iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ماست غنی شده4

ماست غنی شده جهت کاهش کلسترول

سهام فرابورس 9.1 میلیون 0.00 0.00 9.1 میلیون 0.00 0.00 1397/09/24 1 1,000 9.1 میلیارد - 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 0 - - 0 - - 9.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
جورا4

جوراب مقاومتی آبی

سهام فرابورس 9 میلیون 0.00 0.00 9 میلیون 0.00 0.00 1397/10/9 1 1,000 9 میلیارد - 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 0 - - 0 - - 9 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بدن خشککن4

بدن خشک کن سقفی

سهام فرابورس 8.75 میلیون 0.00 0.00 8.75 میلیون 0.00 0.00 1396/08/29 1 1,000 8.75 میلیارد - 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 0 - - 0 - - 8.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ترازوی هوشمند4

ترازوی رژیمی هوشمند

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1395/08/22 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سوسیس ماهی4

تولید سوسیس و کالباس از ماهی

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1396/08/23 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لیوان دردار4

لیوان استوانه ای با در فشاری

سهام فرابورس 3 میلیون 0.00 0.00 3 میلیون 0.00 0.00 1396/07/26 1 1,000 3 میلیارد - 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چهار سیلندر4

موتور چهار سیلندر

سهام فرابورس 2 میلیون 0.00 0.00 2 میلیون 0.00 0.00 1398/05/13 1 10,000 20 میلیارد - 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 0 - - 0 - - 20 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
فین استارز4

FINSTARSعلامت تجاری فین استارز

سهام فرابورس 1.6 میلیون 0.00 0.00 1.6 میلیون 0.00 0.00 1396/12/28 1 1,000 1.6 میلیارد - 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 0 - - 0 - - 1.6 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شمشاد4

علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)

سهام فرابورس 1.5 میلیون 0.00 0.00 1.5 میلیون 0.00 0.00 1397/08/15 1 10,000 15 میلیارد - 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 0 - - 0 - - 15 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
صمگا

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1395/10/20 9 1,478 1.547 میلیارد - 1.048 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1 98,522 1.047 میلیون 2 2,000 1.047 میلیون 1.047 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,478 1,478 -
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 10:03 1 3 3.06 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,250 1,000,000 1 1,250 1.02 میلیون 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 - - 3
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 19,989.00 2.00 1.02 میلیون 19,989.00 2.00 1398/10/24 1 1 1.02 میلیون - 1 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 3,750 1.02 میلیون 3.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اروند03

منفعت صبا اروند تمدن14001113

سهام فرابورس 1.02 میلیون 45,000.00 4.62 1.02 میلیون 45,000.00 4.62 1398/09/26 2 5 5.1 میلیون - 975,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 2,000 975,000 1 - - 4.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
اروند09

منفعت صبا اروند نوین 14001222

سهام فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 10:45 1 5 5.1 میلیون - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 5 1.02 میلیون 3.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
کرمان98

مرابحه کرمان موتور 980912

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 19,992.00 2.00 1.02 میلیون 19,992.00 2.00 1398/09/12 1 3 3.059 میلیون - 999,600 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 100 999,601 1 500 1.02 میلیون 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 - - 3
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 0.00 0.00 1.015 میلیون 0.00 0.00 1398/11/29 1 600 609 میلیون - 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1 700 1.005 میلیون 1 700 1.015 میلیون 3.553 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 600 - - 600
شستا9942

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

سهام فرابورس 1.015 میلیون 14,608.00 1.46 1.015 میلیون 14,608.00 1.46 1398/08/28 1 268,000 271.918 میلیارد - 1 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 0 - - 0 - - 3.044 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 268,000 - 268,000
سلامت3

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

اوراق فرابورس 1.013 میلیون 12,500.00 1.25 1.013 میلیون 12,500.00 1.25 1398/08/13 1 3,000 3.038 میلیارد - 1,000,000 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1 3,000 1.003 میلیون 1 3,000 1.013 میلیون 1.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1398/12/1 1 5 5.059 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 375 1.012 میلیون 1 375 1.032 میلیون 303.552 میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
صایتل2

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 18.00 0.00 1.011 میلیون 38.00 0.00 1397/12/15 59 18,474 18.668 میلیارد - 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1 102,705 1.01 میلیون 5 426 1.011 میلیون 3.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 587 17,887 15,674 2,800
صایتل22

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 4.00 0.00 1.01 میلیون 4.00 0.00 1397/12/14 1 350,000 353.663 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
سلامت5

مرابحه دولتی تعاون-نوین991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1398/11/28 1 200 202 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,200 1.01 میلیون 2 200 1.02 میلیون 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200 - - 200
کرانه99

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 9,999.00 1.00 1.01 میلیون 9,999.00 1.00 1398/11/30 1 20 20.2 میلیون - 1 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 250 1.01 میلیون 505 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1398/11/16 1 10 10.1 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 6,250 990,196 1 1,635 1.01 میلیون 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
اجاد41

اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224

سهام فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/10/29 1 2 2.02 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 250 1,000,000 1 255 1.01 میلیون 2.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مراز2

اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392

سهام فرابورس 1.007 میلیون 0.00 0.00 1.007 میلیون 0.00 0.00 1396/09/8 1 2,000 2.014 میلیارد - 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1 - - 0 6,500 1.01 میلیون 2.316 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 3,091.00 0.31 1.005 میلیون 2,390.00 0.24 12:18 11 1,043 1.049 میلیارد - 1.003 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1.008 میلیون 1 49 1.006 میلیون 1 10 1.008 میلیون 2.111 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,043 - 1,043 -
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
صشرق99

مرابحه سیمان شرق 990109

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 4,890.00 0.49 1398/12/1 2 46 46.005 میلیون - 1.005 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1.005 میلیون 1 4,000 1 میلیون 1 353 1.005 میلیون 64.007 میلیارد - - - - - - - - - - 1 45 46 -
قم9732

شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1397/06/13 1 115,000 115.472 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 502.05 میلیارد - - - - - - - - - - - 115,000 - 115,000
صدانا2

اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1396/05/4 1 50,000 50.191 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 777.962 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صمپنا22

اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1396/05/4 1 150,000 150.573 میلیارد - 1.002 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 1.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
صمپنا

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.003 میلیون 3,399.00 0.34 1.001 میلیون 1,308.00 0.13 1395/03/16 10 1,610 1.612 میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1.003 میلیون 1 1,740 1 میلیون 1 200 1.003 میلیون 2.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 1,410 200
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.003 میلیون 8,979.00 0.90 1.003 میلیون 8,979.00 0.90 09:00 1 10 10.033 میلیون - 994,321 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1 250 1.003 میلیون 1 250 1.013 میلیون 2.508 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
صایتل2

اجاره رایتل ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1396/05/15 1 130,000 130.208 میلیارد - 1 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 3.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
سکرد98

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1.001 میلیون 100.00 0.01 1.001 میلیون 68.00 0.01 1398/02/18 5 112 112.104 میلیون - 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1 6,359 1.001 میلیون 1 20 1.018 میلیون 332.072 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گندم9707

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1 میلیون 102.00 0.01 1 میلیون 102.00 0.01 1397/07/15 2 83 83.008 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 2,750 1,000,000 1 817 1 میلیون 10.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 83
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 8.00 0.00 12:28 10 223 223.021 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1 میلیون 1 76 1 میلیون 1 59 1.004 میلیون 518.548 میلیارد - - - - - - - - - - 223 - 223 -
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1 میلیون 5,756.00 0.57 1 میلیون 5,756.00 0.57 11:09 2 140 140 میلیون - 1.006 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 395 1 میلیون 1 10 1.004 میلیون 800.002 میلیارد - - - - - - - - - - 140 - 140 -
پرشیا

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/21 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 2 1,740 1 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1398/05/22 1 1 1 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 2,500 1.02 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 - 1
اجاد24

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1398/09/24 1 2 2 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 500 1.01 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 - 2
صخابر

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1398/04/22 9 1,005 1.005 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 - - 0 250 1.002 میلیون 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 1,000 1,005 -
صبا14012

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

سهام فرابورس 1,000,000 13,815.00 1.36 1,000,000 13,815.00 1.36 1398/09/2 1 269,004 269.004 میلیارد - 1.014 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 269,004 - 269,004
نارنج

مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1,000,000 1,000,000 - - 0 - - 0 - - 800 میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
مشهد9712

مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 1 131,508 131.508 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 131,508 - 131,508
اجاد262

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 60,000.00 5.66 1,000,000 60,000.00 5.66 1396/11/30 1 495,210 495.21 میلیارد - 1.06 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 495,210 - 495,210
سلامت32

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/03/28 2 500,000 500 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
مبین0122

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 3 1.459 میلیون 1.459 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون - 1.459 میلیون
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 71,800.00 7.74 1,000,000 71,800.00 7.74 1397/09/5 2 2,056 2.056 میلیارد - 928,200 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,900 1,000,000 1 1,900 1.02 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,056 - 2,056
قم972

شهرداری قم 1394- سپهر

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/10 1 130 130 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 130 130 -
سپهر2

اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/11 1 397,680 397.68 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 400 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 397,680
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
کرج97

شهرداری کرج 1394

سهام فرابورس 1,000,000 15.00 0.00 1,000,000 15.00 0.00 1397/11/29 1 5,000 5 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 307 1.004 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
شستا0012

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/06/3 1 350,000 350 میلیارد - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
صامیا

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/19 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,060 1,000,000 1 990 1 میلیون 529.184 میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
شستا0032

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

سهام فرابورس 1,000,000 31,000.00 3.20 1 میلیون 31,378.00 3.24 1398/11/16 3 193,000 193.073 میلیارد - 969,000 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 3.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,000 - 193,000
شستا0042

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/22 1 249,999 249.999 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 249,999 - 249,999
صمپنا2

اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/07/25 8 22,610 22.61 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 40 1.001 میلیون 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 2,520 20,090
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 15,000.00 1.48 1,000,000 15,000.00 1.48 1397/07/23 1 750,000 750 میلیارد - 1.015 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000
قم9712

شهرداری قم 1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/29 2 1.541 میلیون 1.541 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/24 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 861 1,000,000 1 869 1.01 میلیون 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
نوریل02

اجاره ریل پرداز نوآفرین021213

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/13 6 600,000 600 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/11/23 10 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
صچاد

اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1,093.00 0.11 1 میلیون 1,035.00 0.10 1396/07/4 10 8,060 8.06 میلیارد - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 1 - - 0 9,000 1.002 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 7,510 6,910 1,150
مبین0162

اجاره اعتماد مبین امید011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/5 1 990,000 990 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
دزفول

%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/11 3 83,030 83.03 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,030 - 83,030
لوتوس992

اجاره لوتوس پارسیان990717

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.94 1,000,000 19,000.00 1.94 1397/07/4 1 475,000 475 میلیارد - 981,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 475,000 - 475,000
مبین015

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/25 1 1,250 1.25 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,250 1,000,000 1 1,250 1.02 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشهد972

شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/18 1 1,921 1.921 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,921 - 1,921
صدانا

اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 6,995.00 0.70 999,975 6,970.00 0.70 1396/12/23 2 160 159.996 میلیون - 993,005 999,950 999,950 1,000,000 9 40 993,006 1 199,800 1,000,000 774.981 میلیارد - - - - - - - - - - 160 - 80 80
تبریز97

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1,000,000 30,000.00 2.91 1,000,000 30,000.00 2.91 1397/12/5 1 10 10 میلیون - 1.03 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 111 1,000,000 1 50 1.158 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
سلامت52

مرابحه دولتی تعاون-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/11 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
کرانه992

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1396/09/28 1 169,999 169.999 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 169,999 - 169,999
گردش95

گواهی سپرده عام گردشگری951201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/25 2 2 2 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 - - 0 4,591 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - 2 -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 999,998 2.00 0.00 1398/10/30 2 11,409 11.409 میلیارد - 1,000,000 980,000 980,000 1,000,000 0 9,996 980,000 1 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11,409 1 11,408
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/1 1 300 300 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 300 1,000,000 1 2,408 1.01 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300 300 -
کرمان982

مرابحه کرمان موتور 980912

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1397/07/2 1 600,000 600 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/28 1 904,691 904.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 904,691 - 904,691
اشاد24

مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/29 1 650,000 650 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 650,000 - 650,000
اشاد44

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

سهام فرابورس 1,000,000 27,000.00 2.77 1,000,000 27,000.00 2.77 1398/01/26 1 64,100 64.1 میلیارد - 973,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 64,100 - 64,100
اشاد5

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/20 1 100 100 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,200 997,004 2 800 1.001 میلیون 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 100 -
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/30 2 40,000 40 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 8,000 973,300 4 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
اشاد54

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/20 1 587,054 587.054 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 587,054 - 587,054
رفاه96

گواهی سپرده عام رفاه960815

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/5 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 - 10
مجد2

مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1,000,000 1 میلیون - - 0 40,760 1,000,000 1 - - 750 میلیارد - - - - - - - - - - 250 - - 250
اشاد34

مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/03/26 1 293,400 293.4 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 8.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 293,400 - 293,400
اشاد62

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/21 2 85 85 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 51 980,000 1 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85 49 36
اشاد52

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 50.00 0.00 1,000,000 50.00 0.00 1398/07/15 1 79 79 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 500 980,000 1 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79 - 79 -
صپارس2

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 2 199,000 199 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 199,000 - 199,000
ریل14012

اجاره ریل کوثر14010509

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/22 1 292,000 292 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 292,000 - 292,000