شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 16,010 80.00 0.50 15,906 24.00 0.15 10:58 2,325 16.266 میلیون 258.729 میلیارد 7,712.13 15,930 15,800 15,144 16,330 5 113,215 16,000 4 97,799 16,250 720.036 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 14.882 میلیون 48.241 میلیون 11.054 میلیون 10.762 میلیون - - - 5.238 میلیون 11.027 میلیون 9.093 میلیون 7.171 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,150 552.00 3.52 15,641 61.00 0.39 10:58 7,682 31.89 میلیون 498.787 میلیارد 14,288.58 15,702 15,600 14,940 16,299 1 84,356 15,150 1 6,888 15,151 392.55 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 30.574 میلیون 1.1 میلیون 30.834 میلیون 840,000
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 8,132 428.00 5.00 8,240 320.00 3.74 10:58 30,087 161.229 میلیون 1.329 هزار میلیارد 141.178 میلیون 8,560 8,300 8,132 8,534 2705 1,230 8,087 1 44.223 میلیون 8,132 206.684 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 156.152 میلیون 5.055 میلیون 151.863 میلیون 9.343 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 43,170 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 10:56 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,623.73 - 8.591 میلیون 44,050 372.185 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 869.376 هزار میلیارد 1.081 میلیارد 283.936 میلیون 19.2 میلیون 224.939 میلیون 57.991 میلیون 173.122 میلیون 36.054 میلیون - - - - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 48,200 0.00 0.00 34,257 0.00 0.00 1399/04/10 1,628 6.174 میلیون 211.51 میلیارد 3,319.54 - 7.078 میلیون 45,100 329.631 میلیارد 15 27,496 35,012 12 37,904 35,012 642.666 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 61,187 2,913.00 5.00 58,395 121.00 0.21 10:57 123 77,713 4.755 میلیارد 1,546.21 58,274 61,187 61,187 61,187 0 7.795 میلیون 61,187 1486 - - 1456.85 هزار میلیارد 460.848 میلیون 81.603 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 77,713 - 71,713 6,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 152,834 7,277.00 5.00 151,130 5,573.00 3.83 10:45 37 608,064 92.933 میلیارد 703.17 145,557 152,834 152,834 152,834 0 19.364 میلیون 152,834 2106 - - 1164.456 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 503,666 104,398 6,128 601,936
دی

بانک دی

سهام فرابورس 45,351 2,159.00 5.00 45,283 2,091.00 4.84 10:57 13,700 34.429 میلیون 1.559 هزار میلیارد 8,376.44 43,192 34.393 میلیون 45,348 1.557 هزار میلیارد 0 12.564 میلیون 45,351 3878 - - 276.429 هزار میلیارد 64.763 میلیون 117.965 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 33.908 میلیون 520,709 32.699 میلیون 1.73 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 101,790 0.00 0.00 76,403 0.00 0.00 10:57 1,666 1.887 میلیون 144.17 میلیارد 1,395.28 - 2.674 میلیون 111,900 279.316 میلیارد 10 50,066 77,350 2 6,690 77,350 642.78 هزار میلیارد - - 6 میلیون 46.238 میلیون 40.824 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 21,652 1,139.00 5.00 21,930 861.00 3.78 10:58 6,769 18.322 میلیون 401.8 میلیارد 6,266.37 22,791 22,377 21,652 23,250 497 237 21,419 1 3.915 میلیون 21,652 205.119 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 17.007 میلیون 1.309 میلیون 18.266 میلیون 50,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 59,700 2,818.00 4.95 59,725 2,843.00 5.00 10:58 928 2.94 میلیون 175.573 میلیارد 5,043.92 56,882 59,726 59,500 59,726 1 1,730 59,500 2 225 59,700 290.269 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 2.939 میلیون 140 2.239 میلیون 700,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 48,797 128.00 0.26 50,625 1,956.00 4.02 10:58 7,498 13.693 میلیون 693.195 میلیارد 4,542.17 48,669 50,840 48,790 51,102 1 67,511 49,000 1 17,161 49,100 194.676 هزار میلیارد 129.204 میلیون 13.48 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 1.73 میلیون 1.47 میلیون - - - 13.089 میلیون 594,435 12.39 میلیون 1.294 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 16,321 203.00 1.23 16,810 286.00 1.73 10:57 3,463 15.286 میلیون 256.967 میلیارد 10,601.23 16,524 15.221 میلیون 16,110 255.902 میلیارد 5 40,716 16,321 1 5,707 16,330 84.272 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.994 میلیون 2.771 میلیون - - - 13.971 میلیون 1.3 میلیون 14.171 میلیون 1.1 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 29,333 1,396.00 5.00 28,947 1,010.00 3.62 12:29 8,071 33.249 میلیون 962.457 میلیارد 4,534.13 27,937 33.249 میلیون 27,940 962.457 میلیارد 0 200 26,930 1 - - 86.841 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 31.929 میلیون 1.319 میلیون 21.203 میلیون 12.046 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,200 407.00 1.87 21,813 20.00 0.09 12:29 15,788 65.644 میلیون 1.432 هزار میلیارد 3,224.28 21,793 65.644 میلیون 21,400 1.432 هزار میلیارد 1 1,100 21,010 1 4,695 22,600 98.159 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 38.637 میلیون 27.007 میلیون 64.22 میلیون 1.425 میلیون
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 9,700 266.00 2.82 9,860 426.00 4.52 10:58 3,657 34.001 میلیون 335.262 میلیارد 8,115.4 9,434 9,300 9,300 9,905 2 1,452 9,700 1 8,637 9,715 31.132 هزار میلیارد - - 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 2.114 میلیون 780,271 - - - 29.774 میلیون 4.147 میلیون 26.729 میلیون 7.192 میلیون
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 46,680 0.00 0.00 30,279 0.00 0.00 10:56 1,371 4.195 میلیون 127.01 میلیارد 2,604.19 - 5.115 میلیون 46,680 239.787 میلیارد 1 25,577 30,776 17 200 30,776 144.266 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 27,261 1,298.00 5.00 26,912 949.00 3.66 10:58 435 1.581 میلیون 43.087 میلیارد 6,624.19 25,963 27,261 27,261 27,261 0 10.163 میلیون 27,261 1540 - - 64.908 هزار میلیارد 137.949 میلیون 104.385 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 10.716 میلیون 2.21 میلیون - - - 1.581 میلیون - 1.081 میلیون 500,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 181,484 9,551.00 5.00 183,990 7,045.00 3.69 10:57 2,735 3.023 میلیون 556.146 میلیارد 3,798.72 191,035 3.022 میلیون 191,000 556.047 میلیارد 356 300 174,099 1 6.153 میلیون 181,484 458.484 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.598 میلیون 1.425 میلیون 1.083 میلیون 1.939 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 40,735 1,939.00 5.00 40,162 1,366.00 3.52 1399/04/23 153 950,146 38.704 میلیارد 2,936.66 38,796 950,146 40,735 38.704 میلیارد 0 21,918 40,735 20 - - 96.389 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 750,146 200,000 750,146 200,000
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 35,461 1,866.00 5.00 35,461 1,866.00 5.00 10:57 962 1.339 میلیون 47.474 میلیارد 4,762.04 37,327 1.339 میلیون 35,461 47.474 میلیارد 5975 - - 0 19.982 میلیون 35,461 83.295 هزار میلیارد 61.488 میلیون 7.146 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.058 میلیون 1.021 میلیون - - - 1.338 میلیون 280 1.339 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 42,051 2,213.00 5.00 42,051 2,213.00 5.00 10:57 930 1.462 میلیون 61.46 میلیارد 4,634.09 44,264 1.462 میلیون 42,051 61.46 میلیارد 629 - - 0 1.705 میلیون 42,051 88.528 هزار میلیارد 69.617 میلیون 17.152 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 28.531 میلیون 2.883 میلیون - - - 960,554 501,000 1.239 میلیون 222,449
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 15,045 791.00 4.99 15,144 692.00 4.37 10:57 2,048 8.262 میلیون 125.128 میلیارد 6,103.93 15,836 15,200 15,045 15,970 349 - - 0 5.715 میلیون 15,045 38.006 هزار میلیارد 26.188 میلیون 4.364 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.24 میلیون 1.176 میلیون - - - 8.01 میلیون 252,400 8.262 میلیون -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 28,520 627.00 2.15 28,454 693.00 2.38 10:57 3,604 9.049 میلیون 257.481 میلیارد 2,646.53 29,147 8.984 میلیون 27,850 255.633 میلیارد 2 323,430 28,501 9 1,322 28,510 93.27 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 8.559 میلیون 486,180 8.995 میلیون 50,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 9,247 486.00 4.99 9,259 474.00 4.87 10:57 6,184 49.575 میلیون 459.041 میلیارد 8,172.31 9,733 49.567 میلیون 9,247 458.963 میلیارد 1017 - - 0 24.177 میلیون 9,247 32.362 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - 39.555 میلیون 10.02 میلیون 39.475 میلیون 10.1 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 13,254 631.00 5.00 12,658 35.00 0.28 10:55 52 220,096 2.917 میلیارد 3,380.14 12,623 13,254 13,254 13,254 0 26.337 میلیون 13,254 502 - - 22.097 هزار میلیارد 38.746 میلیون 23.354 میلیون 1.5 میلیون 20.809 میلیون 2.545 میلیون 8.857 میلیون 530,628 - - - 220,096 - 220,096 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 13,123 624.00 4.99 13,123 624.00 4.99 10:57 238 11.987 میلیون 157.3 میلیارد 16,114.13 12,499 13,123 13,123 13,123 0 27.24 میلیون 13,123 917 - - 18.749 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 11.787 میلیون 200,000 1.987 میلیون 10 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 12,132 577.00 4.99 12,109 554.00 4.79 10:58 1,913 9.109 میلیون 110.307 میلیارد 11,519.83 11,555 12,132 11,800 12,132 1 1.809 میلیون 12,132 278 1,000 12,300 17.333 هزار میلیارد 28.286 میلیون 17.747 میلیون 1.5 میلیون 15.805 میلیون 1.942 میلیون 6.093 میلیون 427,969 - - - 8.809 میلیون 300,000 7.109 میلیون 2 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 19,825 944.00 5.00 19,682 801.00 4.24 10:58 1,242 5.706 میلیون 112.312 میلیارد 6,553.93 18,881 19,200 18,900 19,825 13 62,301 19,820 3 102,522 19,825 28.322 هزار میلیارد 45.909 میلیون 31.636 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 18.124 میلیون 549,671 - - - 5.645 میلیون 60,901 5.18 میلیون 525,590
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 88,361 4,207.00 5.00 88,341 4,187.00 4.98 10:57 10,973 10.335 میلیون 913.001 میلیارد 1,221.6 84,154 10.334 میلیون 88,361 912.894 میلیارد 0 2.727 میلیون 88,361 1982 - - 235.631 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون - - - 10.15 میلیون 183,434 8.924 میلیون 1.41 میلیون
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 22,934 1,092.00 5.00 22,934 1,092.00 5.00 10:57 422 2.649 میلیون 60.753 میلیارد 4,236.57 21,842 2.649 میلیون 22,934 60.753 میلیارد 0 18.769 میلیون 22,934 1969 - - 30.579 هزار میلیارد 28.217 میلیون 5.494 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 923,458 182,274 - - - 2.649 میلیون - 1.349 میلیون 1.3 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 16,554 788.00 5.00 16,534 768.00 4.87 10:57 1,532 8.126 میلیون 134.351 میلیارد 4,402.68 15,766 7.91 میلیون 16,554 130.779 میلیارد 1 936,558 16,554 123 20,000 16,870 20.811 هزار میلیارد 14.151 میلیون 2.599 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 729,531 406,044 - - - 8.124 میلیون 1,500 7.558 میلیون 567,708
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 13,422 706.00 5.00 13,892 236.00 1.67 10:58 3,443 16.684 میلیون 231.768 میلیارد 7,082.85 14,128 14,250 13,422 14,400 9 400 13,000 1 154,555 13,422 18.366 هزار میلیارد 16.298 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون - - - 16.603 میلیون 75,000 15.327 میلیون 1.351 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 16,733 796.00 4.99 16,124 187.00 1.17 10:57 219 790,619 13.229 میلیارد 13,870.07 15,937 790,619 16,733 13.229 میلیارد 1 38.541 میلیون 16,733 1355 96,932 16,789 20.718 هزار میلیارد 14.536 میلیون 2.303 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 59,574 85,267 - - - 790,619 - 790,619 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 48,347 2,544.00 5.00 48,883 2,008.00 3.95 10:57 5,912 10.143 میلیون 495.837 میلیارد 1,615.63 50,891 10.127 میلیون 48,530 495.033 میلیارد 1 957,277 48,347 73 768 48,348 66.158 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون - - - - - 6.98 میلیون 3.161 میلیون 4.716 میلیون 5.425 میلیون
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 15,652 745.00 5.00 15,430 523.00 3.51 10:57 369 2.667 میلیون 41.737 میلیارد 5,426.18 14,907 2.666 میلیون 15,652 41.725 میلیارد 0 32.909 میلیون 15,652 1524 - - 17.888 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 2.667 میلیون - 1.729 میلیون 937,872
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 199,700 3,468.00 1.77 204,358 8,126.00 4.14 10:57 3,221 1.419 میلیون 290.07 میلیارد 854.99 196,232 1.417 میلیون 206,036 289.494 میلیارد 1 402 199,590 3 94 199,700 224.376 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 1.414 میلیون 4,829 1.041 میلیون 377,700
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 162,051 8,529.00 5.00 162,720 7,860.00 4.61 10:57 1,736 654,033 106.424 میلیارد 348.79 170,580 654,033 164,510 106.424 میلیارد 694 - - 0 760,275 162,051 175.279 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 643,935 10,098 654,033 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 38,540 2,028.00 5.00 38,638 1,930.00 4.76 10:57 3,331 5.633 میلیون 217.644 میلیارد 906.4 40,568 5.632 میلیون 38,540 217.608 میلیارد 393 - - 0 1.735 میلیون 38,540 60.852 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - 5.023 میلیون 610,000 5.399 میلیون 234,000
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 12,670 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 10:56 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 3,562.12 - 12.834 میلیون 12,990 162.837 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 12.75 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 12,100 0.00 0.00 10,095 0.00 0.00 10:57 1,307 6.486 میلیون 65.48 میلیارد 9,905.64 - 19.369 میلیون 11,700 235.406 میلیارد 1 1.707 میلیون 10,117 220 1,000 10,117 10.467 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - - - - -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 11,987 570.00 4.99 11,925 508.00 4.45 10:57 661 6.75 میلیون 80.492 میلیارد 6,039.46 11,417 6.75 میلیون 11,550 80.492 میلیارد 1 14.276 میلیون 11,987 267 9,000 12,020 13.7 هزار میلیارد 9.602 میلیون 1.766 میلیون 900,000 931,712 968,751 621,309 -34,085 - - - 3.493 میلیون 3.256 میلیون 6.625 میلیون 124,930
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 29,137 1,533.00 5.00 29,727 943.00 3.07 10:57 463 910,712 26.535 میلیارد 4,445.16 30,670 910,456 29,137 26.528 میلیارد 1221 - - 0 6.05 میلیون 29,137 29.474 هزار میلیارد 19.8 میلیون 3.507 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.862 میلیون 150,622 - - - 740,712 170,000 910,712 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 15,620 743.00 4.99 15,370 493.00 3.31 10:58 756 2.352 میلیون 36.716 میلیارد 6,984.07 14,877 15,620 15,220 15,620 1 571,380 15,620 126 614 16,344 14.877 هزار میلیارد 10.74 میلیون 1.557 میلیون 800,000 518,844 946,185 68,657 -49,812 - - - 2.352 میلیون - 2.352 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 20,097 1,057.00 5.00 20,341 813.00 3.84 10:57 2,197 3.297 میلیون 67.059 میلیارد 2,275.86 21,154 3.296 میلیون 21,760 67.049 میلیارد 117 - - 0 1.176 میلیون 20,097 16.923 هزار میلیارد 21.184 میلیون 2.483 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 2.169 میلیون 145,074 - - - 3.272 میلیون 25,000 3.297 میلیون -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 12,840 341.00 2.59 13,194 13.00 0.10 10:58 1,226 6.125 میلیون 80.82 میلیارد 4,491.43 13,181 12,810 12,810 13,700 1 1,958 12,836 3 21,800 12,840 10.545 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.087 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 1.26 میلیون 428,216 - - - 6.085 میلیون 39,065 6.093 میلیون 31,771
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 33,005 470.00 1.44 33,791 1,256.00 3.86 10:58 2,134 3.103 میلیون 104.863 میلیارد 4,930.74 32,535 34,150 32,900 34,155 1 18,511 33,005 2 8 33,050 32.535 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - 2.95 میلیون 138,163 2.778 میلیون 310,339
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 166,000 3,458.00 2.13 161,876 666.00 0.41 1399/04/11 2,979 931,333 150.76 میلیارد 1,193.9 162,542 931,333 154,415 150.76 میلیارد 13 5,001 166,000 10 2,748 166,000 117.846 هزار میلیارد 107.053 میلیون 17.414 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 2.043 میلیون 813,581 - - - 767,090 164,243 559,333 372,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 24,940 0.00 0.00 24,889 0.00 0.00 10:57 454 1.067 میلیون 27.28 میلیارد 2,920.14 - 4.541 میلیون 26,200 114.717 میلیارد 0 1.825 میلیون 25,570 814 - - 57.225 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 64,052 3,371.00 5.00 64,476 2,947.00 4.37 10:57 2,315 3.101 میلیون 199.962 میلیارد 2,706.01 67,423 3.095 میلیون 66,500 199.554 میلیارد 795 1,030 61,901 1 3.439 میلیون 64,052 46.522 هزار میلیارد 25.494 میلیون 1.821 میلیون 690,000 769,526 920,282 1.495 میلیون 384,050 - - - 2.341 میلیون 760,000 2.907 میلیون 194,124
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 95,936 5,049.00 5.00 97,405 3,580.00 3.55 10:58 3,977 3.056 میلیون 297.643 میلیارد 3,177.24 100,985 96,500 95,936 103,000 286 250 92,785 1 1.82 میلیون 95,936 63.924 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 2.95 میلیون 105,685 3.036 میلیون 20,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 38,550 784.00 1.99 39,125 209.00 0.53 10:58 539 1.23 میلیون 48.104 میلیارد 3,364.06 39,334 37,401 37,401 41,000 1 44,964 38,500 1 2,355 38,700 24.584 هزار میلیارد 18.034 میلیون 1.432 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.323 میلیون 383,332 - - - 587,002 642,445 1.229 میلیون -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,769 882.00 5.00 16,772 879.00 4.98 10:57 967 2.891 میلیون 48.481 میلیارد 5,996.37 17,651 2.891 میلیون 16,769 48.481 میلیارد 189 - - 0 2.591 میلیون 16,769 10.643 هزار میلیارد 8.532 میلیون 1.728 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 428,927 55,183 - - - 2.889 میلیون 1,187 2.391 میلیون 500,000
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 68,600 3,566.00 4.94 69,146 3,020.00 4.18 10:58 5,378 8.247 میلیون 570.218 میلیارد 2,746.16 72,166 73,500 68,558 73,500 1 1,524 68,601 1 5,928 69,970 80.126 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 6.463 میلیون 1.782 میلیون 7.325 میلیون 920,764
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 43,118 2,269.00 5.00 44,179 1,208.00 2.66 10:57 1,708 2.841 میلیون 125.525 میلیارد 1,386.77 45,387 2.831 میلیون 46,200 125.08 میلیارد 52 - - 0 623,890 43,118 59.73 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 1.629 میلیون 1.213 میلیون 2.299 میلیون 541,867
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 17,425 542.00 3.21 17,481 598.00 3.54 10:58 2,889 8.378 میلیون 146.451 میلیارد 2,327.52 16,883 16,500 16,500 17,727 4 24,326 17,431 1 67,378 17,726 10.13 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون - - - 5.737 میلیون 2.641 میلیون 8.378 میلیون -
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 21,625 1,138.00 5.00 21,659 1,104.00 4.85 10:56 868 3.75 میلیون 81.23 میلیارد 3,767.2 22,763 21,625 21,625 22,005 414 - - 0 5.71 میلیون 21,625 18.21 هزار میلیارد 10.127 میلیون 2.09 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 919,440 888,979 - - - 2.08 میلیون 1.67 میلیون 3.746 میلیون 4,372
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 88,218 4,643.00 5.00 88,324 4,537.00 4.89 10:58 1,846 845,750 74.7 میلیارد 882.85 92,861 88,218 88,218 90,980 669 - - 0 1.226 میلیون 88,218 55.717 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 845,750 - 802,963 42,787
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 50,271 2,393.00 5.00 49,930 2,052.00 4.29 10:57 1,082 1.383 میلیون 69.061 میلیارد 1,777.15 47,878 1.383 میلیون 50,257 69.056 میلیارد 1 1.293 میلیون 50,271 346 210 52,580 45.484 هزار میلیارد 70.334 میلیون 24.446 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 28.592 میلیون 770,915 - - - 1.383 میلیون - 1.173 میلیون 210,094
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 44,450 1,798.00 3.89 46,062 186.00 0.40 10:57 6,701 5.558 میلیون 255.993 میلیارد 2,619.46 46,248 5.545 میلیون 45,700 255.445 میلیارد 1 465 44,460 1 1,000 44,499 27.722 هزار میلیارد 36.951 میلیون 7.037 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 671,287 135,057 - - - 5.386 میلیون 169,967 5.546 میلیون 10,664
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 39,999 1,658.00 3.98 40,239 1,418.00 3.40 12:09 2,063 2.106 میلیون 84.724 میلیارد 1,313.31 41,657 2.106 میلیون 41,480 84.724 میلیارد 2 350 36,815 2 15,260 41,480 20.924 هزار میلیارد 21.517 میلیون 1.885 میلیون 520,000 746,081 714,925 2.836 میلیون 440,902 - - - 2.042 میلیون 63,345 2.106 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 68,710 2,894.00 4.04 71,310 294.00 0.41 10:57 900 1.22 میلیون 86.98 میلیارد 1,325.28 71,604 1.201 میلیون 69,050 85.717 میلیارد 1 5,884 68,710 1 1,425 68,750 35.802 هزار میلیارد 27.45 میلیون 6.182 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.315 میلیون 1.412 میلیون - - - 504,565 715,172 993,689 226,048
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 18,239 868.00 5.00 17,464 93.00 0.54 10:57 108 327,597 5.975 میلیارد 9,318.31 17,371 327,597 18,239 5.975 میلیارد 0 8.234 میلیون 18,239 395 - - 8.686 هزار میلیارد 6.539 میلیون 1.116 میلیون 500,000 204,188 728,802 414,432 178,785 - - - 327,597 - 327,597 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 65,620 2,163.00 3.19 67,820 37.00 0.05 10:58 1,887 2.205 میلیون 149.554 میلیارد 1,945.55 67,783 64,700 64,700 70,990 2 20,921 65,620 2 678 65,621 33.892 هزار میلیارد 34.967 میلیون 3.297 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 - - - 2.144 میلیون 30,701 2.122 میلیون 52,500
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 14,797 704.00 5.00 14,329 236.00 1.67 10:57 246 1.295 میلیون 19.163 میلیارد 3,873.72 14,093 1.295 میلیون 14,797 19.163 میلیارد 1 2.435 میلیون 14,797 225 280 15,925 7.047 هزار میلیارد 6.644 میلیون 1.295 میلیون 500,000 - 576,703 276,999 -15,735 - - - 1.295 میلیون - 1.295 میلیون -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 33,532 1,764.00 5.00 33,765 1,531.00 4.34 10:57 1,873 2.839 میلیون 95.849 میلیارد 1,283.59 35,296 2.608 میلیون 34,930 88.113 میلیارد 224 - - 0 754,747 33,532 16.942 هزار میلیارد 18.338 میلیون 1.167 میلیون 480,000 388,771 726,096 607,787 182,347 - - - 2.839 میلیون - 2.774 میلیون 65,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 98,503 5,184.00 5.00 99,940 3,747.00 3.61 10:58 1,123 747,570 74.712 میلیارد 1,286.74 103,687 100,100 98,503 103,680 2 101 98,510 1 1,657 98,520 46.659 هزار میلیارد 52.288 میلیون 22.779 میلیون 450,000 20.825 میلیون 1.954 میلیون 29.055 میلیون 1.366 میلیون - - - 429,645 315,387 725,032 20,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 75,362 3,588.00 5.00 75,362 3,588.00 5.00 10:57 447 1.614 میلیون 121.597 میلیارد 1,162.77 71,774 1.613 میلیون 75,362 121.574 میلیارد 1 2.465 میلیون 75,362 817 100 76,056 28.71 هزار میلیارد 21.113 میلیون 1.669 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.367 میلیون 322,123 - - - 1.495 میلیون 119,000 442,665 1.171 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 22,293 1,061.00 5.00 22,218 986.00 4.64 10:58 699 2.158 میلیون 48.113 میلیارد 4,784.08 21,232 22,293 22,293 22,293 2 2.658 میلیون 22,293 754 4,379 22,617 8.493 هزار میلیارد 10.398 میلیون 842,532 400,000 56,949 460,064 592,159 564,162 - - - 2.158 میلیون - 2.158 میلیون -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 36,300 1.00 0.00 36,194 105.00 0.29 10:57 1,039 1.44 میلیون 52.108 میلیارد 2,082.66 36,299 1.44 میلیون 35,000 52.108 میلیارد 4 2,700 35,780 1 52,961 36,300 14.52 هزار میلیارد 13.134 میلیون 1.222 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.903 میلیون 114,392 - - - 1.321 میلیون 118,657 1.44 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 49,880 792.00 1.61 51,229 2,141.00 4.36 10:57 2,385 3.258 میلیون 166.916 میلیارد 2,422.14 49,088 3.257 میلیون 51,542 166.866 میلیارد 2 69 49,800 1 1,599 49,880 19.635 هزار میلیارد 19.683 میلیون 2.362 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.821 میلیون 313,592 - - - 3.142 میلیون 115,735 3.008 میلیون 250,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 46,801 1,733.00 3.57 48,334 200.00 0.41 10:58 522 382,177 18.354 میلیارد 1,956.04 48,534 46,600 46,600 49,998 1 4,160 46,801 1 500 46,810 26.208 هزار میلیارد 22.418 میلیون 1.593 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 2.353 میلیون 529,895 - - - 380,677 - 380,677 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 45,300 362.00 0.81 45,312 374.00 0.83 10:57 1,796 2.37 میلیون 107.373 میلیارد 1,366.54 44,938 2.367 میلیون 43,700 107.24 میلیارد 2 7,667 45,302 1 6,889 45,330 31.457 هزار میلیارد 21.633 میلیون 1.829 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 2.177 میلیون 597,342 - - - 2.158 میلیون 211,431 2.282 میلیون 87,659
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 164,856 7,850.00 5.00 164,856 7,850.00 5.00 10:57 1,270 968,669 159.691 میلیارد 3,208.94 157,006 967,868 164,856 159.559 میلیارد 0 95,877 164,856 146 - - 51.812 هزار میلیارد - - 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 7.073 میلیون 1.026 میلیون - - - 768,669 200,000 568,669 400,000
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 39,800 2,049.00 4.90 40,321 1,528.00 3.65 10:57 2,262 3.24 میلیون 130.65 میلیارد 1,324.18 41,849 3.233 میلیون 42,000 130.361 میلیارد 1 3,918 39,794 3 150 39,795 13.81 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - 3.225 میلیون 10,799 3.236 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 67,936 1,034.00 1.50 70,570 1,600.00 2.32 10:57 1,714 1.377 میلیون 97.195 میلیارد 1,077.45 68,970 1.37 میلیون 72,414 96.697 میلیارد 1 2,813 67,210 2 10,563 67,500 20.691 هزار میلیارد 16.447 میلیون 2.297 میلیون 300,000 800,861 852,497 3.735 میلیون 649,713 - - - 1.294 میلیون 81,766 1.316 میلیون 60,000
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 8,822 420.00 5.00 8,793 391.00 4.65 10:58 1,811 11.44 میلیون 100.592 میلیارد 5,030.25 8,402 8,773 8,418 8,822 1 5.29 میلیون 8,822 114 10,000 8,900 5.041 هزار میلیارد 5.198 میلیون 1.505 میلیون 300,000 657,320 707,502 321,931 141,926 - - - 11.428 میلیون 10,121 11.116 میلیون 321,715
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 36,642 1,829.00 4.75 38,078 393.00 1.02 10:58 573 430,457 16.067 میلیارد 601.57 38,471 37,357 36,634 38,000 2 4,000 36,650 1 12,000 36,670 11.157 هزار میلیارد 15.594 میلیون 4.971 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 3.361 میلیون 376,371 - - - 430,342 - 370,342 60,000
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 56,266 2,679.00 5.00 55,615 2,028.00 3.78 1399/04/22 2,728 3.563 میلیون 198.128 میلیارد 1,196.01 53,587 3.563 میلیون 51,600 198.128 میلیارد 4 344,916 56,266 159 1,532 56,266 15.572 هزار میلیارد 17.621 میلیون 3.522 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 3.067 میلیون 394,786 - - - 3.544 میلیون 18,860 3.563 میلیون -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 67,563 3,555.00 5.00 69,825 1,293.00 1.82 10:56 278 235,074 15.882 میلیارد 2,182.72 71,118 67,563 67,563 67,563 490 - - 0 5.812 میلیون 67,563 17.78 هزار میلیارد 13.027 میلیون 1.626 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.572 میلیون 239,357 - - - 210,074 25,000 235,074 -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 17,194 818.00 5.00 16,902 526.00 3.21 1399/03/24 4,285 8.411 میلیون 142.166 میلیارد 2,244.11 16,376 16,900 16,574 17,194 4 302,183 17,194 108 15,103 17,194 19.603 هزار میلیارد 22.07 میلیون 2.172 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 5.205 میلیون 113,669 - - - 8.311 میلیون 100,000 8.402 میلیون 9,000
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 43,143 2,270.00 5.00 44,170 1,243.00 2.74 10:58 3,376 4.377 میلیون 193.349 میلیارد 1,222.13 45,413 46,499 43,143 46,499 2 73,434 43,143 13 17,109 43,146 18.165 هزار میلیارد 17.448 میلیون 1.717 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.505 میلیون 604,099 - - - 4.369 میلیون 7,500 4.376 میلیون -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 109,802 5,779.00 5.00 110,470 5,111.00 4.42 12:29 9,643 6.589 میلیون 727.848 میلیارد 736.92 115,581 6.589 میلیون 113,800 727.848 میلیارد 1 - - 0 40 115,888 38.665 هزار میلیارد - - 210,000 799,825 356,009 1.45 میلیون 263,864 - - - 6.171 میلیون 417,716 6.589 میلیون -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 53,827 2,563.00 5.00 53,825 2,561.00 5.00 10:57 1,262 5.567 میلیون 299.63 میلیارد 1,094.85 51,264 3.567 میلیون 53,827 191.976 میلیارد 1 4.641 میلیون 53,827 848 500 53,880 10.253 هزار میلیارد 11.045 میلیون 1.127 میلیون 200,000 413,390 288,252 850,484 159,425 - - - 4.167 میلیون - 967,378 3.199 میلیون
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 70,300 3,428.00 4.65 71,642 2,086.00 2.83 10:57 1,060 845,327 60.561 میلیارد 1,020.23 73,728 845,128 70,100 60.547 میلیارد 1 1,374 70,200 2 801 70,210 14.746 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 838,672 6,655 845,327 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 59,440 2,830.00 5.00 57,060 450.00 0.79 10:57 231 156,616 9.309 میلیارد 1,011.4 56,610 156,616 59,440 9.309 میلیارد 0 2.395 میلیون 59,440 767 - - 16.983 هزار میلیارد 13.144 میلیون 719,910 200,000 251,157 421,907 656,432 187,397 - - - 156,616 - 156,616 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 48,200 774.00 1.63 48,127 701.00 1.48 10:57 972 731,383 35.373 میلیارد 1,426.93 47,426 728,383 46,400 35.229 میلیارد 1 274 48,095 1 4,509 48,100 9.485 هزار میلیارد 10.495 میلیون 1.025 میلیون 200,000 451,699 359,424 907,909 245,745 - - - 731,383 - 731,383 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 57,571 2,741.00 5.00 55,965 1,135.00 2.07 10:57 435 398,388 22.936 میلیارد 1,320.65 54,830 398,388 57,571 22.936 میلیارد 2 1.1 میلیون 57,571 411 3,049 59,251 10.966 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 398,388 - 398,388 -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 24,740 1,302.00 5.00 25,017 1,025.00 3.94 10:57 976 1.417 میلیون 35.064 میلیارد 1,548.98 26,042 1.417 میلیون 24,740 35.064 میلیارد 1172 - - 0 8.587 میلیون 24,740 14.674 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 1.409 میلیون 8,047 1.417 میلیون -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 43,189 1,997.00 4.85 43,047 1,855.00 4.50 12:13 1,565 2.888 میلیون 124.304 میلیارد 1,545.27 41,192 2.888 میلیون 43,251 124.304 میلیارد 1 50 41,200 1 30 43,511 7.318 هزار میلیارد 7.826 میلیون 1.16 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 872,919 45,113 - - - 2.888 میلیون - 2.553 میلیون 335,072
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 27,270 1,430.00 4.98 28,543 157.00 0.55 10:57 934 1.535 میلیون 43.798 میلیارد 2,381.95 28,700 1.514 میلیون 30,135 43.22 میلیارد 1 10,629 27,270 4 3,200 27,280 10.619 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 - - - 1.513 میلیون 20,000 1.532 میلیون 626
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 204,000 7,992.00 4.08 201,225 5,217.00 2.66 10:58 863 379,531 76.371 میلیارد 1,127.12 196,008 205,000 196,200 205,808 2 81 203,000 1 4,311 204,000 29.401 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 349,531 30,000 257,602 121,929
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 82,986 3,951.00 5.00 82,139 3,104.00 3.93 10:58 148 539,747 44.791 میلیارد 1,284.14 79,035 82,986 82,986 82,986 0 1.717 میلیون 82,986 677 - - 11.855 هزار میلیارد 10.478 میلیون 4.128 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.249 میلیون 67,572 - - - 367,091 172,156 439,247 100,000
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 58,500 27.00 0.05 58,558 31.00 0.05 10:57 1,538 4.009 میلیون 234.729 میلیارد 922.71 58,527 4.006 میلیون 60,000 234.577 میلیارد 1 9,089 58,500 1 55 58,560 26.337 هزار میلیارد - - 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون - - - - - 2.552 میلیون 1.456 میلیون 3.608 میلیون 400,000
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 111,456 5,866.00 5.00 111,677 5,645.00 4.81 10:57 701 609,340 68.049 میلیارد 468.12 117,322 609,240 111,456 68.038 میلیارد 39 - - 0 42,186 111,456 16.425 هزار میلیارد 8.83 میلیون 1.629 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 3.764 میلیون 244,447 - - - 589,240 20,000 609,240 -
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 34,380 1,637.00 5.00 33,099 356.00 1.09 10:57 244 359,171 12.348 میلیارد 2,077.83 32,743 358,921 34,380 12.34 میلیارد 0 10.586 میلیون 34,380 1186 - - 4.388 هزار میلیارد 4.13 میلیون 683,037 134,000 399,955 254,651 1.494 میلیون 71,230 - - - 359,171 - 359,171 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 92,145 4,387.00 5.00 89,665 1,907.00 2.17 10:57 308 270,867 24.959 میلیارد 471.41 87,758 270,793 92,145 24.952 میلیارد 0 1.625 میلیون 92,145 557 - - 10.531 هزار میلیارد 11.148 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 270,867 - 270,867 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 87,000 3,359.00 3.72 88,827 1,532.00 1.70 10:55 519 263,039 22.92 میلیارد 635.82 90,359 91,800 85,842 91,800 1 3 85,913 1 330 86,999 15.271 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 257,626 5,413 263,039 -
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 145,268 7,645.00 5.00 148,078 4,835.00 3.16 10:58 5,139 3.525 میلیون 521.902 میلیارد 1,641.61 152,913 150,000 145,268 155,500 9 - - 0 39,964 145,268 6.98 هزار میلیارد 10.31 میلیون 420,838 110,000 233,713 214,550 479,291 111,004 - - - 3.52 میلیون 3,741 3.524 میلیون -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 131,999 6,181.00 4.91 127,577 1,759.00 1.40 1399/04/18 7,270 3.095 میلیون 394.883 میلیارد 1,741.77 125,818 3.095 میلیون 123,650 394.883 میلیارد 1 382 130,000 1 100 135,900 12.763 هزار میلیارد 10.284 میلیون 594,275 100,043 295,573 291,694 1.154 میلیون 198,748 - - - 3.073 میلیون 21,840 3.045 میلیون 50,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی