شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

صایپا998 | اوراق - بورس
خودرو و ساخت قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 994,950 0.51
قیمت پایانی: 990,000 1.00

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24 پایانی 990,000 10,000.00
بیشترین 23.879 میلیون کمترین 994,950
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 940,500 - 1.04 میلیون ارزش 990,000
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 24
2 تعداد فروشنده -
24 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد8,995 خرید990,000 فروش1,000,000 تعداد9,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی