749 7.00 0.04 12:39 128 712,441 14.07 میلیارد - 19,742 19,842 19,743 19,842 1 693 19,747 1 100 19,780 1.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 371,500 340,941 710,123 2,318
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 28,089 46.00 0.16 28,055 12.00 0.04 12:30 602 6.908 میلیون 193.812 میلیارد - 28,043 28,043 28,043 28,089 2 2,430 28,045 2 1,300 28,045 1.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.828 میلیون 1.08 میلیون 5.202 میلیون 1.706 میلیون
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,091 3.00 0.03 10,093 5.00 0.05 12:29 957 30.282 میلیون 305.652 میلیارد - 10,088 10,092 10,089 10,099 10 50,000 10,086 1 976,017 10,090 1.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.085 میلیون 21.197 میلیون 13.01 میلیون 17.272 میلیون
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,010 179.00 1.76 10,009 180.00 1.77 12:29 230 6.16 میلیون 61.658 میلیارد - 10,189 10,012 10,005 10,012 1 198 10,005 1 20,000 10,011 1.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.246 میلیون 2.914 میلیون 2.279 میلیون 3.881 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 61,000 569.00 0.92 60,629 940.00 1.53 12:29 201 138,269 8.383 میلیارد - 61,569 62,110 60,006 62,110 1 163 61,000 1 1,609 61,199 60.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 138,269 - 61,079 77,190
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 48,581 245.00 0.51 48,354 18.00 0.04 12:29 11 3,440 166.339 میلیون - 48,336 47,671 47,671 48,581 1 10,000 47,670 1 10,000 48,581 48.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,440 - 3,430 10
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,000 1,927.00 2.61 73,159 768.00 1.04 12:29 245 100,234 7.333 میلیارد - 73,927 74,176 71,347 74,176 1 30 71,518 2 10,266 72,455 73.159 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,072 162 84,826 15,408
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,090 4.00 0.04 10,091 5.00 0.05 12:29 2,423 76.054 میلیون 767.454 میلیارد - 10,086 10,091 10,090 10,095 1 10.021 میلیون 10,090 101 12,483 10,094 30.273 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.376 میلیون 67.678 میلیون 19.509 میلیون 56.545 میلیون
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 50,221 2,070.00 3.96 51,598 693.00 1.33 12:29 13 3,634 187.507 میلیون - 52,291 50,005 50,005 51,908 1 397 50,131 1 442 51,480 5.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,634 - 1,450 2,184
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 22,025 15.00 0.07 22,025 15.00 0.07 12:29 404 10.107 میلیون 222.606 میلیارد - 22,010 22,021 22,016 22,031 2 23,796 22,025 1 59,940 22,028 22.025 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.46 میلیون 646,545 4.007 میلیون 6.1 میلیون
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 43,280 266.00 0.61 43,504 42.00 0.10 12:29 43 36,575 1.591 میلیارد - 43,546 43,762 42,750 43,836 1 1,224 43,210 1 492 43,280 43.504 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,446 129 20,137 16,438
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 15,500 248.00 1.57 15,743 5.00 0.03 12:29 79 449,942 7.084 میلیارد - 15,748 15,820 15,301 15,999 1 2,000 15,300 1 100 15,803 1.574 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 160,111 289,831 449,942 -
دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,006 174.00 1.71 10,004 176.00 1.73 12:29 154 2.11 میلیون 21.105 میلیارد - 10,180 10,240 10,001 10,240 1 20,000 10,005 1 93,862 10,088 990.396 میلیارد - - - - - - - - - - 605,687 1.504 میلیون 183,342 1.926 میلیون
تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 10,622 7.00 0.07 10,621 6.00 0.06 12:29 90 4.007 میلیون 42.557 میلیارد - 10,615 10,615 10,615 10,622 120 4.962 میلیون 10,615 50 6.818 میلیون 10,622 4.248 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 230,184 3.777 میلیون 324,311 3.682 میلیون
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 56,592 1,043.00 1.81 56,825 810.00 1.41 12:28 58 110,911 6.302 میلیارد - 57,635 57,300 56,554 57,446 1 300 56,550 1 50,000 56,830 56.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,654 104,257 110,823 88
ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,213 2.00 0.02 10,235 24.00 0.24 12:28 23 53,777 550.402 میلیون - 10,211 10,224 10,213 10,242 10 1,000,000 10,213 10 1,000,000 10,242 1.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43,804 9,973 27,577 26,200
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,080 11.00 0.11 10,092 1.00 0.01 12:28 60 1.094 میلیون 11.042 میلیارد - 10,091 10,091 10,080 10,099 1 2.173 میلیون 10,080 22 32,634 10,093 1.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 626,936 467,184 494,420 599,700
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 55,590 253.00 0.45 55,737 106.00 0.19 12:28 60 46,998 2.62 میلیارد - 55,843 56,000 54,982 56,286 1 1,000 55,005 1 10,000 55,490 55.737 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,660 4,338 28,369 18,629
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 50,450 1,247.00 2.53 50,295 1,092.00 2.22 12:27 47 35,379 1.779 میلیارد - 49,203 50,155 50,000 50,679 1 198 50,201 1 44,091 50,679 2.515 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35,379 - 27,803 7,576
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 13,851 20.00 0.14 13,840 9.00 0.07 12:26 23 54,607 755.746 میلیون - 13,831 13,837 13,837 13,900 2 2,016 13,851 1 3,024 13,925 1.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54,607 - 15,401 39,206
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,250 34.00 0.33 10,242 26.00 0.25 12:26 15 84,610 866.608 میلیون - 10,216 10,250 10,211 10,300 3 10,000 10,213 1 22,590 10,300 512.1 میلیارد - - - - - - - - - - 84,610 - 32,390 52,220
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 44,109 711.00 1.59 44,331 489.00 1.09 12:26 22 28,270 1.253 میلیارد - 44,820 45,001 44,086 45,001 1 - - 0 3,000 48,411 44.331 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,474 19,796 10,432 17,838
پارتین

ص.ج.پارتیان15%تادیه

صندوق فرابورس 150,000 0.00 0.00 150,000 0.00 0.00 12:25 3 48,000 7.2 میلیارد - 150,000 150,000 150,000 150,000 0 - - 0 - - 30 میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 47,000 - 48,000
فیروزا

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 16,880 9.00 0.05 16,805 66.00 0.39 12:22 75 1.092 میلیون 18.35 میلیارد - 16,871 16,811 16,800 16,960 1 68,392 16,800 3 2,121 16,898 5.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 245,505 846,441 129,110 962,836
صنوین

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 39,450 124.00 0.31 39,473 101.00 0.26 12:11 10 892 35.21 میلیون - 39,574 39,724 39,450 39,724 1 4,890 39,450 2 137 39,499 3.947 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 892 - 892 -
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 38,850 396.00 1.01 39,180 66.00 0.17 12:03 53 25,662 1.005 میلیارد - 39,246 39,490 38,800 39,490 2 342 38,850 2 13,906 39,288 1.959 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,773 2,889 19,451 6,211
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 40,634 410.00 1.00 41,091 47.00 0.11 11:58 6 3,150 129.438 میلیون - 41,044 41,169 40,634 41,169 1 900 40,635 2 50,000 41,042 2.055 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,950 200 200 2,950
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,014 170.00 1.67 10,009 175.00 1.72 11:43 13 57,592 576.425 میلیون - 10,184 10,012 10,003 10,014 1 9,000 10,006 1 2 10,012 1.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40,993 16,599 32,279 25,313
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 14,810 40.00 0.27 15,032 182.00 1.23 09:46 2 129 1.939 میلیون - 14,850 15,250 14,810 15,250 1 23,336 14,810 1 29,935 15,250 405.864 میلیارد - - - - - - - - - - 65 64 64 65
بذر

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق بورس 33,638 66.00 0.20 33,638 66.00 0.20 09:05 1 143 4.81 میلیون - 33,704 33,638 33,638 33,638 5 349,857 33,638 4 350,590 34,332 23.547 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 143 143 -
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 5,028 1,410.00 38.97 3,637 19.00 0.53 1398/10/10 1 4.6 میلیون 16.73 میلیارد - 3,618 5,028 5,028 5,028 1 15.905 میلیون 3,636 1 15 میلیون 3,708 33.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون - 2.9 میلیون
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.038 میلیون 54,625.00 5.00 1.038 میلیون 54,625.00 5.00 1398/10/10 1 50 51.894 میلیون - 1.093 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 518.938 میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
فنابا

ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه

صندوق فرابورس 225,000 25,000.00 12.50 225,000 25,000.00 12.50 1398/08/22 1 3,000 675 میلیون - 200,000 225,000 225,000 225,000 0 - - 0 - - 22.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000