شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اجاد21 | اوراق - فرابورس
- ( اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

-

زیر گروه:

اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.072 میلیون 2.88
قیمت پایانی: 1.072 میلیون 2.88

آخرین معامله

1399/06/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.072 میلیون پایانی 1.072 میلیون 30,000.00
بیشترین 1.072 میلیون کمترین 1.072 میلیون
حجم 500 دفعات 1
حد قیمت 989,900 - 1.094 میلیون ارزش 536 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/25
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید1,000,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد250 خرید990,100 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد1,500 خرید720,001 فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 1.072 میلیون درصد تغییر : 0.74 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/26 پایانی : 1.08 میلیون درصد تغییر : 3.65 حجم : 35 دفعات : 5
تاریخ : 1399/05/25 پایانی : 1.042 میلیون درصد تغییر : 4.20 حجم : 750 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/28 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 258 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/27 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.98 حجم : 258 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/26 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 2.43 حجم : 250 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/25 پایانی : 1.035 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 800 دفعات : 3
تاریخ : 1399/03/24 پایانی : 1.035 میلیون درصد تغییر : 1.38 حجم : 800 دفعات : 3
تاریخ : 1399/03/13 پایانی : 1.021 میلیون درصد تغییر : 0.59 حجم : 2,461 دفعات : 10
تاریخ : 1399/03/01 پایانی : 1.015 میلیون درصد تغییر : 0.49 حجم : 499 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 1.02 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 250 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 1.02 میلیون درصد تغییر : 1.00 حجم : 250 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/24 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/23 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.91 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/17 پایانی : 1.019 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 60 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رایان آخرین : 1,780 1.002 میلیون حجم : 440 ارزش بازار : 800.491 میلیارد تاریخ : 1398/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی