شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اخزا718 | اوراق - فرابورس
- ( اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 860,000 0.29
قیمت پایانی: 857,115 0.63

آخرین معامله

1399/07/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 857,000 پایانی 857,115 5,391.00
بیشترین 860,000 کمترین 856,701
حجم 4,469 دفعات 7
حد قیمت 814,260 - 899,970 ارزش 3.83 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/07/1
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
663 حجم خرید 3,806
2 تعداد فروشنده 1
3,969 حجم فروش 500
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/07/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد17,506 خرید856,806 فروش864,999 تعداد472 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید856,802 فروش865,000 تعداد181 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید856,773 فروش869,600 تعداد120 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید856,752 فروش869,950 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد7,250 خرید856,500 فروش872,800 تعداد10 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 857,115 درصد تغییر : 0.63 حجم : 4,469 دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 862,506 درصد تغییر : 0.24 حجم : 17,365 دفعات : 14
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 864,552 درصد تغییر : 0.59 حجم : 16,507 دفعات : 5
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 869,649 درصد تغییر : 0.57 حجم : 18,793 دفعات : 9
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 864,754 درصد تغییر : 0.60 حجم : 49,977 دفعات : 32
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 869,990 درصد تغییر : 1.70 حجم : 16 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 855,436 درصد تغییر : 0.26 حجم : 12,179 دفعات : 12
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 853,251 درصد تغییر : 0.07 حجم : 4,450 دفعات : 10
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 852,679 درصد تغییر : 0.14 حجم : 11,236 دفعات : 10
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 851,533 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1,077 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 852,738 درصد تغییر : 0.12 حجم : 11,287 دفعات : 11
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 851,734 درصد تغییر : 0.28 حجم : 762 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 849,384 درصد تغییر : 0.03 حجم : 19,374 دفعات : 15
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 849,663 درصد تغییر : 0.33 حجم : 44,026 دفعات : 57
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 846,894 درصد تغییر : 2.94 حجم : 4,427 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رایان آخرین : 1,780 1.002 میلیون حجم : 440 ارزش بازار : 800.491 میلیارد تاریخ : 1398/12/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی