شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

تبریز112 | اوراق - بورس
پیمانکاری صنعتی ( ساختمان و مهندسی عمران )
گروه:

پیمانکاری صنعتی

زیر گروه:

ساختمان و مهندسی عمران

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 11.98
قیمت پایانی: 898,721 0.64

آخرین معامله

1399/07/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,574 پایانی 898,721 5,720.00
بیشترین 1.574 میلیارد کمترین 980,000
حجم 43 دفعات 3
حد قیمت 857,850 - 948,150 ارزش 38.645 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/07/1
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
10 حجم خرید 1,564
2 تعداد فروشنده 1
10 حجم فروش 1,564
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/07/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,750 خرید893,000 فروش915,000 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش920,000 تعداد300 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش948,100 تعداد48 دستور1
دستور1 تعداد9,750 خرید893,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/07 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/06 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/05 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/04 پایانی : 898,721 درصد تغییر : 10.13 حجم : 43 دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/01 پایانی : 999,999 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1399/04/31 پایانی : 999,999 درصد تغییر : 11.27 حجم : 30 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی