شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

ماهان99 | اوراق - فرابورس
- ( صکوک اجاره )
گروه:

-

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,000,000 0.15
قیمت پایانی: 1.001 میلیون 0.05

مشخصات

شرکت

نام شرکت : --- سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

اوراق

نام اوراق مشارکت:
اوراق اجاره ماهان99
مبلغ اسمی:
1٬000٬000
تاریخ انتشار:
1395/03/09
تاریخ سر رسید:
1399/03/09
تاریخ پایان پذیره نویسی:
1395/03/19
تاریخ شروع پذیره نویسی:
1395/03/09
نرخ سود:
21
تعداد اوراق:
2٬100٬000
دوره پرداخت سود:
3
هزینه نگهداری:
---
نوع مجوز:
بورس اوراق بهادار
نرخ سود ابطالی:
---
ناشر:
شرکت واسط مالی بهمن دوم
ضامن:
بانک شهر
توضیحات:
خرید دارایی توسط شرکت واسط مالی بهمن دوم و اجاره به شرط تملیک آنا به شرکت هواپیمایی ماهان

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : اجاره هواپیمایی ماهان 9903 نام کوتاه نماد : ماهان99 نوع : اوراق مشارکت بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی کد بورسی : Z1 گروه نماد : IRB3MAIZ9931 کد ISIN : IRB3MAIZ9936
نام : اجاره هواپیمایی ماهان 9903 نام کوتاه نماد : ماهان993 نوع : اوراق مشارکت بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی کد بورسی : Z3 گروه نماد : IRB3MAIZ9933 کد ISIN : IRB3MAIZ9936
نام : اجاره هواپیمایی ماهان 9903 نام کوتاه نماد : ماهان992 نوع : اوراق مشارکت بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی کد بورسی : Z2 گروه نماد : IRB3MAIZ9932 کد ISIN : IRB3MAIZ9936
نام : اجاره هواپیمایی ماهان 9903 نام کوتاه نماد : ماهان994 نوع : اوراق مشارکت بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی کد بورسی : Z4 گروه نماد : IRB3MAIZ9934 کد ISIN : IRB3MAIZ9936
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی