شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اخزا716 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 860,105 0.01
قیمت پایانی: 856,529 0.40

آخرین معامله

12:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 855,513 پایانی 856,529 3,471.00
بیشترین 870,000 کمترین 855,513
حجم 3,312 دفعات 8
حد قیمت 817,000 - 903,000 ارزش 2.837 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

12:26
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 2
140 حجم خرید 3,172
2 تعداد فروشنده 2
144 حجم فروش 3,168
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 100 860,100 870,000 156 1
1 1,623 860,036 900,000 1,065 1
1 2,000 856,209 - - 0
1 3,000 857,003 869,000 300 1
3 18,015 856,100 869,500 17 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/15 860,000 0.66 1,416 4
1399/05/14 854,358 0.20 7,804 2
1399/05/13 852,628 1.77 2 1
1399/05/12 867,997 1.44 70 3
1399/05/11 855,659 0.51 10,564 8
1399/05/08 860,000 0.02 2,921 5
1399/05/07 860,129 0.02 20 1
1399/05/06 860,000 0.89 34,151 8
1399/05/05 852,434 0.88 5,401 17
1399/05/04 860,000 1.50 20,150 2
1399/05/02 847,261 0.00 1,014 3
1399/05/01 847,261 0.02 1,014 3
1399/04/31 847,414 0.03 1,790 2
1399/04/30 847,161 2.37 2,399 9
1399/04/29 867,760 0.29 2,682 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
رایان 1,780 1.002 میلیون 440 800.491 میلیارد 1398/12/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی