شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

صینا205 | اوراق - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.02 میلیون 0.00
قیمت پایانی: 1.043 میلیون 2.28

آخرین معامله

11:54
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.05 میلیون پایانی 1.043 میلیون 23,270.00
بیشترین 1.05 میلیون کمترین 995,000
حجم 81 دفعات 10
حد قیمت 969,000 - 1.071 میلیون ارزش 84.505 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

11:54
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
81 حجم خرید -
5 تعداد فروشنده -
81 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:54
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 155 995,006 1.02 میلیون 3 1
1 25 995,005 1.04 میلیون 3 1
1 25 990,428 1.05 میلیون 115 1
1 2,500 950,950 1.068 میلیون 20 1
0 - - 1.074 میلیون 100 2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/14 1.02 میلیون 1.30 3 1
1399/05/13 1.007 میلیون 0.88 119 7
1399/05/11 1.016 میلیون 2.09 14 3
1399/05/08 995,001 0.50 50 1
1399/05/07 1,000,000 0.00 8 2
1399/05/06 1 میلیون 0.54 86 4
1399/05/05 1.005 میلیون 1.25 44 5
1399/05/04 1.018 میلیون 1.82 29 3
1399/05/02 1,000,000 0.00 5 1
1399/05/01 1,000,000 0.01 5 1
1399/04/31 1 میلیون 2.19 9 1
1399/04/30 1.022 میلیون 4.27 175 11
1399/04/29 1.068 میلیون 2.29 30 3
1399/04/28 1.044 میلیون 0.41 181 20
1399/04/26 1.048 میلیون 0.00 507 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی