شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,040 820.00 3.05 26,680 180.00 0.67 12:30 67,774 192.808 میلیون 5.144 هزار میلیارد 18,119.93 26,860 27,320 25,910 28,200 179 1.078 میلیون 26,030 562 488,871 26,030 1343 هزار میلیارد 4.893 میلیارد 3.894 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 143.559 میلیون 49.25 میلیون 145.128 میلیون 47.68 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,690 170.00 4.83 12:30 24,945 1.158 میلیارد 4.272 هزار میلیارد 34,998.17 3,520 3,690 3,690 3,690 29 245.662 میلیون 3,690 6124 629,235 3,690 617.246 هزار میلیارد 2.914 میلیارد 2.658 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.001 میلیارد 156.175 میلیون 264.566 میلیون 893.094 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 26,130 1,240.00 4.98 26,130 1,240.00 4.98 11:18 1,551 29.736 میلیون 776.996 میلیارد 14,298.51 24,890 29.736 میلیون 26,130 776.996 میلیارد 1 129.327 میلیون 26,130 6754 700 26,130 3749.655 هزار میلیارد 2.658 میلیارد 534.588 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 15.919 میلیون 13.817 میلیون 3.71 میلیون 26.026 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,450 160.00 4.86 3,430 140.00 4.26 12:30 68,503 1.561 میلیارد 5.347 هزار میلیارد 29,964.11 3,290 3,400 3,310 3,450 102 99.476 میلیون 3,450 6048 1.492 میلیون 3,450 736.717 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.365 میلیارد 195.89 میلیون 1.264 میلیارد 296.681 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,800 530.00 3.46 15,170 160.00 1.04 12:30 20,344 153.684 میلیون 2.332 هزار میلیارد 20,984.95 15,330 15,300 14,760 15,630 58 591,241 14,950 98 903,683 14,950 772.632 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 88.11 میلیون 65.574 میلیون 102.177 میلیون 51.507 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,660 220.00 4.95 4,580 140.00 3.15 12:30 48,959 763.575 میلیون 3.5 هزار میلیارد 23,617.03 4,440 4,440 4,250 4,660 36 20.345 میلیون 4,660 539 281,976 4,660 105.494 هزار میلیارد 1.948 میلیارد 1.63 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 164.324 میلیون -10,997,712 - - - 716.024 میلیون 47.55 میلیون 639.517 میلیون 124.058 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 32,290 1,530.00 4.97 31,320 560.00 1.82 09:17 345 1.588 میلیون 51.266 میلیارد 24,085.64 30,760 1.588 میلیون 32,290 51.266 میلیارد 416 244.56 میلیون 32,290 9999 1.339 میلیون 32,290 1597.32 هزار میلیارد 1.667 میلیارد 176.701 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 1.488 میلیون 100,000 1.588 میلیون -
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 50,470 2,400.00 4.99 50,460 2,390.00 4.97 12:30 7,174 55.023 میلیون 2.777 هزار میلیارد 11,316.56 48,070 50,470 49,100 50,470 8 9.629 میلیون 50,470 1679 662 50,470 1297.89 هزار میلیارد 1.578 میلیارد 329.742 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 31.98 میلیون 23.044 میلیون 32.528 میلیون 22.495 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 19,880 940.00 4.96 19,880 940.00 4.96 12:29 1,440 13.327 میلیون 264.941 میلیارد 14,992.9 18,940 19,880 19,880 19,880 10 39.635 میلیون 19,880 6211 7,679 19,880 1543.61 هزار میلیارد 1.562 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 10.878 میلیون 2.45 میلیون 9.038 میلیون 4.289 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 38,400 10,510.00 37.68 36,340 8,450.00 30.30 09:48 7,253 3.461 میلیون 132.887 میلیارد 1,931.74 27,890 3.461 میلیون 38,400 132.887 میلیارد 95 14,585 38,390 5 780,349 38,400 2947.2 هزار میلیارد 1.545 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - - - - -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 47,300 2,230.00 4.95 47,170 2,100.00 4.66 12:30 5,546 15.151 میلیون 714.63 میلیارد 6,786.51 45,070 47,320 45,500 47,320 6 171,918 47,320 34 39,954 47,320 1352.1 هزار میلیارد 1.401 میلیارد 117.008 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 12.491 میلیون 2.659 میلیون 5.836 میلیون 9.315 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 44,850 2,130.00 4.99 44,850 2,130.00 4.99 12:30 2,965 19.747 میلیون 885.661 میلیارد 10,923.43 42,720 44,850 44,850 44,850 26 51.134 میلیون 44,850 9999 42,661 44,850 1225.551 هزار میلیارد 1.367 میلیارد 144.771 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 16.297 میلیون 3.45 میلیون 8.85 میلیون 10.898 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 29,990 1,420.00 4.97 29,990 1,420.00 4.97 12:30 3,493 62.483 میلیون 1.874 هزار میلیارد 8,186.86 28,570 29,990 29,990 29,990 22 58.487 میلیون 29,990 9999 17,399 29,990 1257.08 هزار میلیارد 1.366 میلیارد 135.014 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 51.27 میلیون 11.213 میلیون 10.784 میلیون 51.698 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 18,180 860.00 4.97 18,150 830.00 4.79 12:30 35,597 259.839 میلیون 4.715 هزار میلیارد 4,767.08 17,320 18,180 17,400 18,180 41 3.53 میلیون 18,180 660 256,040 18,180 1247.04 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 189.471 میلیون 70.368 میلیون 158.689 میلیون 101.15 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 45,710 2,170.00 4.98 45,710 2,170.00 4.98 12:30 2,229 8.507 میلیون 388.854 میلیارد 9,321.38 43,540 45,710 45,710 45,710 15 12.01 میلیون 45,710 4132 14,275 45,710 938.722 هزار میلیارد 696.068 میلیون 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 6.762 میلیون 1.745 میلیون 8.314 میلیون 192,929
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 19,300 910.00 4.95 19,300 910.00 4.95 12:30 9,547 176.138 میلیون 3.399 هزار میلیارد 29,032.62 18,390 19,300 19,300 19,300 50 116.841 میلیون 19,300 9999 129,802 19,300 3843.51 هزار میلیارد 657.047 میلیون 3.223 میلیارد 5.04 1.752 میلیارد 14.15 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 135.639 میلیون 40.499 میلیون 47.811 میلیون 128.327 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 7,080 330.00 4.89 7,020 270.00 4.00 12:30 14,705 128.899 میلیون 904.833 میلیارد 10,995.21 6,750 7,060 6,420 7,080 37 396,963 7,080 136 279,274 7,080 205.374 هزار میلیارد 621.356 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 108.997 میلیون 19.901 میلیون 109.034 میلیون 19.864 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 176,000 7,700.00 4.19 179,450 4,250.00 2.31 12:30 4,009 2.869 میلیون 514.829 میلیارد 384.73 183,700 189,400 174,520 189,400 8 1,407 176,400 13 3,950 176,400 1102.2 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 1.621 میلیون 1.248 میلیون 1.064 میلیون 1.805 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,290 250.00 4.96 13:58 563 27.515 میلیون 145.553 میلیارد 12,069.44 5,040 - 5,290 5,290 0 2.426 میلیارد 5,290 9999 - - 1520.347 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 25.896 میلیون 1.619 میلیون 17.515 میلیون 10 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 17,880 850.00 4.99 17,880 850.00 4.99 1399/03/27 1,300 8.395 میلیون 150.103 میلیارد 15,108.7 17,030 8.395 میلیون 17,880 150.103 میلیارد 3 76.248 میلیون 17,880 2695 4,303 17,880 1072.8 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 7.695 میلیون 700,000 6.782 میلیون 1.614 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 21,080 10.00 0.05 21,040 50.00 0.24 1399/04/15 16,046 54.418 میلیون 1.145 هزار میلیارد 9,619.5 21,090 54.418 میلیون 22,140 1.145 هزار میلیارد 25 256,916 21,090 48 223,902 21,090 1565.376 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 52.985 میلیون 1.433 میلیون 51.436 میلیون 2.982 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,880 180.00 4.86 3,870 170.00 4.59 14:02 581 35.62 میلیون 138.206 میلیارد 19,080.55 3,700 3,880 3,880 3,880 362 3.196 میلیارد 3,880 9999 40.974 میلیون 3,880 145.287 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 33.62 میلیون 2 میلیون 16.811 میلیون 18.81 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 10,840 510.00 4.94 10,760 430.00 4.16 12:30 35,511 244.069 میلیون 2.626 هزار میلیارد 7,250.78 10,330 10,800 10,400 10,840 44 14.965 میلیون 10,840 2520 84,110 10,840 63.083 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 243.831 میلیون 237,755 183.069 میلیون 61 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 23,880 1,130.00 4.97 23,880 1,130.00 4.97 12:29 4,038 23.956 میلیون 572.073 میلیارد 10,844.96 22,750 23.956 میلیون 23,880 572.073 میلیارد 7 26.784 میلیون 23,880 992 12,175 23,880 1325.34 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 20.958 میلیون 2.998 میلیون 5.632 میلیون 18.324 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 33,430 1,590.00 4.99 33,430 1,590.00 4.99 10:09 812 5.619 میلیون 187.849 میلیارد 6,291.99 31,840 5.619 میلیون 33,430 187.849 میلیارد 701 77.685 میلیون 33,430 9999 7.289 میلیون 33,430 3389.802 هزار میلیارد 309.127 میلیون 2.87 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 4.649 میلیون 970,000 4.379 میلیون 1.24 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,290 1,630.00 4.99 34,290 1,630.00 4.99 12:29 543 13.985 میلیون 479.546 میلیارد 8,168.62 32,660 34,290 34,290 34,290 1 44.645 میلیون 34,290 2304 50 34,290 1322.73 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 12.12 میلیون 1.865 میلیون 965,641 13.019 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 40,650 1,710.00 4.39 40,070 1,130.00 2.90 12:30 21,105 44.213 میلیون 1.771 هزار میلیارد 3,462.2 38,940 40,770 39,000 40,880 21 81,369 40,680 82 60,425 40,680 741.756 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 34.886 میلیون 9.326 میلیون 31.425 میلیون 12.788 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 208,980 9,950.00 5.00 201,970 2,940.00 1.48 1399/04/16 10,950 5.17 میلیون 1.044 هزار میلیارد 2,035.16 199,030 5.17 میلیون 202,900 1.044 هزار میلیارد 7 100,002 208,980 96 1,577 208,980 605.91 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 4.374 میلیون 796,193 3.932 میلیون 1.238 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,920 490.00 2.66 19,030 600.00 3.26 09:06 1,460 6.01 میلیون 114.822 میلیارد 23,445.25 18,430 6.01 میلیون 19,130 114.822 میلیارد 2 10,000 18,800 1 73,299 18,920 1011.807 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 5.49 میلیون 520,000 6.01 میلیون -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 53,090 2,520.00 4.98 53,090 2,520.00 4.98 12:29 977 3.54 میلیون 187.937 میلیارد 2,492.9 50,570 53,090 53,090 53,090 12 10.98 میلیون 53,090 4639 5,636 53,090 505.7 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 2.04 میلیون 1.5 میلیون 1.819 میلیون 1.721 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,350 390.00 4.90 8,350 390.00 4.90 12:30 4,962 70.379 میلیون 587.663 میلیارد 21,913.89 7,960 8,350 8,350 8,350 62 159.825 میلیون 8,350 9999 126,119 8,350 19.104 هزار میلیارد 201.811 میلیون 163.332 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 65.379 میلیون 5 میلیون 44.973 میلیون 25.406 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 35,020 1,260.00 3.73 35,310 1,550.00 4.59 12:30 6,385 24.106 میلیون 851.229 میلیارد 6,389.81 33,760 35,440 34,010 35,440 12 8,664 35,140 8 19,814 35,140 481.148 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 22.712 میلیون 1.394 میلیون 18.943 میلیون 5.163 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 21,290 1,010.00 4.98 21,130 850.00 4.19 12:29 6,552 22.751 میلیون 480.628 میلیارد 7,400.14 20,280 21,290 20,400 21,290 14 208,796 21,290 91 30,288 21,290 65.574 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 181.332 میلیون -6,929,260 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 22.745 میلیون 6,395 15.441 میلیون 7.31 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 65,160 3,100.00 5.00 62,860 800.00 1.29 12:29 275 444,036 28.933 میلیارد 1,156.79 62,060 65,160 65,160 65,160 1 1.672 میلیون 65,160 718 99 65,160 372.36 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 444,036 - 444,036 -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 42,500 2,020.00 4.99 42,500 2,020.00 4.99 1399/04/11 679 9.376 میلیون 398.496 میلیارد 1,088.64 40,480 9.376 میلیون 42,500 398.496 میلیارد 7 5.521 میلیون 42,500 1100 4,153 42,500 382.5 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 6.699 میلیون 2.678 میلیون 816,381 8.56 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 25,500 710.00 2.86 25,930 1,140.00 4.60 13:30 7,284 50.819 میلیون 1.318 هزار میلیارد 8,014.9 24,790 26,020 25,230 26,020 8 264,379 25,500 47 87,990 25,500 669.33 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 36.403 میلیون 14.416 میلیون 37.918 میلیون 12.901 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 14,200 740.00 4.95 14,340 600.00 4.02 12:30 17,266 71.626 میلیون 1.027 هزار میلیارد 5,621.73 14,940 15,080 14,200 15,080 142 150,609 14,200 89 2.876 میلیون 14,200 89.64 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 69.112 میلیون 2.514 میلیون 70.092 میلیون 1.534 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 20,510 970.00 4.96 20,500 960.00 4.91 12:30 8,940 65.488 میلیون 1.343 هزار میلیارد 13,047.62 19,540 20,510 19,970 20,510 7 6.996 میلیون 20,510 483 4,795 20,510 293.1 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 43.927 میلیون 21.561 میلیون 28.56 میلیون 36.928 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 26,950 1,410.00 4.97 27,210 1,150.00 4.06 12:30 8,585 38.378 میلیون 1.044 هزار میلیارد 7,598.81 28,360 28,850 26,950 28,850 135 19,479 26,950 37 904,552 26,950 460.85 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 22.51 میلیون 15.869 میلیون 31.778 میلیون 6.6 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 54,900 2,610.00 4.99 52,540 250.00 0.48 12:20 75 192,831 10.586 میلیارد 2,032.85 52,290 192,831 54,900 10.586 میلیارد 0 20.1 میلیون 54,900 1110 - - 266.679 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 128,465 64,366 92,831 100,000
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 44,880 610.00 1.34 44,890 600.00 1.32 12:30 29,653 52.371 میلیون 2.351 هزار میلیارد 3,572.69 45,490 44,400 43,500 46,760 47 190,354 44,900 103 103,550 44,900 366.932 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 47.869 میلیون 4.502 میلیون 50.07 میلیون 2.302 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 35,830 1,630.00 4.77 36,210 2,010.00 5.88 12:30 4,522 14.092 میلیون 510.256 میلیارد 7,847.65 34,200 37,000 35,200 37,000 29 76,347 35,830 94 85,555 35,830 286.836 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 11.69 میلیون 2.402 میلیون 12.256 میلیون 1.835 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 14,430 680.00 4.95 14,360 610.00 4.44 12:30 1,134 8.159 میلیون 117.741 میلیارد 9,595.86 13,750 14,430 14,430 14,430 17 43.077 میلیون 14,430 6122 20,154 14,430 312.404 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 7.559 میلیون 600,000 8.159 میلیون -
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 43,540 2,290.00 5.00 44,760 1,070.00 2.33 12:29 2,851 7.03 میلیون 314.663 میلیارد 3,617.83 45,830 46,000 43,540 46,420 40 5,444 43,540 13 562,184 43,540 297.895 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 3.032 میلیون 3.997 میلیون 4.808 میلیون 2.222 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 61,800 3,040.00 4.69 63,130 1,710.00 2.64 12:30 6,380 6.19 میلیون 390.719 میلیارد 952.82 64,840 64,490 61,610 67,000 16 15,630 61,800 25 4,556 61,800 259.36 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 3.891 میلیون 2.299 میلیون 6.14 میلیون 50,000
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 22,980 1,090.00 4.98 22,300 410.00 1.87 09:24 234 2.175 میلیون 49.981 میلیارد 8,873.52 21,890 2.175 میلیون 22,980 49.981 میلیارد 0 25.925 میلیون 22,980 913 - - 437.8 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 912,475 1.262 میلیون 1.985 میلیون 190,000
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 96,070 4,570.00 4.99 95,960 4,460.00 4.87 12:29 3,302 4.125 میلیون 395.814 میلیارد 2,048.99 91,500 96,070 93,500 96,070 6 1.158 میلیون 96,070 474 1,434 96,070 237.9 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 2.964 میلیون 1.161 میلیون 3.633 میلیون 491,662
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 72,580 3,810.00 4.99 74,350 2,040.00 2.67 12:30 2,517 2.748 میلیون 204.331 میلیارد 1,914.98 76,390 78,000 72,580 78,000 25 14,001 72,580 15 82,721 72,580 332.297 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.649 میلیون 1.099 میلیون 2.474 میلیون 274,270
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 51,980 2,470.00 4.99 50,670 1,160.00 2.34 10:30 456 842,893 43.814 میلیارد 877.7 49,510 842,893 51,980 43.814 میلیارد 3 3.588 میلیون 51,980 2854 9,821 64,040 222.795 هزار میلیارد 87.493 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون - - - 842,893 - 242,893 600,000
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 73,500 12,220.00 19.94 71,760 10,480.00 17.10 12:29 2,889 19.82 میلیون 1.422 هزار میلیارد 878.09 61,280 70,000 69,000 73,500 5 6.298 میلیون 73,500 627 602 73,500 181.85 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - 14.584 میلیون 5.236 میلیون 545,225 19.275 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 17,100 210.00 1.24 17,110 220.00 1.30 12:30 7,070 59.237 میلیون 1.013 هزار میلیارد 6,850.07 16,890 17,190 16,650 17,550 10 417,892 17,000 49 305,838 17,000 152.01 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 38.69 میلیون 16.974 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 43.792 میلیون 15.445 میلیون 36.987 میلیون 22.25 میلیون
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 40,500 2,130.00 5.00 41,010 1,620.00 3.80 12:30 19,918 26.264 میلیون 1.077 هزار میلیارد 1,224.77 42,630 42,580 40,500 42,600 144 23,163 40,500 43 147,788 40,500 117.233 هزار میلیارد 86.955 میلیون 6.482 میلیون - - - 964,686 656,889 - - - 23.516 میلیون 2.748 میلیون 23.299 میلیون 2.965 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 33,740 290.00 0.85 34,100 70.00 0.21 12:30 11,815 17.433 میلیون 594.505 میلیارد 7,918.65 34,030 34,980 33,000 34,980 22 94,917 33,700 86 37,523 33,700 204.18 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 17.385 میلیون 47,530 17.267 میلیون 166,116
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,250 2,170.00 5.00 41,400 2,020.00 4.65 12:30 8,730 19.572 میلیون 810.202 میلیارد 5,395.72 43,420 41,410 41,250 43,420 108 42,522 41,250 48 564,368 41,250 99.866 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 13.696 میلیون 5.876 میلیون 18.967 میلیون 605,580
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 57,500 1,730.00 3.10 56,510 740.00 1.33 12:30 9,969 25.939 میلیون 1.466 هزار میلیارد 1,288.51 55,770 58,500 52,990 58,500 20 204,981 57,110 39 9,656 57,110 200.772 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 21.775 میلیون 4.164 میلیون 22.51 میلیون 3.429 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 89,300 930.00 1.03 89,710 520.00 0.58 12:29 2,548 2.87 میلیون 257.42 میلیارد 954.44 90,230 92,000 86,010 92,000 4 3,398 89,700 7 1,370 89,700 179.42 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 1.635 میلیون 1.235 میلیون 2.496 میلیون 373,494
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 17,840 770.00 4.14 18,190 420.00 2.26 12:30 28,335 59.878 میلیون 1.089 هزار میلیارد 980.59 18,610 18,800 17,800 18,850 94 109,792 17,820 104 279,468 17,820 74.44 هزار میلیارد 74.383 میلیون 14.829 میلیون - - - 4.644 میلیون 4.086 میلیون - - - 53.118 میلیون 6.76 میلیون 57.454 میلیون 2.424 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 29,160 1,380.00 4.97 28,330 550.00 1.98 12:30 3,359 15.196 میلیون 430.451 میلیارد 2,108.92 27,780 28,500 26,410 29,160 6 2.279 میلیون 29,160 277 1,629 29,160 144.396 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 7.105 میلیون 8.092 میلیون 9.478 میلیون 5.718 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 31,100 1,480.00 5.00 30,670 1,050.00 3.54 12:28 111 1.978 میلیون 61.523 میلیارد 5,389.71 29,620 31,100 31,100 31,100 0 30.891 میلیون 31,100 1444 - - 207.34 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 1.978 میلیون - 278,217 1.7 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 15,580 670.00 4.12 15,760 490.00 3.02 12:30 2,278 12.431 میلیون 195.862 میلیارد 7,633.86 16,250 16,700 15,440 16,700 8 3,422 16,250 4 27,385 16,250 65 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 9.559 میلیون 2.872 میلیون 9.442 میلیون 2.989 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 105,320 5,010.00 4.99 105,290 4,980.00 4.96 12:30 2,818 8.035 میلیون 845.945 میلیارد 2,564.62 100,310 105,320 100,500 105,320 6 520,026 105,320 125 551 105,320 250.775 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 5.56 میلیون 2.475 میلیون 6.808 میلیون 1.227 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 41,470 1,820.00 4.59 41,510 1,860.00 4.69 12:30 5,862 23.093 میلیون 958.52 میلیارد 2,224.62 39,650 41,600 40,260 41,630 12 15,382 41,470 22 14,359 41,470 105.073 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 16.304 میلیون 6.789 میلیون 15.974 میلیون 7.12 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 11,950 620.00 4.93 12,000 570.00 4.53 12:30 6,900 29.979 میلیون 359.857 میلیارد 8,688.8 12,570 12,150 11,950 12,300 117 1.257 میلیون 11,950 57 532,351 11,950 50.28 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 47.536 میلیون 2.261 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 25.979 میلیون 4.001 میلیون 28.74 میلیون 1.239 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 18,820 890.00 4.96 18,660 730.00 4.07 12:30 6,262 29.812 میلیون 556.401 میلیارد 8,811.63 17,930 18,820 18,110 18,820 12 130,382 18,820 45 15,394 18,820 71.72 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 38.937 میلیون 16.849 میلیون 24.099 میلیون 765,355 - - - 23.925 میلیون 5.886 میلیون 19.353 میلیون 10.459 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 19,280 1,010.00 4.98 19,550 740.00 3.65 12:30 24,843 76.802 میلیون 1.502 هزار میلیارد 8,476.25 20,290 20,600 19,280 20,600 286 222,990 19,280 116 1.729 میلیون 19,280 105.727 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 76.272 میلیون 530,005 72.652 میلیون 4.15 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 56,010 2,660.00 4.99 55,770 2,420.00 4.54 12:30 7,386 18.527 میلیون 1.033 هزار میلیارد 4,761.55 53,350 56,010 53,590 56,010 2 967,254 56,010 256 1,185 56,010 160.05 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 18.065 میلیون 461,994 13.095 میلیون 5.432 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 27,770 1,460.00 4.99 28,140 1,090.00 3.73 12:30 16,744 40.401 میلیون 1.137 هزار میلیارد 3,497.88 29,230 29,400 27,770 29,400 90 73,739 27,770 94 398,388 27,770 116.92 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 38.418 میلیون 1.983 میلیون 35.286 میلیون 5.115 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 22,490 1,180.00 4.99 22,610 1,060.00 4.48 12:30 4,725 13.838 میلیون 312.913 میلیارد 5,327.38 23,670 22,990 22,490 23,500 119 23,831 22,490 24 801,262 22,490 67.46 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 12.875 میلیون 963,317 13.624 میلیون 214,762
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 27,290 180.00 0.66 27,450 20.00 0.07 12:29 7,626 35.242 میلیون 967.452 میلیارد 5,027.92 27,470 35.242 میلیون 28,170 967.452 میلیارد 14 88,333 27,270 16 42,098 27,270 226.628 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 26.995 میلیون 8.247 میلیون 29.528 میلیون 5.715 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 29,820 530.00 1.81 29,260 30.00 0.10 12:30 3,132 16.559 میلیون 484.587 میلیارد 2,999.7 29,290 28,400 28,400 29,820 60 2.794 میلیون 29,820 569 141,130 29,820 171.788 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 8.586 میلیون 7.973 میلیون 16.172 میلیون 387,148
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 159,580 8,390.00 4.99 160,750 7,220.00 4.30 12:29 1,067 617,847 99.319 میلیارد 830.87 167,970 171,000 159,580 171,000 8 8,046 160,000 3 2,345 160,000 141.095 هزار میلیارد 43.421 میلیون 5.99 میلیون 840,000 3.186 میلیون 2.804 میلیون 3.041 میلیون 2.955 میلیون - - - 330,824 287,023 617,847 -
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 57,780 1,620.00 2.88 58,570 2,410.00 4.29 12:30 14,412 22.925 میلیون 1.343 هزار میلیارد 1,335.89 56,160 58,960 56,500 58,960 15 47,639 57,750 49 32,466 57,750 28.08 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 20.333 میلیون 2.592 میلیون 21.615 میلیون 1.31 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 96,340 5,900.00 6.52 97,010 6,570.00 7.26 12:30 3,451 2.038 میلیون 197.744 میلیارد 1,899.79 90,440 97,000 95,200 99,900 6 18,798 96,350 35 4,555 96,350 161.88 هزار میلیارد 42.451 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 14.228 میلیون 8.956 میلیون - - - 2.033 میلیون 5,853 1.158 میلیون 879,982
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 68,670 3,610.00 4.99 68,930 3,350.00 4.63 12:30 9,280 8.037 میلیون 553.97 میلیارد 1,137.68 72,280 69,500 68,670 70,920 412 13,599 68,670 47 609,546 68,670 126.49 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 7.825 میلیون 212,100 7.035 میلیون 1.002 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 35,960 1,890.00 4.99 36,010 1,840.00 4.86 12:29 3,731 14.973 میلیون 539.132 میلیارد 2,747.79 37,850 36,900 35,960 36,990 138 7,954 35,960 14 1.437 میلیون 35,960 113.55 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 10.645 میلیون 4.329 میلیون 12.463 میلیون 2.51 میلیون
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 32,980 1,730.00 4.98 33,350 1,360.00 3.92 12:30 9,023 17.383 میلیون 579.784 میلیارد 4,781.16 34,710 33,250 32,980 34,310 62 19,720 32,980 30 260,901 32,980 41.652 هزار میلیارد 40.292 میلیون 33.343 میلیون 850,000 1.159 میلیون 1.737 میلیون 1.688 میلیون 742,963 - - - 17.02 میلیون 363,000 17.255 میلیون 127,500
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 81,330 3,870.00 5.00 80,810 3,350.00 4.32 12:30 12,040 12.509 میلیون 1.011 هزار میلیارد 1,245.23 77,460 81,330 77,460 81,330 10 152,727 81,330 134 3,383 81,330 193.65 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 12.173 میلیون 336,889 12.039 میلیون 470,243
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 47,480 2,490.00 4.98 47,840 2,130.00 4.26 12:29 1,192 1.557 میلیون 74.472 میلیارد 2,276.98 49,970 49,800 47,480 49,800 92 1,516 47,480 6 2.16 میلیون 47,480 72.457 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 1.257 میلیون 300,000 1.019 میلیون 537,593
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 25,510 1,210.00 4.98 25,460 1,160.00 4.77 12:29 30,034 158.289 میلیون 4.03 هزار میلیارد 3,272.68 24,300 158.289 میلیون 25,510 4.03 هزار میلیارد 22 12.612 میلیون 25,510 2942 216,054 25,510 140.94 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 148.029 میلیون 10.26 میلیون 105.223 میلیون 53.066 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 9,740 460.00 4.96 9,740 460.00 4.96 12:29 16,269 155.394 میلیون 1.513 هزار میلیارد 7,375.47 9,280 155.394 میلیون 9,740 1.513 هزار میلیارد 29 848,162 9,740 132 158,358 9,740 88.05 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 138.277 میلیون 17.118 میلیون 134.02 میلیون 21.374 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 69,920 3,680.00 5.00 70,590 3,010.00 4.09 12:30 10,299 11.476 میلیون 810.051 میلیارد 3,066 73,600 73,250 69,920 73,590 240 34,919 69,920 69 703,186 69,920 147.2 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 10.101 میلیون 1.375 میلیون 9.448 میلیون 2.028 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 33,900 1,610.00 4.99 33,740 1,450.00 4.49 12:29 6,090 14.822 میلیون 500.157 میلیارد 3,006.26 32,290 14.822 میلیون 33,840 500.157 میلیارد 5 1.194 میلیون 33,900 176 25,600 33,900 161.955 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 8.982 میلیون 5.84 میلیون 14.622 میلیون 200,000
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 13,610 640.00 4.93 13,610 640.00 4.93 1399/04/9 12,745 180.484 میلیون 2.456 هزار میلیارد 13,840.13 12,970 180.484 میلیون 13,610 2.456 هزار میلیارد 394 62.989 میلیون 14,290 2555 3.323 میلیون 14,290 162.125 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 139.979 میلیون 40.505 میلیون 163.584 میلیون 16.9 میلیون
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 29,140 100.00 0.34 28,740 300.00 1.03 12:30 663 2.748 میلیون 78.957 میلیارد 2,884.27 29,040 29,500 28,030 29,510 13 17,575 29,140 5 36,443 29,140 95.808 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 811,702 1.936 میلیون 1.61 میلیون 1.137 میلیون
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 70,430 3,680.00 4.97 71,610 2,500.00 3.37 12:30 1,330 605,803 43.181 میلیارد 513.11 74,110 75,000 70,410 75,000 2 641 70,430 3 98 70,430 74.11 هزار میلیارد 36.325 میلیون 4.255 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 3.408 میلیون 1.368 میلیون - - - 605,803 - 602,175 3,628
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 22,130 1,050.00 4.98 22,130 1,050.00 4.98 12:29 881 5.607 میلیون 124.083 میلیارد 22,307.42 21,080 22,130 22,130 22,130 8 52.179 میلیون 22,130 3631 11,385 22,130 210.8 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 5.107 میلیون 500,000 2.949 میلیون 2.658 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 40,280 1,910.00 4.98 39,650 1,280.00 3.34 12:29 3,693 6.266 میلیون 248.419 میلیارد 1,774.5 38,370 40,050 38,370 40,280 3 1.475 میلیون 40,280 64 561 40,280 84.414 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 3.55 میلیون 2.716 میلیون 6.204 میلیون 62,000
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 72,940 3,350.00 4.81 72,920 3,330.00 4.79 12:30 23,170 46.021 میلیون 3.356 هزار میلیارد 3,666.45 69,590 73,060 70,000 73,060 18 190,158 73,000 133 49,696 73,000 260.963 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 43.405 میلیون 2.616 میلیون 21.805 میلیون 24.217 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 16,430 860.00 4.97 16,500 790.00 4.57 12:30 20,757 95.802 میلیون 1.58 هزار میلیارد 4,211.39 17,290 16,450 16,430 17,050 368 360,566 16,430 85 4.408 میلیون 16,430 108.694 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 91.633 میلیون 4.169 میلیون 85.314 میلیون 10.488 میلیون
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 32,980 1,720.00 4.96 33,120 1,580.00 4.55 14:12 4,713 11.928 میلیون 395.123 میلیارد 3,511.24 34,700 35,380 32,970 35,380 14 8,073 32,970 17 14,343 32,970 87.67 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 7.358 میلیون 4.57 میلیون 10.728 میلیون 1.2 میلیون
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 81,450 3,870.00 4.99 81,450 3,870.00 4.99 1399/04/15 1,116 1.567 میلیون 127.628 میلیارد 834.85 77,580 1.567 میلیون 81,450 127.628 میلیارد 1 245,347 81,450 120 1,000 81,450 57.133 هزار میلیارد 32.311 میلیون 8.571 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 - - - 1.567 میلیون - 1.497 میلیون 70,000
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 26,010 340.00 1.29 26,000 350.00 1.33 12:30 12,011 23.868 میلیون 620.578 میلیارد 1,995.75 26,350 - 25,040 27,180 39 42,098 26,010 42 136,806 26,010 65.98 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 23.852 میلیون 16,600 23.768 میلیون 99,978
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 20,510 970.00 4.96 20,450 910.00 4.66 12:29 7,496 53.976 میلیون 1.104 هزار میلیارد 13,026.22 19,540 20,500 19,800 20,510 11 87,892 20,510 49 18,688 20,510 130.742 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 36.135 میلیون 17.841 میلیون 21.826 میلیون 32.15 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 34,890 1,660.00 5.00 34,880 1,650.00 4.97 12:30 7,435 18.258 میلیون 636.853 میلیارد 4,253.88 33,230 18.258 میلیون 34,890 636.853 میلیارد 5 75,166 34,890 24 6,355 34,890 199.38 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 18.061 میلیون 197,440 11.313 میلیون 6.945 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 23,260 1,100.00 4.96 23,260 1,100.00 4.96 12:30 1,048 4.216 میلیون 98.073 میلیارد 8,553.78 22,160 23,260 23,260 23,260 7 14.952 میلیون 23,260 4559 8,800 23,260 122.542 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 29.186 میلیون 1.216 میلیون - - - 4.216 میلیون - 4.216 میلیون -
ما

بیمه ما

سهام بورس 18,290 220.00 1.22 17,400 670.00 3.71 12:30 1,654 9.01 میلیون 156.755 میلیارد 11,750.71 18,070 18,250 17,180 18,290 12 35,495 18,290 5 76,373 18,290 27.105 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 5.592 میلیون 3.418 میلیون 9.01 میلیون -
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 44,990 5,240.00 13.18 40,650 900.00 2.26 1399/04/11 8 78 3.509 میلیون 2,362.19 39,750 - 44,990 44,990 40 750 44,490 2 277,898 44,990 111.178 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - - - - -
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 24,960 1,310.00 4.99 25,090 1,180.00 4.49 12:29 2,894 11.297 میلیون 283.398 میلیارد 10,606.02 26,270 26,450 24,960 26,450 144 11,034 24,960 6 2.893 میلیون 24,960 118.215 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 10.622 میلیون 675,000 8.86 میلیون 2.436 میلیون
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 108,540 5,710.00 5.00 109,710 4,540.00 3.97 12:30 2,418 2.075 میلیون 227.673 میلیارد 1,033.36 114,250 111,110 108,540 113,480 29 5,564 108,540 17 143,130 108,540 68.55 هزار میلیارد 26.636 میلیون 7.594 میلیون 400,000 3.477 میلیون 2.95 میلیون 6.241 میلیون 3.48 میلیون - - - 1.518 میلیون 557,000 1.448 میلیون 627,211
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 125,000 6,210.00 4.73 125,190 6,020.00 4.59 12:30 1,179 2.076 میلیون 259.838 میلیارد 526.02 131,210 131,980 124,650 131,980 2 647 125,000 5 562 125,000 59.045 هزار میلیارد 26.341 میلیون 6.171 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 7.037 میلیون 2.467 میلیون - - - 981,311 1.094 میلیون 890,595 1.185 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی