iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 607 30.00 4.71 609 28.00 4.40 12:30 37,874 1.188 میلیارد 723.739 میلیارد 32,012.42 637 606 606 622 194 3.181 میلیون 606 48 18.262 میلیون 607 142.641 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 959.922 میلیون 233.421 میلیون 1.184 میلیارد 8.861 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 662 34.00 4.89 665 31.00 4.45 12:29 18,364 517.943 میلیون 344.289 میلیارد 30,040.07 696 662 662 674 1503 30,000 661 1 142.516 میلیون 662 122.046 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 419.777 میلیون 98.425 میلیون 374.728 میلیون 143.474 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,350 73.00 1.71 4,290 13.00 0.30 12:29 11,637 156.718 میلیون 672.327 میلیارد 10,207.36 4,277 4,100 4,100 4,396 1 105,192 4,357 5 81,709 4,358 893.893 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 272.015 میلیون 332.376 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 75.322 میلیون 84.362 میلیون 112.558 میلیون 47.126 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 11,305 538.00 5.00 11,267 500.00 4.64 1398/11/29 3,986 34.259 میلیون 385.997 میلیارد 4,632.61 10,767 11,100 10,999 11,305 1 4,660 11,200 2 2,500 14,092 1030.931 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 20.064 میلیون 14.195 میلیون 8.876 میلیون 25.383 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,750 70.00 1.50 4,765 85.00 1.82 12:29 773 4.695 میلیون 22.37 میلیارد 8,069.52 4,680 4,602 4,602 4,816 1 42,071 4,730 1 8,000 4,750 381.42 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 3.877 میلیون 820,000 3.969 میلیون 728,304
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 5,276 104.00 2.01 5,280 108.00 2.09 12:29 3,695 39.042 میلیون 206.154 میلیارد 10,750.78 5,172 5,000 5,000 5,430 1 12,000 5,302 2 11,628 5,337 372.384 هزار میلیارد 311.501 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 30.593 میلیون 8.557 میلیون 17.093 میلیون 22.058 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,250 78.00 1.26 6,221 49.00 0.79 12:29 3,962 27.721 میلیون 172.455 میلیارد 15,108.7 6,172 6,000 5,910 6,399 1 200 6,220 1 600 6,290 370.32 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 18.95 میلیون 8.772 میلیون 22.788 میلیون 4.933 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,997 77.00 2.50 2,944 130.00 4.23 12:30 4,401 70.649 میلیون 208.009 میلیارد 16,753.57 3,074 2,921 2,921 3,020 2 69,018 2,961 1 4,600 2,969 154.93 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 47.355 میلیون 23.4 میلیون 68.233 میلیون 2.523 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,490 293.00 3.76 7,490 293.00 3.76 12:29 6,971 73.673 میلیون 551.8 میلیارد 7,172.45 7,783 7,394 7,394 7,714 1 3,130 7,497 3 19,043 7,499 389.15 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 40.839 میلیون 32.906 میلیون 61.77 میلیون 11.975 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,878 422.00 4.99 8,712 256.00 3.03 11:31 12,223 86.446 میلیون 753.147 میلیارد 6,651.81 8,456 8,110 8,110 8,878 1 3.942 میلیون 8,878 189 4 9,820 372.064 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 75.386 میلیون 11.059 میلیون 59.799 میلیون 26.647 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 8,200 3.00 0.04 8,262 65.00 0.79 12:29 1,362 16.429 میلیون 135.734 میلیارد 8,168.62 8,197 7,811 7,811 8,499 4 24,000 8,294 1 19,014 8,300 331.979 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 4.908 میلیون 11.522 میلیون 7.134 میلیون 9.295 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,499 28.00 0.43 6,390 81.00 1.25 12:29 3,253 19.96 میلیون 127.542 میلیارد 14,916.61 6,471 6,170 6,170 6,545 3 2,308 6,490 1 19,300 6,499 260.781 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 15.441 میلیون 4.593 میلیون 17.162 میلیون 2.872 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,030 109.00 3.47 3,038 101.00 3.22 12:30 19,705 209.793 میلیون 637.321 میلیارد 30,505.2 3,139 2,983 2,983 3,129 1 259,791 3,030 25 1,305 3,031 123.258 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 190.283 میلیون 20.102 میلیون 200.247 میلیون 10.138 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 8,870 2.00 0.02 8,703 169.00 1.90 12:29 2,955 17.989 میلیون 156.553 میلیارد 9,619.5 8,872 8,431 8,431 9,010 2 612 8,865 1 46,800 8,870 425.856 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 12.973 میلیون 5.036 میلیون 16.677 میلیون 1.332 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 10,072 91.00 0.90 10,040 123.00 1.21 12:29 1,015 7.044 میلیون 70.722 میلیارد 6,786.51 10,163 9,655 9,655 10,250 1 3,000 10,100 1 872 10,119 304.89 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 3.106 میلیون 3.938 میلیون 2.216 میلیون 4.829 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,800 61.00 1.04 5,788 73.00 1.25 12:29 721 7.674 میلیون 44.414 میلیارد 14,476.85 5,861 5,571 5,568 5,933 1 5,000 5,816 1 4,875 5,835 158.247 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 3.047 میلیون 4.637 میلیون 5.616 میلیون 2.068 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 13,900 445.00 3.31 13,676 221.00 1.64 12:29 2,200 18.137 میلیون 248.041 میلیارد 8,213.39 13,455 12,850 12,850 14,109 4 100 14,062 1 21,800 14,080 363.285 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 10.586 میلیون 7.651 میلیون 10.43 میلیون 7.807 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,424 232.00 4.98 4,442 214.00 4.60 12:29 6,347 115.588 میلیون 513.421 میلیارد 21,568.27 4,656 4,424 4,424 4,655 5 16,042 4,434 2 36,535 4,440 110.627 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 50.063 میلیون 65.825 میلیون 103.988 میلیون 11.9 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 2,311 98.00 4.07 2,313 96.00 3.99 12:29 10,088 148.35 میلیون 343.097 میلیارد 18,630.26 2,409 2,289 2,289 2,385 3 34,579 2,309 4 149,002 2,310 54.733 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 135.939 میلیون 12.63 میلیون 148.369 میلیون 200,000
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,946 2.00 0.04 4,896 52.00 1.05 12:41 2,119 27.019 میلیون 132.271 میلیارد 14,703.87 4,948 4,701 4,701 5,050 1 5,000 5,018 1 29,307 5,025 98.96 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 14.265 میلیون 12.755 میلیون 19.642 میلیون 7.378 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,733 13.00 0.19 6,684 62.00 0.92 12:29 5,986 35.774 میلیون 239.098 میلیارد 4,499.03 6,746 6,409 6,409 6,899 7 202 6,797 1 94,554 6,799 344.046 هزار میلیارد 419.639 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 30.328 میلیون 5.471 میلیون 34.745 میلیون 1.054 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,300 520.00 4.07 13,105 325.00 2.54 12:29 4,674 20.318 میلیون 266.269 میلیارد 3,462.2 12,780 12,142 12,142 13,400 4 953 12,999 3 106,760 13,000 243.442 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 18.516 میلیون 2.138 میلیون 8.813 میلیون 11.842 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 16,878 803.00 5.00 16,847 772.00 4.80 12:29 6,770 56.273 میلیون 948.052 میلیارد 4,168.71 16,075 16,202 16,200 16,878 0 14.029 میلیون 16,878 628 - - 263.517 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 178.539 میلیون 22.627 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 47.354 میلیون 8.919 میلیون 48.993 میلیون 7.279 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,700 95.00 1.44 6,693 88.00 1.33 12:29 392 2.828 میلیون 18.929 میلیارد 5,631.88 6,605 6,610 6,610 6,838 3 18,350 6,738 1 51,020 6,740 107.331 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 2.807 میلیون 40,000 2.828 میلیون 18,350
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,490 259.00 2.41 10,394 355.00 3.30 12:30 11,831 51.231 میلیون 532.501 میلیارد 12,069.44 10,749 10,212 10,212 11,066 6 9,756 10,443 1 104,361 10,444 164.46 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 41.674 میلیون 9.658 میلیون 47.663 میلیون 3.67 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 13,400 125.00 0.92 13,468 57.00 0.42 12:29 1,331 4.479 میلیون 60.321 میلیارد 4,277.92 13,525 13,000 12,932 13,865 1 1,000 13,639 1 30,925 13,640 192.758 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 3.119 میلیون 1.36 میلیون 3.708 میلیون 770,842
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,700 169.00 1.47 11,426 105.00 0.91 12:29 5,905 21.501 میلیون 245.668 میلیارد 3,724.82 11,531 10,955 10,955 11,899 1 17,783 11,700 7 1,500 11,710 330.801 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 18.85 میلیون 2.742 میلیون 20.882 میلیون 710,145
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 3,128 53.00 1.67 3,138 43.00 1.35 12:29 4,881 57.733 میلیون 181.177 میلیارد 13,840.13 3,181 3,022 3,022 3,239 1 5,337 3,160 1 18,367 3,169 39.763 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 50.66 میلیون 7.222 میلیون 44.378 میلیون 13.504 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,690 71.00 1.07 6,573 46.00 0.69 12:29 1,598 15.518 میلیون 102 میلیارد 10,075.44 6,619 6,289 6,289 6,714 1 25,640 6,700 3 4,516 6,707 99.285 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 6.811 میلیون 8.709 میلیون 11.046 میلیون 4.474 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,710 0.00 0.00 3,703 7.00 0.19 12:29 521 8.363 میلیون 30.966 میلیارد 30,510.96 3,710 3,533 3,533 3,770 3 60,000 3,711 2 189,454 3,717 37.1 هزار میلیارد - - 10 میلیون 208.895 میلیون 14.257 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 2.103 میلیون 6.28 میلیون 5.317 میلیون 3.065 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 3,677 175.00 5.00 3,635 133.00 3.80 12:29 1,680 18.959 میلیون 68.914 میلیارد 30,874.27 3,502 3,350 3,350 3,677 1 1.716 میلیون 3,677 50 3,000 3,684 35.02 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 18.967 میلیون - 13.667 میلیون 5.3 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,820 77.00 2.66 2,815 82.00 2.83 12:29 5,438 61.433 میلیون 172.964 میلیارد 11,588.21 2,897 2,753 2,753 2,879 1 2,612 2,830 1 160 2,831 26.189 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 59.613 میلیون 2.011 میلیون 61.125 میلیون 500,000
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 26,911 1,281.00 5.00 26,890 1,260.00 4.92 12:28 335 1.062 میلیون 28.545 میلیارد 1,088.64 25,630 26,900 26,601 26,911 0 1.723 میلیون 26,911 257 - - 230.67 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 901,448 160,123 901,448 160,123
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,829 4.00 0.08 4,819 6.00 0.12 12:29 852 11.021 میلیون 53.11 میلیارد 6,813.12 4,825 4,700 4,680 4,860 2 10,026 4,830 2 2,000 4,839 43.425 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 2.575 میلیون 8.446 میلیون 4.884 میلیون 6.138 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,850 72.00 1.84 3,835 87.00 2.22 12:28 469 3.409 میلیون 13.074 میلیارد 4,208.05 3,922 3,726 3,726 3,980 1 900 3,932 1 1,000 3,934 33.337 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 175.584 میلیون 14.844 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 3.369 میلیون 41,506 3.027 میلیون 383,396
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 22,003 1,047.00 5.00 21,487 531.00 2.53 12:29 1,040 2.855 میلیون 61.348 میلیارد 1,911.19 20,956 20,263 20,263 22,003 1 8,582 22,003 6 627 22,115 176.03 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 2.746 میلیون 110,430 2.401 میلیون 455,000
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 6,340 251.00 3.81 6,429 162.00 2.46 12:29 1,890 11.941 میلیون 76.771 میلیارد 21,104.82 6,591 6,262 6,262 6,590 1 156 6,440 1 800 6,444 54.376 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 9.343 میلیون 2.6 میلیون 11.12 میلیون 823,503
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 12,900 304.00 2.30 12,832 372.00 2.82 12:29 3,084 13.738 میلیون 176.285 میلیارد 4,156.73 13,204 12,544 12,544 13,450 2 1,000 12,902 1 27,009 12,940 106.477 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 11.557 میلیون 2.266 میلیون 12.468 میلیون 1.356 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,829 63.00 2.18 2,809 83.00 2.87 12:29 3,095 37.998 میلیون 106.721 میلیارد 18,428.76 2,892 2,748 2,748 2,891 1 78,910 2,820 2 10,000 2,823 23.02 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 35.478 میلیون 2.6 میلیون 37.228 میلیون 850,000
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 12,386 231.00 1.90 12,170 15.00 0.12 12:29 662 4.066 میلیون 49.479 میلیارد 5,389.71 12,155 11,548 11,548 12,549 1 150 12,400 1 30,000 12,413 85.085 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 906,965 3.159 میلیون 2.692 میلیون 1.374 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,689 39.00 1.43 2,664 64.00 2.35 12:29 4,125 42.756 میلیون 113.922 میلیارد 11,032.16 2,728 2,592 2,592 2,748 1 85,838 2,680 7 500 2,688 25.507 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - 41.74 میلیون 1.049 میلیون 42.263 میلیون 525,759
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 5,500 101.00 1.87 5,464 65.00 1.20 12:29 649 4.037 میلیون 21.993 میلیارد 4,895.83 5,399 5,132 5,132 5,598 1 32,399 5,500 4 32,259 5,510 36.125 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 4.054 میلیون 78,733 2.669 میلیون 1.463 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 14,050 298.00 2.08 14,011 337.00 2.35 12:29 1,434 7.368 میلیون 103.224 میلیارد 3,617.83 14,348 13,634 13,634 14,390 1 3,537 14,070 1 1,500 14,197 93.262 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 5.698 میلیون 1.67 میلیون 5.088 میلیون 2.28 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 6,303 970.00 18.19 6,125 792.00 14.85 12:29 10,105 93.875 میلیون 574.973 میلیارد 10,842.63 5,333 6,003 6,000 6,303 1 7,901 6,229 1 99,767 6,230 33.526 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 93.503 میلیون 1.647 میلیون 75.59 میلیون 19.56 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 3,555 169.00 4.99 3,536 150.00 4.43 12:29 3,709 72.024 میلیون 254.656 میلیارد 26,394.74 3,386 3,420 3,400 3,555 2 10.801 میلیون 3,555 349 55,040 3,598 23.702 هزار میلیارد 22.186 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون - - - 63.239 میلیون 8.785 میلیون 37.708 میلیون 34.316 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 3,904 185.00 4.97 3,769 50.00 1.34 12:29 6,172 91.113 میلیون 343.363 میلیارد 30,289.03 3,719 3,534 3,534 3,904 0 1.88 میلیون 3,904 41 - - 22.314 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 91.039 میلیون 79,000 82.818 میلیون 8.3 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 11,458 64.00 0.56 11,252 142.00 1.25 12:29 3,804 12.364 میلیون 139.123 میلیارد 3,354.19 11,394 10,825 10,825 11,560 4 670 11,500 1 40,624 11,510 68.364 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 11.627 میلیون 740,852 12.268 میلیون 100,000
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 26,590 217.00 0.81 26,295 512.00 1.91 12:29 1,652 2.282 میلیون 60.017 میلیارد 1,156.79 26,807 25,467 25,467 27,049 1 3,160 26,613 3 8,651 26,620 160.842 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.234 میلیون 52,000 2.286 میلیون -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 81,201 3,866.00 5.00 80,791 3,456.00 4.47 12:29 963 3.728 میلیون 301.217 میلیارد 384.73 77,335 75,010 75,000 81,201 0 540,139 81,201 70 - - 464.01 هزار میلیارد 421.529 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 780,666 2.948 میلیون 601,326 3.127 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 8,278 214.00 2.65 8,115 51.00 0.63 12:30 4,816 23.332 میلیون 189.329 میلیارد 4,344.37 8,064 7,661 7,661 8,449 1 60,777 8,353 3 2,763 8,375 45.36 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 18.931 میلیون 4.406 میلیون 21.806 میلیون 1.531 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,981 39.00 1.29 2,954 66.00 2.19 12:29 4,034 50.891 میلیون 150.331 میلیارد 17,411.69 3,020 2,869 2,869 3,044 1 50,000 2,973 1 14,000 2,980 16.7 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 41.307 میلیون 9.74 میلیون 46.047 میلیون 5 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 11,198 533.00 5.00 11,124 459.00 4.30 12:24 591 3.344 میلیون 37.196 میلیارد 8,301 10,665 11,090 10,665 11,198 1 4.467 میلیون 11,198 502 20,000 16,246 63.99 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 3.145 میلیون 200,000 3.324 میلیون 21,112
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 3,694 175.00 4.97 3,593 74.00 2.10 12:29 1,546 24.374 میلیون 87.584 میلیارد 20,491.61 3,519 3,344 3,344 3,694 2 9.462 میلیون 3,694 354 9,000 3,700 19.355 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - 24.374 میلیون - 23.374 میلیون 1,000,000
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 8,327 529.00 6.78 8,418 620.00 7.95 12:29 4,323 25.478 میلیون 214.479 میلیارد 7,910.34 7,798 8,250 8,250 8,589 3 3,971 8,450 2 1,060 8,460 40.634 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 24.901 میلیون 583,847 23.031 میلیون 2.454 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 11,000 323.00 2.85 11,082 241.00 2.13 12:29 2,684 8.551 میلیون 94.769 میلیارد 4,252.94 11,323 10,757 10,757 11,500 1 8,044 11,143 1 16,252 11,149 58.855 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 8.558 میلیون - 7.466 میلیون 1.091 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 18,620 877.00 4.94 18,291 548.00 3.09 12:29 569 1.563 میلیون 28.586 میلیارد 2,032.85 17,743 16,857 16,857 18,630 1 291 18,582 1 2,258 18,610 90.489 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 1.453 میلیون 112,503 1.125 میلیون 440,375
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 5,300 239.00 4.31 5,357 182.00 3.29 12:29 994 6.683 میلیون 35.803 میلیارد 4,253.88 5,539 5,263 5,263 5,535 1 700 5,339 2 17,670 5,340 33.234 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 4.938 میلیون 1.746 میلیون 5.785 میلیون 899,392
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 3,019 143.00 4.97 2,975 99.00 3.44 12:28 1,267 16.212 میلیون 48.237 میلیارد 6,252.04 2,876 2,940 2,811 3,019 1 3.757 میلیون 3,019 191 17 3,036 17.256 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - 15.212 میلیون 1,000,000 15.675 میلیون 537,579
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 4,330 38.00 0.87 4,285 83.00 1.90 12:29 472 4.444 میلیون 19.044 میلیارد 7,779.67 4,368 4,150 4,150 4,369 2 104,021 4,300 7 12,034 4,323 20.966 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 4.447 میلیون - 4.407 میلیون 40,000
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 4,377 43.00 0.97 4,379 41.00 0.93 12:29 1,922 14.72 میلیون 64.456 میلیارد 8,246.02 4,420 4,199 4,199 4,540 1 3,043 4,380 1 4,603 4,420 19.89 هزار میلیارد 16.951 میلیون 10.992 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 14.69 میلیون 30,000 14.361 میلیون 359,044
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 4,600 83.00 1.77 4,539 144.00 3.07 12:29 1,149 8.473 میلیون 38.464 میلیارد 4,242.49 4,683 4,449 4,449 4,669 1 325 4,582 1 20,706 4,600 21.074 هزار میلیارد 21.958 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 4.32 میلیون 4.238 میلیون - - - 7.269 میلیون 1.205 میلیون 7.015 میلیون 1.459 میلیون
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 6,270 57.00 0.90 6,300 27.00 0.43 12:29 1,443 10.289 میلیون 64.816 میلیارد 8,740.92 6,327 6,011 6,011 6,470 1 19,800 6,254 1 9,000 6,255 28.472 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 9.533 میلیون 780,000 9.113 میلیون 1.2 میلیون
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 3,574 170.00 4.99 3,485 81.00 2.38 12:29 2,263 24.192 میلیون 84.31 میلیارد 17,596.89 3,404 3,234 3,234 3,574 1 2.128 میلیون 3,574 46 2,000 3,600 13.639 هزار میلیارد 12.404 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 - - - 24.092 میلیون 100,000 23.442 میلیون 750,000
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,377 223.00 2.20 10,285 131.00 1.29 12:29 8,138 34.26 میلیون 352.356 میلیارد 3,593.52 10,154 9,713 9,713 10,555 1 61,212 10,450 1 200 10,452 40.616 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 34.228 میلیون 38,576 28.528 میلیون 5.739 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 40,011 1,004.00 2.57 39,130 123.00 0.32 12:29 1,235 1.838 میلیون 71.924 میلیارد 1,650.46 39,007 37,057 37,057 40,047 1 440 39,813 2 1,969 39,869 151.511 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 1.247 میلیون 595,436 1.79 میلیون 52,000
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 17,268 822.00 5.00 16,993 547.00 3.33 12:29 3,761 21.538 میلیون 366.008 میلیارد 3,583.73 16,446 16,990 16,501 17,268 3 10.606 میلیون 17,268 1296 8,520 17,300 61.673 هزار میلیارد - - 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 20.212 میلیون 1.326 میلیون 12.071 میلیون 9.467 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 8,737 416.00 5.00 8,640 319.00 3.83 12:29 2,458 17.967 میلیون 155.235 میلیارد 3,594.69 8,321 8,290 8,075 8,737 1 9.98 میلیون 8,737 772 2,000 8,750 39.942 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 15.023 میلیون 2.944 میلیون 13.542 میلیون 4.424 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 5,442 40.00 0.74 5,392 10.00 0.19 12:29 1,813 7.369 میلیون 39.731 میلیارد 5,996.34 5,402 5,150 5,150 5,499 5 364 5,467 1 124,074 5,470 19.682 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 7.16 میلیون 227,540 6.63 میلیون 758,063
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 14,160 188.00 1.31 14,007 341.00 2.38 12:29 923 5.326 میلیون 74.599 میلیارد 1,699.55 14,348 13,631 13,631 14,444 1 20,000 14,246 1 571 14,248 50.637 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 3.295 میلیون 2.032 میلیون 4.522 میلیون 803,824
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 6,779 322.00 4.99 6,738 281.00 4.35 12:29 1,567 10.765 میلیون 72.53 میلیارد 3,414.07 6,457 6,779 6,460 6,779 1 9.032 میلیون 6,779 1031 66,011 6,816 37.451 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 10.736 میلیون 30,200 8.577 میلیون 2.19 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 6,386 304.00 5.00 6,346 264.00 4.34 12:29 2,026 29.968 میلیون 190.179 میلیارد 12,131.02 6,082 6,090 6,001 6,386 1 9.085 میلیون 6,386 318 10,000 6,435 19.666 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 172.752 میلیون -7,824,061 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 24.16 میلیون 5.808 میلیون 22.719 میلیون 7.249 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 7,001 244.00 3.37 7,063 182.00 2.51 12:29 580 3.464 میلیون 24.469 میلیارد 7,633.86 7,245 6,886 6,886 7,151 2 9,900 6,972 1 14,018 7,000 28.98 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 3.364 میلیون 100,000 3.251 میلیون 213,132
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 14,191 60.00 0.42 14,141 110.00 0.77 12:29 581 1.012 میلیون 14.312 میلیارد 1,755.18 14,251 13,545 13,545 14,518 1 3,782 14,147 1 5,000 14,239 42.753 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 1.012 میلیون - 1.009 میلیون 2,617
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 72,014 2,239.00 3.21 71,093 1,318.00 1.89 12:29 2,639 2.527 میلیون 179.63 میلیارد 1,022.99 69,775 66,500 66,500 73,262 1 2 72,390 1 32 72,413 209.325 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 1.297 میلیون 1.23 میلیون 2.02 میلیون 507,069
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 12,902 614.00 5.00 12,665 377.00 3.07 12:29 1,461 5.429 میلیون 68.751 میلیارد 6,516.15 12,288 11,674 11,674 12,902 2 2.427 میلیون 12,902 311 200 12,928 36.864 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 5.424 میلیون 5,092 5.429 میلیون -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 35,450 1,688.00 5.00 35,218 1,456.00 4.31 12:29 1,259 5.007 میلیون 176.346 میلیارد 1,708.28 33,762 32,125 32,125 35,450 8 15,039 35,449 2 183,691 35,450 97.91 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 2.18 میلیون 2.947 میلیون 1.021 میلیون 4.105 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 8,055 203.00 2.46 8,021 237.00 2.87 12:29 1,554 5.577 میلیون 44.729 میلیارد 8,017.1 8,258 7,846 7,846 8,240 1 1,000 8,050 2 8,527 8,053 23.535 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 5.277 میلیون 300,000 5.411 میلیون 165,932
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,222 35.00 0.56 6,094 163.00 2.61 12:45 600 1.593 میلیون 9.707 میلیارد 23,169.52 6,257 5,945 5,945 6,249 1 4,828 6,192 1 160 6,195 17.207 هزار میلیارد 19.188 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 - - - 1.534 میلیون 78,916 1.611 میلیون 1,491
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 11,700 557.00 5.00 11,591 448.00 4.02 12:26 547 1.917 میلیون 22.217 میلیارد 2,362.19 11,143 11,180 11,145 11,700 0 1.816 میلیون 11,700 245 - - 30.476 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - 1.816 میلیون 100,765 1.797 میلیون 120,000
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 4,282 203.00 4.98 4,163 84.00 2.06 12:29 2,257 22.925 میلیون 95.43 میلیارد 7,755.63 4,079 3,876 3,876 4,282 3 6.71 میلیون 4,282 188 13,305 4,290 10.824 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 21.625 میلیون 1.3 میلیون 22.675 میلیون 250,000
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,077 284.00 4.18 6,921 128.00 1.88 12:46 631 2.272 میلیون 15.724 میلیارد 4,776.88 6,793 6,454 6,454 7,130 5 850 7,080 1 5,790 7,099 18.001 هزار میلیارد 18.04 میلیون 8.341 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون - - - 1.841 میلیون 430,873 2.262 میلیون 10,000
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 17,900 19.00 0.11 17,928 47.00 0.26 12:29 1,807 4.493 میلیون 80.554 میلیارد 1,845.51 17,881 16,987 16,987 18,250 1 17,225 17,860 3 7,156 17,878 47.385 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 3.611 میلیون 900,000 2.936 میلیون 1.575 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 5,400 5.00 0.09 5,300 105.00 1.94 12:29 4,445 33.223 میلیون 176.066 میلیارد 10,120.49 5,405 5,135 5,135 5,555 3 14,140 5,389 2 27,007 5,390 14.215 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 28.125 میلیون 5.141 میلیون 31.621 میلیون 1.645 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 26,800 8.00 0.03 26,744 64.00 0.24 12:29 680 1.172 میلیون 31.35 میلیارد 2,576.99 26,808 25,700 25,700 26,999 1 820 26,790 2 2,000 26,940 69.701 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 1.175 میلیون - 875,180 300,090
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 7,400 219.00 3.05 7,135 46.00 0.64 12:46 1,635 7.897 میلیون 56.345 میلیارد 17,989.04 7,181 6,823 6,823 7,400 1 2,152 7,257 2 4,650 7,258 18.671 هزار میلیارد 19.555 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 - - - 6.984 میلیون 914,247 7.131 میلیون 766,429
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 12,142 578.00 5.00 11,858 294.00 2.54 12:16 502 2.169 میلیون 25.718 میلیارد 5,989.65 11,564 10,991 10,991 12,142 2 3.453 میلیون 12,142 265 1,645 12,261 29.216 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 2.034 میلیون 134,879 1.608 میلیون 561,086
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,331 56.00 1.06 5,199 76.00 1.44 12:30 6,624 50.451 میلیون 262.269 میلیارد 6,715.57 5,275 5,012 5,012 5,447 1 3,930 5,311 1 10,000 5,312 13.314 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 50.464 میلیون 4,057 50.468 میلیون -
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 15,559 740.00 4.99 15,223 404.00 2.73 12:29 4,481 16.719 میلیون 254.507 میلیارد 3,113.81 14,819 15,200 14,201 15,559 0 6.375 میلیون 15,559 1447 - - 37.107 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 16.634 میلیون 85,000 16.697 میلیون 21,789
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 4,806 228.00 4.98 4,664 86.00 1.88 12:29 2,100 14.079 میلیون 65.656 میلیارد 10,326.61 4,578 4,350 4,350 4,806 1 5,000 4,793 1 11,752 4,795 11.216 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 14.075 میلیون 10,412 13.466 میلیون 619,480
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 13,200 587.00 4.65 12,922 309.00 2.45 12:44 1,806 11.145 میلیون 144.021 میلیارد 3,014.05 12,613 11,983 11,983 13,243 1 2,857 13,102 5 20,897 13,103 30.447 هزار میلیارد 25.76 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون - - - 8.586 میلیون 2.607 میلیون 8.299 میلیون 2.894 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 8,093 385.00 4.99 7,972 264.00 3.43 12:29 1,977 15.851 میلیون 126.363 میلیارد 3,965.09 7,708 7,735 7,735 8,093 0 10.196 میلیون 8,093 845 - - 21.119 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 15.862 میلیون - 15.862 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,133 217.00 2.74 8,077 161.00 2.03 12:29 1,830 8.193 میلیون 66.172 میلیارد 5,119.23 7,916 7,522 7,522 8,250 3 3,174 8,140 3 8,860 8,150 18.207 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 8.146 میلیون 50,325 7.473 میلیون 724,102
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 5,046 240.00 4.99 4,983 177.00 3.68 12:28 1,242 7.906 میلیون 39.4 میلیارد 6,732.01 4,806 4,566 4,566 5,046 1 429,222 5,046 32 5,349 5,058 10.573 هزار میلیارد 11.135 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 - - - 7.927 میلیون - 6.927 میلیون 1,000,000
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 25,830 1,046.00 3.89 25,930 946.00 3.52 1398/11/29 1,044 1.82 میلیون 47.186 میلیارد 1,156.57 26,876 27,005 25,533 27,010 1 2,500 24,309 1 13,000 26,649 51.86 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 1.8 میلیون 20,000 1.224 میلیون 595,327
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 4,075 145.00 3.44 4,080 140.00 3.32 12:29 4,292 42.797 میلیون 174.596 میلیارد 7,897.75 4,220 4,009 4,009 4,189 3 190,800 4,100 3 8,179 4,104 8.44 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 - - - 39.608 میلیون 3.25 میلیون 42.858 میلیون -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 39,910 1,900.00 5.00 39,055 1,045.00 2.75 12:05 2,286 3.22 میلیون 125.757 میلیارد 954.44 38,010 36,110 36,110 39,910 7 1.507 میلیون 39,910 292 3,113 42,694 78.11 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 1.834 میلیون 1.386 میلیون 2.879 میلیون 341,271
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 21,862 125.00 0.57 21,682 305.00 1.39 12:29 1,606 7.55 میلیون 163.705 میلیارد 7,963.45 21,987 20,891 20,888 22,499 1 500 21,960 1 10,000 21,970 43.974 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 3.686 میلیون 3.864 میلیون 6.357 میلیون 1.194 میلیون
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 4,310 201.00 4.46 4,373 138.00 3.06 12:29 2,524 18.304 میلیون 80.036 میلیارد 12,732.56 4,511 4,286 4,286 4,510 1 3,000 4,378 2 4,120 4,379 8.398 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - 17.981 میلیون 446,513 18.192 میلیون 235,365
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 50,279 2,394.00 5.00 50,279 2,394.00 5.00 12:29 227 958,513 48.193 میلیارد 3,823.68 47,885 50,279 50,279 50,279 0 7.779 میلیون 50,279 1757 - - 89.066 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 958,513 - 958,513 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 18,165 1,954.00 12.05 16,949 738.00 4.55 12:29 1,152 3.066 میلیون 51.965 میلیارد 1,774.5 16,211 17,300 17,300 18,165 30 1.737 میلیون 17,200 191 336,225 17,200 31.525 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 358,358 - 158,358 200,000