شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ماست غنی شده4

ماست غنی شده جهت کاهش کلسترول

سهام فرابورس 9.1 میلیون 0.00 0.00 9.1 میلیون 0.00 0.00 1397/09/24 1 1,000 9.1 میلیارد - 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 0 - - 0 - - 9.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
جورا4

جوراب مقاومتی آبی

سهام فرابورس 9 میلیون 0.00 0.00 9 میلیون 0.00 0.00 1397/10/9 1 1,000 9 میلیارد - 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 0 - - 0 - - 9 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بدن خشککن4

بدن خشک کن سقفی

سهام فرابورس 8.75 میلیون 0.00 0.00 8.75 میلیون 0.00 0.00 1396/08/29 1 1,000 8.75 میلیارد - 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 0 - - 0 - - 8.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سوسیس ماهی4

تولید سوسیس و کالباس از ماهی

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1396/08/23 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ترازوی هوشمند4

ترازوی رژیمی هوشمند

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1395/08/22 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لیوان دردار4

لیوان استوانه ای با در فشاری

سهام فرابورس 3 میلیون 0.00 0.00 3 میلیون 0.00 0.00 1396/07/26 1 1,000 3 میلیارد - 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چهار سیلندر4

موتور چهار سیلندر

سهام فرابورس 2 میلیون 0.00 0.00 2 میلیون 0.00 0.00 1398/05/13 1 10,000 20 میلیارد - 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 0 - - 0 - - 20 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
فین استارز4

FINSTARSعلامت تجاری فین استارز

سهام فرابورس 1.6 میلیون 0.00 0.00 1.6 میلیون 0.00 0.00 1396/12/28 1 1,000 1.6 میلیارد - 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 0 - - 0 - - 1.6 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شمشاد4

علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)

سهام فرابورس 1.5 میلیون 0.00 0.00 1.5 میلیون 0.00 0.00 1397/08/15 1 10,000 15 میلیارد - 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 0 - - 0 - - 15 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.396 میلیون 66,485.00 5.00 1.396 میلیون 66,485.00 5.00 1399/03/18 2 100 139.619 میلیون - 1.33 میلیون 1.396 میلیون 1.396 میلیون 1.396 میلیون 0 300 1.27 میلیون 2 - - 698.097 میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 100 -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1.129 میلیون 102,600.00 10.00 1.129 میلیون 102,600.00 10.00 11:52 6 61 68.84 میلیون - 1.026 میلیون 1.129 میلیون 1.129 میلیون 1.129 میلیون 2 13 1.001 میلیون 1 5,478 1.129 میلیون 5.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.102 میلیون 100,153.00 10.00 1.102 میلیون 100,153.00 10.00 11:50 13 106 116.78 میلیون - 1.002 میلیون 1.102 میلیون 1.102 میلیون 1.102 میلیون 1 1,718 1.102 میلیون 78 8 1.102 میلیون 7.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,124.00 10.00 1.1 میلیون 98,747.00 9.86 12:26 43 1,399 1.54 میلیارد - 1.001 میلیون 1.101 میلیون 1.003 میلیون 1.101 میلیون 2 150 1.101 میلیون 1 2,247 1.101 میلیون 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,110.00 10.00 1.089 میلیون 87,721.00 8.76 12:22 8 113 123.04 میلیون - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.101 میلیون 2 108 1.001 میلیون 1 693 1.101 میلیون 4.355 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.089 میلیون 99,000.00 10.00 1.089 میلیون 99,000.00 10.00 11:50 12 181 197.11 میلیون - 990,000 1.089 میلیون 1.089 میلیون 1.089 میلیون 1 88 1.089 میلیون 6 5 1.089 میلیون 3.267 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1.085 میلیون 98,632.00 10.00 1.085 میلیون 98,632.00 10.00 09:02 1 5 5.42 میلیون - 986,329 1.085 میلیون 1.085 میلیون 1.085 میلیون 0 236 1.085 میلیون 5 - - 2.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.084 میلیون 98,575.00 10.00 1.084 میلیون 98,575.00 10.00 1399/04/15 1 5 5.422 میلیون - 985,750 1.084 میلیون 1.084 میلیون 1.084 میلیون 0 1,851 1.084 میلیون 16 - - 3.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1.072 میلیون 97,415.00 10.00 1.072 میلیون 97,415.00 10.00 11:37 4 68 72.87 میلیون - 974,157 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1 325 1.072 میلیون 10 2 1.122 میلیون 1.072 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

اوراق فرابورس 1.07 میلیون 94,816.00 9.72 1.07 میلیون 94,816.00 9.72 1399/04/16 1 5 5.35 میلیون - 975,184 1.07 میلیون 1.07 میلیون 1.07 میلیون 1 1,875 970,000 1 295 1.07 میلیون 1.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1399/03/27 1 1 1.067 میلیون - 970,000 1.067 میلیون 1.067 میلیون 1.067 میلیون 0 44 1.067 میلیون 4 - - 533.5 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 39,316.00 3.89 1.046 میلیون 34,981.00 3.46 12:28 29 442 462.14 میلیون - 1.011 میلیون 1.05 میلیون 1.01 میلیون 1.05 میلیون 1 23 1.03 میلیون 2 52 1.05 میلیون 3.137 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صمگا

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1395/10/20 9 1,478 1.547 میلیارد - 1.048 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1 98,522 1.047 میلیون 2 2,000 1.047 میلیون 1.047 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,478 1,478 -
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1399/03/11 1 4.886 میلیون 5.092 هزار میلیارد - 1.01 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 0 - - 0 - - 5.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.886 میلیون - 4.886 میلیون
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 29,999.00 2.97 1.029 میلیون 19,344.00 1.92 12:24 9 87 89.55 میلیون - 1.01 میلیون 1.04 میلیون 1.01 میلیون 1.04 میلیون 1 13 1.04 میلیون 1 18 1.111 میلیون 2.059 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
کرمان02

مرابحه کرمان موتور14020306

سهام فرابورس 1.033 میلیون 17,000.00 1.62 1.033 میلیون 17,000.00 1.62 1399/03/8 15 1.3 میلیون 1.343 هزار میلیارد - 1.05 میلیون 1.033 میلیون 1.033 میلیون 1.033 میلیون 0 - - 0 - - 2.066 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
سلامت3

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 10,220.00 1.00 1.032 میلیون 10,220.00 1.00 1399/04/11 1 5 5.161 میلیون - 1.022 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 2,597 1.022 میلیون 1 370 1.032 میلیون 1.548 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
اجاد222

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

سهام فرابورس 1.025 میلیون 5,000.00 0.49 1.025 میلیون 5,000.00 0.49 1399/04/16 1 138,800 142.27 میلیارد - 1.02 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 0 - - 0 - - 5.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 138,800 - 138,800
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1.022 میلیون 22,000.00 2.20 1.022 میلیون 22,000.00 2.20 1399/02/14 2 1.006 میلیون 1.028 هزار میلیارد - 1,000,000 1.022 میلیون 1.022 میلیون 1.022 میلیون 0 - - 0 - - 30.66 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.006 میلیون - 1.006 میلیون
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
اروند05

منفعت صبا اروند لوتوس 14001113

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1399/04/12 1 30 30.6 میلیون - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 30 990,003 1 30 1.05 میلیون 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30 - 30 -
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 11:20 1 5 5.1 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 2,000 1 میلیون 1 12 1.49 میلیون 5.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرمان98

مرابحه کرمان موتور 980912

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 19,992.00 2.00 1.02 میلیون 19,992.00 2.00 1398/09/12 1 3 3.059 میلیون - 999,600 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 100 999,601 1 500 1.02 میلیون 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 - - 3
افاد614

منفعت دولت6-ش.خاص140109

سهام فرابورس 1.016 میلیون 29,745.00 3.02 1.016 میلیون 29,745.00 3.02 1399/03/3 1 394,000 400.127 میلیارد - 985,805 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1.016 میلیون 0 - - 0 - - 30.467 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 394,000 - 394,000
کیش1402

اجاره س. و توسعه کیش14020820

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 26,771.00 2.71 1.015 میلیون 26,464.00 2.68 11:47 3 816 827.99 میلیون - 988,229 990,000 990,000 1.015 میلیون 1 500 1,000,000 1 2 1.03 میلیون 3.044 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 20,237.00 1.96 1.012 میلیون 20,237.00 1.96 1399/02/25 1 40 40.474 میلیون - 1.032 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 375 1.012 میلیون 1 1 1.032 میلیون 303.552 میلیارد - - - - - - - - - - - 40 40 -
صایتل2

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 18.00 0.00 1.011 میلیون 38.00 0.00 1397/12/15 59 18,474 18.668 میلیارد - 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1 102,705 1.01 میلیون 5 426 1.011 میلیون 3.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 587 17,887 15,674 2,800
صایتل22

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 4.00 0.00 1.01 میلیون 4.00 0.00 1397/12/14 1 350,000 353.663 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
اروند102

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

سهام فرابورس 1.01 میلیون 7,000.00 0.69 1.01 میلیون 7,000.00 0.69 1399/04/4 1 4.853 میلیون 4.901 هزار میلیارد - 1.017 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.853 میلیون - 4.853 میلیون
سلامت2

مرابحه دولت تعاون-کاردان991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1399/02/15 1 200 202 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 600 980,392 1 - - 3.03 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 200 -
اجاد24

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 25,000.00 2.42 1.01 میلیون 25,000.00 2.42 1399/04/4 1 5 5.05 میلیون - 1.035 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 4,995 1.01 میلیون 1 - - 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
اجاد41

اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1399/02/15 1 254 256.54 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 250 1,000,000 1 - - 2.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254 - 254
صشرق99

مرابحه سیمان شرق 990109

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 5,052.00 0.50 1.01 میلیون 5,052.00 0.50 1399/01/7 15 235 237.35 میلیون - 1.005 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 361 1,000,000 4 28 1.01 میلیون 64.64 میلیارد - - - - - - - - - - 235 - 106 129
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 5,000.00 0.50 1.01 میلیون 5,000.00 0.50 1399/03/27 1 50 50.5 میلیون - 1.005 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 2,019 1 میلیون 2 - - 3.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 50 -
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1.008 میلیون 8,000.00 0.80 1.009 میلیون 8,667.00 0.87 1399/04/16 9 72 72.624 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1,000,000 1.01 میلیون 1 9 1.01 میلیون 1 108 1.01 میلیون 484.16 میلیارد - - - - - - - - - - 72 - 16 56
مراز2

اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392

سهام فرابورس 1.007 میلیون 0.00 0.00 1.007 میلیون 0.00 0.00 1396/09/8 1 2,000 2.014 میلیارد - 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1 - - 0 6,500 1.01 میلیون 2.316 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 19,995.00 2.03 1.005 میلیون 19,995.00 2.03 1399/04/16 2 15 15.075 میلیون - 985,005 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 240 985,005 1 143 1.005 میلیون 201 میلیارد - - - - - - - - - - 15 - - 15
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
قم9732

شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1397/06/13 1 115,000 115.472 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 502.05 میلیارد - - - - - - - - - - - 115,000 - 115,000
صمپنا22

اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1396/05/4 1 150,000 150.573 میلیارد - 1.002 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 1.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
صدانا2

اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1396/05/4 1 50,000 50.191 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 777.962 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صمپنا

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.003 میلیون 3,399.00 0.34 1.001 میلیون 1,308.00 0.13 1395/03/16 10 1,610 1.612 میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1.003 میلیون 1 1,740 1 میلیون 1 200 1.003 میلیون 2.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 1,410 200
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 1,780.00 0.18 1.001 میلیون 394.00 0.04 1398/12/25 6 440 440.27 میلیون - 1 میلیون 1.003 میلیون 1,000,000 1.003 میلیون 1 1,000 1,000,000 1 1,000 1.01 میلیون 800.491 میلیارد - - - - - - - - - - 130 310 440 -
صایتل2

اجاره رایتل ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1396/05/15 1 130,000 130.208 میلیارد - 1 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 3.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1.001 میلیون 38,999.00 3.75 1.038 میلیون 2,250.00 0.22 1399/04/11 2 8 8.302 میلیون - 1.04 میلیون 1.05 میلیون 1.001 میلیون 1.05 میلیون 1 1,998 1.001 میلیون 1 2,029 1.05 میلیون 3.113 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 2 2 6
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 1.001 میلیون 14,500.00 1.43 1.001 میلیون 14,500.00 1.43 1399/04/5 1 10,300 10.31 میلیارد - 1.016 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1 100 1.001 میلیون 1 100 1.06 میلیون 30.03 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,300 - 10,300
سکرد98

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1.001 میلیون 100.00 0.01 1.001 میلیون 68.00 0.01 1398/02/18 5 112 112.104 میلیون - 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1 6,359 1.001 میلیون 1 20 1.018 میلیون 332.072 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تابان032

اجاره تابان سپهر14021206

سهام فرابورس 1 میلیون 70,300.00 7.56 1 میلیون 70,300.00 7.56 1399/04/11 1 837,000 837.251 میلیارد - 930,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 - - 0 - - 4.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 837,000 - 837,000
گندم9707

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1 میلیون 102.00 0.01 1 میلیون 102.00 0.01 1397/07/15 2 83 83.008 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 2,750 1,000,000 1 817 1 میلیون 10.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 83
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 9,801.00 0.97 1 میلیون 9,887.00 0.98 1399/03/28 2 258 258.004 میلیون - 1.01 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 2,001 1 میلیون 2 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 258 8 250
سلامت4

مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1399/04/4 2 15,000 15.001 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 1,000 1,000,000 1 - - 1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
پرشیا

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1,000 999,000.00 99.90 1399/02/16 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 2 1,740 1 میلیون 2 میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
قرن99

مرابحه پدیده شیمی قرن990701

اوراق فرابورس 1 میلیون 28,001.00 2.88 1 میلیون 28,001.00 2.88 1399/03/26 2 34,000 34 میلیارد - 972,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 6 1.05 میلیون 1 - - 500.001 میلیارد - - - - - - - - - - - 34,000 - 34,000
صخابر

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1398/04/22 9 1,005 1.005 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 - - 0 250 1.002 میلیون 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 1,000 1,005 -
اشاد44

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

سهام فرابورس 1,000,000 27,000.00 2.77 1,000,000 27,000.00 2.77 1398/01/26 1 64,100 64.1 میلیارد - 973,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 64,100 - 64,100
اروند052

منفعت صبا اروند لوتوس 14001113

سهام فرابورس 1,000,000 8,000.00 0.79 1,000,000 8,000.00 0.79 1399/04/9 1 1.271 میلیون 1.271 هزار میلیارد - 1.008 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.271 میلیون - 1.271 میلیون
رفاه96

گواهی سپرده عام رفاه960815

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/5 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 - 10
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
افاد12

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 715.00 0.07 1,000,000 715.00 0.07 1397/02/11 1 75,000 75 میلیارد - 999,285 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اشاد34

مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/03/26 1 293,400 293.4 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 8.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 293,400 - 293,400
سکرد982

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1,000,000 101.00 0.01 1,000,000 101.00 0.01 1397/09/19 1 70,000 70 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 331.763 میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
صپارس

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 19 144,000 144 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 144,000 - 144,000
صبصیر

اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%

سهام فرابورس 1,000,000 1,000.00 0.10 1,000,000 1,000.00 0.10 1397/02/26 1 200 200 میلیون - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 200 200 -
ومدکو12

مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/25 1 226,500 226.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 226,500 - 226,500
ریل14012

اجاره ریل کوثر14010509

سهام فرابورس 1,000,000 11,840.00 1.17 1,000,000 11,840.00 1.17 1398/12/26 1 291,620 291.62 میلیارد - 1.012 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 291,620 - 291,620
اشاد5

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/02/16 1 100 100 میلیون - 1,000,000 - 1,000,000 - 1 3,200 997,004 2 800 1.001 میلیون 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 100 -
صبا14012

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

سهام فرابورس 1,000,000 13,815.00 1.36 1,000,000 13,815.00 1.36 1398/09/2 1 269,004 269.004 میلیارد - 1.014 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 269,004 - 269,004
اشاد52

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 50.00 0.00 1,000,000 50.00 0.00 1398/07/15 1 79 79 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 500 980,000 1 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79 - 79 -
صمپنا2

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 15.00 0.00 1,000,000 15.00 0.00 1395/03/11 1 100,000 100.83 میلیارد - 1 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 100,000
اشاد54

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/20 1 587,054 587.054 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 587,054 - 587,054
البرز022

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/27 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
پرشیا2

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/14 1 199,580 199.58 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 199,580
صامیا2

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1397/09/7 1 233,515 233.515 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 529.184 میلیارد - - - - - - - - - - - 233,515 - 233,515
اشاد7

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/02/16 17 360,400 360.4 میلیارد - 1,000,000 - 1,000,000 - 1 600 980,001 1 100 1.05 میلیون 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 360,400 400 360,000
مشهد973

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1,000,000 19,999.00 2.04 1,000,000 19,999.00 2.04 1397/10/18 1 500 500 میلیون - 980,001 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
دزفول

%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/11 3 83,030 83.03 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,030 - 83,030
صپارس2

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 2 199,000 199 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 199,000 - 199,000
سپهر2

اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/11 1 397,680 397.68 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 400 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 397,680
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/28 1 904,691 904.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 904,691 - 904,691
صکاشی

اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 1.96 1,000,000 20,000.00 1.96 1397/04/12 1 5,000 5 میلیارد - 1.02 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
مجد2

مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1,000,000 1 میلیون - - 0 40,760 1,000,000 1 - - 750 میلیارد - - - - - - - - - - 250 - - 250
مشهد9712

مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 1 131,508 131.508 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 131,508 - 131,508
صچاد2

اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/04/13 1 560,000 560 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 560,000
مشهد971

مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/19 7 54,700 54.7 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 54,700 - 54,700
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی