شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 513 6.00 1.16 515 4.00 0.77 12:30 29,196 831.705 میلیون 428.622 میلیارد 32,012.42 519 520 502 532 66 1.601 میلیون 512 29 6.569 میلیون 512 116.218 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 797.489 میلیون 34.216 میلیون 728.649 میلیون 103.056 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 628 0.00 0.00 620 8.00 1.27 12:29 12,409 340.059 میلیون 210.702 میلیارد 31,314 628 629 610 634 2 4,352 625 1 12,000 626 110.122 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 327.059 میلیون 13 میلیون 246.959 میلیون 93.1 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,820 93.00 2.38 3,844 69.00 1.76 12:29 18,565 163.862 میلیون 629.882 میلیارد 7,949 3,913 3,910 3,803 3,922 1 73,648 3,820 10 17,318 3,820 817.817 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 105.325 میلیون 58.538 میلیون 115.428 میلیون 48.435 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,980 202.00 1.98 10,013 169.00 1.66 12:29 1,080 5.563 میلیون 55.7 میلیارد 4,632.61 10,182 10,149 9,950 10,149 1 1,000 9,979 1 27,486 9,980 931.653 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 1.759 میلیون 3.804 میلیون 3.009 میلیون 2.553 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,300 11.00 0.26 4,302 9.00 0.21 12:29 2,042 28.23 میلیون 121.438 میلیارد 8,069.52 4,311 4,300 4,283 4,339 1 600,000 4,301 6 2,500 4,302 351.347 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 5.027 میلیون 23.204 میلیون 8.623 میلیون 19.607 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,109 7.00 0.17 4,091 25.00 0.61 12:29 1,698 19.338 میلیون 79.106 میلیارد 25,825.51 4,116 4,116 4,032 4,131 1 90,152 4,080 2 1,000 4,109 296.352 هزار میلیارد 311.501 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 11.198 میلیون 8.14 میلیون 15.517 میلیون 3.821 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,710 158.00 2.69 5,739 129.00 2.20 12:30 7,274 68.965 میلیون 395.779 میلیارد 15,108.7 5,868 5,820 5,660 5,860 1 30,000 5,700 1 100,000 5,700 352.08 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 51.463 میلیون 17.502 میلیون 55.897 میلیون 13.068 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,877 137.00 5.00 2,836 96.00 3.50 12:30 9,595 168.843 میلیون 478.876 میلیارد 16,838.3 2,740 2,778 2,670 2,877 1 13.273 میلیون 2,877 162 100,000 2,877 138.096 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون - - - 97.921 میلیون 70.922 میلیون 117.451 میلیون 51.392 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,178 309.00 4.50 7,125 256.00 3.73 12:30 11,901 188.747 میلیون 1.345 هزار میلیارد 10,910.66 6,869 6,875 6,850 7,212 1 102,387 7,180 3 4,220 7,180 343.45 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 127.846 میلیون 60.901 میلیون 66.266 میلیون 122.48 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,019 109.00 1.78 6,017 111.00 1.81 12:30 6,315 38.667 میلیون 232.646 میلیارد 4,515.33 6,128 6,100 5,990 6,110 1 1,200 6,010 2 6,000 6,010 269.632 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 38.012 میلیون 655,000 26.097 میلیون 12.569 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,190 201.00 2.72 7,248 143.00 1.93 12:29 1,542 12.878 میلیون 93.347 میلیارد 8,168.62 7,391 7,323 7,189 7,340 1 700 7,200 1 67,000 7,249 299.336 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 3.444 میلیون 9.435 میلیون 9.756 میلیون 3.122 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,575 0.00 0.00 5,639 64.00 1.15 12:30 3,872 45.787 میلیون 258.182 میلیارد 8,595.38 5,575 5,672 5,531 5,740 1 12,000 5,581 2 5,000 5,581 224.673 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 37.207 میلیون 8.58 میلیون 16.107 میلیون 29.68 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,880 116.00 4.20 2,847 83.00 3.00 12:30 21,087 270.648 میلیون 770.402 میلیارد 30,505.2 2,764 2,843 2,770 2,899 2 322,732 2,881 7 102,000 2,881 108.533 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 267.866 میلیون 2.782 میلیون 234.375 میلیون 36.273 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,790 35.00 0.45 7,853 28.00 0.36 12:30 2,354 15.196 میلیون 119.341 میلیارد 9,619.5 7,825 7,900 7,775 8,000 1 14,000 7,793 2 3,000 7,793 375.6 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 8.807 میلیون 6.39 میلیون 7.083 میلیون 8.113 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,390 174.00 2.03 8,435 129.00 1.51 12:29 428 3.762 میلیون 31.735 میلیارد 6,786.51 8,564 8,454 8,335 8,590 1 2,000 8,383 1 18,000 8,450 256.92 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 1.39 میلیون 2.372 میلیون 1.975 میلیون 1.787 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,106 10.00 0.20 5,111 5.00 0.10 12:29 909 16.046 میلیون 82.015 میلیارد 14,476.85 5,116 5,118 5,084 5,178 1 55,900 5,105 3 10,000 5,107 138.132 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 3.755 میلیون 12.29 میلیون 8.877 میلیون 7.169 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,200 187.00 1.51 12,116 271.00 2.19 12:30 3,237 26.856 میلیون 325.391 میلیارد 20,543.21 12,387 12,199 11,985 12,340 1 26,851 12,200 3 10,000 12,200 334.449 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 11.075 میلیون 15.781 میلیون 12.518 میلیون 14.338 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,409 126.00 3.84 3,326 43.00 1.31 12:30 5,157 53.678 میلیون 178.539 میلیارد 21,568.27 3,283 3,330 3,193 3,424 8 25,094 3,410 1 95,173 3,410 78.004 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 42.461 میلیون 11.217 میلیون 51.578 میلیون 2.1 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,895 21.00 1.10 1,897 19.00 0.99 12:50 9,347 164.345 میلیون 311.784 میلیارد 18,630.26 1,916 1,910 1,855 1,950 8 100,000 1,900 1 252,578 1,900 43.532 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 162.797 میلیون 1.548 میلیون 148.224 میلیون 16.121 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,028 137.00 3.29 4,061 104.00 2.50 12:30 2,708 18.562 میلیون 75.386 میلیارد 11,656.36 4,165 4,195 4,006 4,195 1 5,737 4,025 2 3,545 4,025 83.3 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 14.984 میلیون 3.578 میلیون 15.334 میلیون 3.228 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,420 38.00 0.59 6,355 103.00 1.59 12:30 3,780 19.133 میلیون 121.594 میلیارد 5,763.09 6,458 6,395 6,304 6,444 3 1,800 6,420 3 41,500 6,420 329.358 هزار میلیارد 419.639 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 15.711 میلیون 3.422 میلیون 16.998 میلیون 2.135 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 11,422 601.00 5.00 11,422 601.00 5.00 12:30 1,178 5.126 میلیون 58.55 میلیارد 3,462.2 12,023 11,422 11,422 11,422 264 488 11,422 1 7.596 میلیون 11,422 229.022 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 2.576 میلیون 2.55 میلیون 5.126 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 8,187 389.00 4.99 8,187 389.00 4.99 12:29 731 15.403 میلیون 126.101 میلیارد 9,271.04 7,798 8,187 8,187 8,187 0 27.439 میلیون 8,187 620 - - 127.833 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 10.975 میلیون 4.427 میلیون 9.689 میلیون 5.714 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,000 32.00 0.53 6,007 25.00 0.41 13:00 701 6.563 میلیون 39.427 میلیارد 5,631.88 6,032 6,007 5,960 6,060 1 500 5,998 1 7,000 6,000 98.02 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 6.523 میلیون 40,000 3.131 میلیون 3.432 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,248 141.00 1.36 10,332 57.00 0.55 12:30 6,743 33.534 میلیون 346.48 میلیارد 12,069.44 10,389 10,400 10,111 10,600 2 53,536 10,245 5 2,900 10,245 158.952 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 32.391 میلیون 1.143 میلیون 26.145 میلیون 7.389 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,479 489.00 4.09 11,564 404.00 3.38 12:29 1,273 5.3 میلیون 61.295 میلیارد 4,277.92 11,968 11,532 11,479 11,900 1 90 11,478 1 1,500 11,478 170.568 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 3.482 میلیون 1.818 میلیون 3.055 میلیون 2.246 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,644 46.00 0.40 11,608 10.00 0.09 12:29 5,059 10.797 میلیون 125.338 میلیارد 3,014.55 11,598 11,652 11,400 11,740 2 6,841 11,641 1 9,892 11,644 332.723 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 10.777 میلیون 20,100 8.998 میلیون 1.799 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,473 22.00 0.88 2,465 30.00 1.20 12:30 4,916 85.931 میلیون 211.798 میلیارد 15,041.87 2,495 2,490 2,421 2,495 2 8,000 2,474 2 30,326 2,478 31.188 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 52.605 میلیون 33.325 میلیون 52.151 میلیون 33.78 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,640 136.00 2.35 5,663 113.00 1.96 12:29 1,806 17.931 میلیون 101.543 میلیارد 10,075.44 5,776 5,710 5,580 5,801 2 27,000 5,640 1 21,248 5,640 86.64 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 9.09 میلیون 8.842 میلیون 10.383 میلیون 7.548 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 3,214 39.00 1.20 3,245 8.00 0.25 12:29 1,661 19.669 میلیون 63.818 میلیارد 30,874.27 3,253 3,258 3,150 3,297 1 50,000 3,238 1 30,000 3,238 32.53 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 10.027 میلیون 9.642 میلیون 19.009 میلیون 660,000
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,560 169.00 4.98 3,466 75.00 2.21 12:29 1,598 32.581 میلیون 112.933 میلیارد 30,510.96 3,391 3,349 3,250 3,560 1 20.655 میلیون 3,560 274 300 3,580 33.91 هزار میلیارد - - 10 میلیون 205.842 میلیون 14.689 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 23.173 میلیون 9.409 میلیون 22.512 میلیون 10.069 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,491 29.00 1.15 2,490 30.00 1.19 12:30 6,298 93.952 میلیون 233.938 میلیارد 16,539.09 2,520 2,519 2,455 2,519 1 83,088 2,492 4 1,000 2,492 22.781 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 92.882 میلیون 1.07 میلیون 74.968 میلیون 18.984 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,343 86.00 1.94 4,385 44.00 0.99 12:30 1,155 7.831 میلیون 34.337 میلیارد 6,813.12 4,429 4,340 4,295 4,489 2 240 4,345 1 25,710 4,345 39.861 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 7.35 میلیون 480,765 7.458 میلیون 372,699
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,500 214.00 1.28 16,583 131.00 0.78 12:29 226 313,530 5.161 میلیارد 1,088.64 16,714 16,730 16,397 16,730 3 845 16,481 1 18,092 16,500 150.426 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 313,530 - 313,530 -
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,577 79.00 2.26 3,520 22.00 0.63 12:30 561 4.142 میلیون 14.58 میلیارد 4,208.05 3,498 3,440 3,350 3,619 1 3 3,579 1 17,317 3,579 29.733 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 163.183 میلیون 14.558 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 3.544 میلیون 598,140 4.142 میلیون -
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 18,522 154.00 0.82 18,700 24.00 0.13 12:53 545 721,835 13.498 میلیارد 1,911.19 18,676 18,620 18,500 18,959 2 600 18,505 1 22,462 18,640 156.878 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 671,835 50,000 721,835 -
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 6,341 301.00 4.98 6,310 270.00 4.47 12:29 7,585 110.706 میلیون 698.531 میلیارد 21,104.82 6,040 6,245 6,067 6,342 2 13,448 6,342 1 10,500 6,342 49.83 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 86.995 میلیون 23.711 میلیون 52.844 میلیون 57.862 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 9,699 461.00 4.99 9,570 332.00 3.59 12:30 2,430 37.266 میلیون 356.636 میلیارد 2,764.84 9,238 9,210 9,070 9,699 1 34.322 میلیون 9,699 588 4,000 9,700 74.495 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 18.566 میلیون 18.701 میلیون 10.674 میلیون 26.592 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,370 32.00 1.37 2,364 26.00 1.11 12:29 4,074 59.257 میلیون 140.06 میلیارد 18,428.76 2,338 2,340 2,270 2,397 2 5,000 2,370 1 1,143 2,371 18.61 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 57.737 میلیون 1.52 میلیون 56.846 میلیون 2.411 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,626 125.00 5.00 2,554 53.00 2.12 12:29 7,207 93.531 میلیون 238.879 میلیارد 14,227.83 2,501 2,528 2,460 2,626 1 580,766 2,626 30 15,000 2,649 23.384 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - 92.652 میلیون 879,345 79.887 میلیون 13.645 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 8,817 419.00 4.99 8,817 419.00 4.99 12:28 134 1.46 میلیون 12.875 میلیارد 5,389.71 8,398 8,817 8,817 8,817 1 12.724 میلیون 8,817 272 223 9,000 58.786 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 1.46 میلیون - 478,829 981,428
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 4,406 0.00 0.00 4,412 6.00 0.14 12:29 404 3.488 میلیون 15.389 میلیارد 4,895.83 4,406 4,372 4,302 4,438 1 166,000 4,401 2 349 4,405 29.481 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 2.822 میلیون 666,597 1.916 میلیون 1.572 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 12,500 97.00 0.77 12,514 83.00 0.66 12:29 1,449 9.446 میلیون 118.213 میلیارد 3,617.83 12,597 12,550 12,210 12,650 4 199 12,501 1 43,660 12,590 81.881 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 7.695 میلیون 1.751 میلیون 3.503 میلیون 5.944 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,357 132.00 2.94 4,405 84.00 1.87 12:58 7,133 59.2 میلیون 260.801 میلیارد 9,042.08 4,489 4,470 4,327 4,582 2 103,131 4,360 3 100,602 4,360 28.22 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 57.123 میلیون 2.076 میلیون 58.213 میلیون 986,467
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,490 118.00 4.97 2,481 109.00 4.60 1398/10/26 2,461 78.101 میلیون 193.746 میلیارد 31,735.37 2,372 2,376 2,320 2,490 1 10,000 2,300 1 2,000 2,520 14.886 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 -18.36 3.14 38.44 78.101 میلیون 100 24.801 میلیون 53.3 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 24,379 1,160.00 5.00 24,261 1,042.00 4.49 12:29 1,175 6.291 میلیون 152.635 میلیارد 1,156.79 23,219 23,173 22,882 24,379 2 6.554 میلیون 24,379 342 6,060 24,500 139.314 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 6.291 میلیون - 2.906 میلیون 3.385 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,571 48.00 0.38 12,467 152.00 1.20 12:30 4,177 11.167 میلیون 139.219 میلیارد 6,114.24 12,619 12,750 12,205 12,750 1 25,650 12,571 2 490 12,580 75.714 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 9.918 میلیون 1.249 میلیون 8.338 میلیون 2.83 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 62,000 454.00 0.73 62,145 309.00 0.49 12:29 589 560,006 34.801 میلیارد 384.73 62,454 63,500 61,911 63,500 1 100 61,974 1 161 62,100 374.724 هزار میلیارد 421.529 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 240,208 319,798 351,198 208,808
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 2,944 140.00 4.99 2,909 105.00 3.74 12:09 82 2.106 میلیون 6.199 میلیارد 26,394.74 2,804 2,944 2,944 2,944 1 9.047 میلیون 2,944 182 1,000 3,286 19.628 هزار میلیارد 22.186 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون - - - 1.806 میلیون 300,000 580,530 1.525 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 7,298 62.00 0.84 7,174 186.00 2.53 12:30 6,178 39.171 میلیون 281.019 میلیارد 7,821.67 7,360 7,350 7,097 7,350 1 48,034 7,280 4 5,000 7,280 41.4 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 28.562 میلیون 10.609 میلیون 30.398 میلیون 8.773 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,300 27.00 1.19 2,284 11.00 0.48 12:30 4,583 71.389 میلیون 163.048 میلیارد 18,274.89 2,273 2,261 2,201 2,333 1 16,500 2,299 1 31,000 2,300 12.569 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 66.718 میلیون 4.672 میلیون 70.273 میلیون 1.116 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,360 164.00 1.78 8,966 230.00 2.50 12:30 4,357 19.142 میلیون 171.626 میلیارد 6,314.9 9,196 9,000 8,737 9,400 26 343,000 9,414 5 287,159 9,414 55.176 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 17.287 میلیون 1.854 میلیون 16.973 میلیون 2.169 میلیون
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 2,744 130.00 4.97 2,728 114.00 4.36 12:29 977 12.934 میلیون 35.29 میلیارد 20,491.61 2,614 2,715 2,670 2,744 0 11.477 میلیون 2,744 215 - - 14.377 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - 12.224 میلیون 710,000 12.934 میلیون -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,863 33.00 0.56 5,851 45.00 0.76 12:29 5,024 25.805 میلیون 150.989 میلیارد 5,930.89 5,896 5,800 5,757 5,950 1 200 5,862 1 293 5,866 30.723 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 25.404 میلیون 401,113 24.572 میلیون 1.233 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 9,666 19.00 0.20 9,802 117.00 1.21 12:29 1,823 5.795 میلیون 56.801 میلیارد 4,252.94 9,685 10,000 9,520 10,080 2 10,000 9,666 1 184 9,728 50.341 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 5.39 میلیون 405,004 5.388 میلیون 406,789
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 13,052 323.00 2.41 13,108 267.00 2.00 12:29 650 3.222 میلیون 42.236 میلیارد 2,032.85 13,375 13,699 13,015 13,699 1 561 13,040 1 1,249 13,052 68.213 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 1.717 میلیون 1.505 میلیون 3.222 میلیون 234
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,712 142.00 4.98 2,746 108.00 3.78 13:01 4,584 49.407 میلیون 135.656 میلیارد 6,252.04 2,854 2,800 2,712 2,851 3 50,000 2,712 1 27,690 2,712 17.124 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - 49.275 میلیون 131,041 48.206 میلیون 1.201 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,549 0.00 0.00 4,535 14.00 0.31 12:29 601 3.543 میلیون 16.068 میلیارد 4,253.88 4,549 4,533 4,355 4,700 1 11,700 4,516 4 10,845 4,516 27.294 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 3.293 میلیون 250,000 1.504 میلیون 2.039 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,990 69.00 1.76 3,951 30.00 0.77 12:30 491 4.32 میلیون 17.067 میلیارد 7,779.67 3,921 3,930 3,901 4,000 1 497,720 3,989 5 3,500 3,995 18.821 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 4.293 میلیون 27,087 4.059 میلیون 260,499
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 4,760 2.00 0.04 4,730 32.00 0.67 12:29 763 3.787 میلیون 17.913 میلیارد 4,242.49 4,762 4,754 4,650 4,799 1 15,000 4,732 1 5,500 4,759 21.429 هزار میلیارد 21.958 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 4.32 میلیون 4.238 میلیون - - - 3.637 میلیون 150,000 3.564 میلیون 222,950
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 6,053 288.00 5.00 5,979 214.00 3.71 12:29 2,699 29.049 میلیون 173.697 میلیارد 8,740.92 5,765 5,844 5,700 6,053 1 17,190 6,053 2 500 6,082 25.943 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 24.02 میلیون 5.03 میلیون 17.722 میلیون 11.327 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 3,720 5.00 0.13 3,739 24.00 0.65 12:29 2,285 15.075 میلیون 56.37 میلیارد 8,246.02 3,715 3,860 3,640 3,860 1 24,584 3,719 3 2,000 3,719 16.718 هزار میلیارد 16.951 میلیون 10.992 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 15.053 میلیون 22,000 14.67 میلیون 405,451
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 3,046 145.00 5.00 3,034 133.00 4.58 12:28 1,520 29.489 میلیون 89.478 میلیارد 17,596.89 2,901 3,000 2,910 3,046 1 1.226 میلیون 3,046 68 51,680 5,168 11.623 هزار میلیارد 12.404 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 - - - 29.489 میلیون - 18.857 میلیون 10.633 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,872 470.00 5.00 9,837 435.00 4.63 15:25 12,211 194.585 میلیون 1.914 هزار میلیارد 5,296.32 9,402 9,301 9,250 9,872 8 15.152 میلیون 9,872 627 2,450 9,900 37.608 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 165.39 میلیون 29.195 میلیون 60.901 میلیون 133.683 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 40,000 1,822.00 4.36 40,711 1,111.00 2.66 12:30 4,334 3.329 میلیون 135.511 میلیارد 1,650.46 41,822 42,400 39,952 42,400 4 9,611 40,000 4 4,759 40,000 162.445 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.275 میلیون 53,740 943,298 2.385 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 12,455 593.00 5.00 12,432 570.00 4.81 12:29 4,302 30.022 میلیون 373.242 میلیارد 4,258.27 11,862 12,255 12,210 12,455 1 376,655 12,455 79 715 13,000 44.483 هزار میلیارد - - 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 28.022 میلیون 2 میلیون 19.149 میلیون 10.872 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 7,320 207.00 2.75 7,321 206.00 2.74 12:30 4,392 16.164 میلیون 118.329 میلیارد 4,391.04 7,527 7,402 7,277 7,488 1 2,062 7,315 1 4,500 7,326 36.13 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 15.609 میلیون 555,000 15.872 میلیون 291,770
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 4,797 61.00 1.26 4,755 103.00 2.12 12:29 1,648 9.401 میلیون 44.702 میلیارد 5,996.34 4,858 4,770 4,630 4,815 1 2,000 4,795 1 79,050 4,797 17.7 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 8.901 میلیون 500,000 8.385 میلیون 1.016 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 11,765 78.00 0.66 11,691 152.00 1.28 12:29 624 950,301 11.11 میلیارد 1,699.55 11,843 11,691 11,560 11,849 1 203 11,705 1 1,410 11,765 41.796 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 760,301 190,000 895,301 55,000
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,575 126.00 2.21 5,595 106.00 1.86 12:29 1,907 7.26 میلیون 40.614 میلیارد 3,414.07 5,701 5,700 5,536 5,700 2 5,000 5,576 1 12,948 5,576 33.066 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 7.24 میلیون 20,000 7.25 میلیون 10,000
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 5,801 141.00 2.49 5,760 100.00 1.77 12:30 2,449 20.531 میلیون 118.251 میلیارد 12,131.02 5,660 5,623 5,550 5,900 1 4,894 5,800 4 2,000 5,849 18.301 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 157.814 میلیون -7,894,750 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 19.375 میلیون 1.156 میلیون 20.195 میلیون 336,044
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 10,300 448.00 4.17 10,277 471.00 4.38 12:29 3,404 14.328 میلیون 147.249 میلیارد 6,516.15 10,748 10,699 10,211 10,699 2 1,282 10,310 2 4,189 10,310 32.244 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 14.028 میلیون 300,000 7.482 میلیون 6.846 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 14,077 179.00 1.26 14,007 249.00 1.75 12:29 621 1.724 میلیون 24.143 میلیارد 1,755.18 14,256 13,924 13,924 14,158 1 150 14,006 1 4,230 14,077 42.768 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 1.587 میلیون 136,531 1.588 میلیون 135,699
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 59,125 657.00 1.10 59,611 171.00 0.29 12:30 3,247 8.617 میلیون 513.662 میلیارد 1,835.06 59,782 59,890 58,800 60,000 3 2,000 59,150 1 6,843 59,150 179.346 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 1.326 میلیون 7.29 میلیون 2.777 میلیون 5.84 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 6,134 18.00 0.29 6,118 34.00 0.55 12:29 611 3.972 میلیون 24.303 میلیارد 7,633.86 6,152 6,248 5,900 6,297 1 60,000 6,120 2 5,000 6,147 24.608 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 3.558 میلیون 413,890 3.922 میلیون 50,000
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,060 326.00 1.19 27,045 341.00 1.25 12:29 413 842,304 22.78 میلیارد 1,708.28 27,386 27,900 26,902 27,900 1 743 27,000 1 200 27,000 79.419 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 436,682 405,622 243,198 599,106
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 7,699 150.00 1.91 7,769 80.00 1.02 12:30 974 3.889 میلیون 30.218 میلیارد 8,017.1 7,849 7,960 7,680 7,980 1 1,000 7,681 1 3,950 7,700 22.37 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 3.724 میلیون 165,000 3.889 میلیون -
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,577 346.00 5.00 6,633 290.00 4.19 12:29 1,049 6.642 میلیون 44.059 میلیارد 23,169.52 6,923 6,900 6,577 6,923 145 1,500 6,577 2 3.316 میلیون 6,577 19.038 هزار میلیارد 19.188 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 - - - 5.761 میلیون 881,000 6.065 میلیون 576,720
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 9,677 460.00 4.99 9,564 347.00 3.76 12:29 1,135 9.294 میلیون 88.885 میلیارد 2,362.19 9,217 9,299 8,900 9,677 0 3.04 میلیون 9,677 211 - - 25.208 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - 9.238 میلیون 55,953 8.654 میلیون 640,000
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 3,688 175.00 4.98 3,601 88.00 2.50 12:29 2,694 20.978 میلیون 75.542 میلیارد 7,755.63 3,513 3,548 3,410 3,688 1 136,774 3,688 18 300 3,763 9.322 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 20.267 میلیون 710,903 20.176 میلیون 801,703
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 18,953 901.00 4.99 18,762 710.00 3.93 12:47 3,046 10.852 میلیون 203.605 میلیارد 1,845.51 18,052 18,111 17,611 18,954 2 3,009 18,954 1 1,076 18,999 47.838 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 6.858 میلیون 3.994 میلیون 8.908 میلیون 1.944 میلیون
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 5,971 284.00 4.99 5,816 129.00 2.27 12:29 1,069 6.124 میلیون 35.614 میلیارد 4,776.88 5,687 5,750 5,555 5,971 1 6.525 میلیون 5,971 87 400 6,199 15.071 هزار میلیارد 18.04 میلیون 8.341 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون - - - 5.365 میلیون 758,358 6.014 میلیون 110,000
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 4,244 202.00 5.00 4,204 162.00 4.01 12:28 3,490 41.529 میلیون 174.585 میلیارد 9,085.97 4,042 4,121 4,030 4,244 1 2.389 میلیون 4,244 158 1,000 4,250 10.63 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 41.304 میلیون 225,000 38.703 میلیون 2.826 میلیون
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 6,979 332.00 4.99 6,979 332.00 4.99 12:28 4,758 109.086 میلیون 761.277 میلیارد 17,989.04 6,647 6,979 6,910 6,979 0 8.039 میلیون 6,979 275 - - 17.282 هزار میلیارد 19.555 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 - - - 98.078 میلیون 11.007 میلیون 41.95 میلیون 67.135 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 27,800 116.00 0.42 27,728 188.00 0.67 12:29 602 2.003 میلیون 55.544 میلیارد 2,576.99 27,916 27,156 26,991 28,100 2 115 27,800 1 31,325 27,800 72.582 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 568,119 1.435 میلیون 1.785 میلیون 217,891
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 9,400 17.00 0.18 9,551 134.00 1.42 12:30 1,813 6.925 میلیون 66.139 میلیارد 5,989.65 9,417 9,470 9,400 9,789 1 1,000 9,352 1 6,005 9,540 23.792 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 3.665 میلیون 3.26 میلیون 6.375 میلیون 549,660
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,848 183.00 4.99 3,826 161.00 4.39 12:29 2,626 26.604 میلیون 101.791 میلیارد 7,351.46 3,665 3,780 3,751 3,848 1 8.027 میلیون 3,848 421 10,000 3,948 9.25 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 22.037 میلیون 4.567 میلیون 26.504 میلیون 100,000
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 10,660 345.00 3.13 10,666 339.00 3.08 12:30 4,943 13.003 میلیون 138.69 میلیارد 3,113.81 11,005 10,997 10,600 10,997 1 7,989 10,665 1 150 10,665 27.557 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 13.003 میلیون - 13.003 میلیون -
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 3,838 182.00 4.98 3,838 182.00 4.98 12:21 183 2.808 میلیون 10.776 میلیارد 10,326.61 3,656 3,838 3,838 3,838 0 6.498 میلیون 3,838 246 - - 8.957 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 2.408 میلیون 400,000 1.808 میلیون 1,000,000
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 9,800 511.00 4.96 9,861 450.00 4.36 12:29 1,619 6.254 میلیون 61.664 میلیارد 3,014.05 10,311 10,200 9,796 10,200 1 500 9,797 1 120 9,829 24.89 هزار میلیارد 25.76 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون - - - 4.226 میلیون 2.028 میلیون 5.251 میلیون 1.002 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,190 23.00 0.37 6,173 6.00 0.10 12:29 2,608 13.468 میلیون 83.142 میلیارد 3,965.09 6,167 6,223 6,110 6,299 1 800 6,180 1 20,906 6,190 16.897 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 13.468 میلیون - 12.468 میلیون 1,000,000
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,498 8.00 0.09 8,547 57.00 0.67 12:29 1,112 6.315 میلیون 53.977 میلیارد 5,119.23 8,490 8,250 8,250 8,800 1 2,500 8,491 2 15,288 8,498 19.527 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 4.505 میلیون 1.81 میلیون 4.908 میلیون 1.407 میلیون
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 4,151 83.00 2.04 4,170 102.00 2.51 12:29 1,052 6.508 میلیون 27.139 میلیارد 6,732.01 4,068 4,160 4,110 4,220 2 3,000 4,151 1 173,088 4,151 8.95 هزار میلیارد 11.135 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 - - - 6.508 میلیون - 6.508 میلیون -
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 17,140 745.00 4.17 17,254 631.00 3.53 12:30 3,580 8.787 میلیون 151.607 میلیارد 7,963.45 17,885 17,500 17,012 17,850 2 116 17,139 1 26,184 17,140 35.77 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 6.838 میلیون 1.949 میلیون 8.112 میلیون 674,282
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 22,800 79.00 0.35 22,760 119.00 0.52 12:29 337 719,681 16.38 میلیارد 1,156.57 22,879 22,851 22,511 22,960 2 100 22,780 1 1,118 22,880 45.758 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 690,781 28,900 548,612 171,069
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 3,194 84.00 2.70 3,184 74.00 2.38 12:29 1,595 14.972 میلیون 47.678 میلیارد 7,897.75 3,110 3,140 3,130 3,213 2 30,000 3,194 1 2,300 3,198 6.22 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 - - - 14.972 میلیون - 12.516 میلیون 2.455 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 34,510 724.00 2.05 34,409 825.00 2.34 12:30 3,201 3.107 میلیون 106.899 میلیارد 1,202.3 35,234 35,443 33,895 35,443 1 2,919 34,500 3 2,000 34,500 68.818 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.548 میلیون 558,368 2.605 میلیون 501,400
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 3,935 187.00 4.99 3,798 50.00 1.33 1398/10/26 36 198,846 782.459 میلیون 18,889.45 3,748 3,935 3,935 3,935 0 115,980 3,935 7 - - 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 198,846 - 198,846 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 14,790 27.00 0.18 14,825 8.00 0.05 12:30 1,188 2.043 میلیون 30.294 میلیارد 1,774.5 14,817 15,170 14,520 15,170 1 2,500 14,770 1 700 14,790 27.56 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 1.739 میلیون 304,185 2.033 میلیون 10,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 24,918 1,186.00 5.00 24,836 1,104.00 4.65 12:29 1,814 4.684 میلیون 116.334 میلیارد 3,823.68 23,732 24,890 24,010 24,918 0 327,087 24,918 117 - - 44.142 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 4.624 میلیون 59,714 3.699 میلیون 985,299