شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره س. و توسعه کیش14020820

کیش1402 | اوراق - فرابورس
- ( صکوک اجاره )
گروه:

-

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 3.31
قیمت پایانی: 1,000,000 3.31

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 34,210.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 1,400 دفعات 4
حد قیمت 900,000 - 1.1 میلیون ارزش 1.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
1,400 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده 1
28 حجم فروش 1,372
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 3.31 حجم : 1,400 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 1.034 میلیون درصد تغییر : 1.50 حجم : 19 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 3.37 حجم : 38 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 1.087 میلیون درصد تغییر : 1.42 حجم : 143 دفعات : 6
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 1.102 میلیون درصد تغییر : 7.09 حجم : 29 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 1.029 میلیون درصد تغییر : 2.85 حجم : 75 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 1.001 میلیون درصد تغییر : 3.76 حجم : 1,509 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.95 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 0.39 حجم : 390 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 1.046 میلیون درصد تغییر : 0.30 حجم : 390 دفعات : 5
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 1.043 میلیون درصد تغییر : 0.69 حجم : 69 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 0.85 حجم : 209 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 1.041 میلیون درصد تغییر : 7.21 حجم : 57 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 1.122 میلیون درصد تغییر : 10.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 1.02 میلیون درصد تغییر : 3.16 حجم : 300 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رایان آخرین : 1,780 1.002 میلیون حجم : 440 ارزش بازار : 800.491 میلیارد تاریخ : 1398/12/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی