شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

صگل1411 | اوراق - بورس
استخراج کانه‌های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.53 میلیون 50.00
قیمت پایانی: 1.283 میلیون 25.81

آخرین معامله

10:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.47 میلیون پایانی 1.283 میلیون 263,163.00
بیشترین 1.53 میلیون کمترین 1.06 میلیون
حجم 1,235 دفعات 108
حد قیمت 509,857 - 1.53 میلیون ارزش 1.584 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

10:41
حقیقی حقوقی
67 تعداد خریدار -
1,235 حجم خرید -
36 تعداد فروشنده -
1,235 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:41
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد7 خرید1.405 میلیون فروش1.503 میلیون تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد4 خرید1.404 میلیون فروش1.53 میلیون تعداد27 دستور2
دستور1 تعداد5 خرید1.403 میلیون فروش- تعداد- دستور0
دستور2 تعداد15 خرید1.1 میلیون فروش- تعداد- دستور0
دستور2 تعداد15 خرید1.055 میلیون فروش- تعداد- دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 1.02 میلیون درصد تغییر : 30.65 حجم : 695 دفعات : 32
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 1.47 میلیون درصد تغییر : 50.00 حجم : 17 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 980,186 درصد تغییر : 0.28 حجم : 9,547 دفعات : 6
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 982,895 درصد تغییر : 35.41 حجم : 8,258 دفعات : 13
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 1.522 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 34 دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 1.522 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 1.522 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 34 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 1.522 میلیون درصد تغییر : 50.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 1.07 حجم : 42,799 دفعات : 9
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 1.025 میلیون درصد تغییر : 32.61 حجم : 12,122 دفعات : 32
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 1.522 میلیون درصد تغییر : 50.00 حجم : 23 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,990 دفعات : 6
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 1.44 حجم : 8,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 1.42 حجم : 4 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی