شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

صمسکن912 | اوراق - بورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 152,823 5.00
قیمت پایانی: 152,823 5.00

آخرین معامله

09:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 100 پایانی 152,823 8,043.00
بیشترین 15.282 میلیون کمترین 152,823
حجم 100 دفعات 2
حد قیمت 152,823 - 168,909 ارزش 15.282 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

09:28
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
100 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
100 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش152,823 تعداد6,488 دستور15
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 160,866 درصد تغییر : 5.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 169,332 درصد تغییر : 5.00 حجم : 218 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 178,244 درصد تغییر : 5.00 حجم : 84 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 187,625 درصد تغییر : 5.00 حجم : 624 دفعات : 8
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 197,499 درصد تغییر : 0.03 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 197,564 درصد تغییر : 0.04 حجم : 575 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 197,494 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1,778 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 197,436 درصد تغییر : 2.68 حجم : 96 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 192,279 درصد تغییر : 0.30 حجم : 211 دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 192,852 درصد تغییر : 0.06 حجم : 268 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 192,729 درصد تغییر : 1.43 حجم : 768 دفعات : 13
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 195,527 درصد تغییر : 4.99 حجم : 672 دفعات : 5
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 186,226 درصد تغییر : 5.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 196,023 درصد تغییر : 4.59 حجم : 165 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 187,420 درصد تغییر : 5.00 حجم : 134 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی