شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

مشیر9911 | اوراق - بورس
پیمانکاری صنعتی ( ساختمان و مهندسی عمران )
گروه:

پیمانکاری صنعتی

زیر گروه:

ساختمان و مهندسی عمران

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 985,100 1.56
قیمت پایانی: 985,100 1.56

آخرین معامله

1399/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 985,100 پایانی 985,100 15,099.00
بیشترین 985,100 کمترین 985,100
حجم 10,000 دفعات 1
حد قیمت 886,590 - 1.084 میلیون ارزش 9.85 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/04/29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید985,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.42 %
6 ماهه 1.56 %
9 ماهه 3.29 %
1 ساله 1.49 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/04/29 پایانی : 985,100 درصد تغییر : 0.55 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/28 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 0.55 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/26 پایانی : 985,100 درصد تغییر : 0.55 حجم : 80,000 دفعات : 8
تاریخ : 1399/04/25 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/24 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/23 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/22 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 0.54 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/27 پایانی : 985,001 درصد تغییر : 0.54 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/26 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/11 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 1.52 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/25 پایانی : 994,850 درصد تغییر : 1.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/24 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.54 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/23 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 1.04 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/17 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 1.05 حجم : 20,002 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/16 پایانی : 979,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی