شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

صینا205 | اوراق - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 923,001 0.94
قیمت پایانی: 937,236 0.58

آخرین معامله

1399/01/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 920,050 پایانی 937,236 5,440.00
بیشترین 968,900 کمترین 920,050
حجم 9,038 دفعات 18
حد قیمت 885,207 - 978,385 ارزش 8.471 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/12
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 3
9 حجم خرید 9,029
13 تعداد فروشنده 1
3,038 حجم فروش 6,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 48 923,500 964,000 22 1
1 19 923,000 968,900 100 1
1 50 921,200 975,000 184 1
1 250 921,050 978,379 1,000 1
1 20 920,500 978,380 100 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.16 %
6 ماهه 8.69 %
9 ماهه 6.28 %
1 ساله 6.28 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/12 937,236 2.80 9,038 18
1399/01/11 964,244 3.48 2,296 11
1399/01/10 931,796 1.35 195 16
1399/01/9 944,563 2.77 500 16
1399/01/7 919,078 1.46 65 8
1399/01/6 932,667 0.24 15 6
1399/01/5 930,431 0.55 748 21
1398/12/29 935,589 0.00 1,269 20
1398/12/28 935,589 1.46 1,269 20
1398/12/27 922,131 0.27 827 26
1398/12/26 919,691 3.38 409 20
1398/12/25 889,588 0.00 51 4
1398/12/24 889,588 0.22 51 4
1398/12/22 891,503 0.79 6 1
1398/12/21 898,553 1.75 1.054 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی