شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه96082

امتیاز تسهیلات مسکن آبان96

سهام فرابورس 10 415,446.00 100.00 10 415,446.00 100.00 1398/06/16 2 11 110 - 415,456 10 10 10 0 - - 0 - - 15.242 میلیون - - - - - - - - - - 11 - 2 9
تسه96062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96

سهام فرابورس 10 384,575.00 100.00 10 384,575.00 100.00 1398/06/5 1 36 360 - 384,585 10 10 10 0 - - 0 - - 13.871 میلیون - - - - - - - - - - 36 - - 36
تسه93122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93

سهام فرابورس 10 691,944.00 100.00 10 691,944.00 100.00 1396/01/26 1 11 110 - 691,954 10 10 10 0 - - 0 - - 10.753 میلیون - - - - - - - - - - 11 - - 11
آساس2

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

سهام فرابورس 1 145,150.00 100.00 1 145,150.00 100.00 1399/06/19 1 100,000 100,000 - 145,151 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
تسه94102

امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94

سهام فرابورس 10 760,950.00 100.00 10 760,950.00 100.00 1396/08/24 1 19 190 - 760,960 10 10 10 0 - - 0 - - 6.128 میلیون - - - - - - - - - - 19 - 19 -
تسه95022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95

سهام فرابورس 10 730,574.00 100.00 10 730,574.00 100.00 1396/09/18 1 34 340 - 730,584 10 10 10 0 - - 0 - - 7.661 میلیون - - - - - - - - - - - - - 34
تسه94112

امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94

سهام فرابورس 10 768,881.00 100.00 10 768,881.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 768,891 10 10 10 0 - - 0 - - 6.363 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تسه95102

امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95

سهام فرابورس 10 590,529.00 100.00 10 590,529.00 100.00 1397/08/26 1 2 20 - 590,539 10 10 10 0 - - 0 - - 12.634 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تسه94042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر94

سهام فرابورس 10 700,053.00 100.00 10 700,053.00 100.00 1396/02/11 1 16 160 - 700,063 10 10 10 0 - - 0 - - 9.614 میلیون - - - - - - - - - - - - - 16
تسه99042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر99

سهام بورس 10 671,870.00 100.00 10 671,870.00 100.00 1399/05/20 1 25 250 - 671,880 10 10 10 0 - - 0 - - 30.774 میلیون - - - - - - - - - - 25 - 25 -
تسه97012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97

سهام فرابورس 10 458,416.00 100.00 10 458,416.00 100.00 1398/11/26 1 20 200 - 458,426 10 10 10 0 - - 0 - - 18.739 میلیون - - - - - - - - - - 20 - - 20
تسه93102

امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93

سهام فرابورس 10 679,990.00 100.00 10 679,990.00 100.00 1396/01/26 1 19 190 - 680,000 10 10 10 0 - - 0 - - 10.528 میلیون - - - - - - - - - - 19 - - 19
تسه95092

امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95

سهام فرابورس 10 583,098.00 100.00 10 583,098.00 100.00 1397/08/14 2 103 1,030 - 583,108 10 10 10 0 - - 0 - - 11.026 میلیون - - - - - - - - - - 103 - - 103
تسه94072

امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94

سهام فرابورس 10 765,854.00 100.00 10 765,854.00 100.00 1396/06/22 1 32 320 - 765,864 10 10 10 0 - - 0 - - 5.05 میلیون - - - - - - - - - - - - - 32
تسه93112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93

سهام فرابورس 10 698,141.00 100.00 10 698,141.00 100.00 1396/01/26 1 14 140 - 698,151 10 10 10 0 - - 0 - - 10.418 میلیون - - - - - - - - - - 14 - - 14
آسام2

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

سهام فرابورس 1 114,758.00 100.00 1 114,758.00 100.00 1399/06/23 3 300,000 300,000 - 114,759 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
ثروتم2

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

سهام فرابورس 1 108,696.00 100.00 1 108,696.00 100.00 1399/05/26 1 300,000 300,000 - 108,697 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
تسه95082

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 95

سهام فرابورس 10 697,067.00 100.00 10 697,067.00 100.00 1397/03/29 1 2 20 - 697,077 10 10 10 0 - - 0 - - 10.191 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
آگاس2

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 1 80,025.00 100.00 1 80,025.00 100.00 1399/06/26 4 2.5 میلیون 2.5 میلیون - 80,026 1 1 1 0 - - 0 - - 800 میلیون - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
تسه96114

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

سهام فرابورس 10 445,319.00 100.00 10 445,319.00 100.00 1398/05/27 1 191,900 1.919 میلیون - 445,329 10 10 10 0 - - 0 - - 17.816 میلیون - - - - - - - - - - - 191,900 - 191,900
تسه96102

امتیاز تسهیلات مسکن دی96

سهام فرابورس 10 407,130.00 100.00 10 407,130.00 100.00 1398/10/10 1 9 90 - 407,140 10 10 10 0 - - 0 - - 16.3 میلیون - - - - - - - - - - 9 - - 9
تسه94052

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94

سهام فرابورس 10 760,069.00 100.00 10 760,069.00 100.00 1396/03/29 1 23 230 - 760,079 10 10 10 0 - - 0 - - 9.592 میلیون - - - - - - - - - - 23 - - 23
تسه93092

امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93

سهام فرابورس 10 668,970.00 100.00 10 668,970.00 100.00 1396/01/26 1 34 340 - 668,980 10 10 10 0 - - 0 - - 10.058 میلیون - - - - - - - - - - 34 - - 34
تسه97022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97

سهام فرابورس 10 460,155.00 100.00 10 460,155.00 100.00 1399/02/7 1 5 50 - 460,165 10 10 10 0 - - 0 - - 19.05 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تسه96042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر96

سهام فرابورس 10 565,702.00 100.00 10 565,702.00 100.00 1397/12/21 1 13 130 - 565,712 10 10 10 0 - - 0 - - 12.931 میلیون - - - - - - - - - - 13 - - 13
تسه94032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94

سهام فرابورس 10 736,633.00 100.00 10 736,633.00 100.00 1396/02/18 1 11 110 - 736,643 10 10 10 0 - - 0 - - 9.619 میلیون - - - - - - - - - - 11 - 11 -
تسه96032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96

سهام فرابورس 10 567,659.00 100.00 10 567,659.00 100.00 1397/11/16 1 18 180 - 567,669 10 10 10 0 - - 0 - - 13.076 میلیون - - - - - - - - - - 18 - - 18
اعتماد2

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

سهام فرابورس 1 32,354.00 100.00 1 32,354.00 100.00 1399/06/26 4 35 میلیون 35 میلیون - 32,355 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 35 میلیون - 35 میلیون
تسه97024

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97

سهام فرابورس 10 383,991.00 100.00 10 383,991.00 100.00 1398/07/29 1 279,700 2.797 میلیون - 384,001 10 10 10 0 - - 0 - - 19.05 میلیون - - - - - - - - - - - 279,700 - 279,700
تسه97014

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97

سهام فرابورس 10 384,690.00 100.00 10 384,690.00 100.00 1398/07/29 1 275,200 2.752 میلیون - 384,700 10 10 10 0 - - 0 - - 18.739 میلیون - - - - - - - - - - - 275,200 - 275,200
تسه96022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96

سهام فرابورس 10 535,433.00 100.00 10 535,433.00 100.00 1397/11/7 1 7 70 - 535,443 10 10 10 0 - - 0 - - 13.088 میلیون - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تسه95112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95

سهام فرابورس 10 623,402.00 100.00 10 623,402.00 100.00 1397/07/24 1 5 50 - 623,412 10 10 10 0 - - 0 - - 12.824 میلیون - - - - - - - - - - 5 - - 5
تسه96112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

سهام فرابورس 10 420,982.00 100.00 10 420,982.00 100.00 1398/10/10 1 9 90 - 420,992 10 10 10 0 - - 0 - - 17.816 میلیون - - - - - - - - - - 9 - - 9
تسه96122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

سهام فرابورس 10 495,096.00 100.00 10 495,096.00 100.00 1398/12/10 1 120 1,200 - 495,106 10 10 10 0 - - 0 - - 21.685 میلیون - - - - - - - - - - 120 - 120 -
تسه96012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96

سهام فرابورس 10 563,667.00 100.00 10 563,667.00 100.00 1397/11/16 1 14 140 - 563,677 10 10 10 0 - - 0 - - 13.064 میلیون - - - - - - - - - - 14 - - 14
تسه96124

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

سهام فرابورس 10 386,374.00 100.00 10 386,374.00 100.00 1398/07/6 1 390,900 3.909 میلیون - 386,384 10 10 10 0 - - 0 - - 21.685 میلیون - - - - - - - - - - - 390,900 - 390,900
تسه95122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95

سهام فرابورس 10 550,616.00 100.00 10 550,616.00 100.00 1397/12/1 1 96 960 - 550,626 10 10 10 0 - - 0 - - 12.838 میلیون - - - - - - - - - - 96 - 96 -
صنوین2

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

سهام بورس 1 127,029.00 100.00 1 127,029.00 100.00 1399/05/8 5 500,000 500,000 - 127,030 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
تسه93072

امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93

سهام فرابورس 10 643,574.00 100.00 10 643,574.00 100.00 1395/12/24 1 1 10 - 643,584 10 10 10 0 - - 0 - - 8.937 میلیون - - - - - - - - - - - 1 - 1
تسه97042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر97

سهام فرابورس 10 482,548.00 100.00 10 482,548.00 100.00 1399/02/7 1 3 30 - 482,558 10 10 10 0 - - 0 - - 18.34 میلیون - - - - - - - - - - 3 - 3 -
کیان2

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

سهام بورس 1 25,249.00 100.00 1 25,249.00 100.00 1399/06/26 476 47.6 میلیون 47.6 میلیون - 25,250 1 1 1 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - 47.6 میلیون - 47.6 میلیون
تسه97052

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97

سهام فرابورس 10 771,571.00 100.00 10 771,571.00 100.00 1399/04/23 1 16 160 - 771,581 10 10 10 0 - - 0 - - 19.589 میلیون - - - - - - - - - - 16 - - 16
تسه96052

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96

سهام فرابورس 10 412,525.00 100.00 10 412,525.00 100.00 1398/05/6 1 80 800 - 412,535 10 10 10 0 - - 0 - - 13.518 میلیون - - - - - - - - - - 80 - 80 -
تسه98042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر98

سهام فرابورس 10 784,917.00 100.00 10 784,917.00 100.00 1399/04/23 2 47 470 - 784,927 10 10 10 0 - - 0 - - 8.928 میلیون - - - - - - - - - - 47 - 2 45
تسه98012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

سهام فرابورس 10 710,441.00 100.00 10 710,441.00 100.00 1399/05/20 1 100 1,000 - 710,451 10 10 10 0 - - 0 - - 17.553 میلیون - - - - - - - - - - 100 - - 100
تسه97112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97

سهام فرابورس 10 693,890.00 100.00 10 693,890.00 100.00 1399/05/20 2 204 2,040 - 693,900 10 10 10 0 - - 0 - - 17.946 میلیون - - - - - - - - - - 204 - - 204
تسه97122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

سهام فرابورس 10 782,298.00 100.00 10 782,298.00 100.00 1399/04/23 1 33 330 - 782,308 10 10 10 0 - - 0 - - 15.803 میلیون - - - - - - - - - - 33 - - 33
تسه97102

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

سهام فرابورس 10 696,446.00 100.00 10 696,446.00 100.00 1399/05/27 1 57 570 - 696,456 10 10 10 0 - - 0 - - 17.218 میلیون - - - - - - - - - - 57 - - 57
تسه95072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95

سهام فرابورس 10 693,757.00 100.00 10 693,757.00 100.00 1397/03/29 1 2 20 - 693,767 10 10 10 0 - - 0 - - 9.832 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تسه99022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99

سهام بورس 10 742,835.00 100.00 10 742,835.00 100.00 1399/05/12 1 12 120 - 742,845 10 10 10 0 - - 0 - - 17.281 میلیون - - - - - - - - - - 12 - 12 -
فیروزه2

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

سهام بورس 1 216,719.00 100.00 1 216,719.00 100.00 1399/06/26 80 800,000 800,000 - 216,720 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 800,000 - 800,000
تسه95062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95

سهام فرابورس 10 694,204.00 100.00 10 694,204.00 100.00 1397/03/29 1 30 300 - 694,214 10 10 10 0 - - 0 - - 9.38 میلیون - - - - - - - - - - 30 - 30 -
تسه95012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95

سهام فرابورس 10 765,018.00 100.00 10 765,018.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 765,028 10 10 10 0 - - 0 - - 7.189 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تسه95042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95

سهام فرابورس 10 713,124.00 100.00 10 713,124.00 100.00 1396/11/17 1 9 90 - 713,134 10 10 10 0 - - 0 - - 6.724 میلیون - - - - - - - - - - 9 - - 9
تسه98052

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

سهام فرابورس 10 784,278.00 100.00 10 784,278.00 100.00 1399/04/23 1 3 30 - 784,288 10 10 10 0 - - 0 - - 7.476 میلیون - - - - - - - - - - 3 - 3 -
تسه98092

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

سهام فرابورس 10 782,401.00 100.00 10 782,401.00 100.00 1399/04/23 2 547 5,470 - 782,411 10 10 10 0 - - 0 - - 14.773 میلیون - - - - - - - - - - 547 - 8 539
تسه98062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

سهام فرابورس 10 697,836.00 100.00 10 697,836.00 100.00 1399/05/20 1 39 390 - 697,846 10 10 10 0 - - 0 - - 11.336 میلیون - - - - - - - - - - 39 - - 39
تسه98072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

سهام فرابورس 10 784,651.00 100.00 10 784,651.00 100.00 1399/04/23 2 473 4,730 - 784,661 10 10 10 0 - - 0 - - 9.864 میلیون - - - - - - - - - - 473 - 3 470
تسه95052

امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95

سهام فرابورس 10 645,087.00 100.00 10 645,087.00 100.00 1397/03/20 1 40 400 - 645,097 10 10 10 0 - - 0 - - 10.157 میلیون - - - - - - - - - - 40 - 40 -
تسه95032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95

سهام فرابورس 10 729,990.00 100.00 10 729,990.00 100.00 1396/10/23 1 70 700 - 730,000 10 10 10 0 - - 0 - - 7.534 میلیون - - - - - - - - - - 70 - 70 -
تسه98082

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

سهام فرابورس 10 759,549.00 100.00 10 759,549.00 100.00 1399/06/23 1 76 760 - 759,559 10 10 10 0 - - 0 - - 16.349 میلیون - - - - - - - - - - 76 - 76 -
تسه98022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

سهام فرابورس 10 705,839.00 100.00 10 705,839.00 100.00 1399/05/20 1 100 1,000 - 705,849 10 10 10 0 - - 0 - - 17.037 میلیون - - - - - - - - - - 100 - - 100
تسه99032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99

سهام فرابورس 10 798,040.00 100.00 10 798,040.00 100.00 1399/04/23 1 2 20 - 798,050 10 10 10 0 - - 0 - - 14.062 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تسه99012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99

سهام فرابورس 10 793,044.00 100.00 10 793,044.00 100.00 1399/06/3 1 200 2,000 - 793,054 10 10 10 0 - - 0 - - 14.707 میلیون - - - - - - - - - - 200 - - 200
آتیمس2

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 1 243,045.00 100.00 1 243,045.00 100.00 1399/06/25 6 600,000 600,000 - 243,046 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
کاردان2

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

سهام بورس 1 202,499.00 100.00 1 202,499.00 100.00 1399/06/5 12 1.2 میلیون 1.2 میلیون - 202,500 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 1.2 میلیون - 1.2 میلیون
تسه98122

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98

سهام فرابورس 10 786,387.00 100.00 10 786,387.00 100.00 1399/04/23 1 1 10 - 786,397 10 10 10 0 - - 0 - - 16.536 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه97062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97

سهام فرابورس 10 780,678.00 100.00 10 780,678.00 100.00 1399/04/23 1 200 2,000 - 780,688 10 10 10 0 - - 0 - - 18.702 میلیون - - - - - - - - - - 200 - 200 -
آکورد2

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 1 28,493.00 100.00 1 28,493.00 100.00 1399/06/26 75 7.5 میلیون 7.5 میلیون - 28,494 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 7.5 میلیون - 7.5 میلیون
تسه97072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر97

سهام فرابورس 10 475,316.00 100.00 10 475,316.00 100.00 1399/02/7 1 1 10 - 475,326 10 10 10 0 - - 0 - - 16.518 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه94122

امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94

سهام فرابورس 10 768,262.00 100.00 10 768,262.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 768,272 10 10 10 0 - - 0 - - 7.186 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تسه97082

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

سهام فرابورس 10 691,613.00 100.00 10 691,613.00 100.00 1399/03/6 1 1 10 - 691,623 10 10 10 0 - - 0 - - 19.782 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
سرو2

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

سهام بورس 1 71,679.00 100.00 1 71,679.00 100.00 1399/06/26 10 1,000,000 1,000,000 - 71,680 1 1 1 0 - - 0 - - 400 میلیون - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
تسه98102

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

سهام فرابورس 10 739,960.00 100.00 10 739,960.00 100.00 1399/05/12 2 72 720 - 739,970 10 10 10 0 - - 0 - - 15.362 میلیون - - - - - - - - - - 72 - 12 60
تسه94082

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 10 766,414.00 100.00 10 766,414.00 100.00 1396/07/18 1 4 40 - 766,424 10 10 10 0 - - 0 - - 10.339 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تسه98112

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98

سهام فرابورس 10 785,800.00 100.00 10 785,800.00 100.00 1399/04/23 1 1 10 - 785,810 10 10 10 0 - - 0 - - 16.657 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
کاریس2

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 1 211,355.00 100.00 1 211,355.00 100.00 1399/06/15 1 100,000 100,000 - 211,356 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
تسه98032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

سهام فرابورس 10 702,071.00 100.00 10 702,071.00 100.00 1399/05/20 1 100 1,000 - 702,081 10 10 10 0 - - 0 - - 16.833 میلیون - - - - - - - - - - 100 - - 100
اطلس2

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 1 213,228.00 100.00 1 213,228.00 100.00 1399/06/26 29 290,000 290,000 - 213,229 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 290,000 - 290,000
تسه94062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94

سهام فرابورس 10 753,808.00 100.00 10 753,808.00 100.00 1396/06/11 1 4 40 - 753,818 10 10 10 0 - - 0 - - 5.304 میلیون - - - - - - - - - - 4 - - 4
الماس2

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

سهام فرابورس 1 135,716.00 100.00 1 135,716.00 100.00 1399/05/11 5 500,000 500,000 - 135,717 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
تسه97092

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

سهام فرابورس 10 774,486.00 100.00 10 774,486.00 100.00 1399/04/23 1 17 170 - 774,496 10 10 10 0 - - 0 - - 18.541 میلیون - - - - - - - - - - 17 - - 17
تسه97032

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97

سهام فرابورس 10 477,305.00 100.00 10 477,305.00 100.00 1399/02/7 1 3 30 - 477,315 10 10 10 0 - - 0 - - 18.571 میلیون - - - - - - - - - - 3 - 3 -
بذر2

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

سهام بورس 1 115,999.00 100.00 1 115,999.00 100.00 1399/06/18 1 7.75 میلیون 7.75 میلیون - 116,000 1 1 1 0 - - 0 - - 700 میلیون - - - - - - - - - - - 7.75 میلیون - 7.75 میلیون
تسه96072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر96

سهام فرابورس 10 373,331.00 100.00 10 373,331.00 100.00 1398/06/30 1 11 110 - 373,341 10 10 10 0 - - 0 - - 15.347 میلیون - - - - - - - - - - 11 - - 11
تسه96092

امتیاز تسهیلات مسکن آذر96

سهام فرابورس 10 425,506.00 100.00 10 425,506.00 100.00 1398/06/16 2 27 270 - 425,516 10 10 10 0 - - 0 - - 16.422 میلیون - - - - - - - - - - 27 - 1 26
افق ملت2

صندوق س در سهام افق ملت

سهام بورس 1 148,029.00 100.00 1 148,029.00 100.00 1399/04/11 13 1.3 میلیون 1.3 میلیون - 148,030 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 6,000 972.00 19.33 - 5,028.00 100.00 1399/06/19 - - - - 5,028 200 6,000 1.2 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تسه93062

امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93

سهام فرابورس 10 715,273.00 100.00 10 715,273.00 100.00 1395/10/13 1 50 500 - 715,283 10 10 10 0 - - 0 - - 8.163 میلیون - - - - - - - - - - - - 50 -
تسه94012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94

سهام فرابورس 10 667,604.00 100.00 10 667,604.00 100.00 1395/12/24 1 1 10 - 667,614 10 10 10 0 - - 0 - - 10.033 میلیون - - - - - - - - - - - 1 - 1
تسه94022

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94

سهام فرابورس 10 528,786.00 100.00 10 528,786.00 100.00 1396/02/6 1 4 40 - 528,796 10 10 10 0 - - 0 - - 9.953 میلیون - - - - - - - - - - 4 - - 4
تسه94092

امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94

سهام فرابورس 10 736,470.00 100.00 10 736,470.00 100.00 1396/09/5 1 60 600 - 736,480 10 10 10 0 - - 0 - - 6.288 میلیون - - - - - - - - - - 60 - 60 -
تسه93082

امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93

سهام فرابورس 10 605,680.00 100.00 10 605,680.00 100.00 1396/01/26 1 4 40 - 605,690 10 10 10 0 - - 0 - - 9.652 میلیون - - - - - - - - - - 4 - - 4
صایند2

صندوق س. گنجینه آینده روشن

سهام فرابورس 1 9,897.00 99.99 1 9,897.00 99.99 1399/06/26 8 1.7 میلیون 1.7 میلیون - 9,898 1 1 1 0 - - 0 - - 500 میلیون - - - - - - - - - - - 1.7 میلیون - 1.7 میلیون
دارا2

صندوق س. دارا الگوریتم-د

سهام فرابورس 1 10,121.00 99.99 1 10,121.00 99.99 1399/06/26 80 8 میلیون 8 میلیون - 10,122 1 1 1 0 - - 0 - - 99 میلیون - - - - - - - - - - - 8 میلیون - 8 میلیون
افران2

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

سهام بورس 1 11,689.00 99.99 1 11,689.00 99.99 1399/06/26 9 900,000 900,000 - 11,690 1 1 1 0 - - 0 - - 250 میلیون - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
اوصتا2

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

سهام فرابورس 1 16,153.00 99.99 1 16,153.00 99.99 1399/04/24 63 6.3 میلیون 6.3 میلیون - 16,154 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 6.3 میلیون - 6.3 میلیون
ارمغان2

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

سهام بورس 1 10,089.00 99.99 1 10,089.00 99.99 1399/04/31 3 28.736 میلیون 28.736 میلیون - 10,090 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 28.736 میلیون - 28.736 میلیون
آوا2

صندوق س.سهام آوای معیار-س

سهام فرابورس 1 9,401.00 99.99 1 9,401.00 99.99 1399/06/24 1 1.2 میلیون 1.2 میلیون - 9,402 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 1.2 میلیون - 1.2 میلیون
دمعیار2

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

سهام فرابورس 1 10,075.00 99.99 1 10,075.00 99.99 1399/06/25 1 4 میلیون 4 میلیون - 10,076 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی