شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو4

ایران‌ خودرو

سهام بورس 12,466 866.00 7.47 12,466 866.00 7.47 1398/12/21 4 1.671 میلیارد 20.83 هزار میلیارد - 11,600 12,466 12,466 12,466 0 - - 0 - - 3760.445 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.671 میلیارد - 1.671 میلیارد
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 4,720 63.00 1.35 4,720 63.00 1.35 1398/03/12 1 35.553 میلیون 167.812 میلیارد - 4,657 4,720 4,720 4,720 0 - - 0 - - 1423.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35.553 میلیون - 35.553 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,797 418.00 4.99 8,688 309.00 3.69 12:56 4,155 45.683 میلیون 396.898 میلیارد 7,219.47 8,379 8,379 8,354 8,797 5 483,749 8,797 72 72,165 8,797 1246.728 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 30.511 میلیون 15.172 میلیون 10.466 میلیون 35.216 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,150 229.00 2.89 8,150 229.00 2.89 1398/12/11 1 8.4 میلیون 68.46 میلیارد - 7,921 8,150 8,150 8,150 0 - - 0 - - 1169.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.4 میلیون - 8.4 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,898 233.00 4.99 4,841 176.00 3.77 12:29 15,572 242.272 میلیون 1.173 هزار میلیارد 9,298.39 4,665 4,665 4,700 4,898 15 20.502 میلیون 4,898 879 123,860 4,898 974.985 هزار میلیارد 269.34 میلیون 1.04 میلیارد 130 میلیون 272.015 میلیون 332.376 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 156.381 میلیون 85.89 میلیون 94.781 میلیون 147.491 میلیون
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,766 2,209.00 24.61 6,766 2,209.00 24.61 1398/12/17 3 1.641 میلیارد 11.106 هزار میلیارد - 8,975 6,766 6,766 6,766 - - - - 970.921 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,537 0.00 0.00 4,537 0.00 0.00 1398/12/28 2 79 میلیون 358.423 میلیارد - 4,537 4,537 4,537 4,537 0 - - 0 - - 948.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 79 میلیون - 79 میلیون
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,469 354.00 4.98 7,423 308.00 4.33 12:30 15,586 157.968 میلیون 1.173 هزار میلیارد 6,642.12 7,115 7,117 7,240 7,470 21 33,764 7,470 10 134,393 7,470 752.692 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 93.94 میلیون 64.028 میلیون 50.03 میلیون 107.937 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,400 285.00 4.01 7,400 285.00 4.01 09:39 1 68.386 میلیون 506.057 میلیارد - 7,115 7,400 7,400 7,400 0 - - 0 - - 750.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 68.386 میلیون - 68.386 میلیون
وپارس2

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,750 54.00 1.12 4,750 54.00 1.12 1398/12/12 1 100 میلیون 475 میلیارد - 4,804 4,750 4,750 4,750 0 - - 0 - - 742.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 733.165 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,189 320.00 4.66 7,189 320.00 4.66 1398/12/26 1 143 میلیون 1.028 هزار میلیارد - 6,869 7,189 7,189 7,189 0 - - 0 - - 728.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 143 میلیون - 143 میلیون
خساپا2

سایپا

سهام بورس 3,550 84.00 2.31 3,550 84.00 2.31 1398/11/19 1 170 میلیون 603.5 میلیارد - 3,634 3,550 3,550 3,550 0 - - 0 - - 694.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 170 میلیون
غگل2

گلوکوزان‌

سهام بورس 91,058 0.00 0.00 91,058 0.00 0.00 1398/11/8 1 1,000,000 91.058 میلیارد - 91,058 91,058 91,058 91,058 0 - - 0 - - 556.075 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 18,736 892.00 5.00 18,662 818.00 4.58 12:30 2,974 32.955 میلیون 614.999 میلیارد 8,213.39 17,844 17,844 17,815 18,736 2 1.297 میلیون 18,736 68 1,059 18,736 503.874 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 14.595 میلیون 18.359 میلیون 15.577 میلیون 17.377 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 10,700 379.00 3.67 10,586 265.00 2.57 12:29 4,503 30.041 میلیون 318.005 میلیارد 9,619.5 10,321 10,320 10,203 10,837 4 3,700 10,735 3 4,000 10,735 495.408 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 12.411 میلیون 17.63 میلیون 18.094 میلیون 11.946 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,095 385.00 4.99 8,055 345.00 4.47 14:49 792 14.41 میلیون 116.647 میلیارد 15,108.7 7,710 7,712 8,095 8,095 0 26.627 میلیون 8,095 1222 - - 484.68 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 13.51 میلیون 900,000 1.698 میلیون 12.712 میلیون
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 10,000 180.00 1.83 10,000 180.00 1.83 1398/12/13 1 5 میلیون 50 میلیارد - 9,820 10,000 10,000 10,000 0 - - 0 - - 480 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 9,650 97.00 1.02 9,681 128.00 1.34 12:29 13,928 95.696 میلیون 926.412 میلیارد 6,936.5 9,553 9,553 9,502 9,849 14 6,966 9,651 8 9,356 9,651 477.65 هزار میلیارد 251.384 میلیون 490.3 میلیون 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 71.291 میلیون 24.405 میلیون 81.664 میلیون 14.032 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 24,510 150.00 0.61 24,630 30.00 0.12 12:30 6,767 14.269 میلیون 351.444 میلیارد - 24,660 24,663 24,000 25,500 7 3,965 24,520 12 6,459 24,520 472.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.909 میلیون 6.36 میلیون 11.554 میلیون 2.715 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 77,777 780.00 1.01 77,358 361.00 0.47 12:29 1,696 998,118 77.718 میلیارد 384.73 76,997 77,001 77,499 79,800 1 30 77,779 1 102 77,779 461.97 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 770,695 227,423 896,303 101,815
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 7,350 47.00 0.64 7,375 22.00 0.30 12:30 2,769 15.288 میلیون 112.723 میلیارد 10,844.96 7,397 7,397 7,220 7,500 5 700 7,365 3 63,658 7,365 409.313 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 9.81 میلیون 5.479 میلیون 11.937 میلیون 3.351 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 7,280 57.00 0.79 7,280 57.00 0.79 1398/12/13 2 26.24 میلیون 191.028 میلیارد - 7,223 7,280 7,280 7,280 0 - - 0 - - 404.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.24 میلیون - 26.24 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,945 648.00 15.08 4,930 633.00 14.73 12:30 4,022 51.23 میلیون 252.559 میلیارد 8,069.52 4,297 4,770 4,770 5,008 17 56,085 4,970 10 84,190 4,970 401.795 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 42.987 میلیون 8.243 میلیون 20.257 میلیون 30.973 میلیون
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 8,000 76.00 0.96 8,000 76.00 0.96 1398/12/26 1 134.125 میلیون 1.073 هزار میلیارد - 7,924 8,000 8,000 8,000 0 - - 0 - - 400 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 134.125 میلیون - 134.125 میلیون
پارس2

پتروشیمی پارس

سهام بورس 65,177 1,941.00 3.07 65,177 1,941.00 3.07 1398/11/23 1 1,000,000 65.177 میلیارد - 63,236 65,177 65,177 65,177 0 - - 0 - - 391.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,760 140.00 2.03 6,760 140.00 2.03 1399/01/17 1 25.681 میلیون 173.601 میلیارد - 6,900 6,760 6,760 6,760 0 - - 0 - - 371.124 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25.681 میلیون - 25.681 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 5,106 172.00 3.49 5,021 87.00 1.76 12:30 5,649 64.138 میلیون 322.046 میلیارد 9,498.84 4,934 4,934 4,901 5,176 54 700,200 5,179 8 807,515 5,179 361.44 هزار میلیارد 388.413 میلیون 151.103 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 36.516 میلیون 27.623 میلیون 50.194 میلیون 13.944 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 12,521 596.00 5.00 12,280 355.00 2.98 15:30 213 6.226 میلیون 77.961 میلیارد 6,786.51 11,925 11,930 12,521 12,521 1 13.099 میلیون 12,521 247 10,000 15,000 357.75 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 5.224 میلیون 1.002 میلیون 664,483 5.562 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,836 325.00 4.99 6,741 230.00 3.53 12:29 5,563 53.521 میلیون 360.764 میلیارد 23,445.25 6,511 6,511 6,514 6,836 4 101.316 میلیون 6,836 1155 1,264 6,836 357.454 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 22.699 میلیون 30.822 میلیون 32.589 میلیون 20.932 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,319 0.00 0.00 4,319 0.00 0.00 1398/12/28 1 90 میلیون 388.71 میلیارد - 4,319 4,319 4,319 4,319 0 - - 0 - - 351.999 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 90 میلیون - 90 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 11,630 322.00 2.85 11,630 322.00 2.85 1398/12/13 1 3.294 میلیون 38.31 میلیارد - 11,308 11,630 11,630 11,630 0 - - 0 - - 348.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.294 میلیون - 3.294 میلیون
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,133 169.00 2.43 7,133 169.00 2.43 1398/07/6 1 8.342 میلیون 59.5 میلیارد - 6,964 7,133 7,133 7,133 - - - - 342.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.342 میلیون - 8.342 میلیون
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 8,141 0.00 0.00 8,151 10.00 0.12 1398/12/12 7 81.656 میلیون 665.562 میلیارد - 8,141 8,150 8,141 8,190 0 - - 0 - - 330.116 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.656 میلیون - 81.656 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 8,368 319.00 3.96 8,338 289.00 3.59 12:29 1,942 21.208 میلیون 176.844 میلیارد 8,168.62 8,049 8,049 8,204 8,451 1 1,100 8,366 2 400 8,369 325.985 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 8.039 میلیون 13.169 میلیون 9.023 میلیون 12.185 میلیون
همراه2

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,560 0.00 0.00 16,560 0.00 0.00 1398/10/28 1 14.015 میلیون 232.084 میلیارد - 16,560 16,560 16,560 16,560 0 - - 0 - - 317.952 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.015 میلیون - 14.015 میلیون
پاکشو2

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 79,000 3,415.00 4.52 79,000 3,415.00 4.52 1398/12/14 1 2.5 میلیون 197.5 میلیارد - 75,585 79,000 79,000 79,000 0 - - 0 - - 316 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,100 11.00 0.16 7,175 86.00 1.21 12:30 16,150 112.491 میلیون 807.074 میلیارد 6,455.77 7,089 7,089 7,084 7,380 17 214,052 7,100 60 130,910 7,100 315.7 هزار میلیارد 416.035 میلیون 161.561 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 108.06 میلیون 4.431 میلیون 99.123 میلیون 13.368 میلیون
کچاد4

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,405 99.00 1.87 5,405 99.00 1.87 1398/07/6 1 10.102 میلیون 54.6 میلیارد - 5,306 5,405 5,405 5,405 - - - - 299.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.102 میلیون - 10.102 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 17,682 842.00 5.00 17,598 758.00 4.50 12:30 4,462 19.566 میلیون 344.323 میلیارد 3,598.12 16,840 16,851 17,150 17,682 7 4.475 میلیون 17,682 730 3,537 17,682 288.484 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 178.539 میلیون 22.627 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 10.58 میلیون 8.986 میلیون 14.891 میلیون 4.675 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,520 61.00 1.12 5,491 32.00 0.59 12:56 19,000 145.544 میلیون 799.149 میلیارد 6,487.13 5,459 5,459 5,420 5,594 71 808,988 5,579 10 773,358 5,579 280.041 هزار میلیارد 428.374 میلیون 219.851 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 138.533 میلیون 7.011 میلیون 66.842 میلیون 78.702 میلیون
ومعادن4

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,093 242.00 4.99 5,093 242.00 4.99 1398/10/22 1 34.6 میلیون 176.218 میلیارد - 4,851 5,093 5,093 5,093 0 4.993 میلیارد 1,406 5 - - 279.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.6 میلیون - 34.6 میلیون
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 46,383 1,121.00 2.48 46,383 1,121.00 2.48 1398/06/31 1 550,000 25.511 میلیارد - 45,262 46,383 46,383 46,383 - - - - 278.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 550,000
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,300 73.00 1.36 5,300 73.00 1.36 1399/01/9 1 46.59 میلیون 246.925 میلیارد - 5,373 5,300 5,300 5,300 0 - - 0 - - 270.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 46.59 میلیون - 46.59 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 9,506 100.00 1.06 9,522 116.00 1.23 12:30 10,092 34.121 میلیون 324.89 میلیارد 2,701.44 9,406 9,406 9,409 9,700 11 23,033 9,520 18 38,689 9,520 269.839 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 33.82 میلیون 300,898 24.921 میلیون 9.2 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,000 555.00 4.13 13,940 495.00 3.68 12:30 4,089 14.16 میلیون 197.395 میلیارد 3,462.2 13,445 13,451 13,550 14,117 14 11,500 14,110 2 62,689 14,110 265.539 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 10.94 میلیون 3.22 میلیون 9.18 میلیون 4.98 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 18,200 41.00 0.23 18,047 112.00 0.62 12:29 2,174 10.266 میلیون 185.274 میلیارد - 18,159 18,160 17,511 18,424 1 85 18,200 1 898 18,200 249.049 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.397 میلیون 5.869 میلیون 9.196 میلیون 1.07 میلیون
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 17,000 178.00 1.06 17,000 178.00 1.06 1398/12/7 1 5 میلیون 85 میلیارد - 16,822 17,000 17,000 17,000 0 - - 0 - - 234.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 3,884 142.00 3.79 3,884 142.00 3.79 1398/07/30 1 30.75 میلیون 119.433 میلیارد - 3,742 3,884 3,884 3,884 0 - - 0 - - 233.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.75 میلیون - 30.75 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 24,890 281.00 1.12 25,129 42.00 0.17 14:05 540 421,277 10.452 میلیارد 1,088.64 25,171 25,171 24,625 25,200 1 100 24,890 1 1,049 24,890 226.152 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 421,277 - 414,477 6,800
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,390 93.00 2.16 4,436 139.00 3.23 12:30 4,925 58.551 میلیون 259.738 میلیارد 20,984.95 4,297 4,297 4,282 4,511 6 43,025 4,414 7 22,867 4,414 223.625 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 32.999 میلیون 25.552 میلیون 38.51 میلیون 20.041 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 15,800 221.00 1.42 15,951 372.00 2.39 12:29 2,186 8.521 میلیون 135.924 میلیارد 4,277.92 15,579 15,580 15,602 16,200 8 2,400 16,000 3 24,527 16,000 222.032 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 7.467 میلیون 1.054 میلیون 6.218 میلیون 2.304 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 37,879 1,800.00 4.99 36,952 873.00 2.42 12:30 2,841 8.807 میلیون 325.431 میلیارد - 36,079 36,102 34,500 37,882 2 1,930 37,879 4 37,427 37,879 221.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.29 میلیون 4.517 میلیون 8.072 میلیون 734,577
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 218.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 947 45.00 4.99 940 38.00 4.21 13:00 42,793 1.218 میلیارد 1.144 هزار میلیارد 32,012.42 902 902 908 947 26 3.868 میلیون 947 89 697,132 947 210.491 هزار میلیارد 2.147 میلیارد 185.411 میلیون 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 870.264 میلیون 347.345 میلیون 957.106 میلیون 260.504 میلیون
تاپیکو4

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 2,485 1,879.00 43.06 2,485 1,879.00 43.06 1398/12/27 1 20.01 میلیون 49.724 میلیارد - 4,364 2,485 2,485 2,485 0 - - 0 - - 202.528 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20.01 میلیون - 20.01 میلیون
شپنا4

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 3,930 1,737.00 30.65 3,930 1,737.00 30.65 1398/12/27 1 2.55 میلیون 10.022 میلیارد - 5,667 3,930 3,930 3,930 - - - - 200.43 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.55 میلیون - 2.55 میلیون
مبین2

پتروشیمی مبین

سهام بورس 13,600 213.00 1.59 13,600 213.00 1.59 1398/11/30 1 2 میلیون 27.2 میلیارد - 13,387 13,600 13,600 13,600 0 - - 0 - - 193.827 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 64,100 1,229.00 1.95 63,984 1,113.00 1.77 12:30 4,239 2.822 میلیون 180.537 میلیارد 1,022.99 62,871 62,871 63,200 64,740 4 734 64,200 3 888 64,200 191.952 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 1.851 میلیون 970,697 2.108 میلیون 713,418
شتران4

پالایش نفت تهران

سهام بورس 87,200 80,346.00 1.00 4,278 2,576.00 37.58 1398/12/28 1 633,333 2.709 میلیارد - 6,854 90,600 87,200 91,300 - - - - 188.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 633,333 - 633,333
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 22,069 1,050.00 5.00 22,069 1,050.00 5.00 1398/12/28 1 3 میلیون 66.207 میلیارد - 21,019 22,069 22,069 22,069 0 - - 0 - - 185.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 90,119 3,430.00 3.67 92,666 883.00 0.94 12:30 20,867 13.927 میلیون 1.291 هزار میلیارد - 93,549 93,522 88,872 98,000 10 18,791 90,120 37 7,976 90,120 185.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.302 میلیون 1.625 میلیون 12.296 میلیون 1.631 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 22,150 154.00 0.70 22,086 90.00 0.41 12:29 1,266 1.754 میلیون 38.877 میلیارد 1,911.19 21,996 21,996 21,500 22,600 3 3,828 22,150 4 5,671 22,150 184.741 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 1.714 میلیون 40,000 1.724 میلیون 30,000
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 6,756 156.00 2.36 6,675 75.00 1.14 12:29 1,593 18.346 میلیون 122.46 میلیارد 14,476.85 6,600 6,600 6,550 6,848 1 833 6,780 1 3,600 6,780 180.225 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 6.102 میلیون 12.244 میلیون 10.328 میلیون 8.018 میلیون
وپارس4

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 1,145 119.00 11.60 1,145 119.00 11.60 1396/12/26 1 600,000 687 میلیون - 1,026 1,145 1,145 1,145 - - - - 179.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 11,497 150.00 1.29 11,575 72.00 0.62 1398/12/25 23,353 99.136 میلیون 1.147 هزار میلیارد 12,069.44 11,647 11,399 11,065 12,000 5 57,349 11,490 8 402,718 11,490 178.199 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 91.655 میلیون 7.48 میلیون 85.448 میلیون 13.688 میلیون
شپدیس2

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 29,600 268.00 0.91 29,600 268.00 0.91 1398/12/6 1 2.6 میلیون 76.96 میلیارد - 29,332 29,600 29,600 29,600 0 - - 0 - - 177.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.6 میلیون - 2.6 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 42,601 1,593.00 3.60 42,965 1,229.00 2.78 12:30 7,964 4.685 میلیون 201.29 میلیارد 944.97 44,194 44,197 42,077 44,690 8 7,408 42,602 10 7,792 42,602 171.864 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 4.608 میلیون 77,334 4.356 میلیون 328,668
شبریز2

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 17,079 169.00 0.98 17,079 169.00 0.98 1397/12/6 1 2 میلیون 34.158 میلیارد - 17,248 17,079 17,079 17,079 0 - - 0 - - 170.79 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,326 96.00 2.97 3,326 96.00 2.97 1398/12/26 1 41 میلیون 136.366 میلیارد - 3,230 3,326 3,326 3,326 0 - - 0 - - 167.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 41 میلیون - 41 میلیون
خگستر4

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,116 476.00 13.08 4,116 476.00 13.08 1396/02/25 1 5.82 میلیون 23.957 میلیارد - 3,640 4,116 4,116 4,116 - - - - 163.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 5.82 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 56,811 1,282.00 2.31 55,850 321.00 0.58 12:29 1,849 2.122 میلیون 118.51 میلیارد 1,708.28 55,529 55,526 53,500 57,880 3 10,821 56,811 5 202 56,811 161.081 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.236 میلیون 885,625 1.327 میلیون 794,716
شخارک2

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 26,807 0.00 0.00 26,807 0.00 0.00 1398/12/3 1 6.113 میلیون 163.86 میلیارد - 26,807 26,807 26,807 26,807 0 - - 0 - - 160.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.113 میلیون - 6.113 میلیون
کبورس2

کارگزاران بورس اوراق بهادار

سهام بورس 80,235 0.00 0.00 80,235 0.00 0.00 1398/12/27 1 320,000 25.675 میلیارد - 80,235 80,235 80,235 80,235 0 - - 0 - - 160.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 320,000 - 320,000
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 919 34.00 3.84 913 28.00 3.16 12:59 21,290 543.856 میلیون 496.333 میلیارد 27,685.51 885 885 898 923 15 140,449 918 16 433,717 918 160.098 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 451.249 میلیون 92.607 میلیون 333.098 میلیون 210.758 میلیون
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
تیپیکو2

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 53,000 1,625.00 3.16 53,000 1,625.00 3.16 1399/01/11 1 1,000,000 53 میلیارد - 51,375 53,000 53,000 53,000 0 - - 0 - - 153.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 25,650 332.00 1.28 25,509 473.00 1.82 12:30 2,487 2.827 میلیون 72.122 میلیارد 1,156.79 25,982 25,970 25,000 25,924 5 4,300 25,655 1 3,307 25,655 153.048 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.827 میلیون - 2.827 میلیون -
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 860 1.00 0.12 860 1.00 0.12 1399/01/11 1 211.878 میلیون 182.215 میلیارد - 859 860 860 860 0 - - 0 - - 150.804 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 211.878 میلیون - 211.878 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 6,277 334.00 5.62 6,321 378.00 6.36 1398/12/27 10,387 150.653 میلیون 952.228 میلیارد 21,568.27 5,943 6,240 6,150 6,552 1 52,976 6,220 4 30,000 6,220 150.187 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 113.956 میلیون 36.697 میلیون 94.761 میلیون 55.892 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 14,703 38.00 0.26 14,714 49.00 0.33 12:30 2,786 5.288 میلیون 77.807 میلیارد 2,359.92 14,665 14,665 14,511 15,000 12 172,371 14,750 5 26,859 14,750 147.14 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.969 میلیون 1.319 میلیون 3.286 میلیون 2.002 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 76,800 3,677.00 4.57 78,859 1,618.00 2.01 12:58 18,183 13.076 میلیون 1.031 هزار میلیارد 825.77 80,477 80,044 76,454 84,000 4 21,300 76,700 82 19,716 76,700 146.681 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 12.329 میلیون 747,787 12.956 میلیون 120,091
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,319 443.00 4.99 9,283 407.00 4.59 12:29 1,111 10.866 میلیون 100.874 میلیارد 5,631.88 8,876 8,876 9,002 9,319 1 5.702 میلیون 9,319 111 200 9,319 144.235 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 7.392 میلیون 3.475 میلیون 6.016 میلیون 4.85 میلیون
اکالا

کارگزاران بورس کالای ایران

سهام بورس 80,000 2,908.00 3.77 77,092 0.00 0.00 10:58 1 24 1.92 میلیون - 77,092 80,000 80,000 80,000 0 - - 0 - - 143.391 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 804 201.00 20.00 804 201.00 20.00 1396/12/14 1 3.5 میلیون 2.814 میلیارد - 1,005 804 804 804 - - - - 140.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
تکالا2

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 75,700 1,420.00 1.91 75,700 1,420.00 1.91 1398/12/17 1 7.403 میلیون 560.392 میلیارد - 74,280 75,700 75,700 75,700 0 - - 0 - - 140.802 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 627 0.00 0.00 627 0.00 0.00 1398/12/25 1 837.54 میلیون 525.138 میلیارد - 627 627 627 627 0 - - 0 - - 140.402 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 837.54 میلیون - 837.54 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 665 3,938.00 85.55 665 3,938.00 85.55 1398/12/12 2 1.043 میلیارد 693.281 میلیارد - 4,603 665 665 665 0 - - 0 - - 138.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.043 میلیارد - 1.043 میلیارد
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 16,399 575.00 3.39 16,813 161.00 0.95 12:30 10,016 30.101 میلیون 506.084 میلیارد 2,869.87 16,974 16,978 16,290 17,400 10 39,254 16,380 20 32,373 16,380 135.617 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 26.033 میلیون 4.068 میلیون 24.959 میلیون 5.143 میلیون
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 2,667 5,511.00 67.39 2,667 5,511.00 67.39 1398/12/27 1 2 میلیون 5.334 میلیارد - 8,178 2,667 2,667 2,667 0 - - 0 - - 133.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
کویر2

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 35,895 0.00 0.00 35,895 0.00 0.00 1398/12/3 2 4 میلیون 143.58 میلیارد - 35,895 35,895 35,895 35,895 0 - - 0 - - 129.222 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون 4 میلیون -
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 25,320 1,198.00 4.97 24,658 536.00 2.22 12:29 1,179 2.987 میلیون 73.657 میلیارد 2,032.85 24,122 24,116 23,112 25,328 1 2,377 25,326 2 54 25,326 125.756 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 2.116 میلیون 870,877 1.834 میلیون 1.153 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 6,562 312.00 4.99 6,481 231.00 3.70 12:29 487 6.615 میلیون 43.41 میلیارد 14,703.87 6,250 6,253 6,562 6,562 1 16.465 میلیون 6,562 657 200 6,562 125 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 4.762 میلیون 1.853 میلیون 5.665 میلیون 949,999
نوری2

پتروشیمی نوری

سهام بورس 41,072 0.00 0.00 41,072 0.00 0.00 1398/09/19 1 12 میلیون 492.864 میلیارد - 41,072 41,072 41,072 41,072 0 - - 0 - - 123.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی