iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بذر2

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

سهام بورس 1 41,433.00 100.00 1 41,433.00 100.00 1398/12/7 475 4.75 میلیون 4.75 میلیون - 41,434 1 1 1 0 - - 0 - - 700 میلیون - - - - - - - - - - - 4.75 میلیون - 4.75 میلیون
تسه96052

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96

سهام فرابورس 10 412,525.00 100.00 10 412,525.00 100.00 1398/05/6 1 80 800 - 412,535 10 10 10 0 - - 0 - - 13.518 میلیون - - - - - - - - - - 80 - 80 -
تسه96042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر96

سهام فرابورس 10 565,702.00 100.00 10 565,702.00 100.00 1397/12/21 1 13 130 - 565,712 10 10 10 0 - - 0 - - 12.931 میلیون - - - - - - - - - - 13 - - 13
تسه94012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94

سهام فرابورس 10 667,604.00 100.00 10 667,604.00 100.00 1395/12/24 1 1 10 - 667,614 10 10 10 0 - - 0 - - 10.033 میلیون - - - - - - - - - - - 1 - 1
افق ملت2

صندوق س در سهام افق ملت

سهام بورس 1 34,648.00 100.00 1 34,648.00 100.00 1398/10/10 84 8.4 میلیون 8.4 میلیون - 34,649 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 8.4 میلیون - 8.4 میلیون
تسه94062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94

سهام فرابورس 10 753,808.00 100.00 10 753,808.00 100.00 1396/06/11 1 4 40 - 753,818 10 10 10 0 - - 0 - - 5.304 میلیون - - - - - - - - - - 4 - - 4
سرو2

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

سهام بورس 1 20,681.00 100.00 1 20,681.00 100.00 1398/12/7 2 200,000 200,000 - 20,682 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
تسه93062

امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93

سهام فرابورس 10 715,273.00 100.00 10 715,273.00 100.00 1395/10/13 1 50 500 - 715,283 10 10 10 0 - - 0 - - 8.163 میلیون - - - - - - - - - - - - 50 -
تسه93082

امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93

سهام فرابورس 10 605,680.00 100.00 10 605,680.00 100.00 1396/01/26 1 4 40 - 605,690 10 10 10 0 - - 0 - - 9.652 میلیون - - - - - - - - - - 4 - - 4
تسه98032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

سهام فرابورس 10 446,984.00 100.00 10 446,984.00 100.00 1398/11/21 2 49 490 - 446,994 10 10 10 0 - - 0 - - 16.833 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه94032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94

سهام فرابورس 10 736,633.00 100.00 10 736,633.00 100.00 1396/02/18 1 11 110 - 736,643 10 10 10 0 - - 0 - - 9.619 میلیون - - - - - - - - - - 11 - 11 -
تسه97092

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

سهام فرابورس 10 476,359.00 100.00 10 476,359.00 100.00 1398/12/6 1 17 170 - 476,369 10 10 10 0 - - 0 - - 18.541 میلیون - - - - - - - - - - 17 - 17 -
تسه94092

امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94

سهام فرابورس 10 736,470.00 100.00 10 736,470.00 100.00 1396/09/5 1 60 600 - 736,480 10 10 10 0 - - 0 - - 6.288 میلیون - - - - - - - - - - 60 - 60 -
تسه98092

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

سهام فرابورس 10 456,048.00 100.00 10 456,048.00 100.00 1398/11/14 3 168 1,680 - 456,058 10 10 10 0 - - 0 - - 14.773 میلیون - - - - - - - - - - 168 - 168 -
تسه94022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94

سهام فرابورس 10 528,786.00 100.00 10 528,786.00 100.00 1396/02/6 1 4 40 - 528,796 10 10 10 0 - - 0 - - 9.953 میلیون - - - - - - - - - - 4 - - 4
تسه98022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

سهام فرابورس 10 449,508.00 100.00 10 449,508.00 100.00 1398/11/21 2 66 660 - 449,518 10 10 10 0 - - 0 - - 17.037 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه96114

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

سهام فرابورس 10 445,319.00 100.00 10 445,319.00 100.00 1398/05/27 1 191,900 1.919 میلیون - 445,329 10 10 10 0 - - 0 - - 17.816 میلیون - - - - - - - - - - - 191,900 - 191,900
تسه98102

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

سهام فرابورس 10 477,319.00 100.00 10 477,319.00 100.00 1398/12/5 8 560 5,600 - 477,329 10 10 10 0 - - 0 - - 15.362 میلیون - - - - - - - - - - 560 - - 560
اعتماد2

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

سهام فرابورس 1 28,514.00 100.00 1 28,514.00 100.00 1398/12/5 8 4 میلیون 4 میلیون - 28,515 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
تسه96032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96

سهام فرابورس 10 567,659.00 100.00 10 567,659.00 100.00 1397/11/16 1 18 180 - 567,669 10 10 10 0 - - 0 - - 13.076 میلیون - - - - - - - - - - 18 - - 18
تسه96062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96

سهام فرابورس 10 384,575.00 100.00 10 384,575.00 100.00 1398/06/5 1 36 360 - 384,585 10 10 10 0 - - 0 - - 13.871 میلیون - - - - - - - - - - 36 - - 36
تسه98012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

سهام فرابورس 10 447,102.00 100.00 10 447,102.00 100.00 1398/11/21 1 1 10 - 447,112 10 10 10 0 - - 0 - - 17.553 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه95112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95

سهام فرابورس 10 623,402.00 100.00 10 623,402.00 100.00 1397/07/24 1 5 50 - 623,412 10 10 10 0 - - 0 - - 12.824 میلیون - - - - - - - - - - 5 - - 5
تسه93112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93

سهام فرابورس 10 698,141.00 100.00 10 698,141.00 100.00 1396/01/26 1 14 140 - 698,151 10 10 10 0 - - 0 - - 10.418 میلیون - - - - - - - - - - 14 - - 14
تسه94072

امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94

سهام فرابورس 10 765,854.00 100.00 10 765,854.00 100.00 1396/06/22 1 32 320 - 765,864 10 10 10 0 - - 0 - - 5.05 میلیون - - - - - - - - - - - - - 32
تسه93102

امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93

سهام فرابورس 10 679,990.00 100.00 10 679,990.00 100.00 1396/01/26 1 19 190 - 680,000 10 10 10 0 - - 0 - - 10.528 میلیون - - - - - - - - - - 19 - - 19
تسه97072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر97

سهام فرابورس 10 485,035.00 100.00 10 485,035.00 100.00 1398/12/6 1 1 10 - 485,045 10 10 10 0 - - 0 - - 16.518 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه94042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر94

سهام فرابورس 10 700,053.00 100.00 10 700,053.00 100.00 1396/02/11 1 16 160 - 700,063 10 10 10 0 - - 0 - - 9.614 میلیون - - - - - - - - - - - - - 16
تسه94112

امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94

سهام فرابورس 10 768,881.00 100.00 10 768,881.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 768,891 10 10 10 0 - - 0 - - 6.363 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تسه95022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95

سهام فرابورس 10 730,574.00 100.00 10 730,574.00 100.00 1396/09/18 1 34 340 - 730,584 10 10 10 0 - - 0 - - 7.661 میلیون - - - - - - - - - - - - - 34
تسه93122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93

سهام فرابورس 10 691,944.00 100.00 10 691,944.00 100.00 1396/01/26 1 11 110 - 691,954 10 10 10 0 - - 0 - - 10.753 میلیون - - - - - - - - - - 11 - - 11
تسه95102

امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95

سهام فرابورس 10 590,529.00 100.00 10 590,529.00 100.00 1397/08/26 1 2 20 - 590,539 10 10 10 0 - - 0 - - 12.634 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تسه97082

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

سهام فرابورس 10 440,197.00 100.00 10 440,197.00 100.00 1398/11/21 1 9 90 - 440,207 10 10 10 0 - - 0 - - 19.782 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه97062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97

سهام فرابورس 10 485,837.00 100.00 10 485,837.00 100.00 1398/12/6 1 1 10 - 485,847 10 10 10 0 - - 0 - - 18.702 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه95092

امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95

سهام فرابورس 10 583,098.00 100.00 10 583,098.00 100.00 1397/08/14 2 103 1,030 - 583,108 10 10 10 0 - - 0 - - 11.026 میلیون - - - - - - - - - - 103 - - 103
تسه97052

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97

سهام فرابورس 10 484,748.00 100.00 10 484,748.00 100.00 1398/12/6 1 6 60 - 484,758 10 10 10 0 - - 0 - - 19.589 میلیون - - - - - - - - - - 6 - 6 -
تسه95122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95

سهام فرابورس 10 550,616.00 100.00 10 550,616.00 100.00 1397/12/1 1 96 960 - 550,626 10 10 10 0 - - 0 - - 12.838 میلیون - - - - - - - - - - 96 - 96 -
تسه96012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96

سهام فرابورس 10 563,667.00 100.00 10 563,667.00 100.00 1397/11/16 1 14 140 - 563,677 10 10 10 0 - - 0 - - 13.064 میلیون - - - - - - - - - - 14 - - 14
تسه98082

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

سهام فرابورس 10 463,384.00 100.00 10 463,384.00 100.00 1398/11/26 1 100 1,000 - 463,394 10 10 10 0 - - 0 - - 16.349 میلیون - - - - - - - - - - 100 - 100 -
تسه95082

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 95

سهام فرابورس 10 697,067.00 100.00 10 697,067.00 100.00 1397/03/29 1 2 20 - 697,077 10 10 10 0 - - 0 - - 10.191 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تسه96022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96

سهام فرابورس 10 535,433.00 100.00 10 535,433.00 100.00 1397/11/7 1 7 70 - 535,443 10 10 10 0 - - 0 - - 13.088 میلیون - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تسه94052

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94

سهام فرابورس 10 760,069.00 100.00 10 760,069.00 100.00 1396/03/29 1 23 230 - 760,079 10 10 10 0 - - 0 - - 9.592 میلیون - - - - - - - - - - 23 - - 23
تسه93092

امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93

سهام فرابورس 10 668,970.00 100.00 10 668,970.00 100.00 1396/01/26 1 34 340 - 668,980 10 10 10 0 - - 0 - - 10.058 میلیون - - - - - - - - - - 34 - - 34
تسه97012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97

سهام فرابورس 10 458,416.00 100.00 10 458,416.00 100.00 1398/11/26 1 20 200 - 458,426 10 10 10 0 - - 0 - - 18.739 میلیون - - - - - - - - - - 20 - - 20
تسه97032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97

سهام فرابورس 10 492,526.00 100.00 10 492,526.00 100.00 1398/12/6 1 5 50 - 492,536 10 10 10 0 - - 0 - - 18.571 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تسه97014

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97

سهام فرابورس 10 384,690.00 100.00 10 384,690.00 100.00 1398/07/29 1 275,200 2.752 میلیون - 384,700 10 10 10 0 - - 0 - - 18.739 میلیون - - - - - - - - - - - 275,200 - 275,200
تسه97024

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97

سهام فرابورس 10 383,991.00 100.00 10 383,991.00 100.00 1398/07/29 1 279,700 2.797 میلیون - 384,001 10 10 10 0 - - 0 - - 19.05 میلیون - - - - - - - - - - - 279,700 - 279,700
کاردان2

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

سهام بورس 1 20,800.00 100.00 1 20,800.00 100.00 1397/09/26 14 1.4 میلیون 1.4 میلیون - 20,801 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 1.4 میلیون - 1.4 میلیون
تسه97022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97

سهام فرابورس 10 485,712.00 100.00 10 485,712.00 100.00 1398/12/6 1 2 20 - 485,722 10 10 10 0 - - 0 - - 19.05 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تسه98052

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

سهام فرابورس 10 451,634.00 100.00 10 451,634.00 100.00 1398/11/21 1 1 10 - 451,644 10 10 10 0 - - 0 - - 7.476 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه95042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95

سهام فرابورس 10 713,124.00 100.00 10 713,124.00 100.00 1396/11/17 1 9 90 - 713,134 10 10 10 0 - - 0 - - 6.724 میلیون - - - - - - - - - - 9 - - 9
تسه95062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95

سهام فرابورس 10 694,204.00 100.00 10 694,204.00 100.00 1397/03/29 1 30 300 - 694,214 10 10 10 0 - - 0 - - 9.38 میلیون - - - - - - - - - - 30 - 30 -
تسه95072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95

سهام فرابورس 10 693,757.00 100.00 10 693,757.00 100.00 1397/03/29 1 2 20 - 693,767 10 10 10 0 - - 0 - - 9.832 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
آکورد2

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 1 22,554.00 100.00 1 22,554.00 100.00 1398/12/7 3 300,000 300,000 - 22,555 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
تسه98072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

سهام فرابورس 10 456,128.00 100.00 10 456,128.00 100.00 1398/11/21 1 44 440 - 456,138 10 10 10 0 - - 0 - - 9.864 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه94122

امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94

سهام فرابورس 10 768,262.00 100.00 10 768,262.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 768,272 10 10 10 0 - - 0 - - 7.186 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تسه95012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95

سهام فرابورس 10 765,018.00 100.00 10 765,018.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 765,028 10 10 10 0 - - 0 - - 7.189 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
الماس2

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

سهام فرابورس 1 38,583.00 100.00 1 38,583.00 100.00 1398/07/17 4 400,000 400,000 - 38,584 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
تسه96092

امتیاز تسهیلات مسکن آذر96

سهام فرابورس 10 425,506.00 100.00 10 425,506.00 100.00 1398/06/16 2 27 270 - 425,516 10 10 10 0 - - 0 - - 16.422 میلیون - - - - - - - - - - 27 - 1 26
اطلس2

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 1 76,686.00 100.00 1 76,686.00 100.00 1398/12/7 60 600,000 600,000 - 76,687 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
آتیمس2

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 1 31,006.00 100.00 1 31,006.00 100.00 1398/02/9 1 100,000 100,000 - 31,007 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
تسه94082

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 10 766,414.00 100.00 10 766,414.00 100.00 1396/07/18 1 4 40 - 766,424 10 10 10 0 - - 0 - - 10.339 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تسه98062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

سهام فرابورس 10 449,976.00 100.00 10 449,976.00 100.00 1398/11/21 1 45 450 - 449,986 10 10 10 0 - - 0 - - 11.336 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
کاریس2

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 1 65,844.00 100.00 1 65,844.00 100.00 1398/12/6 10 1,000,000 1,000,000 - 65,845 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
تسه95052

امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95

سهام فرابورس 10 645,087.00 100.00 10 645,087.00 100.00 1397/03/20 1 40 400 - 645,097 10 10 10 0 - - 0 - - 10.157 میلیون - - - - - - - - - - 40 - 40 -
تسه96112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

سهام فرابورس 10 420,982.00 100.00 10 420,982.00 100.00 1398/10/10 1 9 90 - 420,992 10 10 10 0 - - 0 - - 17.816 میلیون - - - - - - - - - - 9 - - 9
تسه96102

امتیاز تسهیلات مسکن دی96

سهام فرابورس 10 407,130.00 100.00 10 407,130.00 100.00 1398/10/10 1 9 90 - 407,140 10 10 10 0 - - 0 - - 16.3 میلیون - - - - - - - - - - 9 - - 9
تسه96124

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

سهام فرابورس 10 386,374.00 100.00 10 386,374.00 100.00 1398/07/6 1 390,900 3.909 میلیون - 386,384 10 10 10 0 - - 0 - - 21.685 میلیون - - - - - - - - - - - 390,900 - 390,900
تسه93072

امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93

سهام فرابورس 10 643,574.00 100.00 10 643,574.00 100.00 1395/12/24 1 1 10 - 643,584 10 10 10 0 - - 0 - - 8.937 میلیون - - - - - - - - - - - 1 - 1
تسه96072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر96

سهام فرابورس 10 373,331.00 100.00 10 373,331.00 100.00 1398/06/30 1 11 110 - 373,341 10 10 10 0 - - 0 - - 15.347 میلیون - - - - - - - - - - 11 - - 11
تسه97112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97

سهام فرابورس 10 462,213.00 100.00 10 462,213.00 100.00 1398/11/27 1 1 10 - 462,223 10 10 10 0 - - 0 - - 17.946 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه97122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

سهام فرابورس 10 459,045.00 100.00 10 459,045.00 100.00 1398/11/21 2 44 440 - 459,055 10 10 10 0 - - 0 - - 15.803 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه97042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر97

سهام فرابورس 10 484,842.00 100.00 10 484,842.00 100.00 1398/12/6 1 8 80 - 484,852 10 10 10 0 - - 0 - - 18.34 میلیون - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تسه96082

امتیاز تسهیلات مسکن آبان96

سهام فرابورس 10 415,446.00 100.00 10 415,446.00 100.00 1398/06/16 2 11 110 - 415,456 10 10 10 0 - - 0 - - 15.242 میلیون - - - - - - - - - - 11 - 2 9
تسه95032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95

سهام فرابورس 10 729,990.00 100.00 10 729,990.00 100.00 1396/10/23 1 70 700 - 730,000 10 10 10 0 - - 0 - - 7.534 میلیون - - - - - - - - - - 70 - 70 -
آسام2

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

سهام فرابورس 1 47,696.00 100.00 1 47,696.00 100.00 1398/10/29 3 300,000 300,000 - 47,697 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
تسه97102

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

سهام فرابورس 10 449,476.00 100.00 10 449,476.00 100.00 1398/11/21 2 106 1,060 - 449,486 10 10 10 0 - - 0 - - 17.218 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه98042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر98

سهام فرابورس 10 449,834.00 100.00 10 449,834.00 100.00 1398/11/21 1 47 470 - 449,844 10 10 10 0 - - 0 - - 8.928 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه96122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

سهام فرابورس 10 438,404.00 100.00 10 438,404.00 100.00 1398/11/21 1 3 30 - 438,414 10 10 10 0 - - 0 - - 21.685 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
آساس2

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

سهام فرابورس 1 52,130.00 100.00 1 52,130.00 100.00 1398/12/5 4 400,000 400,000 - 52,131 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
تسه94102

امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94

سهام فرابورس 10 760,950.00 100.00 10 760,950.00 100.00 1396/08/24 1 19 190 - 760,960 10 10 10 0 - - 0 - - 6.128 میلیون - - - - - - - - - - 19 - 19 -
ثروتم2

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

سهام فرابورس 1 46,558.00 100.00 1 46,558.00 100.00 1398/12/4 2 200,000 200,000 - 46,559 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
آگاس2

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 1 103,083.00 100.00 1 103,083.00 100.00 1398/12/7 40 4 میلیون 4 میلیون - 103,084 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
فیروزه2

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

سهام بورس 1 13,355.00 99.99 1 13,355.00 99.99 1397/03/8 1 100,000 100,000 - 13,356 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
کمند2

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

سهام بورس 1 10,120.00 99.99 1 10,120.00 99.99 1398/12/7 1 13 میلیون 13 میلیون - 10,121 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
سپاس2

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

سهام بورس 1 10,071.00 99.99 1 10,071.00 99.99 1398/09/30 51 5.1 میلیون 5.1 میلیون - 10,072 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 5.1 میلیون - 5.1 میلیون
اوصتا2

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

سهام فرابورس 1 14,193.00 99.99 1 14,193.00 99.99 1398/11/21 139 13.9 میلیون 13.9 میلیون - 14,194 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
صنوین2

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

سهام بورس 1 15,340.00 99.99 1 15,340.00 99.99 1396/06/14 5 500,000 500,000 - 15,341 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
فیروزا2

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

سهام بورس 1 16,946.00 99.99 1 16,946.00 99.99 1398/11/15 17 1.7 میلیون 1.7 میلیون - 16,947 1 1 1 0 - - 0 - - 300 میلیون - - - - - - - - - - - - - 1.7 میلیون
تصمیم2

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

سهام بورس 1 10,507.00 99.99 1 10,507.00 99.99 1398/10/17 1 22.5 میلیون 22.5 میلیون - 10,508 1 1 1 0 - - 0 - - 400 میلیون - - - - - - - - - - - 22.5 میلیون - 22.5 میلیون
ارمغان2

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

سهام بورس 1 10,438.00 99.99 1 10,438.00 99.99 1398/11/16 1 49,845 49,845 - 10,439 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 49,845 - 49,845
صایند2

صندوق س. گنجینه آینده روشن

سهام فرابورس 1 10,224.00 99.99 1 10,224.00 99.99 1398/12/6 2 188,307 188,307 - 10,225 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 188,307 - 188,307
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,073.00 99.99 1 10,073.00 99.99 1398/11/15 1,984 19.84 میلیون 19.84 میلیون - 10,074 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 19.84 میلیون - 19.84 میلیون
دارا2

صندوق س. دارا الگوریتم-د

سهام فرابورس 1 10,069.00 99.99 1 10,069.00 99.99 1398/11/14 40 4 میلیون 4 میلیون - 10,070 1 1 1 0 - - 0 - - 99 میلیون - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
سخنم2

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 1 11,029.00 99.99 1 11,029.00 99.99 1398/07/8 1 100,000 100,000 - 11,030 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 10,116.00 99.99 1 10,116.00 99.99 1398/12/7 3 200,010 200,010 - 10,117 1 1 1 0 - - 0 - - 4 میلیارد - - - - - - - - - - - 200,010 - 200,010
کیان2

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

سهام بورس 1 19,698.00 99.99 1 19,698.00 99.99 1398/10/30 43 4.3 میلیون 4.3 میلیون - 19,699 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
امین یکم2

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 1 10,146.00 99.99 1 10,146.00 99.99 1398/11/28 300 30 میلیون 30 میلیون - 10,147 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
آرمانح

ح.بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1 19.00 95.00 1 19.00 95.00 1397/09/28 2,170 108.478 میلیون 108.478 میلیون - 20 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 108.478 میلیون - 108.478 میلیون