شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 16,810 312.00 1.89 16,234 264.00 1.60 12:30 3,723 18.983 میلیون 308.18 میلیارد 4,208.05 16,498 16,490 15,680 17,182 3 41,772 16,810 16 6,609 16,810 137.989 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 175.584 میلیون 14.844 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 9.427 میلیون 9.556 میلیون 18.127 میلیون 855,659
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,050 147.00 3.77 4,020 117.00 3.00 12:30 65,749 821.908 میلیون 3.304 هزار میلیارد 21,913.89 3,903 3,866 3,850 4,098 71 1.373 میلیون 4,051 254 527,411 4,051 9.648 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 820.815 میلیون 1.093 میلیون 801.787 میلیون 20.121 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,580 20.00 1.28 1,590 30.00 1.92 12:30 66,129 1.349 میلیارد 2.145 هزار میلیارد 19,080.55 1,560 1,550 1,520 1,625 105 6.403 میلیون 1,581 368 4.554 میلیون 1,581 62.434 هزار میلیارد 410.499 میلیون 227.835 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 1.278 میلیارد 70.301 میلیون 1.197 میلیارد 151.622 میلیون
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 14,490 434.00 2.91 14,747 177.00 1.19 12:30 6,864 18.798 میلیون 277.226 میلیارد 903.29 14,924 14,476 14,476 15,300 13 34,444 14,500 30 93,733 14,500 12.08 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 181,784 1.026 میلیون - - - 18.693 میلیون 105,705 18.795 میلیون 3,698
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 141,998 1,077.00 0.76 144,606 3,685.00 2.61 12:30 17,567 8.845 میلیون 1.279 هزار میلیارد 723.45 140,921 144,400 137,967 147,967 18 19,221 141,998 88 22,449 141,998 86.764 هزار میلیارد - - 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 - - - 8.797 میلیون 47,797 8.821 میلیون 23,734
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 4,948 136.00 2.83 5,027 215.00 4.47 12:30 14,511 217.24 میلیون 1.092 هزار میلیارد 6,357.66 4,812 5,052 4,887 5,052 128 3.163 میلیون 5,040 93 3.532 میلیون 5,040 31.174 هزار میلیارد 9.502 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 - - - 212.804 میلیون 4.436 میلیون 217.238 میلیون 1,877
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 25,606 1,218.00 4.99 25,511 1,123.00 4.60 12:30 3,296 20.666 میلیون 527.207 میلیارد 11,316.56 24,388 24,400 24,300 25,607 6 10,682 25,606 15 24,855 25,606 688.797 هزار میلیارد 931.558 میلیون 329.742 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 11.204 میلیون 9.461 میلیون 11.572 میلیون 9.094 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,880 40.00 2.17 1,902 62.00 3.37 12:30 41,133 855.447 میلیون 1.627 هزار میلیارد 29,964.11 1,840 1,871 1,839 1,931 55 3.449 میلیون 1,880 236 1.439 میلیون 1,880 425.907 هزار میلیارد 2.602 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 771.705 میلیون 83.743 میلیون 698.07 میلیون 157.377 میلیون
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 17,699 778.00 4.21 17,759 718.00 3.89 12:30 17,644 83.08 میلیون 1.475 هزار میلیارد 8,179.09 18,477 17,810 17,554 18,600 27 190,674 17,700 55 156,209 17,700 31.966 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 81.231 میلیون 1.849 میلیون 82.669 میلیون 410,360
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 14,747 689.00 4.90 14,683 625.00 4.45 12:30 4,243 19.539 میلیون 286.889 میلیارد 10,844.96 14,058 14,437 14,100 14,760 43 24,503 14,760 22 1.322 میلیون 14,760 814.907 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 15.396 میلیون 4.144 میلیون 13.042 میلیون 6.497 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 20,880 3,668.00 21.31 20,578 3,366.00 19.56 12:30 41,824 174.531 میلیون 3.592 هزار میلیارد 10,923.43 17,212 20,500 19,656 21,499 119 339,281 20,880 124 359,592 20,880 590.342 هزار میلیارد 695.656 میلیون 182.36 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 153.531 میلیون 21 میلیون 120.385 میلیون 54.147 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 12,210 74.00 0.61 12,184 48.00 0.40 12:30 6,715 26.594 میلیون 324.028 میلیارد 3,272.68 12,136 12,000 11,850 12,425 16 44,792 12,210 23 55,956 12,210 70.667 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 23.736 میلیون 2.857 میلیون 26.519 میلیون 75,011
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 13,770 645.00 4.91 13,489 364.00 2.77 12:30 6,437 25.526 میلیون 344.317 میلیارد 8,476.25 13,125 13,399 13,130 13,780 14 77,085 13,770 32 39,047 13,770 70.289 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 24.638 میلیون 887,440 25.363 میلیون 162,518
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 16,290 775.00 5.00 16,215 700.00 4.51 12:30 60,977 184.13 میلیون 2.986 هزار میلیارد 1,931.74 15,515 16,189 15,911 16,290 702 76.5 میلیون 16,290 5959 1.583 میلیون 16,290 1297.2 هزار میلیارد 1.324 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - 119.549 میلیون 64.581 میلیون 143.357 میلیون 40.774 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,250 61.00 1.46 4,249 60.00 1.43 12:30 12,791 155.839 میلیون 662.209 میلیارد 10,995.21 4,189 4,131 4,131 4,390 34 155,978 4,250 36 1.095 میلیون 4,250 129.279 هزار میلیارد 621.356 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 126.09 میلیون 29.75 میلیون 107.651 میلیون 48.189 میلیون
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 41,976 1,997.00 5.00 40,436 457.00 1.14 12:30 16,388 48.847 میلیون 1.975 هزار میلیارد 2,967.48 39,979 41,977 38,005 41,977 25 116,565 41,976 46 92,503 41,976 25.459 هزار میلیارد 6.459 میلیون 1.531 میلیون 629,607 818,042 712,618 1.806 میلیون 65,892 - - - 47.931 میلیون 915,388 48.717 میلیون 129,933
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 7,700 268.00 3.61 7,677 245.00 3.30 12:29 19,947 99.46 میلیون 763.562 میلیارد 10,174.22 7,432 7,450 7,450 7,800 35 472,387 7,701 122 261,665 7,701 46.882 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 98.946 میلیون 514,000 97.08 میلیون 2.38 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 22,839 1,202.00 5.00 22,898 1,143.00 4.75 12:29 8,769 65.975 میلیون 1.511 هزار میلیارد 3,965.09 24,041 22,839 22,839 23,790 450 80,276 22,839 30 11.677 میلیون 22,839 62.739 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 60.363 میلیون 5.613 میلیون 64.373 میلیون 1.603 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 38,783 1,846.00 5.00 38,445 1,508.00 4.08 12:29 1,105 2.285 میلیون 88.034 میلیارد 1,156.79 36,937 38,000 37,500 38,783 2 299,874 38,783 116 1,100 39,230 230.67 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.285 میلیون - 1.626 میلیون 659,600
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 30,450 1,567.00 4.89 30,559 1,458.00 4.55 12:29 3,743 8.277 میلیون 252.922 میلیارد 3,511.24 32,017 31,400 30,417 31,500 6 3,671 30,450 12 6,421 30,450 77.207 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 6.136 میلیون 2.14 میلیون 7.164 میلیون 1.112 میلیون
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 8,220 264.00 3.32 8,250 294.00 3.70 12:29 4,147 31.295 میلیون 258.174 میلیارد 5,147.66 7,956 8,020 8,000 8,353 8 53,892 8,220 16 125,133 8,220 21.827 هزار میلیارد - - 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 4.386 میلیون -228,173 - - - 29.746 میلیون 1.55 میلیون 31.284 میلیون 11,829
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 8,540 402.00 4.94 8,363 225.00 2.76 12:29 8,491 91.654 میلیون 766.502 میلیارد 18,428.76 8,138 7,761 7,761 8,544 11 87,984 8,542 41 95,662 8,542 66.569 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 90.549 میلیون 1.105 میلیون 82.603 میلیون 9.051 میلیون
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 23,358 74.00 0.32 23,238 46.00 0.20 12:29 2,229 3.386 میلیون 78.685 میلیارد 1,365.53 23,284 22,200 22,200 24,000 4 5,935 23,340 13 18,019 23,340 13.083 هزار میلیارد 9.609 میلیون 2.091 میلیون 213,000 1.512 میلیون 578,569 3.599 میلیون 349,939 - - - 3.386 میلیون - 3.386 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 13,480 641.00 4.99 13,480 641.00 4.99 12:29 2,679 17.426 میلیون 234.909 میلیارد 24,085.64 12,839 13,480 13,480 13,480 24 174.341 میلیون 13,480 6894 74,231 13,480 687.48 هزار میلیارد 716.626 میلیون 219.851 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 15.826 میلیون 1.6 میلیون 12.481 میلیون 4.946 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 22,105 1,052.00 5.00 22,025 972.00 4.62 12:29 4,977 12.156 میلیون 267.744 میلیارد 2,064.62 21,053 22,105 21,357 22,105 6 730,235 22,105 285 1,590 22,105 13.215 هزار میلیارد 9.342 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 - - - 12.151 میلیون 5,000 12.156 میلیون -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 94,490 4,192.00 4.64 91,502 1,204.00 1.33 12:29 2,588 3.121 میلیون 285.561 میلیارد 607.26 90,298 93,850 87,000 94,810 12 4,382 94,500 6 18,305 94,500 27.451 هزار میلیارد - - 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 - - - 1.859 میلیون 1.261 میلیون 2.055 میلیون 1.065 میلیون
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 51,550 82.00 0.16 51,777 309.00 0.60 12:29 3,399 1.982 میلیون 102.607 میلیارد 916.53 51,468 49,991 49,991 52,830 10 6,037 51,611 11 10,775 51,611 23.3 هزار میلیارد 14.493 میلیون 2.482 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 - - - 1.982 میلیون - 1.882 میلیون 100,000
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 8,795 140.00 1.62 8,755 100.00 1.16 12:29 2,130 9.948 میلیون 87.101 میلیارد 7,705.64 8,655 8,251 8,251 9,000 3 20,100 8,796 5 26,894 8,796 14.008 هزار میلیارد - - 1.6 میلیون 525,995 2.129 میلیون 288,067 194,522 - - - 9.798 میلیون 150,000 9.943 میلیون 5,000
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 13,099 229.00 1.78 13,172 302.00 2.35 12:29 13,665 54.301 میلیون 715.268 میلیارد 4,822.39 12,870 12,802 12,802 13,512 16 106,013 13,100 46 214,175 13,100 87.23 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 - - - 53.003 میلیون 1.298 میلیون 53.459 میلیون 841,878
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 40,323 1,920.00 5.00 40,320 1,917.00 4.99 12:29 1,692 3.918 میلیون 157.976 میلیارد 2,641.54 38,403 40,323 40,011 40,323 3 99,325 40,323 41 1,040 40,323 43.546 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 3.798 میلیون 120,000 3.418 میلیون 500,000
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 26,000 372.00 1.45 26,756 1,128.00 4.40 12:29 4,830 15.882 میلیون 424.93 میلیارد 2,582.78 25,628 26,909 25,650 26,909 9 31,507 26,199 23 16,689 26,199 13.378 هزار میلیارد 10.06 میلیون 2.982 میلیون 500,000 2.415 میلیون 566,975 2.168 میلیون 5,879 - - - 15.632 میلیون 250,000 15.832 میلیون 49,383
فمراد

آلومراد

سهام بورس 59,880 1,811.00 3.12 58,979 910.00 1.57 12:29 1,244 764,972 45.186 میلیارد 527.93 58,069 56,181 56,168 60,972 6 632 59,880 3 4,429 59,880 2.922 هزار میلیارد 1.888 میلیون 176,044 49,535 157,597 18,447 619,624 -15,378 - - - 764,972 - 764,972 -
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 6,059 105.00 1.76 6,098 144.00 2.42 12:29 4,156 27.694 میلیون 168.871 میلیارد 10,435.84 5,954 5,956 5,900 6,249 5 43,442 6,060 11 20,578 6,060 9.526 هزار میلیارد 6.082 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 - - - 27.694 میلیون - 27.663 میلیون 30,879
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 7,505 38.00 0.51 7,509 42.00 0.56 12:29 14,387 89.811 میلیون 674.416 میلیارد 5,769.15 7,467 7,480 7,400 7,698 20 123,969 7,506 49 137,672 7,506 45.054 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 88.953 میلیون 857,797 88.338 میلیون 1.473 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 23,636 1,125.00 5.00 23,431 920.00 4.09 12:29 4,717 7.801 میلیون 182.783 میلیارد 1,995.75 22,511 22,900 22,520 23,636 7 230,513 23,636 113 7,763 23,636 58.671 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 7.729 میلیون 72,144 7.801 میلیون -
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 101,117 3,943.00 4.06 98,148 974.00 1.00 12:29 914 267,392 26.482 میلیارد 352.53 97,174 94,302 94,302 101,500 3 237 101,119 2 1,548 101,119 22.868 هزار میلیارد 23.666 میلیون 1.436 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 - - - 267,392 - 267,392 -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 20,471 355.00 1.76 20,615 499.00 2.48 12:29 1,696 3.042 میلیون 62.716 میلیارد 2,234.85 20,116 20,913 20,214 21,000 2 12,630 20,463 9 6,096 20,463 7.215 هزار میلیارد 5.307 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 - - - 3.042 میلیون - 3.042 میلیون -
پاسا

ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 23,874 826.00 3.34 24,018 682.00 2.76 12:29 2,353 4.814 میلیون 115.615 میلیارد 2,868.18 24,700 23,465 23,465 25,000 3 11,970 23,870 9 8,025 23,870 21.616 هزار میلیارد 7.408 میلیون 2.434 میلیون 600,000 1.432 میلیون 1.002 میلیون 3.022 میلیون 473,283 - - - 4.701 میلیون 112,926 4.811 میلیون 2,378
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 19,376 922.00 5.00 19,318 864.00 4.68 12:29 32,414 201.597 میلیون 3.894 هزار میلیارد 18,119.93 18,454 19,100 18,800 19,376 31 1.015 میلیون 19,376 267 122,179 19,376 965.9 هزار میلیارد 4.662 میلیارد 3.894 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 150.885 میلیون 50.712 میلیون 175.032 میلیون 26.565 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 63,500 2,953.00 4.88 63,066 2,519.00 4.16 12:29 1,028 948,576 59.822 میلیارد 868.87 60,547 63,400 60,547 63,574 3 1,799 63,574 3 44,461 63,574 15.136 هزار میلیارد 5.822 میلیون 1.118 میلیون 240,000 528,872 589,136 1.229 میلیون 384,676 - - - 948,576 - 752,837 195,739
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 45,239 1,509.00 3.45 45,058 1,328.00 3.04 12:29 908 810,671 36.881 میلیارد 877.86 43,730 45,844 45,000 45,844 1 360 45,239 3 1,750 45,239 11.49 هزار میلیارد 7.122 میلیون 1.791 میلیون 255,000 1.291 میلیون 499,485 1.333 میلیون 216,723 - - - 785,571 25,100 810,671 -
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,010 26.00 1.31 2,031 47.00 2.37 12:29 13,378 257.094 میلیون 522.076 میلیارد 23,617.03 1,984 1,950 1,950 2,079 27 642,152 2,010 66 594,170 2,010 48.257 هزار میلیارد 1.714 میلیارد 1.313 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 206.806 میلیون 50.288 میلیون 241.249 میلیون 15.845 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 66,987 3,189.00 5.00 66,917 3,119.00 4.89 12:29 6,174 8.898 میلیون 595.457 میلیارد 752.34 63,798 66,880 66,020 66,987 35 1.502 میلیون 66,987 461 3,280 66,987 66.917 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.708 میلیون 3.191 میلیون 4.919 میلیون 3.979 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 20,714 986.00 5.00 20,586 858.00 4.35 12:29 4,582 18.978 میلیون 390.678 میلیارد 3,006.26 19,728 20,220 19,840 20,714 6 81,969 20,714 35 8,094 20,714 98.815 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 12.859 میلیون 6.119 میلیون 11.737 میلیون 7.241 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 14,777 703.00 5.00 14,739 665.00 4.73 12:29 11,196 84.124 میلیون 1.24 هزار میلیارد 6,291.99 14,074 14,538 14,180 14,777 22 526,410 14,777 169 127,675 14,777 1494.535 هزار میلیارد 1.71 میلیارد 326.644 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 191.477 میلیون 102.447 میلیون - - - 67.213 میلیون 16.911 میلیون 32.029 میلیون 52.094 میلیون
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 11,254 101.00 0.91 11,328 175.00 1.57 12:29 3,568 14.054 میلیون 159.211 میلیارد 10,394.33 11,153 11,200 10,897 11,700 9 91,161 11,254 21 55,422 11,254 12.686 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 14.026 میلیون 28,500 13.476 میلیون 578,500
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 94,700 3,743.00 3.80 94,582 3,861.00 3.92 12:29 3,170 1.546 میلیون 146.22 میلیارد 529.15 98,443 94,420 93,521 97,250 4 1,410 94,699 11 738 94,699 18.916 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 - - - 1.546 میلیون - 1.546 میلیون 383
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 80,481 2,473.00 3.17 80,518 2,510.00 3.22 12:29 6,746 4.764 میلیون 383.589 میلیارد 1,245.23 78,008 79,000 78,200 81,900 11 11,057 80,500 27 10,313 80,500 149.763 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 4.717 میلیون 46,700 4.555 میلیون 209,253
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 12,199 230.00 1.85 12,068 361.00 2.90 12:29 3,299 10.956 میلیون 132.212 میلیارد 3,331.79 12,429 11,808 11,808 12,650 12 33,586 12,200 15 65,454 12,200 17.243 هزار میلیارد 10.838 میلیون 2.559 میلیون 714,420 1.03 میلیون 1.529 میلیون 3.032 میلیون 248,887 - - - 10.948 میلیون 7,683 10.956 میلیون -
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 1,666 79.00 4.98 1,653 66.00 4.16 12:29 60,410 1.735 میلیارد 2.869 هزار میلیارد 12,069.44 1,587 1,600 1,587 1,666 46 12.751 میلیون 1,666 645 1.084 میلیون 1,666 498.637 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 1.564 میلیارد 171.661 میلیون 1.28 میلیارد 455.905 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 9,460 376.00 3.82 9,465 371.00 3.77 12:29 45,192 427.369 میلیون 4.045 هزار میلیارد 11,725.54 9,836 9,345 9,345 9,825 58 291,128 9,460 73 542,617 9,460 101.039 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 424.293 میلیون 3.076 میلیون 423.708 میلیون 3.661 میلیون
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 23,400 397.00 1.67 23,534 263.00 1.11 12:29 2,491 4.475 میلیون 105.311 میلیارد 2,055.86 23,797 22,783 22,610 24,495 2 4,644 23,400 7 3,495 23,400 4.875 هزار میلیارد - - 207,166 154,070 296,914 409,959 29,891 - - - 4.102 میلیون 372,378 4.375 میلیون 100,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 133,000 4,076.00 3.16 132,285 3,361.00 2.61 12:29 1,894 1.466 میلیون 193.945 میلیارد 384.73 128,924 128,901 128,901 135,000 3 4,519 133,000 4 560 133,000 793.71 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 1.038 میلیون 427,853 1.426 میلیون 40,600
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 38,800 336.00 0.86 38,190 946.00 2.42 12:29 17,009 37.994 میلیون 1.451 هزار میلیارد 2,284.08 39,136 37,180 37,180 40,600 20 32,983 38,911 31 44,626 38,911 38.19 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 37.744 میلیون 249,879 37.668 میلیون 326,296
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 11,648 227.00 1.99 11,722 301.00 2.64 12:29 28,812 123.173 میلیون 1.444 هزار میلیارد 370.39 11,421 11,869 11,421 11,989 22 307,025 11,649 142 237,598 11,649 52.561 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 123.01 میلیون 162,376 123.099 میلیون 73,864
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 42,111 33.00 0.08 42,235 91.00 0.22 12:29 1,573 1.183 میلیون 49.963 میلیارد 853.28 42,144 41,251 41,251 43,000 5 5,116 42,100 14 2,331 42,100 15.205 هزار میلیارد 11.416 میلیون 2.246 میلیون 360,000 1.363 میلیون 883,644 2.103 میلیون 449,187 - - - 1.173 میلیون 10,010 1.183 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 27,400 3,908.00 16.64 27,403 3,911.00 16.65 12:29 11,415 37.64 میلیون 1.031 هزار میلیارد 9,321.38 23,492 26,480 26,480 27,804 37 287,022 27,400 214 172,692 27,400 590.809 هزار میلیارد 696.068 میلیون 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 32.022 میلیون 5.618 میلیون 34.266 میلیون 3.374 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,748 30.00 1.75 1,754 36.00 2.10 12:29 23,260 502.488 میلیون 881.565 میلیارد 34,998.17 1,718 1,750 1,722 1,785 58 1.101 میلیون 1,748 104 1.014 میلیون 1,748 307.571 هزار میلیارد 2.897 میلیارد 2.658 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 367.943 میلیون 134.544 میلیون 402.198 میلیون 100.289 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 42,460 2,005.00 4.96 42,053 1,598.00 3.95 12:29 1,039 3.019 میلیون 126.953 میلیارد 4,761.55 40,455 40,000 40,000 42,477 2 1,050 42,477 4 20,758 42,477 126.159 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 1.296 میلیون 1.723 میلیون 2.685 میلیون 334,232
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 25,520 511.00 1.96 25,055 976.00 3.75 12:29 7,047 15.021 میلیون 376.334 میلیارد 2,034.39 26,031 24,730 24,730 25,991 15 20,729 25,504 17 47,575 25,504 23.056 هزار میلیارد 16.056 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 - - - 15.02 میلیون 220 15.021 میلیون -
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 88,189 4,199.00 5.00 86,586 2,596.00 3.09 12:29 2,676 2.747 میلیون 237.827 میلیارد 1,005.99 83,990 82,000 82,000 88,189 5 51,468 88,189 21 3,682 88,189 21.647 هزار میلیارد 9.571 میلیون 2.057 میلیون 250,000 1.159 میلیون 898,126 3.026 میلیون 312,646 - - - 2.454 میلیون 292,517 2.49 میلیون 257,000
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 184,823 8,800.00 5.00 183,852 7,829.00 4.45 12:29 1,244 825,901 151.844 میلیارد 2,137.76 176,023 184,824 179,595 184,824 2 3,039 184,823 7 934 184,823 35.851 هزار میلیارد 9.918 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.517 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 - - - 742,701 83,200 567,923 257,978
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 75,300 2,082.00 2.84 75,125 1,907.00 2.60 12:29 958 462,863 35.181 میلیارد 513.11 73,218 70,000 70,000 76,878 1 644 75,013 6 512 75,013 75.125 هزار میلیارد 36.325 میلیون 4.255 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 3.408 میلیون 1.368 میلیون - - - 454,587 8,276 416,531 46,332
سهگمت

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 30,635 1,458.00 5.00 30,264 1,087.00 3.73 12:29 294 1.389 میلیون 42.542 میلیارد 3,544.45 29,177 29,753 29,753 30,635 4 1.73 میلیون 30,635 117 1,622 30,635 15.22 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.999 میلیون 502,900 1.299 میلیون 1.701 میلیون 2.467 میلیون 500,607 - - - 250,939 1.138 میلیون 669,105 720,257
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 10,266 488.00 4.99 10,209 431.00 4.41 12:29 2,573 20.901 میلیون 213.374 میلیارد 6,517.12 9,778 10,089 9,400 10,266 5 3.002 میلیون 10,266 373 46,100 10,266 26.85 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 19.951 میلیون 950,000 20.894 میلیون 6,583
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 41,340 2,064.00 4.76 42,807 597.00 1.38 12:29 12,217 14.413 میلیون 616.957 میلیارد 2,004.94 43,404 44,793 41,280 44,970 34 32,390 41,440 48 61,028 41,440 46.672 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون - - - 14 میلیون 412,228 14.353 میلیون 60,000
مداران

داده‌پردازی‌ایران‌

سهام بورس 36,686 1,746.00 5.00 35,705 765.00 2.19 12:29 2,383 6.229 میلیون 222.391 میلیارد 1,871.56 34,940 33,193 33,193 36,687 7 65,216 36,687 9 26,656 36,687 23.208 هزار میلیارد 9.696 میلیون 2.26 میلیون 650,000 1.183 میلیون 1.077 میلیون 1.826 میلیون 332,337 - - - 5.37 میلیون 858,860 4.797 میلیون 1.432 میلیون
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 40,678 995.00 2.51 39,976 293.00 0.74 12:29 6,054 6.412 میلیون 256.338 میلیارد 1,400.14 39,683 39,997 39,110 41,000 19 39,973 40,679 23 41,367 40,679 48.571 هزار میلیارد 22.172 میلیون 49.827 میلیون 202,500 365,487 2.297 میلیون 1.353 میلیون 1.058 میلیون - - - 6.303 میلیون 109,527 6.399 میلیون 13,101
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 95,000 1,007.00 1.07 93,850 143.00 0.15 12:29 22,669 25.856 میلیون 2.427 هزار میلیارد 1,252.67 93,993 97,000 89,294 97,490 25 35,127 95,000 49 34,839 95,000 47.864 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 21.483 میلیون 4.373 میلیون 23.88 میلیون 1.976 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 39,800 3,827.00 10.64 39,605 3,632.00 10.10 12:29 2,688 5.179 میلیون 205.126 میلیارد 2,139.48 35,973 38,588 37,500 40,517 7 11,011 39,500 20 7,276 39,500 39.605 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون - - - 4.014 میلیون 1.165 میلیون 5.148 میلیون 31,035
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 43,950 689.00 1.59 43,768 507.00 1.17 12:29 3,619 3.742 میلیون 163.76 میلیارد 1,703.91 43,261 43,500 42,300 45,190 11 5,791 43,950 14 10,180 43,950 13.13 هزار میلیارد 8.293 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 - - - 3.736 میلیون 5,694 3.663 میلیون 78,207
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 15,700 632.00 4.19 15,764 696.00 4.62 12:29 5,744 31.525 میلیون 496.963 میلیارد 14,298.51 15,068 15,599 15,200 15,821 21 149,282 15,700 63 300,603 15,700 2262.134 هزار میلیارد 2.504 میلیارد 534.588 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 22.549 میلیون 8.976 میلیون 11.684 میلیون 19.841 میلیون
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 47,200 821.00 1.77 46,335 44.00 0.09 12:29 2,099 2.023 میلیون 93.756 میلیارد 1,431.05 46,379 47,780 44,500 48,000 6 1,033 47,160 6 12,476 47,160 5.095 هزار میلیارد - - 109,957 367,264 185,090 385,293 89,591 - - - 1.89 میلیون 133,000 1.84 میلیون 183,000
کلوند

کاشی‌ الوند

سهام بورس 29,180 1,383.00 4.98 28,944 1,147.00 4.13 12:29 2,080 2.674 میلیون 77.381 میلیارد 1,757.13 27,797 28,630 28,000 29,186 14 25,477 29,186 7 50,419 29,186 11.578 هزار میلیارد 5.964 میلیون 2.19 میلیون 400,000 1.576 میلیون 613,817 1.817 میلیون 227,692 - - - 2.674 میلیون - 2.332 میلیون 341,255
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 36,012 1,730.00 4.58 35,988 1,754.00 4.65 12:29 1,448 3.464 میلیون 124.668 میلیارد 949.27 37,742 35,855 35,855 37,500 5 12,406 36,000 12 4,677 36,000 30.08 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 - - - 2.472 میلیون 991,898 3.463 میلیون 845
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 10,962 522.00 5.00 10,847 407.00 3.90 12:29 2,440 10.334 میلیون 112.088 میلیارد 4,896.87 10,440 10,715 10,400 10,962 2 1.772 میلیون 10,962 296 1,761 10,962 28.783 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 10.334 میلیون - 10.334 میلیون -
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 47,221 2,248.00 5.00 46,352 1,379.00 3.07 12:29 1,656 2.099 میلیون 97.31 میلیارد 1,000.91 44,973 45,499 44,900 47,221 5 84,475 47,221 83 8,910 47,221 23.176 هزار میلیارد 15.578 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 - - - 2.099 میلیون - 2.099 میلیون -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 39,299 1,677.00 4.46 38,385 763.00 2.03 12:29 1,037 768,609 29.977 میلیارد 2,276.98 37,622 39,299 38,500 39,388 3 3,468 39,300 6 2,634 39,300 55.658 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 768,609 - 729,781 38,828
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 27,119 1,291.00 5.00 27,043 1,215.00 4.70 12:29 1,542 4.044 میلیون 109.35 میلیارد 7,847.65 25,828 26,980 26,110 27,119 4 640,756 27,119 82 5,259 27,119 218.075 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 3.488 میلیون 555,696 2.938 میلیون 1.106 میلیون
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 32,999 1,104.00 3.24 32,456 1,647.00 4.83 12:29 2,362 7.939 میلیون 257.649 میلیارد 2,724.58 34,103 32,398 32,398 33,999 15 42,082 32,999 29 16,430 32,999 21.096 هزار میلیارد 16.792 میلیون 5.119 میلیون 650,000 3.483 میلیون 1.655 میلیون 9.245 میلیون 1.042 میلیون - - - 5.697 میلیون 2.242 میلیون 7.939 میلیون -
کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 33,450 112.00 0.34 34,008 670.00 2.01 12:29 3,145 5.34 میلیون 181.59 میلیارد 1,609.17 33,338 32,310 32,310 34,800 6 19,135 33,450 9 7,607 33,450 15.304 هزار میلیارد 7.508 میلیون 1.321 میلیون 450,000 640,213 680,743 1.441 میلیون 365,649 - - - 5.03 میلیون 310,000 5.006 میلیون 333,391
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 23,408 1,114.00 5.00 23,364 1,070.00 4.80 12:29 5,293 15.469 میلیون 361.401 میلیارد 7,918.65 22,294 23,141 22,772 23,408 17 27,838 23,408 33 119,800 23,408 140.184 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 15.387 میلیون 81,352 11.32 میلیون 4.149 میلیون
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 91,700 3,952.00 4.50 90,268 2,520.00 2.87 12:29 1,028 419,075 38.281 میلیارد 866.41 87,748 86,201 86,201 92,135 2 820 91,730 4 2,984 91,730 18.054 هزار میلیارد 10.898 میلیون 1.622 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,153 1.314 میلیون 81,069 - - - 404,075 15,000 419,075 -
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 41,291 297.00 0.71 40,940 648.00 1.56 12:29 2,054 1.511 میلیون 61.86 میلیارد 508.64 41,588 40,005 40,005 41,999 6 3,098 41,295 4 2,324 41,295 24.564 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.039 میلیون 388,000 2.865 میلیون 1.174 میلیون 3.344 میلیون 1.002 میلیون - - - 1.511 میلیون - 1.511 میلیون -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 33,531 1,596.00 5.00 32,660 725.00 2.27 12:29 516 797,534 26.742 میلیارد 1,385.27 31,935 33,531 33,531 33,531 6 6.376 میلیون 33,531 977 3,974 33,531 24.869 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 - - - 747,534 50,000 730,739 66,795
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 15,099 412.00 2.81 14,772 85.00 0.58 12:29 1,246 5.489 میلیون 81.078 میلیارد 3,968.04 14,687 14,989 13,953 15,259 1 4,892 15,037 6 44,980 15,037 11.818 هزار میلیارد 7.543 میلیون 4.452 میلیون 800,000 3.445 میلیون 1.007 میلیون 690,476 368,027 - - - 5.005 میلیون 483,400 5.489 میلیون -
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 8,097 310.00 3.98 8,061 274.00 3.52 12:29 4,520 26.685 میلیون 215.109 میلیارد 8,502.68 7,787 7,950 7,860 8,176 6 39,341 8,090 17 106,000 8,090 44.336 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - 26.683 میلیون 1,550 26.227 میلیون 458,037
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 11,090 416.00 3.90 10,977 303.00 2.84 12:29 6,040 21.754 میلیون 238.806 میلیارد 5,621.73 10,674 10,750 10,400 11,100 16 127,493 11,090 32 74,664 11,090 49.397 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 21.744 میلیون 10,000 21.4 میلیون 354,137
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 29,994 304.00 1.02 29,799 109.00 0.37 12:29 891 1.188 میلیون 35.628 میلیارد 1,088.64 29,690 29,984 29,966 30,164 5 4,751 29,995 6 9,259 29,995 268.191 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 798,533 389,061 1.104 میلیون 83,212
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 44,455 1,228.00 2.84 44,782 1,555.00 3.60 12:29 1,912 2.114 میلیون 94.682 میلیارد 1,228.16 43,227 44,700 43,470 45,380 6 5,130 44,500 9 1,769 44,500 30.47 هزار میلیارد 20.827 میلیون 5.566 میلیون 680,400 2.747 میلیون 2.819 میلیون 6.221 میلیون 1.881 میلیون - - - 2.114 میلیون - 2.076 میلیون 38,152
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 22,965 272.00 1.20 22,936 243.00 1.07 12:29 1,710 3.082 میلیون 70.695 میلیارد 1,799.72 22,693 22,800 22,474 23,499 2 5,201 22,965 10 2,749 22,965 30.505 هزار میلیارد - - 1.03 میلیون 2.028 میلیون 1.666 میلیون 3.049 میلیون 934,741 - - - 2.43 میلیون 651,901 3.065 میلیون 17,430
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 42,225 2,010.00 5.00 42,225 2,010.00 5.00 12:29 875 2.801 میلیون 118.282 میلیارد 2,205.92 40,215 42,225 42,225 42,225 5 1.721 میلیون 42,225 859 7,860 42,225 12.456 هزار میلیارد 3.839 میلیون 935,161 294,981 574,576 360,585 715,898 96,074 - - - 2.801 میلیون - 2.801 میلیون -
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 8,920 80.00 0.89 9,013 13.00 0.14 12:29 1,195 3.869 میلیون 34.891 میلیارد 3,656.8 9,000 8,770 8,770 9,211 2 24,537 8,916 9 45,480 8,916 4.777 هزار میلیارد 3.052 میلیون 1.11 میلیون 530,000 405,139 704,555 103,258 129,958 - - - 3.836 میلیون 33,000 3.869 میلیون -
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 99,050 1,428.00 1.42 98,816 1,662.00 1.65 12:29 2,977 2.414 میلیون 238.585 میلیارد 1,033.36 100,478 100,299 97,999 100,299 5 3,474 99,048 12 4,180 99,048 59.29 هزار میلیارد 26.636 میلیون 7.594 میلیون 400,000 3.477 میلیون 2.95 میلیون 6.241 میلیون 3.48 میلیون - - - 1.682 میلیون 732,137 2.322 میلیون 92,431
قهکمت

قندهکمتان‌

سهام بورس 47,599 2,266.00 5.00 47,256 1,923.00 4.24 12:29 682 982,168 46.727 میلیارد 637.78 45,333 47,563 46,200 47,599 3 3,988 47,599 5 201 47,604 19.394 هزار میلیارد 9.083 میلیون 1.841 میلیون 273,600 900,671 940,113 2.608 میلیون 440,594 - - - 982,168 - 848,852 133,316
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 109,090 5,741.00 5.00 114,354 477.00 0.42 12:29 61 36,084 3.936 میلیارد 457.79 114,831 109,090 109,090 109,090 421 150 109,090 2 2.07 میلیون 109,090 6.861 هزار میلیارد 3.213 میلیون 224,127 60,000 89,550 134,577 181,589 129,405 - - - 36,084 - 36,084 -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 10,389 494.00 4.99 10,267 372.00 3.76 12:29 5,024 27.121 میلیون 278.461 میلیارد 4,359.81 9,895 9,720 9,702 10,389 5 150,428 10,389 24 3,476 10,389 19.115 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - 26.956 میلیون 165,000 27.121 میلیون -
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 51,063 2,431.00 5.00 49,471 839.00 1.73 12:29 372 373,079 19.051 میلیارد 993.48 48,632 51,063 51,063 51,063 2 549,770 51,063 190 320 51,063 3.71 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 - - - 323,079 50,000 373,079 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 44,104 112.00 0.25 44,287 295.00 0.67 12:29 2,618 2.418 میلیون 107.075 میلیارد 952.82 43,992 44,702 43,600 44,800 7 2,746 44,109 11 1,698 44,109 177.148 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 2.307 میلیون 110,364 2.367 میلیون 50,804
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 9,823 467.00 4.99 9,823 467.00 4.99 12:29 2,015 42.717 میلیون 419.607 میلیارد 14,400.23 9,356 9,823 9,820 9,823 4 7.108 میلیون 9,823 209 1,732 9,823 98.23 هزار میلیارد - - 10 میلیون 227.463 میلیون 14.709 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 25.017 میلیون 17.7 میلیون 3.294 میلیون 39.423 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی