شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اخزا704 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 921,129 1.04
قیمت پایانی: 926,105 0.50

آخرین معامله

10:48
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 930,000 پایانی 926,105 4,659.00
بیشترین 930,000 کمترین 921,050
حجم 4,447 دفعات 3
حد قیمت 884,226 - 977,302 ارزش 4.118 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

10:48
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 2
600 حجم خرید 3,847
1 تعداد فروشنده 2
2,500 حجم فروش 1,947
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:48
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 10,000 927,279 939,699 6 1
1 6 927,278 939,700 200 1
1 175 926,637 939,800 30 1
1 15,000 925,000 940,000 2,100 1
1 7,648 924,273 941,800 20 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/15 930,764 0.92 4,381 17
1399/05/14 939,398 0.06 1,213 7
1399/05/13 939,991 0.35 15,255 20
1399/05/12 936,745 1.49 51,931 58
1399/05/11 922,978 0.08 57,544 25
1399/05/08 922,248 0.96 26,049 7
1399/05/07 931,203 0.47 29,468 17
1399/05/06 935,595 0.22 121 3
1399/05/05 933,564 0.22 606 15
1399/05/04 935,655 0.32 5,755 7
1399/05/02 938,617 0.00 3,516 2
1399/05/01 938,617 0.03 3,516 2
1399/04/31 938,323 0.55 5,739 11
1399/04/30 933,188 0.08 31,287 15
1399/04/29 932,487 0.19 135,889 41
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
رایان 1,780 1.002 میلیون 440 800.491 میلیارد 1398/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی