شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 26,130 1,240.00 4.98 26,130 1,240.00 4.98 11:18 1,551 29.736 میلیون 776.996 میلیارد 14,298.51 24,890 29.736 میلیون 26,130 776.996 میلیارد 1 129.327 میلیون 26,130 6754 700 26,130 3749.655 هزار میلیارد 2.658 میلیارد 534.588 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 15.919 میلیون 13.817 میلیون 3.71 میلیون 26.026 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,450 160.00 4.86 3,430 140.00 4.26 12:30 68,503 1.561 میلیارد 5.347 هزار میلیارد 29,964.11 3,290 3,400 3,310 3,450 102 99.476 میلیون 3,450 6048 1.492 میلیون 3,450 736.717 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.365 میلیارد 195.89 میلیون 1.264 میلیارد 296.681 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,690 170.00 4.83 12:30 24,945 1.158 میلیارد 4.272 هزار میلیارد 34,998.17 3,520 3,690 3,690 3,690 29 245.662 میلیون 3,690 6124 629,235 3,690 617.246 هزار میلیارد 2.914 میلیارد 2.658 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.001 میلیارد 156.175 میلیون 264.566 میلیون 893.094 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 18,180 860.00 4.97 18,150 830.00 4.79 12:30 35,597 259.839 میلیون 4.715 هزار میلیارد 4,767.08 17,320 18,180 17,400 18,180 41 3.53 میلیون 18,180 660 256,040 18,180 1247.04 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 189.471 میلیون 70.368 میلیون 158.689 میلیون 101.15 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 19,880 940.00 4.96 19,880 940.00 4.96 12:29 1,440 13.327 میلیون 264.941 میلیارد 14,992.9 18,940 19,880 19,880 19,880 10 39.635 میلیون 19,880 6211 7,679 19,880 1543.61 هزار میلیارد 1.562 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 10.878 میلیون 2.45 میلیون 9.038 میلیون 4.289 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,290 1,630.00 4.99 34,290 1,630.00 4.99 12:29 543 13.985 میلیون 479.546 میلیارد 8,168.62 32,660 34,290 34,290 34,290 1 44.645 میلیون 34,290 2304 50 34,290 1322.73 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 12.12 میلیون 1.865 میلیون 965,641 13.019 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,800 530.00 3.46 15,170 160.00 1.04 12:30 20,344 153.684 میلیون 2.332 هزار میلیارد 20,984.95 15,330 15,300 14,760 15,630 58 591,241 14,950 98 903,683 14,950 772.632 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 88.11 میلیون 65.574 میلیون 102.177 میلیون 51.507 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 29,990 1,420.00 4.97 29,990 1,420.00 4.97 12:30 3,493 62.483 میلیون 1.874 هزار میلیارد 8,186.86 28,570 29,990 29,990 29,990 22 58.487 میلیون 29,990 9999 17,399 29,990 1257.08 هزار میلیارد 1.366 میلیارد 135.014 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 51.27 میلیون 11.213 میلیون 10.784 میلیون 51.698 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 21,080 10.00 0.05 21,040 50.00 0.24 1399/04/15 16,046 54.418 میلیون 1.145 هزار میلیارد 9,619.5 21,090 54.418 میلیون 22,140 1.145 هزار میلیارد 25 256,916 21,090 48 223,902 21,090 1565.376 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 52.985 میلیون 1.433 میلیون 51.436 میلیون 2.982 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 17,880 850.00 4.99 17,880 850.00 4.99 1399/03/27 1,300 8.395 میلیون 150.103 میلیارد 15,108.7 17,030 8.395 میلیون 17,880 150.103 میلیارد 3 76.248 میلیون 17,880 2695 4,303 17,880 1072.8 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 7.695 میلیون 700,000 6.782 میلیون 1.614 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 47,300 2,230.00 4.95 47,170 2,100.00 4.66 12:30 5,546 15.151 میلیون 714.63 میلیارد 6,786.51 45,070 47,320 45,500 47,320 6 171,918 47,320 34 39,954 47,320 1352.1 هزار میلیارد 1.401 میلیارد 117.008 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 12.491 میلیون 2.659 میلیون 5.836 میلیون 9.315 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 40,650 1,710.00 4.39 40,070 1,130.00 2.90 12:30 21,105 44.213 میلیون 1.771 هزار میلیارد 3,462.2 38,940 40,770 39,000 40,880 21 81,369 40,680 82 60,425 40,680 741.756 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 34.886 میلیون 9.326 میلیون 31.425 میلیون 12.788 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,920 490.00 2.66 19,030 600.00 3.26 09:06 1,460 6.01 میلیون 114.822 میلیارد 23,445.25 18,430 6.01 میلیون 19,130 114.822 میلیارد 2 10,000 18,800 1 73,299 18,920 1011.807 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 5.49 میلیون 520,000 6.01 میلیون -
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 25,500 710.00 2.86 25,930 1,140.00 4.60 13:30 7,284 50.819 میلیون 1.318 هزار میلیارد 8,014.9 24,790 26,020 25,230 26,020 8 264,379 25,500 47 87,990 25,500 669.33 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 36.403 میلیون 14.416 میلیون 37.918 میلیون 12.901 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 50,470 2,400.00 4.99 50,460 2,390.00 4.97 12:30 7,174 55.023 میلیون 2.777 هزار میلیارد 11,316.56 48,070 50,470 49,100 50,470 8 9.629 میلیون 50,470 1679 662 50,470 1297.89 هزار میلیارد 1.578 میلیارد 329.742 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 31.98 میلیون 23.044 میلیون 32.528 میلیون 22.495 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 208,980 9,950.00 5.00 201,970 2,940.00 1.48 1399/04/16 10,950 5.17 میلیون 1.044 هزار میلیارد 2,035.16 199,030 5.17 میلیون 202,900 1.044 هزار میلیارد 7 100,002 208,980 96 1,577 208,980 605.91 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 4.374 میلیون 796,193 3.932 میلیون 1.238 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 176,000 7,700.00 4.19 179,450 4,250.00 2.31 12:30 4,009 2.869 میلیون 514.829 میلیارد 384.73 183,700 189,400 174,520 189,400 8 1,407 176,400 13 3,950 176,400 1102.2 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 1.621 میلیون 1.248 میلیون 1.064 میلیون 1.805 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 26,950 1,410.00 4.97 27,210 1,150.00 4.06 12:30 8,585 38.378 میلیون 1.044 هزار میلیارد 7,598.81 28,360 28,850 26,950 28,850 135 19,479 26,950 37 904,552 26,950 460.85 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 22.51 میلیون 15.869 میلیون 31.778 میلیون 6.6 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 35,020 1,260.00 3.73 35,310 1,550.00 4.59 12:30 6,385 24.106 میلیون 851.229 میلیارد 6,389.81 33,760 35,440 34,010 35,440 12 8,664 35,140 8 19,814 35,140 481.148 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 22.712 میلیون 1.394 میلیون 18.943 میلیون 5.163 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 22,980 1,090.00 4.98 22,300 410.00 1.87 09:24 234 2.175 میلیون 49.981 میلیارد 8,873.52 21,890 2.175 میلیون 22,980 49.981 میلیارد 0 25.925 میلیون 22,980 913 - - 437.8 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 912,475 1.262 میلیون 1.985 میلیون 190,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 53,090 2,520.00 4.98 53,090 2,520.00 4.98 12:29 977 3.54 میلیون 187.937 میلیارد 2,492.9 50,570 53,090 53,090 53,090 12 10.98 میلیون 53,090 4639 5,636 53,090 505.7 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 2.04 میلیون 1.5 میلیون 1.819 میلیون 1.721 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 20,510 970.00 4.96 20,500 960.00 4.91 12:30 8,940 65.488 میلیون 1.343 هزار میلیارد 13,047.62 19,540 20,510 19,970 20,510 7 6.996 میلیون 20,510 483 4,795 20,510 293.1 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 43.927 میلیون 21.561 میلیون 28.56 میلیون 36.928 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 65,160 3,100.00 5.00 62,860 800.00 1.29 12:29 275 444,036 28.933 میلیارد 1,156.79 62,060 65,160 65,160 65,160 1 1.672 میلیون 65,160 718 99 65,160 372.36 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 444,036 - 444,036 -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 45,710 2,170.00 4.98 45,710 2,170.00 4.98 12:30 2,229 8.507 میلیون 388.854 میلیارد 9,321.38 43,540 45,710 45,710 45,710 15 12.01 میلیون 45,710 4132 14,275 45,710 938.722 هزار میلیارد 696.068 میلیون 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 6.762 میلیون 1.745 میلیون 8.314 میلیون 192,929
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 49,230 2,510.00 4.85 50,640 1,100.00 2.13 12:30 11,014 17.875 میلیون 905.184 میلیارد 4,108.66 51,740 53,770 49,160 53,770 23 26,673 49,230 30 19,569 49,230 434.616 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 14.529 میلیون 3.345 میلیون 16.957 میلیون 917,500
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 31,100 1,480.00 5.00 30,670 1,050.00 3.54 12:28 111 1.978 میلیون 61.523 میلیارد 5,389.71 29,620 31,100 31,100 31,100 0 30.891 میلیون 31,100 1444 - - 207.34 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 1.978 میلیون - 278,217 1.7 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 13,610 640.00 4.93 13,610 640.00 4.93 1399/04/9 12,745 180.484 میلیون 2.456 هزار میلیارد 13,840.13 12,970 180.484 میلیون 13,610 2.456 هزار میلیارد 394 62.989 میلیون 14,290 2555 3.323 میلیون 14,290 162.125 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 139.979 میلیون 40.505 میلیون 163.584 میلیون 16.9 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 35,830 1,630.00 4.77 36,210 2,010.00 5.88 12:30 4,522 14.092 میلیون 510.256 میلیارد 7,847.65 34,200 37,000 35,200 37,000 29 76,347 35,830 94 85,555 35,830 286.836 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 11.69 میلیون 2.402 میلیون 12.256 میلیون 1.835 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 17,100 210.00 1.24 17,110 220.00 1.30 12:30 7,070 59.237 میلیون 1.013 هزار میلیارد 6,850.07 16,890 17,190 16,650 17,550 10 417,892 17,000 49 305,838 17,000 152.01 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 38.69 میلیون 16.974 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 43.792 میلیون 15.445 میلیون 36.987 میلیون 22.25 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 18,820 890.00 4.96 18,660 730.00 4.07 12:30 6,262 29.812 میلیون 556.401 میلیارد 8,811.63 17,930 18,820 18,110 18,820 12 130,382 18,820 45 15,394 18,820 71.72 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 38.937 میلیون 16.849 میلیون 24.099 میلیون 765,355 - - - 23.925 میلیون 5.886 میلیون 19.353 میلیون 10.459 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 54,900 2,610.00 4.99 52,540 250.00 0.48 12:20 75 192,831 10.586 میلیارد 2,032.85 52,290 192,831 54,900 10.586 میلیارد 0 20.1 میلیون 54,900 1110 - - 266.679 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 128,465 64,366 92,831 100,000
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 43,540 2,290.00 5.00 44,760 1,070.00 2.33 12:29 2,851 7.03 میلیون 314.663 میلیارد 3,617.83 45,830 46,000 43,540 46,420 40 5,444 43,540 13 562,184 43,540 297.895 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 3.032 میلیون 3.997 میلیون 4.808 میلیون 2.222 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 17,450 630.00 3.48 17,430 650.00 3.60 12:30 2,073 11.08 میلیون 193.167 میلیارد 4,208.05 18,080 18,400 17,180 18,400 6 5,516 17,450 4 7,137 17,450 153.68 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 175.584 میلیون 14.844 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 7.035 میلیون 4.045 میلیون 11.08 میلیون -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 14,800 660.00 4.67 14,830 690.00 4.88 12:30 6,577 67.316 میلیون 998.205 میلیارد 14,400.23 14,140 14,840 14,250 14,840 12 249,376 14,740 72 234,193 14,740 141.4 هزار میلیارد - - 10 میلیون 227.463 میلیون 14.709 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 48.955 میلیون 18.36 میلیون 43.399 میلیون 23.917 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 319,000 21,050.00 7.06 314,620 16,670.00 5.59 12:30 963 525,580 165.356 میلیارد 882.4 297,950 310,000 302,000 325,500 2 2,462 319,500 24 7,154 319,500 298.728 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 325,580 200,000 363,161 162,419
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 42,500 2,020.00 4.99 42,500 2,020.00 4.99 1399/04/11 679 9.376 میلیون 398.496 میلیارد 1,088.64 40,480 9.376 میلیون 42,500 398.496 میلیارد 7 5.521 میلیون 42,500 1100 4,153 42,500 382.5 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 6.699 میلیون 2.678 میلیون 816,381 8.56 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 33,740 290.00 0.85 34,100 70.00 0.21 12:30 11,815 17.433 میلیون 594.505 میلیارد 7,918.65 34,030 34,980 33,000 34,980 22 94,917 33,700 86 37,523 33,700 204.18 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 17.385 میلیون 47,530 17.267 میلیون 166,116
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 22,130 1,050.00 4.98 22,130 1,050.00 4.98 12:29 881 5.607 میلیون 124.083 میلیارد 22,307.42 21,080 22,130 22,130 22,130 8 52.179 میلیون 22,130 3631 11,385 22,130 210.8 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 5.107 میلیون 500,000 2.949 میلیون 2.658 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 9,740 460.00 4.96 9,740 460.00 4.96 12:29 16,269 155.394 میلیون 1.513 هزار میلیارد 7,375.47 9,280 155.394 میلیون 9,740 1.513 هزار میلیارد 29 848,162 9,740 132 158,358 9,740 88.05 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 138.277 میلیون 17.118 میلیون 134.02 میلیون 21.374 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 27,290 180.00 0.66 27,450 20.00 0.07 12:29 7,626 35.242 میلیون 967.452 میلیارد 5,027.92 27,470 35.242 میلیون 28,170 967.452 میلیارد 14 88,333 27,270 16 42,098 27,270 226.628 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 26.995 میلیون 8.247 میلیون 29.528 میلیون 5.715 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 29,160 1,380.00 4.97 28,330 550.00 1.98 12:30 3,359 15.196 میلیون 430.451 میلیارد 2,108.92 27,780 28,500 26,410 29,160 6 2.279 میلیون 29,160 277 1,629 29,160 144.396 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 7.105 میلیون 8.092 میلیون 9.478 میلیون 5.718 میلیون
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 20,510 970.00 4.96 20,450 910.00 4.66 12:29 7,496 53.976 میلیون 1.104 هزار میلیارد 13,026.22 19,540 20,500 19,800 20,510 11 87,892 20,510 49 18,688 20,510 130.742 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 36.135 میلیون 17.841 میلیون 21.826 میلیون 32.15 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 15,200 720.00 4.97 15,200 720.00 4.97 10:20 520 4.246 میلیون 64.532 میلیارد 18,428.76 14,480 4.246 میلیون 15,200 64.532 میلیارد 1 43.039 میلیون 15,200 3030 1,000 16,610 115.261 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 3.746 میلیون 500,000 3.71 میلیون 535,704
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 57,480 2,730.00 4.99 57,020 2,270.00 4.15 12:22 642 1.174 میلیون 67.492 میلیارد 1,699.55 54,750 1.174 میلیون 57,480 67.492 میلیارد 0 1.043 میلیون 57,480 520 - - 201.235 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 674,190 500,000 774,190 400,000
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 14,200 740.00 4.95 14,340 600.00 4.02 12:30 17,266 71.626 میلیون 1.027 هزار میلیارد 5,621.73 14,940 15,080 14,200 15,080 142 150,609 14,200 89 2.876 میلیون 14,200 89.64 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 69.112 میلیون 2.514 میلیون 70.092 میلیون 1.534 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 31,550 1,500.00 4.99 31,550 1,500.00 4.99 12:27 594 2.876 میلیون 90.722 میلیارد 8,301 30,050 31,550 31,550 31,550 4 2.675 میلیون 31,550 653 1,998 31,550 180.3 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 2.276 میلیون 600,000 2.73 میلیون 145,594
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 19,280 1,010.00 4.98 19,550 740.00 3.65 12:30 24,843 76.802 میلیون 1.502 هزار میلیارد 8,476.25 20,290 20,600 19,280 20,600 286 222,990 19,280 116 1.729 میلیون 19,280 105.727 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 76.272 میلیون 530,005 72.652 میلیون 4.15 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 29,820 530.00 1.81 29,260 30.00 0.10 12:30 3,132 16.559 میلیون 484.587 میلیارد 2,999.7 29,290 28,400 28,400 29,820 60 2.794 میلیون 29,820 569 141,130 29,820 171.788 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 8.586 میلیون 7.973 میلیون 16.172 میلیون 387,148
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 16,140 760.00 4.94 16,080 700.00 4.55 12:30 5,360 33.087 میلیون 531.974 میلیارد 10,103.98 15,380 16,070 15,450 16,140 3 53,338 16,140 35 3,588 16,140 146.11 هزار میلیارد 22.186 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون - - - 29.194 میلیون 3.893 میلیون 29.044 میلیون 4.043 میلیون
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 8,350 420.00 4.79 8,460 310.00 3.53 12:30 6,428 45.824 میلیون 387.839 میلیارد 6,252.04 8,770 8,790 8,340 8,790 23 87,178 8,360 19 69,139 8,360 52.62 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - 45.528 میلیون 295,888 45.544 میلیون 280,098
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 34,890 1,660.00 5.00 34,880 1,650.00 4.97 12:30 7,435 18.258 میلیون 636.853 میلیارد 4,253.88 33,230 18.258 میلیون 34,890 636.853 میلیارد 5 75,166 34,890 24 6,355 34,890 199.38 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 18.061 میلیون 197,440 11.313 میلیون 6.945 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 9,650 240.00 2.55 9,410 0.00 0.00 13:35 2 1,224 11.812 میلیون 10,524.59 9,410 9,650 9,650 9,650 11 5,032 9,640 1 363,407 9,650 98.805 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - - - - -
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 69,920 3,680.00 5.00 70,590 3,010.00 4.09 12:30 10,299 11.476 میلیون 810.051 میلیارد 3,066 73,600 73,250 69,920 73,590 240 34,919 69,920 69 703,186 69,920 147.2 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 10.101 میلیون 1.375 میلیون 9.448 میلیون 2.028 میلیون
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 16,300 850.00 4.96 16,360 790.00 4.61 12:30 4,207 22.776 میلیون 372.636 میلیارد 4,242.49 17,150 16,910 16,300 16,910 124 17,190 16,300 9 2.799 میلیون 16,300 77.175 هزار میلیارد 21.958 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 4.32 میلیون 4.238 میلیون - - - 19.506 میلیون 3.27 میلیون 19.316 میلیون 3.46 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 33,900 1,610.00 4.99 33,740 1,450.00 4.49 12:29 6,090 14.822 میلیون 500.157 میلیارد 3,006.26 32,290 14.822 میلیون 33,840 500.157 میلیارد 5 1.194 میلیون 33,900 176 25,600 33,900 161.955 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 8.982 میلیون 5.84 میلیون 14.622 میلیون 200,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 89,300 930.00 1.03 89,710 520.00 0.58 12:29 2,548 2.87 میلیون 257.42 میلیارد 954.44 90,230 92,000 86,010 92,000 4 3,398 89,700 7 1,370 89,700 179.42 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 1.635 میلیون 1.235 میلیون 2.496 میلیون 373,494
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 24,960 1,310.00 4.99 25,090 1,180.00 4.49 12:29 2,894 11.297 میلیون 283.398 میلیارد 10,606.02 26,270 26,450 24,960 26,450 144 11,034 24,960 6 2.893 میلیون 24,960 118.215 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 10.622 میلیون 675,000 8.86 میلیون 2.436 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,350 390.00 4.90 8,350 390.00 4.90 12:30 4,962 70.379 میلیون 587.663 میلیارد 21,913.89 7,960 8,350 8,350 8,350 62 159.825 میلیون 8,350 9999 126,119 8,350 19.104 هزار میلیارد 201.811 میلیون 163.332 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 65.379 میلیون 5 میلیون 44.973 میلیون 25.406 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 12,150 630.00 4.93 12,220 560.00 4.38 12:29 3,814 15.462 میلیون 188.91 میلیارد 6,829.18 12,780 12,730 12,150 12,730 188 25,335 12,150 15 1.695 میلیون 12,150 61.344 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 15.057 میلیون 405,000 15.462 میلیون -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 96,340 5,900.00 6.52 97,010 6,570.00 7.26 12:30 3,451 2.038 میلیون 197.744 میلیارد 1,899.79 90,440 97,000 95,200 99,900 6 18,798 96,350 35 4,555 96,350 161.88 هزار میلیارد 42.451 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 14.228 میلیون 8.956 میلیون - - - 2.033 میلیون 5,853 1.158 میلیون 879,982
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 96,070 4,570.00 4.99 95,960 4,460.00 4.87 12:29 3,302 4.125 میلیون 395.814 میلیارد 2,048.99 91,500 96,070 93,500 96,070 6 1.158 میلیون 96,070 474 1,434 96,070 237.9 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 2.964 میلیون 1.161 میلیون 3.633 میلیون 491,662
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 35,960 1,890.00 4.99 36,010 1,840.00 4.86 12:29 3,731 14.973 میلیون 539.132 میلیارد 2,747.79 37,850 36,900 35,960 36,990 138 7,954 35,960 14 1.437 میلیون 35,960 113.55 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 10.645 میلیون 4.329 میلیون 12.463 میلیون 2.51 میلیون
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 10,910 160.00 1.45 10,750 320.00 2.89 12:30 8,629 59.561 میلیون 640.129 میلیارد 8,502.68 11,070 11,070 10,520 11,250 17 87,478 10,920 27 84,314 10,920 60.885 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - 59.549 میلیون 12,315 46.013 میلیون 13.548 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 72,580 3,810.00 4.99 74,350 2,040.00 2.67 12:30 2,517 2.748 میلیون 204.331 میلیارد 1,914.98 76,390 78,000 72,580 78,000 25 14,001 72,580 15 82,721 72,580 332.297 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.649 میلیون 1.099 میلیون 2.474 میلیون 274,270
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 72,940 3,350.00 4.81 72,920 3,330.00 4.79 12:30 23,170 46.021 میلیون 3.356 هزار میلیارد 3,666.45 69,590 73,060 70,000 73,060 18 190,158 73,000 133 49,696 73,000 260.963 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 43.405 میلیون 2.616 میلیون 21.805 میلیون 24.217 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 27,770 1,460.00 4.99 28,140 1,090.00 3.73 12:30 16,744 40.401 میلیون 1.137 هزار میلیارد 3,497.88 29,230 29,400 27,770 29,400 90 73,739 27,770 94 398,388 27,770 116.92 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 38.418 میلیون 1.983 میلیون 35.286 میلیون 5.115 میلیون
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 32,340 1,540.00 5.00 32,090 1,290.00 4.19 12:21 373 1.528 میلیون 49.418 میلیارد 17,596.89 30,800 32,340 32,340 32,340 8 15.555 میلیون 32,340 3446 36,230 32,340 123.404 هزار میلیارد 12.404 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 - - - 1.528 میلیون - 1.124 میلیون 404,028
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 25,510 1,210.00 4.98 25,460 1,160.00 4.77 12:29 30,034 158.289 میلیون 4.03 هزار میلیارد 3,272.68 24,300 158.289 میلیون 25,510 4.03 هزار میلیارد 22 12.612 میلیون 25,510 2942 216,054 25,510 140.94 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 148.029 میلیون 10.26 میلیون 105.223 میلیون 53.066 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 16,430 860.00 4.97 16,500 790.00 4.57 12:30 20,757 95.802 میلیون 1.58 هزار میلیارد 4,211.39 17,290 16,450 16,430 17,050 368 360,566 16,430 85 4.408 میلیون 16,430 108.694 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 91.633 میلیون 4.169 میلیون 85.314 میلیون 10.488 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 19,590 930.00 4.98 18,990 330.00 1.77 12:29 7,760 31.667 میلیون 601.217 میلیارد 6,145.59 18,660 19,000 17,730 19,590 16 4.743 میلیون 19,590 404 28,946 19,590 67.986 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 30.64 میلیون 1.028 میلیون 19.157 میلیون 12.51 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 56,010 2,660.00 4.99 55,770 2,420.00 4.54 12:30 7,386 18.527 میلیون 1.033 هزار میلیارد 4,761.55 53,350 56,010 53,590 56,010 2 967,254 56,010 256 1,185 56,010 160.05 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 18.065 میلیون 461,994 13.095 میلیون 5.432 میلیون
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 66,880 3,180.00 4.99 65,120 1,420.00 2.23 12:30 9,781 18.612 میلیون 1.212 هزار میلیارد 2,984.29 63,700 65,900 61,000 66,880 19 244,639 66,880 109 55,219 66,880 153.769 هزار میلیارد 25.76 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون - - - 11.956 میلیون 6.656 میلیون 17.187 میلیون 1.425 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 41,470 1,820.00 4.59 41,510 1,860.00 4.69 12:30 5,862 23.093 میلیون 958.52 میلیارد 2,224.62 39,650 41,600 40,260 41,630 12 15,382 41,470 22 14,359 41,470 105.073 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 16.304 میلیون 6.789 میلیون 15.974 میلیون 7.12 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 33,450 1,590.00 4.99 33,450 1,590.00 4.99 12:29 3,303 19.323 میلیون 646.37 میلیارد 23,169.52 31,860 33,450 33,450 33,450 5 2.736 میلیون 33,450 882 1,545 33,450 87.615 هزار میلیارد 19.188 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 - - - 19.319 میلیون 4,700 8.123 میلیون 11.2 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 229,200 10,890.00 4.99 229,200 10,890.00 4.99 12:30 4,900 5.425 میلیون 1.243 هزار میلیارد 1,626.57 218,310 229,220 222,220 229,220 20 22,074 229,220 121 23,533 229,220 218.31 هزار میلیارد 24.749 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون - - - 4.076 میلیون 1.349 میلیون 2.587 میلیون 2.837 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 11,430 580.00 4.83 11,730 280.00 2.33 12:30 38,800 162.863 میلیون 1.911 هزار میلیارد 5,769.15 12,010 12,000 11,410 12,290 85 411,972 11,550 158 636,321 11,550 72.06 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 162.681 میلیون 182,149 160.578 میلیون 2.285 میلیون
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 32,250 450.00 1.42 31,050 750.00 2.36 12:30 1,466 4.399 میلیون 136.572 میلیارد 15,021.95 31,800 31,990 30,210 32,800 5 9,769 32,250 6 5,051 32,250 47.7 هزار میلیارد - - 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.206 میلیون - - - 2.987 میلیون 1.411 میلیون 3.83 میلیون 568,652
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 51,980 2,470.00 4.99 50,670 1,160.00 2.34 10:30 456 842,893 43.814 میلیارد 877.7 49,510 842,893 51,980 43.814 میلیارد 3 3.588 میلیون 51,980 2854 9,821 64,040 222.795 هزار میلیارد 87.493 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون - - - 842,893 - 242,893 600,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 61,800 3,040.00 4.69 63,130 1,710.00 2.64 12:30 6,380 6.19 میلیون 390.719 میلیارد 952.82 64,840 64,490 61,610 67,000 16 15,630 61,800 25 4,556 61,800 259.36 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 3.891 میلیون 2.299 میلیون 6.14 میلیون 50,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 15,580 670.00 4.12 15,760 490.00 3.02 12:30 2,278 12.431 میلیون 195.862 میلیارد 7,633.86 16,250 16,700 15,440 16,700 8 3,422 16,250 4 27,385 16,250 65 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 9.559 میلیون 2.872 میلیون 9.442 میلیون 2.989 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 105,320 5,010.00 4.99 105,290 4,980.00 4.96 12:30 2,818 8.035 میلیون 845.945 میلیارد 2,564.62 100,310 105,320 100,500 105,320 6 520,026 105,320 125 551 105,320 250.775 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 5.56 میلیون 2.475 میلیون 6.808 میلیون 1.227 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 22,490 1,180.00 4.99 22,610 1,060.00 4.48 12:30 4,725 13.838 میلیون 312.913 میلیارد 5,327.38 23,670 22,990 22,490 23,500 119 23,831 22,490 24 801,262 22,490 67.46 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 12.875 میلیون 963,317 13.624 میلیون 214,762
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,250 2,170.00 5.00 41,400 2,020.00 4.65 12:30 8,730 19.572 میلیون 810.202 میلیارد 5,395.72 43,420 41,410 41,250 43,420 108 42,522 41,250 48 564,368 41,250 99.866 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 13.696 میلیون 5.876 میلیون 18.967 میلیون 605,580
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 11,470 600.00 4.97 11,530 540.00 4.47 12:29 3,348 15.26 میلیون 175.904 میلیارد 4,776.88 12,070 12,070 11,470 12,070 82 25,548 11,470 19 969,729 11,470 48.28 هزار میلیارد 18.04 میلیون 8.341 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون - - - 14.19 میلیون 1.07 میلیون 13.704 میلیون 1.556 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 68,670 3,610.00 4.99 68,930 3,350.00 4.63 12:30 9,280 8.037 میلیون 553.97 میلیارد 1,137.68 72,280 69,500 68,670 70,920 412 13,599 68,670 47 609,546 68,670 126.49 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 7.825 میلیون 212,100 7.035 میلیون 1.002 میلیون
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 32,980 1,720.00 4.96 33,120 1,580.00 4.55 14:12 4,713 11.928 میلیون 395.123 میلیارد 3,511.24 34,700 35,380 32,970 35,380 14 8,073 32,970 17 14,343 32,970 87.67 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 7.358 میلیون 4.57 میلیون 10.728 میلیون 1.2 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 40,280 1,910.00 4.98 39,650 1,280.00 3.34 12:29 3,693 6.266 میلیون 248.419 میلیارد 1,774.5 38,370 40,050 38,370 40,280 3 1.475 میلیون 40,280 64 561 40,280 84.414 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 3.55 میلیون 2.716 میلیون 6.204 میلیون 62,000
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 44,990 5,240.00 13.18 40,650 900.00 2.26 1399/04/11 8 78 3.509 میلیون 2,362.19 39,750 - 44,990 44,990 40 750 44,490 2 277,898 44,990 111.178 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - - - - -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 47,480 2,490.00 4.98 47,840 2,130.00 4.26 12:29 1,192 1.557 میلیون 74.472 میلیارد 2,276.98 49,970 49,800 47,480 49,800 92 1,516 47,480 6 2.16 میلیون 47,480 72.457 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 1.257 میلیون 300,000 1.019 میلیون 537,593
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 32,520 1,540.00 4.97 32,510 1,530.00 4.94 12:29 3,382 24.99 میلیون 812.434 میلیارد 6,204.87 30,980 32,520 32,170 32,520 2 12.02 میلیون 32,520 304 67 32,520 80.548 هزار میلیارد 19.555 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 - - - 18.929 میلیون 6.061 میلیون 14.02 میلیون 10.97 میلیون
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 15,000 710.00 4.52 15,290 420.00 2.67 12:30 7,718 27.221 میلیون 416.16 میلیارد 4,845.08 15,710 16,000 14,930 16,000 21 46,275 15,010 32 43,923 15,010 31.42 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 - - - 24.921 میلیون 2.3 میلیون 27.22 میلیون 1,500
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 69,320 3,000.00 4.15 69,410 2,910.00 4.02 12:30 4,627 5.019 میلیون 348.381 میلیارد 2,556.63 72,320 72,430 68,710 72,430 12 29,439 69,300 32 16,233 69,300 81.36 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 3.672 میلیون 1.347 میلیون 4.88 میلیون 139,129
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 29,140 100.00 0.34 28,740 300.00 1.03 12:30 663 2.748 میلیون 78.957 میلیارد 2,884.27 29,040 29,500 28,030 29,510 13 17,575 29,140 5 36,443 29,140 95.808 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 811,702 1.936 میلیون 1.61 میلیون 1.137 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 46,260 2,430.00 4.99 46,570 2,120.00 4.35 12:30 4,918 8.392 میلیون 390.839 میلیارد 3,965.09 48,690 46,800 46,260 47,400 1521 62,929 46,260 32 8.848 میلیون 46,260 133.407 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 7.74 میلیون 651,610 8.16 میلیون 231,951
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 62,900 2,990.00 4.99 62,480 2,570.00 4.29 12:29 6,291 10.628 میلیون 664.082 میلیارد 2,004.94 59,910 62,900 57,010 62,900 11 1.448 میلیون 62,900 627 9,005 62,900 65.32 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون - - - 9.192 میلیون 1.436 میلیون 10.196 میلیون 432,000
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 25,750 1,350.00 4.98 25,830 1,270.00 4.69 13:47 4,764 15.079 میلیون 389.497 میلیارد 3,651.84 27,100 26,500 25,750 26,690 131 9,244 25,750 11 893,937 25,750 52.845 هزار میلیارد 25.208 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون - - - 12.256 میلیون 2.823 میلیون 14.614 میلیون 465,000
وبوعلی

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سهام بورس 18,130 950.00 4.98 18,440 640.00 3.35 12:30 4,469 13.305 میلیون 245.324 میلیارد 6,467.9 19,080 19,200 18,130 19,200 18 57,840 18,130 23 179,070 18,130 30.528 هزار میلیارد 6.625 میلیون 3.632 میلیون 1.6 میلیون 407,252 3.225 میلیون 1.057 میلیون 999,292 - - - 13.305 میلیون - 13.303 میلیون 2,000
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 30,540 1,450.00 4.98 30,320 1,230.00 4.23 12:30 2,937 9.921 میلیون 300.775 میلیارد 3,717.66 29,090 30,540 29,410 30,540 9 54,607 30,540 37 50,204 30,540 52.944 هزار میلیارد 19.712 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 - - - 7.938 میلیون 1.982 میلیون 6.848 میلیون 3.073 میلیون
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 48,000 1,250.00 2.54 48,990 260.00 0.53 12:30 5,923 10.689 میلیون 523.65 میلیارد 2,641.54 49,250 48,990 46,900 51,000 9 12,467 48,000 21 6,619 48,000 53.19 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 9.7 میلیون 988,470 9.337 میلیون 1.352 میلیون
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 17,880 940.00 4.99 17,940 880.00 4.68 12:29 4,361 15.636 میلیون 280.557 میلیارد 3,876.8 18,820 18,000 17,880 18,750 25 58,410 17,880 24 219,603 17,880 33.876 هزار میلیارد 10.005 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون - - - 14.9 میلیون 735,300 15.583 میلیون 52,500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی