شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اجاد25 | اوراق - فرابورس
- ( اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

-

زیر گروه:

اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 میلیون 0.00
قیمت پایانی: 1 میلیون 0.00

آخرین معامله

1399/06/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 میلیون پایانی 1 میلیون 6.00
بیشترین 1 میلیون کمترین 1 میلیون
حجم 41 دفعات 3
حد قیمت 950,004 - 1.05 میلیون ارزش 41 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/16
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 41
1 تعداد فروشنده -
41 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد959 خرید1 میلیون فروش1.05 میلیون تعداد1,972 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید1,000,000 فروش1.485 میلیون تعداد250 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش1.49 میلیون تعداد300 دستور1
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.99 حجم : 41 دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/27 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 3.81 حجم : 25 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/25 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 51 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/24 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 5.00 حجم : 6 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/19 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 703 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/18 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 3.64 حجم : 703 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/11 پایانی : 1.038 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 2
تاریخ : 1399/04/10 پایانی : 1.038 میلیون درصد تغییر : 3.78 حجم : 8 دفعات : 2
تاریخ : 1399/04/09 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 3.85 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/18 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,979 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/17 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 4.00 حجم : 4,979 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/03 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/01 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/15 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,003 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رایان آخرین : 1,780 1.002 میلیون حجم : 440 ارزش بازار : 800.491 میلیارد تاریخ : 1398/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی