شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

شستا993 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.129 میلیون 10.00
قیمت پایانی: 1.129 میلیون 10.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

رایان

1,780 1.002 میلیون 440 440.27 میلیون 800.491 میلیارد اوراق 1398/12/25
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی