iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,490 293.00 3.76 7,490 293.00 3.76 12:29 6,971 73.673 میلیون 551.8 میلیارد 7,172.45 7,783 7,394 7,394 7,714 1 3,130 7,497 3 19,043 7,499 389.15 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 40.839 میلیون 32.906 میلیون 61.77 میلیون 11.975 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 662 34.00 4.89 665 31.00 4.45 12:29 18,364 517.943 میلیون 344.289 میلیارد 30,040.07 696 662 662 674 1503 30,000 661 1 142.516 میلیون 662 122.046 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 419.777 میلیون 98.425 میلیون 374.728 میلیون 143.474 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,997 77.00 2.50 2,944 130.00 4.23 12:30 4,401 70.649 میلیون 208.009 میلیارد 16,753.57 3,074 2,921 2,921 3,020 2 69,018 2,961 1 4,600 2,969 154.93 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 47.355 میلیون 23.4 میلیون 68.233 میلیون 2.523 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 11,305 538.00 5.00 11,267 500.00 4.64 1398/11/29 3,986 34.259 میلیون 385.997 میلیارد 4,632.61 10,767 11,100 10,999 11,305 1 4,660 11,200 2 2,500 14,092 1030.931 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 20.064 میلیون 14.195 میلیون 8.876 میلیون 25.383 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 13,900 445.00 3.31 13,676 221.00 1.64 12:29 2,200 18.137 میلیون 248.041 میلیارد 8,213.39 13,455 12,850 12,850 14,109 4 100 14,062 1 21,800 14,080 363.285 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 10.586 میلیون 7.651 میلیون 10.43 میلیون 7.807 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,600 142.00 3.79 3,606 136.00 3.63 12:30 8,141 74.314 میلیون 267.956 میلیارد 9,302.69 3,742 3,555 3,555 3,670 1 19,343 3,611 3 62,576 3,615 49.136 هزار میلیارد 564.013 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 67.554 میلیون 6.843 میلیون 71.534 میلیون 2.863 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,490 259.00 2.41 10,394 355.00 3.30 12:30 11,831 51.231 میلیون 532.501 میلیارد 12,069.44 10,749 10,212 10,212 11,066 6 9,756 10,443 1 104,361 10,444 164.46 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 41.674 میلیون 9.658 میلیون 47.663 میلیون 3.67 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,250 78.00 1.26 6,221 49.00 0.79 12:29 3,962 27.721 میلیون 172.455 میلیارد 15,108.7 6,172 6,000 5,910 6,399 1 200 6,220 1 600 6,290 370.32 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 18.95 میلیون 8.772 میلیون 22.788 میلیون 4.933 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 8,870 2.00 0.02 8,703 169.00 1.90 12:29 2,955 17.989 میلیون 156.553 میلیارد 9,619.5 8,872 8,431 8,431 9,010 2 612 8,865 1 46,800 8,870 425.856 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 12.973 میلیون 5.036 میلیون 16.677 میلیون 1.332 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,700 169.00 1.47 11,426 105.00 0.91 12:29 5,905 21.501 میلیون 245.668 میلیارد 3,724.82 11,531 10,955 10,955 11,899 1 17,783 11,700 7 1,500 11,710 330.801 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 18.85 میلیون 2.742 میلیون 20.882 میلیون 710,145
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 81,201 3,866.00 5.00 80,791 3,456.00 4.47 12:29 963 3.728 میلیون 301.217 میلیارد 384.73 77,335 75,010 75,000 81,201 0 540,139 81,201 70 - - 464.01 هزار میلیارد 421.529 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 780,666 2.948 میلیون 601,326 3.127 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,030 109.00 3.47 3,038 101.00 3.22 12:30 19,705 209.793 میلیون 637.321 میلیارد 30,505.2 3,139 2,983 2,983 3,129 1 259,791 3,030 25 1,305 3,031 123.258 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 190.283 میلیون 20.102 میلیون 200.247 میلیون 10.138 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,733 13.00 0.19 6,684 62.00 0.92 12:29 5,986 35.774 میلیون 239.098 میلیارد 4,499.03 6,746 6,409 6,409 6,899 7 202 6,797 1 94,554 6,799 344.046 هزار میلیارد 419.639 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 30.328 میلیون 5.471 میلیون 34.745 میلیون 1.054 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,750 70.00 1.50 4,765 85.00 1.82 12:29 773 4.695 میلیون 22.37 میلیارد 8,069.52 4,680 4,602 4,602 4,816 1 42,071 4,730 1 8,000 4,750 381.42 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 3.877 میلیون 820,000 3.969 میلیون 728,304
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,878 422.00 4.99 8,712 256.00 3.03 11:31 12,223 86.446 میلیون 753.147 میلیارد 6,651.81 8,456 8,110 8,110 8,878 1 3.942 میلیون 8,878 189 4 9,820 372.064 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 75.386 میلیون 11.059 میلیون 59.799 میلیون 26.647 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 7,800 71.00 0.92 7,796 67.00 0.87 1398/11/29 3,830 27.833 میلیون 216.993 میلیارد 10,844.96 7,729 7,900 7,711 7,901 1 550 7,588 1 10,000 7,937 343.024 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 10.805 میلیون 17.028 میلیون 23.604 میلیون 4.229 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 5,276 104.00 2.01 5,280 108.00 2.09 12:29 3,695 39.042 میلیون 206.154 میلیارد 10,750.78 5,172 5,000 5,000 5,430 1 12,000 5,302 2 11,628 5,337 372.384 هزار میلیارد 311.501 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 30.593 میلیون 8.557 میلیون 17.093 میلیون 22.058 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 10,072 91.00 0.90 10,040 123.00 1.21 12:29 1,015 7.044 میلیون 70.722 میلیارد 6,786.51 10,163 9,655 9,655 10,250 1 3,000 10,100 1 872 10,119 304.89 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 3.106 میلیون 3.938 میلیون 2.216 میلیون 4.829 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 8,200 3.00 0.04 8,262 65.00 0.79 12:29 1,362 16.429 میلیون 135.734 میلیارد 8,168.62 8,197 7,811 7,811 8,499 4 24,000 8,294 1 19,014 8,300 331.979 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 4.908 میلیون 11.522 میلیون 7.134 میلیون 9.295 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 16,878 803.00 5.00 16,847 772.00 4.80 12:29 6,770 56.273 میلیون 948.052 میلیارد 4,168.71 16,075 16,202 16,200 16,878 0 14.029 میلیون 16,878 628 - - 263.517 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 178.539 میلیون 22.627 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 47.354 میلیون 8.919 میلیون 48.993 میلیون 7.279 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,300 520.00 4.07 13,105 325.00 2.54 12:29 4,674 20.318 میلیون 266.269 میلیارد 3,462.2 12,780 12,142 12,142 13,400 4 953 12,999 3 106,760 13,000 243.442 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 18.516 میلیون 2.138 میلیون 8.813 میلیون 11.842 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 72,014 2,239.00 3.21 71,093 1,318.00 1.89 12:29 2,639 2.527 میلیون 179.63 میلیارد 1,022.99 69,775 66,500 66,500 73,262 1 2 72,390 1 32 72,413 209.325 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 1.297 میلیون 1.23 میلیون 2.02 میلیون 507,069
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,499 28.00 0.43 6,390 81.00 1.25 12:29 3,253 19.96 میلیون 127.542 میلیارد 14,916.61 6,471 6,170 6,170 6,545 3 2,308 6,490 1 19,300 6,499 260.781 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 15.441 میلیون 4.593 میلیون 17.162 میلیون 2.872 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 40,011 1,004.00 2.57 39,130 123.00 0.32 12:29 1,235 1.838 میلیون 71.924 میلیارد 1,650.46 39,007 37,057 37,057 40,047 1 440 39,813 2 1,969 39,869 151.511 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 1.247 میلیون 595,436 1.79 میلیون 52,000
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 13,400 125.00 0.92 13,468 57.00 0.42 12:29 1,331 4.479 میلیون 60.321 میلیارد 4,277.92 13,525 13,000 12,932 13,865 1 1,000 13,639 1 30,925 13,640 192.758 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 3.119 میلیون 1.36 میلیون 3.708 میلیون 770,842
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 6,386 304.00 5.00 6,346 264.00 4.34 12:29 2,026 29.968 میلیون 190.179 میلیارد 12,131.02 6,082 6,090 6,001 6,386 1 9.085 میلیون 6,386 318 10,000 6,435 19.666 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 172.752 میلیون -7,824,061 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 24.16 میلیون 5.808 میلیون 22.719 میلیون 7.249 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 26,590 217.00 0.81 26,295 512.00 1.91 12:29 1,652 2.282 میلیون 60.017 میلیارد 1,156.79 26,807 25,467 25,467 27,049 1 3,160 26,613 3 8,651 26,620 160.842 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.234 میلیون 52,000 2.286 میلیون -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 26,911 1,281.00 5.00 26,890 1,260.00 4.92 12:28 335 1.062 میلیون 28.545 میلیارد 1,088.64 25,630 26,900 26,601 26,911 0 1.723 میلیون 26,911 257 - - 230.67 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 901,448 160,123 901,448 160,123
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,800 61.00 1.04 5,788 73.00 1.25 12:29 721 7.674 میلیون 44.414 میلیارد 14,476.85 5,861 5,571 5,568 5,933 1 5,000 5,816 1 4,875 5,835 158.247 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 3.047 میلیون 4.637 میلیون 5.616 میلیون 2.068 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,690 71.00 1.07 6,573 46.00 0.69 12:29 1,598 15.518 میلیون 102 میلیارد 10,075.44 6,619 6,289 6,289 6,714 1 25,640 6,700 3 4,516 6,707 99.285 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 6.811 میلیون 8.709 میلیون 11.046 میلیون 4.474 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,350 73.00 1.71 4,290 13.00 0.30 12:29 11,637 156.718 میلیون 672.327 میلیارد 10,207.36 4,277 4,100 4,100 4,396 1 105,192 4,357 5 81,709 4,358 893.893 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 272.015 میلیون 332.376 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 75.322 میلیون 84.362 میلیون 112.558 میلیون 47.126 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,700 95.00 1.44 6,693 88.00 1.33 12:29 392 2.828 میلیون 18.929 میلیارد 5,631.88 6,605 6,610 6,610 6,838 3 18,350 6,738 1 51,020 6,740 107.331 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 2.807 میلیون 40,000 2.828 میلیون 18,350
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 18,620 877.00 4.94 18,291 548.00 3.09 12:29 569 1.563 میلیون 28.586 میلیارد 2,032.85 17,743 16,857 16,857 18,630 1 291 18,582 1 2,258 18,610 90.489 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 1.453 میلیون 112,503 1.125 میلیون 440,375
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 15,050 312.00 2.12 15,120 382.00 2.59 1398/12/1 6,297 23.105 میلیون 349.333 میلیارد 4,299.04 14,738 15,000 14,910 15,260 2 929 15,000 1 3,477 15,260 121.961 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 21.611 میلیون 1.493 میلیون 19.866 میلیون 3.238 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,936 120.00 1.76 6,822 6.00 0.09 12:29 7,647 45.24 میلیون 308.619 میلیارد 7,745.55 6,816 6,485 6,485 6,980 1 114,557 6,940 15 100,000 6,941 691.142 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 34.691 میلیون 10.601 میلیون 32.69 میلیون 12.602 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 12,900 304.00 2.30 12,832 372.00 2.82 12:29 3,084 13.738 میلیون 176.285 میلیارد 4,156.73 13,204 12,544 12,544 13,450 2 1,000 12,902 1 27,009 12,940 106.477 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 11.557 میلیون 2.266 میلیون 12.468 میلیون 1.356 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 2,311 98.00 4.07 2,313 96.00 3.99 12:29 10,088 148.35 میلیون 343.097 میلیارد 18,630.26 2,409 2,289 2,289 2,385 3 34,579 2,309 4 149,002 2,310 54.733 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 135.939 میلیون 12.63 میلیون 148.369 میلیون 200,000
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 14,050 298.00 2.08 14,011 337.00 2.35 12:29 1,434 7.368 میلیون 103.224 میلیارد 3,617.83 14,348 13,634 13,634 14,390 1 3,537 14,070 1 1,500 14,197 93.262 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 5.698 میلیون 1.67 میلیون 5.088 میلیون 2.28 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 63,210 43,427.00 40.72 109,802 3,165.00 2.97 12:29 2,643 1.604 میلیون 176.089 میلیارد 318.37 106,637 60,200 60,200 63,210 4 198 111,400 1 2,208 115,221 109.802 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 1.296 میلیون 307,908 839,845 763,847
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,946 2.00 0.04 4,896 52.00 1.05 12:41 2,119 27.019 میلیون 132.271 میلیارد 14,703.87 4,948 4,701 4,701 5,050 1 5,000 5,018 1 29,307 5,025 98.96 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 14.265 میلیون 12.755 میلیون 19.642 میلیون 7.378 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 26,800 8.00 0.03 26,744 64.00 0.24 12:29 680 1.172 میلیون 31.35 میلیارد 2,576.99 26,808 25,700 25,700 26,999 1 820 26,790 2 2,000 26,940 69.701 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 1.175 میلیون - 875,180 300,090
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 35,450 1,688.00 5.00 35,218 1,456.00 4.31 12:29 1,259 5.007 میلیون 176.346 میلیارد 1,708.28 33,762 32,125 32,125 35,450 8 15,039 35,449 2 183,691 35,450 97.91 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 2.18 میلیون 2.947 میلیون 1.021 میلیون 4.105 میلیون
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 43,412 2,067.00 5.00 42,670 1,325.00 3.20 12:43 2,948 2.864 میلیون 122.185 میلیارد 805.55 41,345 39,278 39,278 43,412 1 248,598 43,412 116 150 44,098 83.352 هزار میلیارد 87.493 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون - - - 2.863 میلیون 500 2.279 میلیون 584,120
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 74,500 1,658.00 2.18 74,516 1,642.00 2.16 12:29 914 907,312 67.609 میلیارد 321.26 76,158 72,500 72,500 75,490 6 15,857 74,950 2 147,039 75,000 76.158 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - 615,737 291,575 599,336 307,976
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,829 4.00 0.08 4,819 6.00 0.12 12:29 852 11.021 میلیون 53.11 میلیارد 6,813.12 4,825 4,700 4,680 4,860 2 10,026 4,830 2 2,000 4,839 43.425 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 2.575 میلیون 8.446 میلیون 4.884 میلیون 6.138 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 11,458 64.00 0.56 11,252 142.00 1.25 12:29 3,804 12.364 میلیون 139.123 میلیارد 3,354.19 11,394 10,825 10,825 11,560 4 670 11,500 1 40,624 11,510 68.364 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 11.627 میلیون 740,852 12.268 میلیون 100,000
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,133 217.00 2.74 8,077 161.00 2.03 12:29 1,830 8.193 میلیون 66.172 میلیارد 5,119.23 7,916 7,522 7,522 8,250 3 3,174 8,140 3 8,860 8,150 18.207 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 8.146 میلیون 50,325 7.473 میلیون 724,102
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 35,910 15.00 0.04 36,003 108.00 0.30 12:29 5,052 7.014 میلیون 252.528 میلیارد 1,681.63 35,895 35,177 34,500 37,000 1 661 36,127 1 7,550 36,150 86.148 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 6.91 میلیون 115,800 6.471 میلیون 555,075
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 39,910 1,900.00 5.00 39,055 1,045.00 2.75 12:05 2,286 3.22 میلیون 125.757 میلیارد 954.44 38,010 36,110 36,110 39,910 7 1.507 میلیون 39,910 292 3,113 42,694 78.11 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 1.834 میلیون 1.386 میلیون 2.879 میلیون 341,271
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 11,000 323.00 2.85 11,082 241.00 2.13 12:29 2,684 8.551 میلیون 94.769 میلیارد 4,252.94 11,323 10,757 10,757 11,500 1 8,044 11,143 1 16,252 11,149 58.855 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 8.558 میلیون - 7.466 میلیون 1.091 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 12,386 231.00 1.90 12,170 15.00 0.12 12:29 662 4.066 میلیون 49.479 میلیارد 5,389.71 12,155 11,548 11,548 12,549 1 150 12,400 1 30,000 12,413 85.085 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 906,965 3.159 میلیون 2.692 میلیون 1.374 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 7,001 244.00 3.37 7,063 182.00 2.51 12:29 580 3.464 میلیون 24.469 میلیارد 7,633.86 7,245 6,886 6,886 7,151 2 9,900 6,972 1 14,018 7,000 28.98 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 3.364 میلیون 100,000 3.251 میلیون 213,132
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 25,830 1,046.00 3.89 25,930 946.00 3.52 1398/11/29 1,044 1.82 میلیون 47.186 میلیارد 1,156.57 26,876 27,005 25,533 27,010 1 2,500 24,309 1 13,000 26,649 51.86 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 1.8 میلیون 20,000 1.224 میلیون 595,327
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 17,900 19.00 0.11 17,928 47.00 0.26 12:29 1,807 4.493 میلیون 80.554 میلیارد 1,845.51 17,881 16,987 16,987 18,250 1 17,225 17,860 3 7,156 17,878 47.385 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 3.611 میلیون 900,000 2.936 میلیون 1.575 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 9,448 449.00 4.99 9,275 276.00 3.07 12:29 2,341 20.575 میلیون 190.842 میلیارد 4,297.96 8,999 8,550 8,550 9,448 0 1.856 میلیون 9,448 100 - - 13.499 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 15.75 میلیون 4.824 میلیون 15.568 میلیون 5.007 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 5,178 246.00 4.99 5,114 182.00 3.69 12:29 1,059 14.288 میلیون 73.07 میلیارد 18,639.56 4,932 5,040 5,000 5,178 1 41.864 میلیون 5,178 672 183 5,248 19.728 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 3.07 17.148 میلیون 22.41 24.099 میلیون 765,355 - - - 12.738 میلیون 1.55 میلیون 14.278 میلیون 10,000
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 8,327 529.00 6.78 8,418 620.00 7.95 12:29 4,323 25.478 میلیون 214.479 میلیارد 7,910.34 7,798 8,250 8,250 8,589 3 3,971 8,450 2 1,060 8,460 40.634 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 24.901 میلیون 583,847 23.031 میلیون 2.454 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 14,191 60.00 0.42 14,141 110.00 0.77 12:29 581 1.012 میلیون 14.312 میلیارد 1,755.18 14,251 13,545 13,545 14,518 1 3,782 14,147 1 5,000 14,239 42.753 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 1.012 میلیون - 1.009 میلیون 2,617
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,377 223.00 2.20 10,285 131.00 1.29 12:29 8,138 34.26 میلیون 352.356 میلیارد 3,593.52 10,154 9,713 9,713 10,555 1 61,212 10,450 1 200 10,452 40.616 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 34.228 میلیون 38,576 28.528 میلیون 5.739 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 8,055 203.00 2.46 8,021 237.00 2.87 12:29 1,554 5.577 میلیون 44.729 میلیارد 8,017.1 8,258 7,846 7,846 8,240 1 1,000 8,050 2 8,527 8,053 23.535 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 5.277 میلیون 300,000 5.411 میلیون 165,932
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 6,340 251.00 3.81 6,429 162.00 2.46 12:29 1,890 11.941 میلیون 76.771 میلیارد 21,104.82 6,591 6,262 6,262 6,590 1 156 6,440 1 800 6,444 54.376 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 9.343 میلیون 2.6 میلیون 11.12 میلیون 823,503
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 8,278 214.00 2.65 8,115 51.00 0.63 12:30 4,816 23.332 میلیون 189.329 میلیارد 4,344.37 8,064 7,661 7,661 8,449 1 60,777 8,353 3 2,763 8,375 45.36 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 18.931 میلیون 4.406 میلیون 21.806 میلیون 1.531 میلیون
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 68,322 3,253.00 5.00 67,546 2,477.00 3.81 12:28 487 348,974 23.572 میلیارد 830.87 65,069 66,666 61,817 68,322 0 69,571 68,322 53 - - 54.658 هزار میلیارد 43.421 میلیون 5.99 میلیون 840,000 3.186 میلیون 2.804 میلیون 3.041 میلیون 2.955 میلیون - - - 343,774 5,200 348,974 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 30,855 1,154.00 3.89 30,062 361.00 1.22 12:29 1,082 2.348 میلیون 70.586 میلیارد 1,899.79 29,701 28,216 28,216 31,100 1 50 30,896 1 52 30,900 53.162 هزار میلیارد 42.451 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 14.228 میلیون 8.956 میلیون - - - 1.657 میلیون 691,557 2.319 میلیون 29,447
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 34,263 1,631.00 5.00 33,449 817.00 2.50 12:27 992 2.186 میلیون 73.11 میلیارد 1,771.11 32,632 31,110 31,110 34,263 0 2.615 میلیون 34,263 551 - - 57.106 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 2.186 میلیون - 2.086 میلیون 100,000
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 12,902 614.00 5.00 12,665 377.00 3.07 12:29 1,461 5.429 میلیون 68.751 میلیارد 6,516.15 12,288 11,674 11,674 12,902 2 2.427 میلیون 12,902 311 200 12,928 36.864 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 5.424 میلیون 5,092 5.429 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 50,279 2,394.00 5.00 50,279 2,394.00 5.00 12:29 227 958,513 48.193 میلیارد 3,823.68 47,885 50,279 50,279 50,279 0 7.779 میلیون 50,279 1757 - - 89.066 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 958,513 - 958,513 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 24,617 663.00 2.77 23,945 9.00 0.04 12:29 484 1.683 میلیون 40.29 میلیارد 995.6 23,954 22,757 22,757 25,100 2 500 24,354 1 4,242 24,900 34.733 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 738,018 945,441 683,459 1,000,000
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 6,779 322.00 4.99 6,738 281.00 4.35 12:29 1,567 10.765 میلیون 72.53 میلیارد 3,414.07 6,457 6,779 6,460 6,779 1 9.032 میلیون 6,779 1031 66,011 6,816 37.451 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 10.736 میلیون 30,200 8.577 میلیون 2.19 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,820 77.00 2.66 2,815 82.00 2.83 12:29 5,438 61.433 میلیون 172.964 میلیارد 11,588.21 2,897 2,753 2,753 2,879 1 2,612 2,830 1 160 2,831 26.189 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 59.613 میلیون 2.011 میلیون 61.125 میلیون 500,000
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 21,862 125.00 0.57 21,682 305.00 1.39 12:29 1,606 7.55 میلیون 163.705 میلیارد 7,963.45 21,987 20,891 20,888 22,499 1 500 21,960 1 10,000 21,970 43.974 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 3.686 میلیون 3.864 میلیون 6.357 میلیون 1.194 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 8,737 416.00 5.00 8,640 319.00 3.83 12:29 2,458 17.967 میلیون 155.235 میلیارد 3,594.69 8,321 8,290 8,075 8,737 1 9.98 میلیون 8,737 772 2,000 8,750 39.942 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 15.023 میلیون 2.944 میلیون 13.542 میلیون 4.424 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 3,128 53.00 1.67 3,138 43.00 1.35 12:29 4,881 57.733 میلیون 181.177 میلیارد 13,840.13 3,181 3,022 3,022 3,239 1 5,337 3,160 1 18,367 3,169 39.763 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 50.66 میلیون 7.222 میلیون 44.378 میلیون 13.504 میلیون
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 11,738 122.00 1.03 11,674 186.00 1.57 12:29 902 3.034 میلیون 35.421 میلیارد 2,884.27 11,860 11,267 11,267 12,100 2 671 11,951 1 3,386 11,954 37.952 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 2.293 میلیون 744,915 2.89 میلیون 148,680
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 82,570 3,893.00 4.95 78,677 0.00 0.00 1398/12/1 5,104 4.702 میلیون 382.153 میلیارد 1,329.61 78,677 82,610 74,744 82,610 1 30 76,380 1 750 131,302 81.283 هزار میلیارد 36.325 میلیون 4.255 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 3.408 میلیون 1.368 میلیون - - - 3.901 میلیون 800,100 4.702 میلیون -
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 3,677 175.00 5.00 3,635 133.00 3.80 12:29 1,680 18.959 میلیون 68.914 میلیارد 30,874.27 3,502 3,350 3,350 3,677 1 1.716 میلیون 3,677 50 3,000 3,684 35.02 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 18.967 میلیون - 13.667 میلیون 5.3 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 14,750 219.00 1.46 14,633 336.00 2.24 12:30 7,362 21.376 میلیون 312.794 میلیارد 3,064.79 14,969 14,221 14,221 15,240 4 3,596 14,651 2 34,246 14,680 35.926 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 18.833 میلیون 2.587 میلیون 21.42 میلیون -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 18,165 1,954.00 12.05 16,949 738.00 4.55 12:29 1,152 3.066 میلیون 51.965 میلیارد 1,774.5 16,211 17,300 17,300 18,165 30 1.737 میلیون 17,200 191 336,225 17,200 31.525 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 358,358 - 158,358 200,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 6,303 970.00 18.19 6,125 792.00 14.85 12:29 10,105 93.875 میلیون 574.973 میلیارد 10,842.63 5,333 6,003 6,000 6,303 1 7,901 6,229 1 99,767 6,230 33.526 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 93.503 میلیون 1.647 میلیون 75.59 میلیون 19.56 میلیون
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 12,142 578.00 5.00 11,858 294.00 2.54 12:16 502 2.169 میلیون 25.718 میلیارد 5,989.65 11,564 10,991 10,991 12,142 2 3.453 میلیون 12,142 265 1,645 12,261 29.216 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 2.034 میلیون 134,879 1.608 میلیون 561,086
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 46,200 2,077.00 4.30 46,320 1,957.00 4.05 12:29 792 752,358 34.849 میلیارد 2,660.69 48,277 45,864 45,864 48,499 1 1,100 46,510 2 984 46,600 33.864 هزار میلیارد 32.311 میلیون 8.571 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 - - - 753,342 - 753,342 -
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 15,559 740.00 4.99 15,223 404.00 2.73 12:29 4,481 16.719 میلیون 254.507 میلیارد 3,113.81 14,819 15,200 14,201 15,559 0 6.375 میلیون 15,559 1447 - - 37.107 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 16.634 میلیون 85,000 16.697 میلیون 21,789
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 5,500 101.00 1.87 5,464 65.00 1.20 12:29 649 4.037 میلیون 21.993 میلیارد 4,895.83 5,399 5,132 5,132 5,598 1 32,399 5,500 4 32,259 5,510 36.125 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 4.054 میلیون 78,733 2.669 میلیون 1.463 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 5,300 239.00 4.31 5,357 182.00 3.29 12:29 994 6.683 میلیون 35.803 میلیارد 4,253.88 5,539 5,263 5,263 5,535 1 700 5,339 2 17,670 5,340 33.234 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 4.938 میلیون 1.746 میلیون 5.785 میلیون 899,392
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,981 39.00 1.29 2,954 66.00 2.19 12:29 4,034 50.891 میلیون 150.331 میلیارد 17,411.69 3,020 2,869 2,869 3,044 1 50,000 2,973 1 14,000 2,980 16.7 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 41.307 میلیون 9.74 میلیون 46.047 میلیون 5 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,205 182.00 2.85 6,214 173.00 2.71 12:44 301 1.098 میلیون 6.82 میلیارد 11,750.71 6,387 6,072 6,072 6,349 1 26,086 6,250 3 5,000 6,260 9.581 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 1.014 میلیون 127,438 1.103 میلیون 38,375
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 11,700 557.00 5.00 11,591 448.00 4.02 12:26 547 1.917 میلیون 22.217 میلیارد 2,362.19 11,143 11,180 11,145 11,700 0 1.816 میلیون 11,700 245 - - 30.476 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - 1.816 میلیون 100,765 1.797 میلیون 120,000
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 6,270 57.00 0.90 6,300 27.00 0.43 12:29 1,443 10.289 میلیون 64.816 میلیارد 8,740.92 6,327 6,011 6,011 6,470 1 19,800 6,254 1 9,000 6,255 28.472 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 9.533 میلیون 780,000 9.113 میلیون 1.2 میلیون
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 43,900 2,090.00 5.00 43,580 1,770.00 4.23 12:29 631 1.195 میلیون 52.072 میلیارد 1,307.57 41,810 41,810 41,810 43,900 1 617,029 43,900 407 22 45,491 25.086 هزار میلیارد 26.636 میلیون 7.594 میلیون 400,000 3.477 میلیون 2.95 میلیون 6.241 میلیون 3.48 میلیون - - - 796,359 400,000 696,359 500,000
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 68,200 3,238.00 4.98 66,468 1,506.00 2.32 12:29 1,077 646,039 42.941 میلیارد 1,283.95 64,962 61,715 61,715 68,210 1 41 68,201 2 910 68,210 29.233 هزار میلیارد 26.341 میلیون 6.171 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 7.037 میلیون 2.467 میلیون - - - 582,777 64,172 646,949 -
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 3,904 185.00 4.97 3,769 50.00 1.34 12:29 6,172 91.113 میلیون 343.363 میلیارد 30,289.03 3,719 3,534 3,534 3,904 0 1.88 میلیون 3,904 41 - - 22.314 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 91.039 میلیون 79,000 82.818 میلیون 8.3 میلیون
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 13,200 587.00 4.65 12,922 309.00 2.45 12:44 1,806 11.145 میلیون 144.021 میلیارد 3,014.05 12,613 11,983 11,983 13,243 1 2,857 13,102 5 20,897 13,103 30.447 هزار میلیارد 25.76 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون - - - 8.586 میلیون 2.607 میلیون 8.299 میلیون 2.894 میلیون
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 33,677 1,603.00 5.00 33,633 1,559.00 4.86 12:29 1,857 3.783 میلیون 127.242 میلیارد 870.23 32,074 33,500 32,001 33,677 1 2.343 میلیون 33,677 301 678 33,920 24.056 هزار میلیارد 25.688 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون - - - 3.783 میلیون - 662,463 3.121 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 5,442 40.00 0.74 5,392 10.00 0.19 12:29 1,813 7.369 میلیون 39.731 میلیارد 5,996.34 5,402 5,150 5,150 5,499 5 364 5,467 1 124,074 5,470 19.682 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 7.16 میلیون 227,540 6.63 میلیون 758,063
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,689 39.00 1.43 2,664 64.00 2.35 12:29 4,125 42.756 میلیون 113.922 میلیارد 11,032.16 2,728 2,592 2,592 2,748 1 85,838 2,680 7 500 2,688 25.507 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - 41.74 میلیون 1.049 میلیون 42.263 میلیون 525,759
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 13,036 620.00 4.99 12,767 351.00 2.83 12:29 2,309 15.34 میلیون 195.839 میلیارد 3,651.84 12,416 12,150 11,900 13,036 0 5.613 میلیون 13,036 460 - - 24.211 هزار میلیارد 25.208 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون - - - 15.03 میلیون 310,000 12.519 میلیون 2.821 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 28,799 592.00 2.10 28,794 587.00 2.08 12:29 1,325 4.396 میلیون 126.581 میلیارد 2,790.01 28,207 26,810 26,810 29,600 2 1,850 28,820 2 3,570 28,898 28.207 هزار میلیارد 24.749 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون - - - 3.02 میلیون 1.376 میلیون 3.64 میلیون 756,247
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 23,904 1,138.00 5.00 23,336 570.00 2.50 12:28 1,176 3.889 میلیون 90.758 میلیارد 2,556.63 22,766 21,700 21,700 23,904 1 8.287 میلیون 23,904 279 5 23,928 25.612 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 3.354 میلیون 535,057 3.757 میلیون 132,400
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 26,948 1,283.00 5.00 26,012 347.00 1.35 12:28 10 105,240 2.836 میلیارد 3,177.04 25,665 26,948 26,948 26,948 0 731,193 26,948 204 - - 30.285 هزار میلیارد 24.383 میلیون 2.847 میلیون 1.18 میلیون 1.104 میلیون 1.597 میلیون 1.461 میلیون 311,586 - - - 105,240 - 105,240 -
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 21,779 591.00 2.64 21,733 637.00 2.85 12:29 1,365 4.174 میلیون 90.725 میلیارد 3,886.35 22,370 21,252 21,252 22,842 5 1,999 21,980 3 14,214 22,000 24.16 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 2.698 میلیون 1.48 میلیون 4.179 میلیون -