شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره تابان سپهر14021206

تابان03 | اوراق - فرابورس
- ( صکوک اجاره )
گروه:

-

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1399/07/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 1,000 دفعات 1
حد قیمت 950,000 - 1.05 میلیون ارزش 1000 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/07/1
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/07/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید950,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید930,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 3.95 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 962,000 درصد تغییر : 1.33 حجم : 52,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/04/26 پایانی : 975,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,990 دفعات : 20
تاریخ : 1399/04/25 پایانی : 975,000 درصد تغییر : 8.33 حجم : 2,990 دفعات : 20
تاریخ : 1399/04/19 پایانی : 900,005 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/18 پایانی : 900,005 درصد تغییر : 7.69 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/12 پایانی : 975,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/11 پایانی : 975,000 درصد تغییر : 4.84 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/10 پایانی : 930,000 درصد تغییر : 3.33 حجم : 3,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/09 پایانی : 900,000 درصد تغییر : 3.45 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/05 پایانی : 870,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/04 پایانی : 870,000 درصد تغییر : 0.23 حجم : 6 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/03 پایانی : 868,000 درصد تغییر : 3.31 حجم : 180,000 دفعات : 8
تاریخ : 1399/04/02 پایانی : 897,750 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رایان آخرین : 1,780 1.002 میلیون حجم : 440 ارزش بازار : 800.491 میلیارد تاریخ : 1398/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی