شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ماست غنی شده4

ماست غنی شده جهت کاهش کلسترول

سهام فرابورس 9.1 میلیون 0.00 0.00 9.1 میلیون 0.00 0.00 1397/09/24 1 1,000 9.1 میلیارد - 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 0 - - 0 - - 9.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
جورا4

جوراب مقاومتی آبی

سهام فرابورس 9 میلیون 0.00 0.00 9 میلیون 0.00 0.00 1397/10/9 1 1,000 9 میلیارد - 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 0 - - 0 - - 9 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بدن خشککن4

بدن خشک کن سقفی

سهام فرابورس 8.75 میلیون 0.00 0.00 8.75 میلیون 0.00 0.00 1396/08/29 1 1,000 8.75 میلیارد - 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 0 - - 0 - - 8.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ترازوی هوشمند4

ترازوی رژیمی هوشمند

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1395/08/22 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سوسیس ماهی4

تولید سوسیس و کالباس از ماهی

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1396/08/23 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لیوان دردار4

لیوان استوانه ای با در فشاری

سهام فرابورس 3 میلیون 0.00 0.00 3 میلیون 0.00 0.00 1396/07/26 1 1,000 3 میلیارد - 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چهار سیلندر4

موتور چهار سیلندر

سهام فرابورس 2 میلیون 0.00 0.00 2 میلیون 0.00 0.00 1398/05/13 1 10,000 20 میلیارد - 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 0 - - 0 - - 20 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
فین استارز4

FINSTARSعلامت تجاری فین استارز

سهام فرابورس 1.6 میلیون 0.00 0.00 1.6 میلیون 0.00 0.00 1396/12/28 1 1,000 1.6 میلیارد - 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 0 - - 0 - - 1.6 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شمشاد4

علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)

سهام فرابورس 1.5 میلیون 0.00 0.00 1.5 میلیون 0.00 0.00 1397/08/15 1 10,000 15 میلیارد - 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 0 - - 0 - - 15 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
قرن99

مرابحه پدیده شیمی قرن990701

اوراق فرابورس 1.069 میلیون 98,199.00 10.11 972,000 999.00 0.10 1398/12/19 1 12,000 11.664 میلیارد - 971,001 1.069 میلیون 1.069 میلیون 1.069 میلیون 0 2 971,000 1 - - 486 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
صمگا

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1395/10/20 9 1,478 1.547 میلیارد - 1.048 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1 98,522 1.047 میلیون 2 2,000 1.047 میلیون 1.047 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,478 1,478 -
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 20,237.00 2.00 1.032 میلیون 20,237.00 2.00 1399/01/17 1 1 1.032 میلیون - 1.012 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 375 1.012 میلیون 1 1 1.032 میلیون 309.623 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
سلامت3

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

اوراق فرابورس 1.023 میلیون 10,125.00 1.00 1.023 میلیون 10,125.00 1.00 1399/01/10 1 1 1.023 میلیون - 1.013 میلیون 1.023 میلیون 1.023 میلیون 1.023 میلیون 1 3,000 1.013 میلیون 1 2,995 1.023 میلیون 1.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 12:03 1 1 1.02 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,250 1,000,000 1 1,250 1.02 میلیون 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
سلامت5

مرابحه دولتی تعاون-نوین991117

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 10,000.00 0.99 1.02 میلیون 10,000.00 0.99 10:34 1 1 1.02 میلیون - 1.01 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 200 991,000 1 200 1,000,000 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اروند03

منفعت صبا اروند تمدن14001113

سهام فرابورس 1.02 میلیون 45,000.00 4.62 1.02 میلیون 45,000.00 4.62 1398/09/26 2 5 5.1 میلیون - 975,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 2,000 975,000 1 - - 4.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 40,000.00 4.08 1.02 میلیون 40,000.00 4.08 1399/01/10 1 2 2.04 میلیون - 980,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,875 1,000,000 1 1,875 1.02 میلیون 1.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 09:33 2 8 8.16 میلیون - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 2 2,500 1,000,000 1 2,505 1.02 میلیون 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8 - - 8
کرمان98

مرابحه کرمان موتور 980912

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 19,992.00 2.00 1.02 میلیون 19,992.00 2.00 1398/09/12 1 3 3.059 میلیون - 999,600 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 100 999,601 1 500 1.02 میلیون 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 - - 3
شستا9942

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

سهام فرابورس 1.015 میلیون 14,608.00 1.46 1.015 میلیون 14,608.00 1.46 1398/08/28 1 268,000 271.918 میلیارد - 1 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 0 - - 0 - - 3.044 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 268,000 - 268,000
صایتل2

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 18.00 0.00 1.011 میلیون 38.00 0.00 1397/12/15 59 18,474 18.668 میلیارد - 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1 102,705 1.01 میلیون 5 426 1.011 میلیون 3.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 587 17,887 15,674 2,800
صایتل22

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 4.00 0.00 1.01 میلیون 4.00 0.00 1397/12/14 1 350,000 353.663 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
اجاد24

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 9,999.00 1.00 1.01 میلیون 9,999.00 1.00 1398/12/29 1 1 1.01 میلیون - 1 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 500 1,000,000 1 500 1.01 میلیون 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
اجاد41

اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224

سهام فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/12/11 1 2 2.02 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 250 1,000,000 1 254 1.01 میلیون 2.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 14:54 1 2 2.02 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5 1.01 میلیون 1 709 1.01 میلیون 484.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صشرق99

مرابحه سیمان شرق 990109

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 5,052.00 0.50 1.01 میلیون 5,052.00 0.50 1399/01/7 15 235 237.35 میلیون - 1.005 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 361 1,000,000 4 28 1.01 میلیون 64.64 میلیارد - - - - - - - - - - 235 - 106 129
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1399/01/10 1 100 101 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5,000 996,000 1 6,150 1.01 میلیون 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - - 100
کرانه99

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1399/01/18 1 4 4.04 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 250 1,000,000 1 250 1.01 میلیون 505 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 19,316.00 1.95 1.01 میلیون 19,316.00 1.95 11:29 1 1 1.01 میلیون - 990,484 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5,000 990,000 1 860 1.01 میلیون 4.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.008 میلیون 10,080.00 0.99 1.008 میلیون 10,080.00 0.99 1398/12/29 2 250 252 میلیون - 1.018 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1 1,500 720,001 1 250 1.018 میلیون 2.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 - 250
مراز2

اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392

سهام فرابورس 1.007 میلیون 0.00 0.00 1.007 میلیون 0.00 0.00 1396/09/8 1 2,000 2.014 میلیارد - 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1 - - 0 6,500 1.01 میلیون 2.316 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 14,305.00 1.44 1.005 میلیون 14,305.00 1.44 12:15 1 2 2.01 میلیون - 990,695 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 1,500 990,000 1 3,745 1.005 میلیون 3.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرمان00

رهنی کرمان موتور14001130

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 19,700.00 2.00 1.005 میلیون 19,700.00 2.00 10:53 2 2 2.009 میلیون - 985,000 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 2,500 985,000 1 1,116 1.005 میلیون 2.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قم9732

شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1397/06/13 1 115,000 115.472 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 502.05 میلیارد - - - - - - - - - - - 115,000 - 115,000
صدانا2

اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1396/05/4 1 50,000 50.191 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 777.962 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صمپنا22

اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1396/05/4 1 150,000 150.573 میلیارد - 1.002 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 1.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
صمپنا

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.003 میلیون 3,399.00 0.34 1.001 میلیون 1,308.00 0.13 1395/03/16 10 1,610 1.612 میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1.003 میلیون 1 1,740 1 میلیون 1 200 1.003 میلیون 2.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 1,410 200
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 496.00 0.05 1.003 میلیون 761.00 0.08 12:22 9 58 58.189 میلیون - 1.002 میلیون 1.008 میلیون 1.002 میلیون 1.008 میلیون 1 474 1.002 میلیون 2 909 1.003 میلیون 2.107 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58 - 58 -
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 1,780.00 0.18 1.001 میلیون 394.00 0.04 1398/12/25 6 440 440.27 میلیون - 1 میلیون 1.003 میلیون 1,000,000 1.003 میلیون 1 1,000 1,000,000 1 1,000 1.01 میلیون 800.491 میلیارد - - - - - - - - - - 130 310 440 -
صایتل2

اجاره رایتل ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1396/05/15 1 130,000 130.208 میلیارد - 1 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 3.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
سکرد98

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1.001 میلیون 100.00 0.01 1.001 میلیون 68.00 0.01 1398/02/18 5 112 112.104 میلیون - 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1 6,359 1.001 میلیون 1 20 1.018 میلیون 332.072 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گندم9707

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1 میلیون 102.00 0.01 1 میلیون 102.00 0.01 1397/07/15 2 83 83.008 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 2,750 1,000,000 1 817 1 میلیون 10.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 83
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1 میلیون 323.00 0.03 1 میلیون 324.00 0.03 12:20 8 118 118 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 91 1 میلیون 1 10 1.002 میلیون 518.502 میلیارد - - - - - - - - - - 118 - 118 -
پرشیا

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/21 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 2 1,740 1 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
صخابر

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1398/04/22 9 1,005 1.005 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 - - 0 250 1.002 میلیون 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 1,000 1,005 -
صمپنا2

اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/07/25 8 22,610 22.61 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 40 1.001 میلیون 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 2,520 20,090
مجد2

مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1,000,000 1 میلیون - - 0 40,760 1,000,000 1 - - 750 میلیارد - - - - - - - - - - 250 - - 250
شستا0042

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/22 1 249,999 249.999 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 249,999 - 249,999
صکاشی

اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 1.96 1,000,000 20,000.00 1.96 1397/04/12 1 5,000 5 میلیارد - 1.02 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
افاد12

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 715.00 0.07 1,000,000 715.00 0.07 1397/02/11 1 75,000 75 میلیارد - 999,285 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ریل14012

اجاره ریل کوثر14010509

سهام فرابورس 1,000,000 11,840.00 1.17 1,000,000 11,840.00 1.17 1398/12/26 1 291,620 291.62 میلیارد - 1.012 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 291,620 - 291,620
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/10 4 35,000 35 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 3,000 970,001 1 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35,000 - 35,000
صبصیر

اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%

سهام فرابورس 1,000,000 1,000.00 0.10 1,000,000 1,000.00 0.10 1397/02/26 1 200 200 میلیون - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 200 200 -
قم972

شهرداری قم 1394- سپهر

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/10 1 130 130 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 130 130 -
نارنج

مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1,000,000 1,000,000 - - 0 - - 0 - - 800 میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
اشاد24

مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/29 1 650,000 650 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 650,000 - 650,000
صبا14012

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

سهام فرابورس 1,000,000 13,815.00 1.36 1,000,000 13,815.00 1.36 1398/09/2 1 269,004 269.004 میلیارد - 1.014 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 269,004 - 269,004
اشاد7

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/15 17 360,400 360.4 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 600 980,001 1 100 1.05 میلیون 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 360,400 400 360,000
کرج97

شهرداری کرج 1394

سهام فرابورس 1,000,000 15.00 0.00 1,000,000 15.00 0.00 1397/11/29 1 5,000 5 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 307 1.004 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
قم9712

شهرداری قم 1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/29 2 1.541 میلیون 1.541 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اشاد62

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/21 2 85 85 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 51 980,000 1 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85 49 36
سپهر2

اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/11 1 397,680 397.68 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 400 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 397,680
مبین0122

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 3 1.459 میلیون 1.459 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون - 1.459 میلیون
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 11:46 2 2 2 میلیون - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 290 980,000 1 250 1,000,000 200 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا9912

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

سهام فرابورس 1,000,000 9,375.00 0.95 1,000,000 9,375.00 0.95 1398/11/7 1 400,000 400 میلیارد - 990,625 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
سلامت62

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 1396/12/28 1 180,000 180 میلیارد - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 17.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اشاد74

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/20 1 208,400 208.4 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 208,400 - 208,400
اشاد4

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

اوراق فرابورس 1,000,000 3,460.00 0.35 1,000,000 3,460.00 0.35 1398/07/30 1 400 400 میلیون - 996,540 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,600 995,626 2 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 400 -
ومدکو1

مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/12 10 820 820 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 60 1.024 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 310 510 820 -
صپارس2

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 2 199,000 199 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 199,000 - 199,000
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/12/4 1 500,000 500 میلیارد - 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/28 1 904,691 904.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 904,691 - 904,691
صامیا

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/19 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,060 1,000,000 1 990 1 میلیون 529.184 میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 1,000,000 28,999.00 2.99 1,000,000 28,999.00 2.99 1398/12/25 2 2 2 میلیون - 971,001 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 4 1.068 میلیون 1 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
کرمان982

مرابحه کرمان موتور 980912

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1397/07/2 1 600,000 600 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
رایان2

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

سهام فرابورس 1,000,000 1,563.00 0.16 1,000,000 1,563.00 0.16 1397/05/15 1 510,485 510.485 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 800 میلیارد - - - - - - - - - - - 510,485 - 510,485
گولان2

%مشارکت گولان سقز سه ماهه 20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 101 355,051 4.843 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا0012

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/06/3 1 350,000 350 میلیارد - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
شستا0032

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

سهام فرابورس 1,000,000 31,000.00 3.20 1 میلیون 31,378.00 3.24 1398/11/16 3 193,000 193.073 میلیارد - 969,000 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 3.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,000 - 193,000
صدانا982

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/26 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 650 میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
اشاد52

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 50.00 0.00 1,000,000 50.00 0.00 1398/07/15 1 79 79 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 500 980,000 1 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79 - 79 -
مشهد9712

مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 1 131,508 131.508 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 131,508 - 131,508
صچاد

اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1,093.00 0.11 1 میلیون 1,035.00 0.10 1396/07/4 10 8,060 8.06 میلیارد - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 1 - - 0 9,000 1.002 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 7,510 6,910 1,150
اشاد54

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/20 1 587,054 587.054 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 587,054 - 587,054
البرز022

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/27 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مبین015

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/25 1 1,250 1.25 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,250 1,000,000 1 1,250 1.02 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پرشیا2

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/14 1 199,580 199.58 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 199,580
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/11 1 500 500 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 300 986,000 1 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
صامیا2

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1397/09/7 1 233,515 233.515 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 529.184 میلیارد - - - - - - - - - - - 233,515 - 233,515
مبین0162

اجاره اعتماد مبین امید011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/5 1 990,000 990 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی