شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

حکمت01 | اوراق - فرابورس
- ( اوراق مشارکت بخش خصوصی )
گروه:

-

زیر گروه:

اوراق مشارکت بخش خصوصی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 9.09
قیمت پایانی: 1,000,000 9.09

آخرین معامله

10:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 100,000.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 39 دفعات 5
حد قیمت 990,000 - 1.21 میلیون ارزش 39 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

10:17
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 39
5 تعداد فروشنده -
39 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد294 خرید1,000,000 فروش1.05 میلیون تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید991,000 فروش1.1 میلیون تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید990,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش1.21 میلیون تعداد8 دستور2
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 5
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 48 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 9.09 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 1.1 میلیون درصد تغییر : 0.36 حجم : 23 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 1.096 میلیون درصد تغییر : 0.36 حجم : 377 دفعات : 9
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 1.1 میلیون درصد تغییر : 10.00 حجم : 284 دفعات : 6
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 2.91 حجم : 19 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 1.03 میلیون درصد تغییر : 4.81 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 1.082 میلیون درصد تغییر : 0.14 حجم : 454 دفعات : 20
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 1.084 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 433 دفعات : 9
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 1.084 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 277 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 1.084 میلیون درصد تغییر : 5.68 حجم : 15 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 1.025 میلیون درصد تغییر : 4.09 حجم : 360 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26,010 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رایان آخرین : 1,780 1.002 میلیون حجم : 440 ارزش بازار : 800.491 میلیارد تاریخ : 1398/12/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی