شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام پایه فرابورس 24,000 23,800.00 11.00 24,000 23,800.00 11.00 1399/02/30 5 524,447 12.587 میلیارد - 200 24,000 24,000 24,000 - - - - 10.109 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خپارسح

ح . پارس‌ خودرو

سهام بورس 60 59.00 5.00 60 59.00 5.00 1395/12/15 472 3.539 میلیارد 212.353 میلیارد - 1 60 60 60 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 165,000 3.539 میلیارد - 3.539 میلیارد
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام پایه فرابورس 6,705 295.00 4.21 300,110 293,110.00 4.00 1399/04/28 84 4.134 میلیون 27.718 میلیارد - 7,000 6,705 6,705 6,705 - - - - 34.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.134 میلیون - 4.134 میلیون
انرژی1

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام پایه فرابورس 11,330 330.00 3.00 464,510 453,510.00 4.00 1399/06/26 - - - - 11,000 11,330 11,330 11,330 0 2,634 11,330 2 - - 6.798 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چنوپا2

نیوپان‌ 22 بهمن‌

سهام پایه فرابورس 2,500 2,431.00 3.00 2,500 2,431.00 3.00 1397/02/8 7 842,460 2.106 میلیارد - 69 2,500 2,500 2,500 - - - - 50 میلیارد - - - - - - - - - - 842,460 - 676,528 165,932
کلر4

کلر پارس

سهام فرابورس 29,500 28,500.00 2.00 29,500 28,500.00 2.00 1398/11/16 1 1.005 میلیون 29.648 میلیارد - 1,000 29,500 29,500 29,500 0 - - 0 - - 9.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.005 میلیون - 1.005 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 20,000 19,287.00 2.00 1399/06/25 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 120 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
سکارون

سیمان‌ کارون‌

سهام بورس 3,546 15.00 0.42 95,000 91,469.00 2.00 1399/05/6 - - - - 3,531 3,600 - - 1 1,000 3,500 1 1,400 3,700 19.839 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 181,793 - 181,793 -
دتوزیع4

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 23,000 22,000.00 2.00 23,000 22,000.00 2.00 1398/07/21 1 4.5 میلیون 103.5 میلیارد - 1,000 23,000 23,000 23,000 0 - - 0 - - 13.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام پایه فرابورس 3,498 11.00 0.32 69,501 66,014.00 1.00 1399/05/6 4 45,562 159.274 میلیون - 3,487 3,494 3,494 3,498 - - - - 22.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45,562 - 45,562 -
قنقش

قندنقش‌جهان‌

سهام بورس 4,400 88.00 2.04 80,851 76,539.00 1.00 1399/06/18 10 16,326 68.813 میلیون - 4,312 4,456 4,170 4,456 1 700 4,172 1 923 4,444 11.238 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,326 - 16,326 -
هجرت4

پخش هجرت

سهام فرابورس 18,500 17,500.00 1.00 18,500 17,500.00 1.00 1398/05/19 2 3.674 میلیون 67.977 میلیارد - 1,000 18,500 18,500 18,500 0 - - 0 - - 8.325 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.674 میلیون - 3.674 میلیون
خاور

ایران‌ خودرودیزل‌

سهام بورس 503 11.00 2.14 8,529 8,015.00 1.00 1399/06/4 1,272 24.793 میلیون 12.532 میلیارد - 514 516 500 516 1 266,000 500 6 35,000 513 42.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.793 میلیون - 24.793 میلیون -
گلسار4

گلسار فارس

سهام فرابورس 15,700 14,700.00 1.00 15,700 14,700.00 1.00 1397/07/17 1 2.5 میلیون 39.25 میلیارد - 1,000 15,700 15,700 15,700 0 - - 0 - - 39.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 7,410 6,914.00 1.00 1399/05/11 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 26.461 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 55,477 51,730.00 1.00 1399/06/1 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 7.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 -
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 15,310 14,111.00 1.00 17,600 16,401.00 1.00 1399/06/26 9,028 54.308 میلیون 495.73 میلیارد 6,474.49 1,199 28.824 میلیون 16,040 452.422 میلیارد 12 98,827 9,210 26 60,983 9,210 156.96 هزار میلیارد 411.351 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 254.391 میلیون 10.414 میلیون 44.575 میلیون 2.289 میلیون 68.57 15.07 3.52 - - - -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,355 33.00 0.99 48,692 45,370.00 1.00 1399/04/22 2 4 میلیون 13.42 میلیارد - 3,322 3,355 3,355 3,355 0 - - 0 - - 34.084 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 2,035 85.00 4.36 25,274 23,324.00 1.00 1399/06/15 225 1.41 میلیون 2.858 میلیارد - 1,950 1,984 1,980 2,047 1 1,000 2,035 1 2,000 2,044 2.527 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.31 میلیون 100,000 1.074 میلیون 335,974
گکوثر4

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 12,200 11,200.00 1.00 12,200 11,200.00 1.00 1396/06/12 1 790,000 9.638 میلیارد - 1,000 12,200 12,200 12,200 - - - - 1.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 790,000
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 9,617 8,804.00 1.00 1399/04/31 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 - - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 1,226 0.00 0.00 12,882 11,656.00 950.73 1399/06/1 1 10,000 12.26 میلیون - 1,226 1,226 1,226 1,226 1 1,250 990 1 2,000 1,249 51.528 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,037 - 101,037 -
اخزا11خ4

اختیارخ اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 104 94.00 940.00 104 94.00 940.00 1396/03/30 1 5 5,200 - 10 104 104 104 0 - - 0 - - 1,040 - - - - - - - - - - - 5 - 5
اخزا11ف3

اختیار ف اخزا11-932171-960331

سهام فرابورس 810 730.00 912.50 810 730.00 912.50 1396/03/30 1 5 40,500 - 80 810 810 810 0 - - 0 - - 8,100 - - - - - - - - - - - 5 - 5
وملت

سرمایه‌گذاری‌ملت‌

سهام بورس 666 5.00 0.75 6,630 5,959.00 888.08 1399/06/2 151 1.377 میلیون 918.47 میلیون - 671 671 665 671 1 31,078 666 2 4,327 672 6.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.377 میلیون - 1.377 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 34,020 30,478.00 860.47 1399/06/12 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 408.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 990 59.00 6.34 8,771 7,840.00 842.11 1399/05/22 84 2.518 میلیون 2.491 میلیارد - 931 960 960 990 - - - - 13.157 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,600 2.501 میلیون 45,425 2.472 میلیون
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 97,000 85,736.00 761.15 1399/04/17 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 173.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
زفکا4

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 8,300 7,300.00 730.00 8,300 7,300.00 730.00 1397/11/24 1 7.532 میلیون 62.516 میلیارد - 1,000 8,300 8,300 8,300 - - - - 2.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.532 میلیون - 7.532 میلیون
رنیک4

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 7,900 6,900.00 690.00 7,900 6,900.00 690.00 1398/06/13 1 1.785 میلیون 14.102 میلیارد - 1,000 7,900 7,900 7,900 0 - - 0 - - 11.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.785 میلیون - 1.785 میلیون
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 10,435 9,023.00 639.02 1399/05/25 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 - - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
ودانا

سرمایه گذاری دانایان پارس

سهام پایه فرابورس 11,000 10,999.00 1.10 7 6.00 600.00 1399/02/9 4 702,743 7.73 میلیارد - 1 11,000 - - - - - - 9.45 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 170 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 6,791 5,791.00 579.10 1399/02/14 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 5.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام پایه فرابورس 1,080 17.00 1.60 6,278 5,215.00 490.59 1399/06/11 - - - - 1,063 - - - - - - - 4.709 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.86 میلیون - 2.86 میلیون -
سیستم

همکاران سیستم

سهام فرابورس 4,999 40.00 0.81 28,910 23,951.00 482.98 1399/06/5 77 469,575 2.324 میلیارد - 4,959 4,760 4,760 4,999 3 1,671 4,930 1 8,172 5,000 21.683 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 441,274 28,301 469,575 -
دکپسول4

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 5,700 4,700.00 470.00 5,700 4,700.00 470.00 1398/03/5 1 4 میلیون 22.8 میلیارد - 1,000 5,700 5,700 5,700 0 - - 0 - - 1.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
سیسکو4

فولاد سیرجان ایرانیان

سهام فرابورس 5,300 4,300.00 430.00 5,300 4,300.00 430.00 1397/06/31 1 1,000,000 5.3 میلیارد - 1,000 5,300 5,300 5,300 0 - - 0 - - 10.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام پایه فرابورس 10,595 504.00 4.99 52,775 42,684.00 422.99 1399/06/26 254 1.948 میلیون 20.639 میلیارد - 10,091 10,595 10,595 10,595 - - - - 73.885 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.948 میلیون - 1.448 میلیون 500,000
چنوپا4

نیوپان‌ 22 بهمن‌

سهام پایه فرابورس 1,000 806.00 415.46 1,000 806.00 415.46 1396/08/24 13 8.035 میلیون 8.035 میلیارد - 194 1,000 1,000 1,000 - - - - 20 میلیارد - - - - - - - - - - 8.035 میلیون - 8.035 میلیون -
سیمرغ4

سیمرغ

سهام بورس 5,100 4,100.00 410.00 5,100 4,100.00 410.00 1398/04/2 1 6.5 میلیون 33.15 میلیارد - 1,000 5,100 5,100 5,100 - - - - 6.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.5 میلیون - 6.5 میلیون
آرمانی

ص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 500,000 400,000.00 400.00 1399/02/17 - - - - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 - - 0 2,000 680,000 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 61.59 میلیون - -
نطرین4

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 4,914 3,914.00 391.40 4,914 3,914.00 391.40 1397/06/20 1 5 میلیون 24.57 میلیارد - 1,000 4,914 4,914 4,914 0 - - 0 - - 2.715 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 5 میلیون -
ثاژن

سخت‌ آژند

سهام بورس 2,260 9.00 0.40 11,072 8,803.00 387.97 1399/06/18 112 588,226 1.328 میلیارد - 2,269 2,255 2,241 2,283 3 1,330 2,245 1 17,871 2,260 4.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 588,226 - 588,226 -
کی بی سیح

ح. شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 8,000 6,284.00 366.20 8,000 6,284.00 366.20 1398/03/27 7 294,885 2.359 میلیارد - 1,716 8,000 8,000 8,000 0 235 8,000 1 - - - - - - - - - - - - - 12,000 282,885 - 294,885
ودانا4

سرمایه گذاری دانایان پارس

سهام پایه فرابورس 2,350 1,844.00 364.43 2,350 1,844.00 364.43 1398/01/5 2 15 میلیون 35.25 میلیارد - 506 2,350 2,350 2,350 - - - - 3.173 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
کهرام

تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌

سهام بورس 4,000 10.00 0.25 18,157 14,147.00 352.79 1398/09/20 98 255,269 1.026 میلیارد - 4,010 4,179 3,990 4,179 6 76,038 3,820 10 150,860 3,820 - - - - - - - - - - - 255,269 - 255,269 -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام پایه فرابورس 3,098 184.00 6.31 12,502 9,588.00 329.03 1399/05/25 31 255,403 775.049 میلیون - 2,914 2,985 2,985 3,140 - - - - 20.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 255,403 - 255,403 -
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - 3.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - 3.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
مادیرا4

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,650 2,650.00 265.00 3,650 2,650.00 265.00 1397/09/5 4 12.575 میلیون 45.9 میلیارد - 1,000 3,650 3,650 3,650 - - - - 11.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.575 میلیون 12.575 میلیون -
زشگزا4

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 3,490 2,490.00 249.00 3,490 2,490.00 249.00 1396/10/26 1 1,000,000 3.49 میلیارد - 1,000 3,490 3,490 3,490 0 - - 0 - - 279.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
کباده4

تولید خاک نسوزاستقلال آباده

سهام پایه فرابورس 5,000 3,491.00 231.35 5,000 3,491.00 231.35 1398/06/31 1 2,000 10 میلیون - 1,509 5,000 5,000 5,000 - - - - 365.325 میلیارد - - - - - - - - - - - - 2,000 -
درهآور4

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 3,150 2,150.00 215.00 3,150 2,150.00 215.00 1398/04/12 1 4 میلیون 12.6 میلیارد - 1,000 3,150 3,150 3,150 0 - - 0 - - 630 میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
کاصفا4

صنایع کاشی اصفهان

سهام پایه فرابورس 3,000 2,000.00 200.00 3,000 2,000.00 200.00 1396/07/11 4 4,000 12 میلیون - 1,000 3,000 3,000 3,000 - - - - 450 میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 3,000 4,000 -
کطبسح

ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 11,006 7,334.00 199.73 11,000 7,328.00 199.56 1398/04/10 347 6.183 میلیون 68.014 میلیارد - 3,672 11,000 11,000 11,006 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.589 میلیون 4.594 میلیون - 6.183 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام پایه فرابورس 158,126 4,605.00 3.00 441,340 287,819.00 187.48 1399/06/26 493 406,247 64.238 میلیارد - 153,521 158,126 158,126 158,126 2 35,375 140,883 57 500 140,883 94.876 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 406,247 - 155,930 250,317
سهگمت4

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 7,947 5,016.00 171.14 7,947 5,016.00 171.14 1396/02/26 1 1.056 میلیون 8.393 میلیارد - 2,931 7,947 7,947 7,947 - - - - 5.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.056 میلیون - 1.056 میلیون
زیسکو4

فولاد زرند ایرانیان

سهام فرابورس 2,600 1,600.00 160.00 2,600 1,600.00 160.00 1397/06/31 1 1,000,000 2.6 میلیارد - 1,000 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 10.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
فاراک4

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 5,164 3,124.00 153.14 5,164 3,124.00 153.14 1396/01/29 1 200,000 1.033 میلیارد - 2,040 5,164 5,164 5,164 - - - - 32.464 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
اخزا11ف2

اختیار ف اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 100 60.00 150.00 100 60.00 150.00 1396/03/30 1 5 5,000 - 40 100 100 100 0 - - 0 - - 1,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
ستران4

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 5,030 2,978.00 145.13 5,030 2,978.00 145.13 1396/02/26 1 18.592 میلیون 93.519 میلیارد - 2,052 5,030 5,030 5,030 - - - - 8.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.592 میلیون - 18.592 میلیون
وآتوس4

س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال

سهام پایه فرابورس 500 290.00 138.10 500 290.00 138.10 1395/12/23 2 6 میلیون 3 میلیارد - 210 500 500 500 - - - - 30 میلیارد - - - - - - - - - - - 6 میلیون 6 میلیون -
زقیام4

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,369 1,369.00 136.90 2,369 1,369.00 136.90 1397/04/25 1 3.5 میلیون 8.292 میلیارد - 1,000 2,369 2,369 2,369 0 - - 0 - - 1.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
خفنرح

ح . فنرسازی‌خاور

سهام بورس 2,000 1,143.00 133.37 2,000 1,143.00 133.37 1397/09/27 112 5.596 میلیون 11.192 میلیارد - 857 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون 2.696 میلیون - 5.596 میلیون
شفارا

پتروشیمی‌فارابی‌

سهام بورس 3,810 181.00 4.99 8,450 4,821.00 132.85 1399/04/29 12 112,123 427.189 میلیون - 3,629 3,810 3,810 3,810 1 93,380 3,958 8 1,000 4,140 1.268 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112,123 - 112,123 -
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
غدیس4

پاکدیس

سهام فرابورس 2,310 1,310.00 131.00 2,310 1,310.00 131.00 1395/10/19 1 3.75 میلیون 8.663 میلیارد - 1,000 2,310 2,310 2,310 - - - - 646.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.75 میلیون - 3.75 میلیون
کپارسح

ح . کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 11,400 6,405.00 128.23 11,400 6,405.00 128.23 1398/03/19 177 1.899 میلیون 21.654 میلیارد - 4,995 11,400 11,400 11,400 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 585,799 1.314 میلیون - 1.899 میلیون
اخزا11ف4

اختیار ف اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 2,230 1,230.00 123.00 2,230 1,230.00 123.00 1396/02/2 1 5 111,500 - 1,000 2,230 2,230 2,230 0 - - 0 - - 22,300 - - - - - - - - - - - 5 - 5
شاراک4

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,129 3,737.00 110.17 7,129 3,737.00 110.17 1396/02/25 1 4.676 میلیون 33.335 میلیارد - 3,392 7,129 7,129 7,129 - - - - 57.488 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 4.676 میلیون
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - 23.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
زدشت4

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 1,950 950.00 95.00 1,950 950.00 95.00 1397/10/23 1 3.175 میلیون 6.191 میلیارد - 1,000 1,950 1,950 1,950 - - - - 1.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.175 میلیون - 3.175 میلیون
اخزا11خ2

اختیارخ اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 1,948 948.00 94.80 1,948 948.00 94.80 1396/02/2 1 5 97,400 - 1,000 1,948 1,948 1,948 0 - - 0 - - 19,480 - - - - - - - - - - - 5 - 5
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
فافزاح

ح. فولاد افزا سپاهان

سهام پایه فرابورس 3,900 1,750.00 81.40 3,900 1,750.00 81.40 1396/04/13 1 1,000 3.9 میلیون - 2,150 3,900 3,900 3,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 15.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
ولیز4

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 2,221 949.00 74.61 2,221 949.00 74.61 1396/03/3 1 4.136 میلیون 9.187 میلیارد - 1,272 2,221 2,221 2,221 - - - - 1.333 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.136 میلیون - 4.136 میلیون
داروح

ح . کارخانجات‌داروپخش

سهام بورس 20,000 8,479.00 73.60 20,044 8,523.00 73.98 1398/08/28 194 691,992 13.87 میلیارد 3,566.97 11,521 20,000 20,000 22,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 641,992 50,000 - 691,992
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - - - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
خفنر4

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 1,997.00 71.96 4,772 1,997.00 71.96 1396/01/15 1 69.984 میلیون 333.964 میلیارد - 2,775 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 2.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.984 میلیون - 69.984 میلیون
تاپکیش4

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/06/31 1 8 میلیون 13.6 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 680 میلیارد - - - - - - - - - - - 8 میلیون - 8 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
اتکای4

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 20,000 7,890.00 65.15 20,000 7,890.00 65.15 1399/04/24 1 162.445 میلیون 3.249 هزار میلیارد - 12,110 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 162.445 میلیون - 162.445 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
دقاضیح

ح . داروسازی شهید قاضی

سهام پایه فرابورس 57,000 21,854.00 62.18 57,003 21,857.00 62.19 1398/08/1 12 210,405 11.994 میلیارد - 35,146 57,000 57,000 57,300 - - - - - - - - - - - - - - - 102,523 107,882 - 210,405
هرمزف4

اختیارف هرمز-2570-960310

سهام فرابورس 203 77.00 61.11 203 77.00 61.11 1396/03/7 1 10 20.3 میلیون - 126 203 203 203 0 - - 0 - - 2.03 میلیون - - - - - - - - - - - 10 - 10
طمخا7032

اختیارف اخابر-4750-1399/07/30

سهام بورس 400 225.00 128.57 279 104.00 59.43 1398/10/25 6 57 15.89 میلیون - 175 50 50 400 1 20 155 1 20 490 279,000 - - - - - - - - - - - - 1 -
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
خاهنح

ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,530 1,640.00 56.75 4,500 1,610.00 55.71 1398/07/17 340 9.686 میلیون 43.589 میلیارد 28,489.61 2,890 4,500 4,500 4,530 0 250 4,950 1 - - - - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 6.8 میلیون - 9.686 میلیون
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
آتی14

ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه

سهام فرابورس 405,001 144,480.00 55.46 405,001 144,480.00 55.46 1399/04/30 3 23,030 9.327 میلیارد - 260,521 405,001 405,001 405,001 0 10,670 405,001 2 - - 40.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 23,030 - 23,030
زبینا4

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 1,524 524.00 52.40 1,524 524.00 52.40 1397/04/19 1 3.21 میلیون 4.892 میلیارد - 1,000 1,524 1,524 1,524 0 - - 0 - - 609.6 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.21 میلیون - 3.21 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی