شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اخزا706 | اوراق - فرابورس
- ( اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

ممنوع-bourse.motevaghef

آخرین قیمت: 996,500 0.08
قیمت پایانی: 993,973 0.18

اطلاعیه ها

از تاریخ:
تا تاریخ:

پیام های ناظر

سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061) و توقف نماد معاملاتی مذکور

18 تیر 1399 - 09:40
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061) و توقف نماد معاملاتی مذکور

17 تیر 1399 - 11:20
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061) و توقف نماد معاملاتی مذکور

16 تیر 1399 - 09:35
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7061) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

عرضه اولیه اسنادخزانه اسلامی در نماد (اخزا7061) در بازار فرابورس ایران

10 مهر 1397 - 09:50
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1311/الف/97 مورخ 1397/07/08 این شرکت، امروز سه شنبه مورخ 1397/07/10 اوراق با نام اسناد خزانه اسلامی (اخزا7061) با تاریخ سررسید 1399/04/23 در نماد معاملاتی (اخزا7061)، برای اولین بار از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تعداد کل اوراق سپرده شده و قابل معامله تا تاریخ انتشار اطلاعیه مذکور 27,868,137 ورقه می باشد. 2) تاریخ سررسید اوراق مذکور 1399/04/23 می باشد. 3)نحوه تسویه و پایاپای معاملات T+1 می باشد. 4)هیچگونه محدودیتی در خصوص تعداد اوراق قابل خریداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. 5)محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 25،000 ورقه می باشد. 6) مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی (هر ورقه 1،000،000 ریال) در سررسید نهایی (تاریخ 1399/04/23 ) توسط خزانه داری کل کشور تأمین شده و ازطیق شرکت سپره گذری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر اعم از موضوع انتشار اوراق، ارکان اوراق و سایر موارد می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
ادامه

تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (اخزا7061)

09 مهر 1397 - 12:55
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به عرضه اولیه اوراق اسناد خزانه اسلامی در نماد معاملاتی (اخزا7061) با تاریخ سررسید 1399/04/23 در روز سه شنبه مورخ 1397/07/10، خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا706 دراسرع وقت اقدام فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
ادامه

عرضه اولیه اسنادخزانه اسلامی در نماد (اخزا7061) در بازار فرابورس ایران

04 مهر 1397 - 09:45
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1308/الف/97 مورخ 1397/07/02 این شرکت، امروز چهارشنبه مورخ 1397/07/04 اوراق با نام اسناد خزانه اسلامی (اخزا7061) با تاریخ سررسید 1399/04/23 در نماد معاملاتی (اخزا7061)، برای اولین بار از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تعداد کل اوراق سپرده شده و قابل معامله تا تاریخ انتشار اطلاعیه مذکور 27,868,137 ورقه می باشد. 2) تاریخ سررسید اوراق مذکور 1399/04/23 می باشد. 3)نحوه تسویه و پایاپای معاملات T+1 می باشد. 4)هیچگونه محدودیتی در خصوص تعداد اوراق قابل خریداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. 5)محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 25،000 ورقه می باشد. 6) مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی (هر ورقه 1،000،000 ریال) در سررسید نهایی (تاریخ 1399/04/23 ) توسط خزانه داری کل کشور تأمین شده و ازریق شرکت سپره گذری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر اعم از موضوع انتشار اوراق، ارکان اوراق و سایر موارد می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
ادامه
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی