شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اخزا706 | اوراق - فرابورس
- ( اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 996,500 0.08
قیمت پایانی: 993,973 0.18

مشخصات

شرکت

نام شرکت : --- سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

اوراق

نام اوراق مشارکت:
اسناد خزانه-م6بودجه97-990423
مبلغ اسمی:
1٬000٬000
تاریخ انتشار:
1397/03/23
تاریخ سر رسید:
1399/04/23
تاریخ پایان پذیره نویسی:
---
تاریخ شروع پذیره نویسی:
---
نرخ سود:
---
تعداد اوراق:
27٬868٬137
دوره پرداخت سود:
-
هزینه نگهداری:
---
نوع مجوز:
بورس اوراق بهادار
نرخ سود ابطالی:
---
ناشر:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضامن:
دولت جمهوری اسلامی
توضیحات:
تسویه بدهی های بند (ب) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : اسنادخزانه-م6بودجه97-990423 نام کوتاه نماد : اخزا706 نوع : اوراق مشارکت بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی کد بورسی : I1 گروه نماد : IRB3TB369941 کد ISIN : IRB3TB369945
نام : اسنادخزانه-م6بودجه97-990423 نام کوتاه نماد : اخزا7062 نوع : اوراق مشارکت بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی کد بورسی : I2 گروه نماد : IRB3TB369942 کد ISIN : IRB3TB369945
نام : اسنادخزانه-م6بودجه97-990423 نام کوتاه نماد : اخزا7063 نوع : اوراق مشارکت بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی کد بورسی : Z3 گروه نماد : IRB3TB369943 کد ISIN : IRB3TB369945
نام : اسنادخزانه-م6بودجه97-990423 نام کوتاه نماد : اخزا7064 نوع : اوراق مشارکت بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی کد بورسی : I4 گروه نماد : IRB3TB369944 کد ISIN : IRB3TB369945
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی