شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 34,610 1,820.00 5.00 34,610 1,820.00 5.00 1399/06/13 5,760 25.088 میلیون 868.287 میلیارد 4,355.51 36,430 25.088 میلیون 34,610 868.287 میلیارد 9999 94,366 34,610 132 110.515 میلیون 34,610 1765.11 هزار میلیارد 2.037 میلیارد 202.799 میلیون 51 میلیون 103.473 میلیون 99.327 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 65.08 17.77 2.25 7.992 میلیون 17.096 میلیون 24.238 میلیون 850,000
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 33,720 1,770.00 4.99 34,020 1,470.00 4.14 1399/06/13 2,707 2.723 میلیون 91.827 میلیارد 1,006 35,490 2.723 میلیون 33,720 91.827 میلیارد 9999 38,067 33,720 78 95.788 میلیون 33,720 1496.88 هزار میلیارد 1.661 میلیارد 152.85 میلیون 44 میلیون 55.44 میلیون 97.41 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 57.5 15.37 2.96 2.719 میلیون 4,082 2.623 میلیون 100,000
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 41,790 2,190.00 4.98 41,860 2,120.00 4.82 1399/06/13 18,840 55.827 میلیون 2.337 هزار میلیارد 2,963.22 43,980 55.827 میلیون 42,050 2.337 هزار میلیارد 1464 244,927 41,790 118 8.697 میلیون 41,790 1200.88 هزار میلیارد 1.302 میلیارد 170.152 میلیون 28.688 میلیون 100.885 میلیون 69.266 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 57.84 17.34 1.9 32.142 میلیون 23.685 میلیون 50.836 میلیون 4.991 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 46,080 2,420.00 4.99 46,080 2,420.00 4.99 1399/06/24 4,138 4.47 میلیون 205.989 میلیارد 1,080.29 48,500 46,080 46,080 46,080 9067 47,650 46,080 43 44.42 میلیون 46,080 993.485 هزار میلیارد 1.233 میلیارد 272.011 میلیون 16.393 میلیون 239.989 میلیون 32.022 میلیون 11.624 میلیون 5.803 میلیون 171.21 31.03 85.46 4.318 میلیون 151,983 4.004 میلیون 466,000
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 5,220 270.00 4.92 5,290 200.00 3.64 1399/06/26 63,416 1.422 میلیارد 7.519 هزار میلیارد 22,423.62 5,490 5,550 5,220 5,630 477 1.467 میلیون 5,220 224 23.656 میلیون 5,220 125.69 هزار میلیارد 2.392 میلیارد 1.65 میلیارد 8.08 927.096 میلیون -84.38 164.335 میلیون -10,986,736 -75.28 7.2 5.03 971.489 میلیون 450.527 میلیون 1.346 میلیارد 75.754 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 44,120 1,510.00 3.31 45,050 580.00 1.27 1399/06/26 2,423 5.001 میلیون 225.289 میلیارد 2,063.81 45,630 47,400 43,610 47,500 9 86,822 44,100 4 14,745 44,100 1351.5 هزار میلیارد 1.401 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 30.63 13.76 25.49 4.221 میلیون 779,410 3.997 میلیون 1.003 میلیون
انرژی3

سایراشخاص بورس انرژی

سهام بورس 441,340 23,220.00 5.00 441,340 23,220.00 5.00 1399/06/26 5,070 1.23 میلیون 542.865 میلیارد - 464,560 441,340 441,340 441,340 2688 70 415,140 1 4.35 میلیون 441,340 264.804 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.23 میلیون - 1.23 میلیون -
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 50,160 2,630.00 4.98 50,160 2,630.00 4.98 1399/06/26 1,285 1.85 میلیون 92.792 میلیارد 1,439.63 52,790 50,160 50,160 50,160 6181 9,942 50,160 17 43.136 میلیون 50,160 200.973 هزار میلیارد 201.359 میلیون 6.839 میلیون 4.007 میلیون 386,607 6.452 میلیون 1.221 میلیون 1.087 میلیون 184.97 31.15 164.53 1.59 میلیون 260,000 1.85 میلیون -
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 27,080 1,420.00 4.98 27,570 930.00 3.26 1399/06/26 10,871 70.223 میلیون 1.936 هزار میلیارد 6,459.65 28,500 29,920 27,080 29,920 217 51,386 27,080 17 4.073 میلیون 27,080 275.7 هزار میلیارد 277.264 میلیون 19.1 میلیون 10 میلیون 1.564 میلیون 17.536 میلیون 5.428 میلیون 5.292 میلیون 52.1 15.72 50.79 54.491 میلیون 15.732 میلیون 51.362 میلیون 18.861 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 41,990 2,200.00 4.98 43,300 890.00 2.01 1399/06/13 880 891,976 37.454 میلیارد 1,013.61 44,190 891,976 41,990 37.454 میلیارد 3172 5,545 41,990 14 16.572 میلیون 41,990 433 هزار میلیارد 465.947 میلیون 54.089 میلیون 10 میلیون 32.947 میلیون 21.142 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون 50.24 20.48 1.66 886,198 5,778 836,065 55,911
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 17,510 920.00 4.99 17,560 870.00 4.72 1399/06/26 960 6.461 میلیون 113.429 میلیارد 6,729.77 18,430 18,300 17,510 18,300 420 - - 0 4.811 میلیون 17,510 166.82 هزار میلیارد 170.465 میلیون 15.624 میلیون 7 میلیون 3.645 میلیون 11.979 میلیون 5.957 میلیون 5.455 میلیون 30.58 13.93 28.01 4.867 میلیون 1.594 میلیون 6.16 میلیون 300,176
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 71,950 3,780.00 4.99 73,490 2,240.00 2.96 1399/06/26 2,924 2.893 میلیون 212.616 میلیارد 989.4 75,730 77,290 71,950 77,290 27 2,165 71,950 10 14,042 71,950 220.47 هزار میلیارد 242.32 میلیون 33.086 میلیون 1,000,000 21.85 میلیون 11.236 میلیون 101.902 میلیون 8.998 میلیون 24.5 19.62 2.16 2.071 میلیون 821,759 2.506 میلیون 386,648
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 10,090 530.00 4.99 10,470 150.00 1.41 1399/06/26 21,577 149.762 میلیون 1.569 هزار میلیارد 6,940.79 10,620 11,130 10,090 11,150 373 82,898 10,090 46 7.124 میلیون 10,090 237.881 هزار میلیارد 317.056 میلیون 70.387 میلیون 22.72 میلیون 79.175 میلیون -8,787,413 14.733 میلیون 653,096 364.24 -27.07 16.15 144.542 میلیون 5.22 میلیون 145.849 میلیون 3.913 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 12,010 630.00 4.98 12,380 260.00 2.06 1399/06/26 10,934 64.133 میلیون 794.179 میلیارد 5,865.49 12,640 12,950 12,010 13,010 1617 616,245 12,010 14 24.441 میلیون 12,010 132.157 هزار میلیارد 137.594 میلیون 20.815 میلیون 10.675 میلیون 5.437 میلیون 15.378 میلیون 2.918 میلیون 2.735 میلیون 48.31 8.59 45.28 64 میلیون 133,498 64.051 میلیون 82,000
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 19,160 1,000.00 4.96 19,710 450.00 2.23 1399/06/26 21,873 59.535 میلیون 1.174 هزار میلیارد 2,721.86 20,160 20,980 19,160 20,990 1374 119,795 19,160 110 6.749 میلیون 19,160 114.318 هزار میلیارد 119.428 میلیون 13.98 میلیون 5.8 میلیون 5.11 میلیون 8.87 میلیون 2.226 میلیون 1.959 میلیون 58.37 12.89 51.35 53.372 میلیون 6.163 میلیون 56.194 میلیون 3.341 میلیون
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 15,220 800.00 4.99 15,420 600.00 3.75 1399/06/26 299 2.249 میلیون 34.224 میلیارد 7,520.52 16,020 15,220 15,220 15,220 2786 2,419 15,220 4 23.406 میلیون 15,220 61.68 هزار میلیارد 64.576 میلیون 8.268 میلیون 4 میلیون 2.896 میلیون 5.372 میلیون 2.588 میلیون 2.078 میلیون 29.68 11.48 23.83 2.249 میلیون - 2.249 میلیون -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 5,720 300.00 4.98 5,960 60.00 1.00 1399/06/26 69,922 685.824 میلیون 4.089 هزار میلیارد 9,808.41 6,020 6,250 5,720 6,310 1478 753,097 5,720 213 38.847 میلیون 5,720 14.304 هزار میلیارد 255.729 میلیون 67.926 میلیون 39.605 میلیون 19.682 میلیون 48.244 میلیون 2.93 میلیون 2.85 میلیون 82.82 4.89 80.56 665.192 میلیون 20.632 میلیون 677.487 میلیون 8.337 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 19,810 1,040.00 4.99 19,990 860.00 4.12 1399/06/26 2,495 13.582 میلیون 271.479 میلیارد 5,443.79 20,850 19,850 19,810 20,760 408 9,026 19,810 5 4.476 میلیون 19,810 54.973 هزار میلیارد 56.019 میلیون 7.597 میلیون 2.75 میلیون 1.046 میلیون 6.551 میلیون 2.295 میلیون 2.542 میلیون 21.62 8.39 23.95 9.982 میلیون 3.6 میلیون 13.282 میلیون 300,000
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 7,050 370.00 4.99 7,130 290.00 3.91 1399/06/26 936 4.679 میلیون 32.985 میلیارد 4,998.59 7,420 7,050 7,050 7,050 3438 34,609 7,050 17 73.044 میلیون 7,050 57.326 هزار میلیارد 60.066 میلیون 11.152 میلیون 600,000 2.74 میلیون 8.412 میلیون 2.975 میلیون 546,876 104.82 6.81 19.27 4.679 میلیون - 4.479 میلیون 200,000
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 379,810 19,990.00 5.00 392,310 7,490.00 1.87 1399/06/26 261 44,985 17.086 میلیارد 172.36 399,800 379,810 379,810 379,810 3907 30 379,810 1 3.518 میلیون 379,810 117.693 هزار میلیارد 118.061 میلیون 1.334 میلیون 300,000 368,176 965,728 259,108 216,342 544.01 121.87 454.22 44,985 - 18,210 26,775
غزر

صنعتی زر ماکارون

سهام بورس 72,200 2,250.00 3.02 73,050 1,400.00 1.88 1399/06/26 71,339 7.718 میلیون 563.87 میلیارد 108.19 74,450 76,800 70,730 78,170 1341 118,513 72,500 75 157,371 72,500 116.88 هزار میلیارد 120.639 میلیون 8.471 میلیون 1.6 میلیون 3.759 میلیون 4.712 میلیون 10.697 میلیون 2.519 میلیون 46.39 24.8 10.93 7.241 میلیون 477,908 7.484 میلیون 234,396
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 11,460 600.00 4.98 11,800 260.00 2.16 1399/06/26 4,598 26.261 میلیون 309.922 میلیارد 5,711.48 12,060 12,470 11,460 12,500 598 15,938 11,460 11 7.944 میلیون 11,460 93.928 هزار میلیارد 95.017 میلیون 14.042 میلیون 7.96 میلیون 1.089 میلیون 12.953 میلیون 1.764 میلیون 1.668 میلیون 56.32 7.25 53.24 24.391 میلیون 1.87 میلیون 26.261 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 13,220 690.00 4.96 13,640 270.00 1.94 1399/06/26 11,348 24.737 میلیون 337.294 میلیارد 2,179.87 13,910 14,550 13,220 14,550 56 150,439 13,220 28 159,865 13,220 54.56 هزار میلیارد 101.48 میلیون 15.355 میلیون 7 میلیون 6 میلیون 9.355 میلیون 4.905 میلیون 4.321 میلیون 22.1 10.22 19.47 23.14 میلیون 1.597 میلیون 22.032 میلیون 2.705 میلیون
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 29,270 1,540.00 5.00 29,720 1,090.00 3.54 1399/06/26 5,179 18.959 میلیون 563.459 میلیارد 3,660.8 30,810 31,200 29,270 32,330 25 1.186 میلیون 29,270 35 38,969 29,270 47.552 هزار میلیارد 48.027 میلیون 2.81 میلیون 1.6 میلیون 474,718 2.336 میلیون 526,112 413,265 115.06 20.36 90.38 8.903 میلیون 10.056 میلیون 18.753 میلیون 205,904
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 23,060 910.00 3.80 23,340 630.00 2.63 1399/06/26 7,882 9.934 میلیون 231.85 میلیارد 1,260.32 23,970 24,400 22,780 24,900 16 20,317 23,050 14 20,007 23,050 64.185 هزار میلیارد 65.02 میلیون 7.661 میلیون 2.75 میلیون 834,720 6.826 میلیون 2.857 میلیون 2.678 میلیون 23.97 9.4 22.46 9.152 میلیون 781,451 7.27 میلیون 2.664 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 26,980 1,410.00 4.97 27,770 620.00 2.18 1399/06/24 223 744,001 20.073 میلیارد 3,336.33 28,390 26,980 26,980 26,980 643 2,640 26,980 4 3.38 میلیون 26,980 76.088 هزار میلیارد 78.556 میلیون 6.492 میلیون 2.74 میلیون 2.468 میلیون 4.024 میلیون 3.009 میلیون 832,358 91.41 18.91 25.29 744,001 - 744,001 -
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 24,390 1,280.00 4.99 25,190 480.00 1.87 1399/06/26 728 1.332 میلیون 33.315 میلیارد 1,829.81 25,670 25,970 24,390 26,200 107 - - 0 2.478 میلیون 24,390 80.608 هزار میلیارد 88.023 میلیون 15.291 میلیون 3.2 میلیون 7.415 میلیون 7.876 میلیون 23.417 میلیون 4.023 میلیون 20.04 10.23 3.44 1.322 میلیون 10,000 789,447 542,654
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 39,600 710.00 1.76 38,570 1,740.00 4.32 1399/06/26 4,183 10.795 میلیون 416.371 میلیارد 2,580.61 40,310 38,300 38,300 39,990 34 153,669 39,600 18 40,439 39,600 32.785 هزار میلیارد 33.978 میلیون 2.089 میلیون 300,000 1.194 میلیون 895,325 3.139 میلیون 160,478 204.29 36.62 10.45 10.788 میلیون 6,996 10.794 میلیون 355
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 12,820 670.00 4.97 13,210 280.00 2.08 1399/06/26 6,167 27.819 میلیون 367.41 میلیارد 4,510.87 13,490 13,550 12,820 13,950 674 22,259 12,820 17 7.648 میلیون 12,820 68.835 هزار میلیارد 91.476 میلیون 36.313 میلیون 5.211 میلیون 22.641 میلیون 13.672 میلیون 9.321 میلیون 4.825 میلیون 14.27 5.03 7.38 27.737 میلیون 81,335 26.819 میلیون 1,000,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 11,020 580.00 5.00 11,370 230.00 1.98 1399/06/26 7,223 38.539 میلیون 438.148 میلیارد 5,335.53 11,600 11,750 11,020 11,970 898 43,675 11,020 30 18.232 میلیون 11,020 71.478 هزار میلیارد 78.964 میلیون 13.239 میلیون 6.287 میلیون 7.486 میلیون 5.754 میلیون 3.91 میلیون -30,210 -2366.04 12.42 18.28 37.407 میلیون 1.131 میلیون 37.883 میلیون 655,955
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 15,130 730.00 4.60 15,660 200.00 1.26 1399/06/26 120,094 67.768 میلیون 1.061 هزار میلیارد 564.29 15,860 16,550 15,070 16,600 1826 350,162 15,130 263 371,696 15,130 109.62 هزار میلیارد 112.218 میلیون 12.476 میلیون 3.5 میلیون 2.598 میلیون 9.878 میلیون 4.042 میلیون 2.869 میلیون 38.21 11.1 27.12 66.71 میلیون 1.058 میلیون 65.278 میلیون 2.49 میلیون
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 7,830 410.00 4.98 7,990 250.00 3.03 1399/06/26 2,742 23.291 میلیون 186.029 میلیارد 8,494.29 8,240 8,310 7,830 8,390 242 16,695 7,830 5 3.302 میلیون 7,830 43.945 هزار میلیارد 44.61 میلیون 9.037 میلیون 5.5 میلیون 665,236 8.372 میلیون 1.785 میلیون 1.54 میلیون 28.54 5.25 24.62 15.091 میلیون 8.2 میلیون 21.638 میلیون 1.653 میلیون
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 570,950 30,040.00 5.00 595,670 5,320.00 0.89 1399/06/26 276 17,528 10.008 میلیارد 63.51 600,990 570,950 570,950 570,950 2699 90 570,950 4 7.403 میلیون 570,950 147.345 هزار میلیارد 148.545 میلیون 1.52 میلیون 247,360 1.2 میلیون 320,170 47,369 43,784 3365.27 460.21 3110.58 17,528 - 17,528 -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 14,640 300.00 2.01 14,490 450.00 3.01 1399/06/26 2,212 10.712 میلیون 155.177 میلیارد 4,842.54 14,940 15,350 14,200 15,600 10 85,631 14,640 3 39,874 14,640 41.297 هزار میلیارد 67.552 میلیون 31.17 میلیون 2.85 میلیون 26.256 میلیون 4.914 میلیون 11.64 میلیون 1.313 میلیون 31.44 8.4 3.55 5.821 میلیون 4.89 میلیون 8.475 میلیون 2.237 میلیون
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 23,750 1,240.00 4.96 24,140 850.00 3.40 1399/06/26 581 2.317 میلیون 55.919 میلیارد 3,987.48 24,990 24,300 23,750 25,700 96 250 23,750 1 3.453 میلیون 23,750 36.21 هزار میلیارد 36.814 میلیون 6.472 میلیون 1.5 میلیون 603,652 5.868 میلیون 1.654 میلیون 1.565 میلیون 23.14 6.17 21.89 2.275 میلیون 41,313 902,714 1.414 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 17,210 900.00 4.97 17,620 490.00 2.71 1399/06/26 1,244 4.689 میلیون 82.628 میلیارد - 18,110 17,300 17,210 18,600 103 4,693 17,210 2 1.806 میلیون 17,210 45.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.295 میلیون 1.394 میلیون 4.243 میلیون 446,292
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 4,750 240.00 4.81 4,850 140.00 2.81 1399/06/26 8,897 91.475 میلیون 443.956 میلیارد 10,281.58 4,990 5,190 4,750 5,190 260 75,357 4,750 17 4.034 میلیون 4,750 43.844 هزار میلیارد 53.114 میلیون 24.287 میلیون 9.04 میلیون 9.27 میلیون 15.017 میلیون 6.92 میلیون 2.896 میلیون 15.14 2.92 6.34 78.863 میلیون 12.612 میلیون 91.46 میلیون 15,000
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 40,790 2,110.00 4.92 42,190 710.00 1.66 1399/06/26 4,236 7.219 میلیون 304.59 میلیارد 1,704.24 42,900 45,000 40,760 45,030 101 295,055 43,400 5 301,480 43,400 73.833 هزار میلیارد 79.96 میلیون 10.675 میلیون 1.75 میلیون 6.128 میلیون 4.547 میلیون 5.259 میلیون 971,623 75.99 16.24 14.04 6.962 میلیون 257,537 7.219 میلیون -
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 41,990 1,730.00 3.96 43,400 320.00 0.73 1399/06/26 7,813 13.529 میلیون 587.182 میلیارد 1,731.62 43,720 45,400 41,740 45,500 32 31,979 42,000 25 23,150 42,000 162.75 هزار میلیارد 182.167 میلیون 28.69 میلیون 3.75 میلیون 19.417 میلیون 9.272 میلیون 10.196 میلیون 3.922 میلیون 41.5 17.55 15.96 12.881 میلیون 648,301 12.677 میلیون 852,144
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 21,380 1,120.00 4.98 22,030 470.00 2.09 1399/06/26 1,814 5.395 میلیون 118.829 میلیارد 2,974 22,500 22,610 21,380 23,600 27 401,580 22,100 7 228,934 22,100 55.659 هزار میلیارد 63.746 میلیون 13.92 میلیون 2.527 میلیون 8.087 میلیون 5.833 میلیون 18.722 میلیون 2.286 میلیون 24.34 9.54 2.97 4.129 میلیون 1.266 میلیون 5.395 میلیون -
بنیرو

نیروترانس‌

سهام بورس 70,930 3,730.00 5.00 72,350 2,310.00 3.09 1399/06/26 716 481,296 34.428 میلیارد 672.2 74,660 70,930 70,930 74,370 145 90 68,040 1 254,477 70,930 36.175 هزار میلیارد 39.171 میلیون 4.764 میلیون 500,000 2.996 میلیون 1.768 میلیون 3.853 میلیون 1.094 میلیون 33.06 20.46 9.39 481,296 - 481,296 -
آبادا

تولید نیروی برق آبادان

سهام بورس 26,030 1,360.00 4.97 26,930 460.00 1.68 1399/06/26 48,290 12.415 میلیون 334.314 میلیارد 257.1 27,390 28,000 26,030 28,490 7980 39,170 26,030 70 1.437 میلیون 26,030 67.325 هزار میلیارد 71.665 میلیون 7.926 میلیون 2.5 میلیون 4.34 میلیون 3.586 میلیون 2.019 میلیون 700,853 96.06 18.77 33.35 12.295 میلیون 120,000 11.985 میلیون 430,390
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 108,950 5,730.00 5.00 111,250 3,430.00 2.99 1399/06/26 3,425 3.002 میلیون 333.979 میلیارد 876.49 114,680 115,100 108,950 117,000 62 1,504 108,950 9 91,940 108,950 31.87 هزار میلیارد 33.894 میلیون 3.425 میلیون 286,469 2.024 میلیون 1.401 میلیون 6.594 میلیون 1.018 میلیون 31.31 22.74 4.83 2.618 میلیون 383,900 3.002 میلیون -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 65,510 3,440.00 4.99 66,260 2,690.00 3.90 1399/06/26 1,006 1.514 میلیون 100.292 میلیارد 1,504.57 68,950 66,000 65,510 71,300 56 100 65,510 1 45,674 65,510 23.854 هزار میلیارد 28.316 میلیون 5.155 میلیون 360,000 4.462 میلیون 692,554 7.561 میلیون 226,645 105.25 34.44 3.15 1.014 میلیون 500,000 1.514 میلیون -
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 15,390 810.00 5.00 15,760 440.00 2.72 1399/06/26 1,699 3.589 میلیون 56.563 میلیارد - 16,200 17,010 15,390 17,010 232 549,059 17,010 6 748,096 17,010 34.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.069 میلیون 520,000 3.289 میلیون 300,100
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 6,450 300.00 4.44 6,610 140.00 2.07 1399/06/26 5,275 26.719 میلیون 176.535 میلیارد 5,065.26 6,750 7,070 6,420 7,070 21 22,604 6,440 12 64,649 6,440 43.774 هزار میلیارد 46.116 میلیون 10.759 میلیون 6.622 میلیون 2.342 میلیون 8.417 میلیون 5.124 میلیون 1.181 میلیون 37.07 5.2 8.54 22.219 میلیون 4.5 میلیون 25.38 میلیون 1.339 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 9,290 480.00 4.91 9,610 160.00 1.64 1399/06/26 9,646 41.613 میلیون 399.715 میلیارد 4,314.03 9,770 10,130 9,290 10,200 977 43,579 9,290 29 8.344 میلیون 9,290 55.105 هزار میلیارد 58.828 میلیون 5.166 میلیون 1.021 میلیون 3.723 میلیون 1.442 میلیون 9.383 میلیون 632,558 87.11 38.21 5.87 41.613 میلیون - 41.595 میلیون 17,855
مداران

داده‌پردازی‌ایران‌

سهام بورس 31,900 1,670.00 4.97 32,210 1,360.00 4.05 1399/06/26 702 2.13 میلیون 68.625 میلیارد 3,034.49 33,570 32,500 31,900 34,200 162 1,000 31,900 1 719,742 31,900 20.937 هزار میلیارد 22.608 میلیون 2.764 میلیون 650,000 1.671 میلیون 1.093 میلیون 2.328 میلیون 416,285 50.29 19.16 8.99 930,214 1.2 میلیون 2.13 میلیون -
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 23,370 2,020.00 7.96 23,870 1,520.00 5.99 1399/06/26 781 1.53 میلیون 36.036 میلیارد 1,958.95 25,390 24,600 23,370 24,600 203 4,720 23,370 6 1.955 میلیون 23,370 13.845 هزار میلیارد 15.512 میلیون 2.58 میلیون 530,000 1.668 میلیون 912,287 1.685 میلیون 486,345 28.47 15.18 8.23 1.154 میلیون 376,000 1.52 میلیون 10,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 73,500 410.00 0.56 72,890 200.00 0.27 1399/06/26 4,661 7.269 میلیون 529.843 میلیارد 1,559.56 73,090 72,910 70,000 75,500 34 2.001 میلیون 74,000 23 93,119 74,000 291.56 هزار میلیارد 301.126 میلیون 20.639 میلیون 2 میلیون 9.566 میلیون 11.073 میلیون 22.209 میلیون 7.914 میلیون 36.85 26.33 13.13 3.809 میلیون 3.46 میلیون 6.972 میلیون 296,992
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 6,280 330.00 4.99 6,480 130.00 1.97 1399/06/26 14,489 89.182 میلیون 578.227 میلیارد 6,155.17 6,610 6,850 6,280 6,860 1001 127,360 6,280 64 10.715 میلیون 6,280 39.572 هزار میلیارد 42.116 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 74.2 6.09 7.33 89.136 میلیون 45,806 89.172 میلیون 10,411
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 18,580 970.00 4.96 18,890 660.00 3.38 1399/06/26 2,463 7.444 میلیون 140.645 میلیارد 3,022.28 19,550 19,500 18,580 20,000 29 180,822 18,580 7 279,015 18,580 22.668 هزار میلیارد 24.507 میلیون 4.311 میلیون 1.2 میلیون 1.839 میلیون 2.472 میلیون 2.663 میلیون 994,215 22.8 9.17 8.51 4.914 میلیون 2.53 میلیون 7.444 میلیون -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 92,430 4,860.00 5.00 95,030 2,260.00 2.32 1399/06/26 6,074 8.013 میلیون 761.5 میلیارد 1,319.23 97,290 96,900 92,430 100,000 324 1,087 92,430 10 990,110 92,430 33.261 هزار میلیارد 33.293 میلیون 517,570 350,000 32,223 485,347 99,093 124,034 268.17 68.53 335.65 5.806 میلیون 2.207 میلیون 7.973 میلیون 40,000
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 74,710 3,930.00 5.00 76,230 2,410.00 3.06 1399/06/26 631 886,261 67.563 میلیارد 1,404.53 78,640 82,490 74,710 82,490 3 10,688 74,710 6 3,873 74,710 24.801 هزار میلیارد 26.739 میلیون 2.834 میلیون 325,340 1.938 میلیون 896,147 2.045 میلیون 512,770 48.37 27.67 12.13 536,261 350,000 393,345 492,916
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 10,880 570.00 4.98 11,060 390.00 3.41 1399/06/26 1,943 10.005 میلیون 110.705 میلیارد 5,149.41 11,450 11,850 10,880 11,850 35 5,005 10,880 7 139,894 10,880 22.12 هزار میلیارد 23.371 میلیون 6.876 میلیون 2 میلیون 1.251 میلیون 5.625 میلیون 534,338 2.641 میلیون 8.37 3.93 41.4 9.603 میلیون 402,244 9.954 میلیون 51,101
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 19,600 730.00 3.59 19,770 560.00 2.75 1399/06/26 1,292 2.38 میلیون 47.059 میلیارد 1,842.31 20,330 21,340 19,320 21,340 3 4,272 19,400 5 4,114 19,400 26.294 هزار میلیارد 29.192 میلیون 4.753 میلیون 1.03 میلیون 2.897 میلیون 1.856 میلیون 4.11 میلیون 1.333 میلیون 19.72 14.17 6.4 1.268 میلیون 1.112 میلیون 1.497 میلیون 883,702
سخزر

سیمان‌ خزر

سهام بورس 31,280 1,640.00 4.98 31,480 1,440.00 4.37 1399/06/26 841 1.361 میلیون 42.815 میلیارد 1,617.78 32,920 31,310 31,280 32,890 223 500 31,280 2 998,907 31,280 15.74 هزار میلیارد 16.573 میلیون 1.914 میلیون 500,000 833,428 1.08 میلیون 1.698 میلیون 416,748 37.78 14.57 9.27 1.341 میلیون 20,000 1.345 میلیون 15,057
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 35,130 1,470.00 4.02 36,010 590.00 1.61 1399/06/26 2,046 2.063 میلیون 74.291 میلیارد 1,008.31 36,600 37,500 34,810 38,200 11 21,601 35,130 18 16,235 35,130 43.752 هزار میلیارد 44.193 میلیون 2.746 میلیون 1.215 میلیون 441,281 2.304 میلیون - 6,592 6637.16 18.99 - 2.021 میلیون 42,500 2.063 میلیون -
سکرما

سیمان‌ کرمان‌

سهام بورس 17,200 900.00 4.97 17,380 720.00 3.98 1399/06/26 768 3.213 میلیون 55.829 میلیارد 4,183.61 18,100 17,410 17,200 18,200 3 101,095 17,200 4 2,150 17,200 17.231 هزار میلیارد 18.639 میلیون 3.519 میلیون 991,440 1.408 میلیون 2.111 میلیون 2.013 میلیون 1.009 میلیون 17.08 8.16 8.56 1.313 میلیون 1.9 میلیون 3.213 میلیون -
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 48,110 2,530.00 5.00 49,580 1,060.00 2.09 1399/06/26 1,195 2.356 میلیون 116.798 میلیارد 1,971.15 50,640 51,200 48,110 52,840 223 1,022 48,110 7 1.034 میلیون 48,110 32.227 هزار میلیارد 33.913 میلیون 4.495 میلیون 650,000 1.686 میلیون 2.809 میلیون 10.912 میلیون 1.425 میلیون 22.61 11.47 2.95 2.213 میلیون 142,500 2.356 میلیون -
لخزر

پارس‌ خزر

سهام بورس 221,690 11,660.00 5.00 228,910 4,440.00 1.90 1399/06/26 776 669,762 153.314 میلیارد 863.1 233,350 221,690 221,690 245,000 26 65 221,690 1 10,531 221,690 34.611 هزار میلیارد 38.255 میلیون 5.389 میلیون 151,200 3.644 میلیون 1.745 میلیون 5.216 میلیون 692,273 50 19.83 6.64 229,917 439,845 538,777 130,985
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 9,990 520.00 4.95 10,240 270.00 2.57 1399/06/26 1,773 8.971 میلیون 91.857 میلیارد 5,059.91 10,510 10,880 9,990 10,880 186 8,015 9,990 8 1.187 میلیون 9,990 25.088 هزار میلیارد 27.555 میلیون 5.7 میلیون 2.45 میلیون 2.467 میلیون 3.233 میلیون 4.3 میلیون 819,638 30.61 7.76 5.83 8.971 میلیون - 8.971 میلیون -
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 8,190 430.00 4.99 8,370 250.00 2.90 1399/06/26 4,018 26.602 میلیون 222.654 میلیارد 6,620.79 8,620 8,500 8,190 8,820 610 5,456 8,190 5 8.693 میلیون 8,190 22.144 هزار میلیارد 25.334 میلیون 5.065 میلیون 2.646 میلیون 3.19 میلیون 1.876 میلیون 6.097 میلیون -45,329 -488.53 11.81 3.63 26.455 میلیون 147,000 26.582 میلیون 20,000
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 106,620 5,610.00 5.00 109,430 2,800.00 2.49 1399/06/26 314 221,149 23.58 میلیارد 704.3 112,230 106,620 106,620 107,000 16 150 106,620 1 10,013 106,620 25.497 هزار میلیارد 26.611 میلیون 1.555 میلیون 233,000 1.113 میلیون 441,747 1.221 میلیون 385,304 66.17 57.72 20.87 21,149 200,000 173,564 47,585
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 22,840 1,200.00 4.99 23,300 740.00 3.08 1399/06/26 1,445 3.033 میلیون 70.667 میلیارد 2,099.11 24,040 24,900 22,840 25,110 72 500 22,840 1 294,200 22,840 20.376 هزار میلیارد 21.149 میلیون 2.92 میلیون 874,491 772,911 2.147 میلیون 2.688 میلیون 839,883 24.26 9.49 7.58 3.033 میلیون - 3.033 میلیون -
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 10,210 530.00 4.93 10,360 380.00 3.54 1399/06/26 1,812 8.502 میلیون 88.061 میلیارد 4,691.91 10,740 10,750 10,210 10,990 34 1,495 10,210 2 280,647 10,210 17.032 هزار میلیارد 18.524 میلیون 4.229 میلیون 1.644 میلیون 1.492 میلیون 2.737 میلیون 3.463 میلیون 1.12 میلیون 15.2 6.22 4.92 8.502 میلیون - 8.502 میلیون -
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 7,970 410.00 4.89 8,150 230.00 2.74 1399/06/26 2,821 15.01 میلیون 122.405 میلیارد 5,320.94 8,380 8,550 7,970 8,700 166 59,990 7,970 7 2.111 میلیون 7,970 21.627 هزار میلیارد 24.802 میلیون 6.663 میلیون 2.654 میلیون 3.176 میلیون 3.487 میلیون 3.262 میلیون 1.099 میلیون 19.68 6.2 6.63 15.01 میلیون - 14.11 میلیون 900,000
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 27,060 1,420.00 4.99 27,260 1,220.00 4.28 1399/06/26 2,568 8.124 میلیون 221.486 میلیارد 3,163.57 28,480 27,060 27,060 28,260 475 2,486 27,060 3 2.631 میلیون 27,060 13.63 هزار میلیارد 15.966 میلیون 2.851 میلیون 500,000 2.336 میلیون 515,013 2.068 میلیون 112,295 121.38 26.47 6.59 8.124 میلیون - 7.974 میلیون 150,000
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 34,360 1,800.00 4.98 35,200 960.00 2.65 1399/06/26 726 1.212 میلیون 42.648 میلیارد 1,669.24 36,160 35,610 34,360 37,490 132 - - 0 943,426 34,360 22.162 هزار میلیارد 22.966 میلیون 1.674 میلیون 629,607 803,375 871,051 2.01 میلیون 192,148 115.34 25.44 11.02 1.212 میلیون - 1.212 میلیون -
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 27,580 1,450.00 4.99 28,000 1,030.00 3.55 1399/06/26 449 1.29 میلیون 35.793 میلیارد 2,873.74 29,030 28,200 27,580 30,000 63 - - 0 431,268 27,580 16.128 هزار میلیارد 17.716 میلیون 3.463 میلیون 576,000 1.588 میلیون 1.875 میلیون 1.844 میلیون 720,243 22.39 8.6 8.74 1.29 میلیون - 728,579 561,729
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 14,650 760.00 4.93 14,770 640.00 4.15 1399/06/26 1,348 4.669 میلیون 68.959 میلیارد 3,463.68 15,410 15,500 14,640 15,790 6 146,853 14,640 9 5,917 14,640 13.592 هزار میلیارد 14.366 میلیون 1.975 میلیون 920,223 774,337 1.201 میلیون 1.504 میلیون 557,716 24.37 11.32 9.03 4.669 میلیون - 4.634 میلیون 35,149
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 46,870 2,460.00 4.99 48,760 570.00 1.16 1399/06/26 412 311,270 14.792 میلیارد 755.51 49,330 51,250 46,870 51,250 41 - - 0 61,467 46,870 48.76 هزار میلیارد 50.997 میلیون 5.549 میلیون 1,000,000 2.237 میلیون 3.312 میلیون 3.675 میلیون 1.656 میلیون 29.44 14.72 13.27 311,270 - 311,270 -
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 46,000 1,390.00 2.93 45,110 2,280.00 4.81 1399/06/26 957 2.549 میلیون 114.985 میلیارد 2,663.26 47,390 45,030 45,030 47,390 7 1,016 46,000 4 2,500 46,000 11.278 هزار میلیارد 12.018 میلیون 1.328 میلیون 250,000 740,946 586,861 1.24 میلیون 563,849 20 19.22 9.1 2.529 میلیون 20,000 2.249 میلیون 300,000
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,510 280.00 4.84 5,570 220.00 3.80 1399/06/24 704 6.477 میلیون 35.688 میلیارد 9,200.15 5,790 5,510 5,510 5,510 582 18,348 5,510 5 5.178 میلیون 5,510 14.058 هزار میلیارد 17.118 میلیون 4.425 میلیون 2.524 میلیون 3.06 میلیون 1.365 میلیون 4.144 میلیون 24,790 567.09 10.3 3.39 6.477 میلیون - 6.477 میلیون -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 25,270 1,330.00 5.00 25,870 730.00 2.74 1399/06/26 2,718 7.258 میلیون 187.753 میلیارد 2,670.32 26,600 26,300 25,270 27,690 11 22,437 25,280 6 7,655 25,280 19.698 هزار میلیارد 20.051 میلیون 1.909 میلیون 580,000 352,969 1.556 میلیون 1.26 میلیون 624,493 31.54 12.66 15.64 6.346 میلیون 912,245 7.258 میلیون -
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 27,310 1,430.00 4.98 27,370 1,370.00 4.77 1399/06/26 573 2.632 میلیون 72.05 میلیارد 4,593.46 28,740 27,310 27,310 28,680 134 - - 0 1.698 میلیون 27,310 10.948 هزار میلیارد 11.653 میلیون 1.527 میلیون 400,000 704,699 822,030 1.023 میلیون 251,533 43.53 13.32 10.7 2.632 میلیون 500 2.632 میلیون -
سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

سهام بورس 19,720 1,030.00 4.96 20,260 490.00 2.36 1399/06/26 1,892 3.429 میلیون 69.48 میلیارد 1,812.62 20,750 20,110 19,720 21,230 227 2,400 19,720 3 1.054 میلیون 19,720 22.286 هزار میلیارد 23.734 میلیون 2.948 میلیون 1.1 میلیون 1.448 میلیون 1.5 میلیون 3.172 میلیون 583,868 38.17 14.86 7.03 3.409 میلیون 20,000 3.429 میلیون -
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 10,720 560.00 4.96 10,990 290.00 2.57 1399/06/26 3,311 14.876 میلیون 163.515 میلیارد 4,492.97 11,280 11,460 10,720 11,460 408 15,016 10,720 10 2.816 میلیون 10,720 19.782 هزار میلیارد 21.498 میلیون 3.86 میلیون 1.8 میلیون 1.716 میلیون 2.144 میلیون 1.318 میلیون 205,119 96.44 9.23 15.01 14.751 میلیون 125,000 14.864 میلیون 11,937
فاما

صنعتی‌ آما

سهام بورس 19,040 1,000.00 4.99 19,460 580.00 2.89 1399/06/26 893 2.384 میلیون 46.323 میلیارد 2,669.1 20,040 20,480 19,040 20,480 45 4,148 19,040 7 284,926 19,040 17.514 هزار میلیارد 18.343 میلیون 3.14 میلیون 900,000 828,500 2.311 میلیون 3.013 میلیون 810,750 21.6 7.58 5.81 2.084 میلیون 300,000 2.384 میلیون -
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 11,060 380.00 3.32 11,150 290.00 2.53 1399/06/26 1,878 10.174 میلیون 113.457 میلیارد 5,417.68 11,440 11,770 10,870 11,770 10 11,000 11,080 2 18,336 11,080 20.07 هزار میلیارد 21.748 میلیون 5.793 میلیون 1.8 میلیون 1.678 میلیون 4.114 میلیون 1.978 میلیون 1.901 میلیون 10.56 4.88 10.15 10.004 میلیون 170,000 10.155 میلیون 19,000
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 62,440 3,270.00 4.98 63,640 2,070.00 3.15 1399/06/26 1,235 1.68 میلیون 106.936 میلیارد 1,360.58 65,710 66,980 62,430 68,790 7 17,694 62,440 2 3,211 62,440 15.91 هزار میلیارد 17.725 میلیون 2.366 میلیون 250,000 1.815 میلیون 551,163 3.305 میلیون 480,329 33.12 28.87 4.81 1.492 میلیون 187,833 1.666 میلیون 14,372
کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 53,780 2,830.00 5.00 53,870 2,740.00 4.84 1399/06/26 630 1.987 میلیون 107.05 میلیارد 3,154.03 56,610 53,780 53,780 55,880 182 - - 0 694,347 53,780 9.966 هزار میلیارد 10.312 میلیون 967,023 185,000 345,551 621,472 836,801 306,516 32.51 16.04 11.91 982,039 1.005 میلیون 1.417 میلیون 570,260
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 10,070 530.00 5.00 10,150 450.00 4.25 1399/06/26 2,255 12.303 میلیون 124.869 میلیارد 5,455.71 10,600 10,070 10,070 10,480 437 518 10,070 1 4.139 میلیون 10,070 11.367 هزار میلیارد 12.518 میلیون 2.055 میلیون 1.12 میلیون 1.151 میلیون 903,912 3.604 میلیون -39,617 -286.92 12.58 3.15 12.303 میلیون - 12.303 میلیون -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 12,320 640.00 4.94 12,770 190.00 1.47 1399/06/26 3,324 28.76 میلیون 367.328 میلیارد 8,652.2 12,960 12,900 12,320 13,380 1356 14,745 12,320 7 24.459 میلیون 12,320 33.585 هزار میلیارد 34.475 میلیون 2.137 میلیون 2.63 میلیون 890,057 1.247 میلیون - 61,305 547.84 26.93 - 28.058 میلیون 702,210 28.755 میلیون 5,128
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 265,000 8,220.00 3.01 264,140 9,080.00 3.32 1399/06/26 391 197,394 52.139 میلیارد 504.84 273,220 262,100 259,560 277,000 2 1,030 265,000 1 67 265,000 14.309 هزار میلیارد 14.445 میلیون 839,544 54,173 135,827 703,717 7.15 میلیون 243,079 58.87 20.33 2 174,850 22,544 193,314 4,080
دکوثر

داروسازی‌ کوثر

سهام بورس 26,830 1,410.00 4.99 27,350 890.00 3.15 1399/06/26 1,356 3.058 میلیون 83.627 میلیارد 2,254.85 28,240 28,200 26,830 28,700 258 - - 0 3.022 میلیون 26,830 14.769 هزار میلیارد 16.717 میلیون 4.241 میلیون 540,000 1.948 میلیون 2.293 میلیون 2.076 میلیون 1.14 میلیون 12.95 6.44 7.11 2.858 میلیون 200,000 2.482 میلیون 575,666
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,420 330.00 4.89 6,630 120.00 1.78 1399/06/26 621 3.322 میلیون 21.568 میلیارد 5,349.02 6,750 6,700 6,420 6,940 4 13,327 6,500 1 13,347 6,500 26.52 هزار میلیارد 50.512 میلیون 26.804 میلیون 1.5 میلیون 23.992 میلیون 2.812 میلیون 8.353 میلیون 1.145 میلیون 23.15 9.43 3.18 1.924 میلیون 1.398 میلیون 3.052 میلیون 269,717
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 34,390 1,810.00 5.00 34,920 1,280.00 3.54 1399/06/26 892 1.514 میلیون 52.855 میلیارد 1,696.97 36,200 36,500 34,390 36,500 4 1,289 34,390 2 12,301 34,390 12.571 هزار میلیارد 14.057 میلیون 2.802 میلیون 360,000 1.486 میلیون 1.317 میلیون 2.763 میلیون 473,770 26.53 9.56 4.55 1.512 میلیون 2,000 1.504 میلیون 10,000
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 79,850 4,200.00 5.00 83,410 640.00 0.76 1399/06/26 56 89,077 7.113 میلیارد 1,590.66 84,050 79,850 79,850 79,850 256 - - 0 527,079 79,850 58.508 هزار میلیارد 66.351 میلیون 10.012 میلیون 701,452 7.843 میلیون 2.169 میلیون 17.202 میلیون 519,390 112.65 26.98 3.4 23,478 65,599 89,077 -
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 10,640 550.00 4.92 10,940 250.00 2.23 1399/06/26 2,309 9.288 میلیون 101.587 میلیارد 4,022.35 11,190 10,900 10,640 11,480 337 980 10,640 2 3.67 میلیون 10,640 18.85 هزار میلیارد 20.54 میلیون 3.15 میلیون 1.723 میلیون 1.69 میلیون 1.46 میلیون 1.765 میلیون 162,229 116.19 12.91 10.68 9.288 میلیون - 9.288 میلیون -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 68,420 3,600.00 5.00 68,630 3,390.00 4.71 1399/06/26 577 1.14 میلیون 78.199 میلیارد 1,974.88 72,020 68,420 68,420 73,500 15 2,000 68,420 2 19,888 68,420 8.716 هزار میلیارد 8.925 میلیون 399,141 127,000 208,902 190,239 227,628 25,052 347.92 45.82 38.29 959,503 180,000 1.14 میلیون -
دسینا

داروسازی‌ سینا

سهام بورس 32,750 1,720.00 4.99 33,960 510.00 1.48 1399/06/26 159 422,303 13.83 میلیارد 2,655.99 34,470 32,750 32,750 32,750 267 155 32,750 1 1.293 میلیون 32,750 27.168 هزار میلیارد 30.402 میلیون 5.862 میلیون 800,000 3.234 میلیون 2.628 میلیون 3.352 میلیون 982,246 27.66 10.34 8.1 392,303 30,000 122,303 300,000
قزوین

کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 39,000 2,040.00 4.97 39,820 1,220.00 2.97 1399/06/26 1,690 5.944 میلیون 236.657 میلیارد 3,516.99 41,040 39,200 38,990 42,300 4 6,121 38,990 8 7,422 38,990 13.148 هزار میلیارد 13.689 میلیون 1.44 میلیون 330,197 540,192 900,143 1.924 میلیون 335,232 39.22 14.61 6.83 4.823 میلیون 1.121 میلیون 3.885 میلیون 2.059 میلیون
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 27,310 1,430.00 4.98 28,260 480.00 1.67 1399/06/26 221 550,798 15.06 میلیارد 2,492.3 28,740 27,320 27,310 28,780 99 1,200 27,310 2 545,492 27,310 23.62 هزار میلیارد 26.169 میلیون 3.651 میلیون 835,821 2.548 میلیون 1.103 میلیون 10.006 میلیون 423,678 55.75 21.42 2.36 550,798 - 547,798 3,000
داسوه

داروسازی‌ اسوه‌

سهام بورس 36,500 400.00 1.11 35,570 530.00 1.47 1399/06/26 491 574,269 20.051 میلیارد 1,169.59 36,100 37,790 34,300 37,790 1 4,750 34,300 4 110 36,440 26.678 هزار میلیارد 30.538 میلیون 5.958 میلیون 750,000 3.861 میلیون 2.097 میلیون 2.737 میلیون 1.186 میلیون 22.49 12.72 9.75 374,269 200,000 520,235 54,034
شپارس

بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

سهام بورس 15,710 690.00 4.21 15,930 470.00 2.87 1399/06/26 1,172 4.013 میلیون 63.946 میلیارد 3,424.23 16,400 16,550 15,580 16,980 6 113,898 15,710 6 35,724 15,710 12.354 هزار میلیارد 14.765 میلیون 3.323 میلیون 515,000 2.412 میلیون 911,224 4.548 میلیون 323,264 38.22 13.56 2.72 4.013 میلیون - 4.009 میلیون 4,000
سرود

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 15,600 820.00 4.99 15,980 440.00 2.68 1399/06/26 644 1.932 میلیون 30.451 میلیارد 2,999.53 16,420 17,000 15,600 17,000 3 350 15,600 1 77,594 15,600 12.944 هزار میلیارد 14.277 میلیون 2.498 میلیون 810,000 1.334 میلیون 1.164 میلیون 2.757 میلیون 678,723 19.07 11.12 4.7 1.412 میلیون 520,000 1.929 میلیون 2,300
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 10,810 560.00 4.93 11,220 150.00 1.32 1399/06/26 858 3.05 میلیون 34.07 میلیارد 3,555.28 11,370 11,280 10,810 11,550 174 - - 0 953,159 10,810 24.684 هزار میلیارد 26.295 میلیون 3.075 میلیون 2.2 میلیون 1.611 میلیون 1.464 میلیون 1.949 میلیون 441,408 55.92 16.86 12.67 2.55 میلیون 500,000 3.05 میلیون -
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 20,730 1,090.00 5.00 20,730 1,090.00 5.00 1399/06/17 688 3.174 میلیون 65.788 میلیارد 4,612.72 21,820 20,730 20,730 20,730 34 390 20,730 1 1.011 میلیون 20,730 6.115 هزار میلیارد 6.775 میلیون 1.242 میلیون 294,981 660,121 582,005 1.018 میلیون 222,762 27.45 10.51 6.01 1.374 میلیون 1.8 میلیون 2.334 میلیون 839,528
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی