شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م15بودجه97-990224

اخزا715 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 978,602 0.09
قیمت پایانی: 978,112 0.04

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 970,124 پایانی 978,112 391.00
بیشترین 984,444 کمترین 970,124
حجم 2,964 دفعات 13
حد قیمت 928,835 - 1.027 میلیون ارزش 2.899 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 2
52 حجم خرید 2,912
8 تعداد فروشنده -
2,964 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2 979,053 983,777 640 1
1 30 978,161 - - 0
1 2 978,100 - - 0
1 5 978,000 - - 0
1 15 977,061 - - 0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 977,827 0.01 1,876 9
1399/01/10 977,721 0.02 9,680 11
1399/01/9 977,927 0.14 225 8
1399/01/7 976,547 0.01 5,372 12
1399/01/6 976,453 0.59 3,347 4
1399/01/5 982,207 0.89 10 4
1398/12/29 973,525 0.23 156 9
1398/12/28 971,262 0.27 120.226 41
1398/12/27 968,614 0.08 6.967 49
1398/12/26 967,878 0.14 5,023 27
1398/12/25 969,278 0.00 9.161 38
1398/12/24 969,278 0.25 9,161 38
1398/12/22 966,894 0.00 9,874 27
1398/12/21 966,894 0.14 9,874 27
1398/12/20 965,533 0.00 60.024 27
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
رایان 1,780 1.002 میلیون 440 800.491 میلیارد 1398/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی