شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اجاد22 | اوراق - فرابورس
- ( اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

-

زیر گروه:

اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 میلیون 0.99
قیمت پایانی: 1 میلیون 0.99

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 میلیون پایانی 1 میلیون 9,996.00
بیشترین 1 میلیون کمترین 1 میلیون
حجم 1,800 دفعات 1
حد قیمت 950,004 - 1.05 میلیون ارزش 1.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,800
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1,800
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,500 خرید1 میلیون فروش1.06 میلیون تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید1 میلیون فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد1,000 خرید990,196 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد10 خرید505,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.99 حجم : 1,800 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.69 حجم : 5,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 1.017 میلیون درصد تغییر : 1.70 حجم : 2,055 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 8.26 حجم : 8,992 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 1.09 میلیون درصد تغییر : 3.81 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 5.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.99 حجم : 50 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/25 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 1.00 حجم : 3,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/08 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 1.48 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/02 پایانی : 1.015 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,506 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/01 پایانی : 1.015 میلیون درصد تغییر : 0.88 حجم : 16,506 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/30 پایانی : 1.024 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,113 دفعات : 3
تاریخ : 1399/04/29 پایانی : 1.024 میلیون درصد تغییر : 2.39 حجم : 1,113 دفعات : 3
تاریخ : 1399/04/28 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 563 دفعات : 2
تاریخ : 1399/04/26 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,025 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رایان آخرین : 1,780 1.002 میلیون حجم : 440 ارزش بازار : 800.491 میلیارد تاریخ : 1398/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی