شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره تابان لوتوس14021206

تابان02 | اوراق - فرابورس
- ( صکوک اجاره )
گروه:

-

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 871,000 2.44
قیمت پایانی: 871,000 2.44

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 871,000 پایانی 871,000 20,729.00
بیشترین 871,000 کمترین 871,000
حجم 3,000 دفعات 1
حد قیمت 783,900 - 958,100 ارزش 2.613 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 3,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 3,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید870,000 فروش958,000 تعداد8 دستور1
دستور1 تعداد120 خرید860,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد5,000 خرید813,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد5,000 خرید813,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 871,000 درصد تغییر : 2.44 حجم : 3,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 850,271 درصد تغییر : 1.70 حجم : 2,988 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 865,000 درصد تغییر : 8.03 حجم : 7,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/29 پایانی : 940,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/27 پایانی : 940,500 درصد تغییر : 10.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/25 پایانی : 855,000 درصد تغییر : 5.04 حجم : 3,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/19 پایانی : 814,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 350 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/18 پایانی : 814,000 درصد تغییر : 3.67 حجم : 350 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/20 پایانی : 845,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 120,000 دفعات : 19
تاریخ : 1399/03/19 پایانی : 845,000 درصد تغییر : 0.60 حجم : 120,000 دفعات : 19
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 840,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 840,000 درصد تغییر : 0.02 حجم : 6 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 839,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,012 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/28 پایانی : 839,840 درصد تغییر : 1.03 حجم : 1,012 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/25 پایانی : 831,263 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,018 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رایان آخرین : 1,780 1.002 میلیون حجم : 440 ارزش بازار : 800.491 میلیارد تاریخ : 1398/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی