شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 49,010 45,263.00 1.00 17:05 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 7.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 -
زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

آتی بورس کالا 95,800 0.00 0.00 94,868 0.00 0.00 16:59 916 5.542 52.58 میلیارد - - 95,200 94,500 96,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 99

آتی بورس کالا 81,500 0.00 0.00 80,091 0.00 0.00 16:59 61 100 800.91 میلیون - - 79,900 79,600 82,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل فروردین 99

پسته تحویل فروردین 99

آتی بورس کالا 966,000 0.00 0.00 965,810 0.00 0.00 16:59 506 883 85.28 میلیارد - - 959,000 958,000 969,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 99

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 99

آتی بورس کالا 104,300 0.00 0.00 103,072 0.00 0.00 16:59 1,915 12.999 133.98 میلیارد - - 103,400 102,600 104,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اسفند 98

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اسفند 98

آتی بورس کالا 75,100 0.00 0.00 73,629 0.00 0.00 16:59 187 1.026 7.55 میلیارد - - 74,200 72,900 75,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل بهمن ماه 98

پسته تحویل بهمن ماه 98

آتی بورس کالا 925,000 0.00 0.00 920,417 0.00 0.00 16:56 99 115 10.58 میلیارد - - 920,000 917,000 926,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل بهمن 98

زیره سبز تحویل بهمن 98

آتی بورس کالا 331,700 0.00 0.00 332,875 0.00 0.00 16:51 6 8 266.3 میلیون - - 332,000 331,700 333,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تشتاد

صنایع تولیدی اشتاد ایران‌

سهام پایه فرابورس 16,305 474.00 2.99 16,259 428.00 2.70 14:53 546 1.009 میلیون 16.398 میلیارد - 15,831 16,249 15,903 16,305 2 4,000 11,772 1 6,250 12,000 6.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.009 میلیون - 1.009 میلیون -
زیره سبز تحویل فروردین 99

زیره سبز تحویل فروردین 99

آتی بورس کالا 334,800 0.00 0.00 332,333 0.00 0.00 14:36 8 9 299.1 میلیون - - 332,500 330,800 334,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 15,945 515.00 3.34 16,140 710.00 4.60 14:24 709 2.094 میلیون 33.792 میلیارد 1,482.5 15,430 16,100 15,800 16,201 1 7,031 15,800 2 6,686 15,945 2.623 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 - - - 2.044 میلیون 50,000 1.974 میلیون 120,000
زعفران نگین تحویل دی ماه 98

زعفران نگین تحویل دی ماه 98

آتی بورس کالا 89,900 0.00 0.00 88,557 0.00 0.00 14:19 978 7.289 64.55 میلیارد - - 88,200 87,800 89,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ضجار3005

اختیارخ وتجارت-800-1399/03/21

اختیار معامله بورس 29 0.00 0.00 - 0.00 0.00 14:19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
کابگن

تولیدی و صنعتی آبگینه‌

سهام پایه فرابورس 2,749 27.00 0.99 2,749 27.00 0.99 14:06 1 1 2,749 - 2,722 2,749 2,749 2,749 32 - - 0 550,094 2,130 255.6 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور

سهام پایه فرابورس 13,900 336.00 2.48 13,893 329.00 2.43 14:05 1,036 3.056 میلیون 42.457 میلیارد - 13,564 13,970 13,631 13,970 0 400,667 9,603 10 - - 1.356 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.99 میلیون 66,133 2.796 میلیون 260,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 17,450 499.00 2.94 17,500 549.00 3.24 13:28 1,145 2.133 میلیون 37.328 میلیارد 2,030.59 16,951 17,798 16,952 17,798 1 356 17,301 1 1,910 17,301 9.154 هزار میلیارد 9.913 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 - - - 2.133 میلیون - 2.079 میلیون 54,152
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 14,198 57.00 0.40 14,435 180.00 1.26 13:28 2,049 3.343 میلیون 48.251 میلیارد 1,712.86 14,255 14,966 14,000 14,966 1 1,332 14,198 1 7,208 14,198 7.413 هزار میلیارد 7.944 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 3.207 میلیون 135,621 3.341 میلیون 1,708
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,778 157.00 3.99 3,803 132.00 3.35 13:21 1,921 16.213 میلیون 61.654 میلیارد 6,984.07 3,935 3,840 3,739 3,939 1 2,000 3,743 1 8,800 3,778 3.542 هزار میلیارد 4.082 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 15.144 میلیون 1.069 میلیون 16.204 میلیون 9,000
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 13:21 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
گوهرانح

ح . س. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 2,222 4.00 0.18 2,178 48.00 2.16 13:19 177 1.33 میلیون 2.896 میلیارد 6,842.44 2,226 2,145 2,145 2,289 1 20,000 2,170 1 20,000 2,220 871.2 میلیارد - - - - - - - - - - 1.33 میلیون - 1.33 میلیون -
اخزا812

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

اوراق فرابورس 679,000 71.00 0.01 680,674 1,745.00 0.26 13:09 26 60,335 41.068 میلیارد - 678,929 678,000 678,000 679,120 1 - - 0 3,000 681,450 27.227 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,941 48,394 8,109 52,226
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 722,000 452.00 0.06 721,249 299.00 0.04 13:09 23 65,943 47.561 میلیارد - 721,548 720,007 720,007 722,000 1 3,010 722,000 1 639 722,300 10.819 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,173 63,770 847 65,096
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 13,890 126.00 0.92 14,098 334.00 2.43 12:50 2,255 5.421 میلیون 76.43 میلیارد 3,762.92 13,764 14,452 13,500 14,452 1 1,200 13,830 2 20,728 13,890 3.001 هزار میلیارد 3.611 میلیون 911,905 218,000 614,946 296,959 592,288 80,346 - - - 5.414 میلیون 7,500 5.421 میلیون -
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 42,300 55.00 0.13 42,849 494.00 1.17 12:49 706 707,183 30.302 میلیارد 1,412.16 42,355 42,893 42,000 44,000 1 1,000 42,250 1 7,826 42,300 8.573 هزار میلیارد 9.171 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 - - - 707,183 - 561,269 145,914
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 6,409 302.00 4.50 6,504 207.00 3.08 12:49 2,189 9.764 میلیون 63.504 میلیارد 4,423.92 6,711 6,540 6,376 6,780 2 51,400 6,407 3 19,886 6,409 6.39 هزار میلیارد - - 952,095 1.604 میلیون 1.009 میلیون 1.642 میلیون 7,112 - - - 9.733 میلیون 31,553 9.724 میلیون 40,114
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 8,747 152.00 1.77 8,979 384.00 4.47 12:49 1,007 4.76 میلیون 42.742 میلیارد 8,695.26 8,595 9,000 8,608 9,024 1 2,000 8,745 1 4,211 8,747 2.063 هزار میلیارد - - 240,000 73,571 283,275 14,919 630 - - - 4.76 میلیون - 4.74 میلیون 20,000
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام پایه فرابورس 6,602 102.00 1.57 6,639 139.00 2.14 12:48 2,097 17.143 میلیون 113.809 میلیارد - 6,500 6,695 6,305 6,695 1 19,400 2,681 1 1,000 2,701 6.459 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.143 میلیون - 14.885 میلیون 2.258 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام پایه فرابورس 2,502 49.00 2.00 2,502 49.00 2.00 12:47 98 2.171 میلیون 5.433 میلیارد - 2,453 2,502 2,502 2,502 - - - - 9.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.121 میلیون 50,000 171,304 2 میلیون
وسدید

گروه ‌صنعتی‌ سدید

سهام پایه فرابورس 7,580 207.00 2.81 7,540 167.00 2.27 12:46 4,144 34.808 میلیون 262.472 میلیارد - 7,373 7,594 7,152 7,594 0 9,271 2,900 1 - - 29.351 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.8 میلیون 3.009 میلیون 31.108 میلیون 3.7 میلیون
نتوس

پشم‌ بافی‌ توس

سهام پایه فرابورس 63,435 483.00 0.77 63,788 836.00 1.33 12:45 752 236,651 15.095 میلیارد - 62,952 64,840 62,100 64,840 1 30,076 53,521 12 179 55,000 1.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 231,894 4,757 236,651 -
غصینو

صنعتی مینو

سهام پایه فرابورس 46,732 1,431.00 2.97 47,061 1,102.00 2.29 12:44 880 1.17 میلیون 55.056 میلیارد - 48,163 46,819 46,719 48,983 1 533,136 26,384 59 2 28,068 48.163 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 811,444 358,453 1.142 میلیون 27,624
خودکفا

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

سهام پایه فرابورس 71,424 2,080.00 3.00 69,914 570.00 0.82 12:43 1,358 1.482 میلیون 103.622 میلیارد - 69,344 68,005 67,264 71,424 1 102,971 34,928 63 158 35,190 34.672 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.371 میلیون 110,872 1.378 میلیون 104,194
ضپار1107

اختیارخ خپارس-1500-1398/11/13

اختیار معامله بورس 370 0.00 0.00 - 0.00 0.00 12:43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
حاریا

کشتیرانی آریا

سهام پایه فرابورس 6,000 18.00 0.30 6,019 37.00 0.62 12:42 463 1.855 میلیون 11.166 میلیارد - 5,982 6,099 5,955 6,099 0 1.133 میلیون 3,361 130 - - 1.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.855 میلیون - 1.855 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 73,802 259.00 0.35 73,654 407.00 0.55 12:40 1,385 2.266 میلیون 166.888 میلیارد 2,093.96 74,061 73,015 73,000 74,040 1 700 73,804 1 20 73,990 177.746 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 549,746 1.716 میلیون 1.74 میلیون 525,374
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 13,349 86.00 0.65 13,427 164.00 1.24 12:40 1,805 3.706 میلیون 49.765 میلیارد 5,232.59 13,263 13,001 13,000 13,880 2 1,191 13,345 1 16,728 13,349 4.907 هزار میلیارد 5.336 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 3.486 میلیون 220,000 3.647 میلیون 59,800
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,650 195.00 3.57 5,678 223.00 4.09 12:40 1,035 7.691 میلیون 43.67 میلیارد 4,509.39 5,455 5,727 5,500 5,727 1 400 5,682 1 8,000 5,698 7.201 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 6.872 میلیون 819,077 6.047 میلیون 1.643 میلیون
چفیبرح

ح . فیبر ایران‌

حق تقدم بورس 3,084 157.00 4.84 3,092 149.00 4.60 12:40 455 2.003 میلیون 6.194 میلیارد 6,081.41 3,241 3,200 3,047 3,200 1 13,094 3,090 1 350 3,117 1.401 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.546 میلیون 456,902 1.97 میلیون 33,637
تسه9809

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 470,000 13,949.00 2.88 482,878 1,071.00 0.22 12:40 864 15,078 7.281 میلیارد - 483,949 475,309 459,752 500,000 1 - - 0 42 459,752 713.361 میلیارد - - - - - - - - - - 15,078 - 14,255 823
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 4,502 127.00 2.90 4,563 188.00 4.30 12:40 1,968 10.167 میلیون 46.392 میلیارد 6,608.14 4,375 4,498 4,460 4,593 3 11,306 4,500 3 21,284 4,534 3.998 هزار میلیارد 5.694 میلیون 2.025 میلیون 913,939 1.551 میلیون 474,210 4.408 میلیون -123,198 - - - 10.167 میلیون - 9.627 میلیون 539,654
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 15,247 160.00 1.04 15,927 520.00 3.38 12:39 1,811 5.607 میلیون 89.3 میلیارد 4,614.48 15,407 15,629 15,247 16,177 2 1,000 15,204 1 1,576 16,000 7.704 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 5.451 میلیون 155,624 3.691 میلیون 1.916 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 9,230 413.00 4.68 9,211 394.00 4.47 12:39 1,951 23.632 میلیون 217.679 میلیارد 5,389.71 8,817 9,257 8,850 9,257 2 850 9,169 1 39,000 9,230 61.719 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 17.812 میلیون 5.82 میلیون 18.875 میلیون 4.757 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,662 6.00 0.04 16,293 637.00 4.07 12:39 995 6.445 میلیون 105.008 میلیارد 2,936.66 15,656 16,438 15,611 16,438 1 8,789 15,662 1 21,926 15,755 37.574 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 6.395 میلیون 50,000 5.683 میلیون 762,488
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,198 14.00 0.10 14,356 144.00 1.01 12:39 1,274 2.161 میلیون 31.02 میلیارد 5,032.45 14,212 14,250 14,025 14,800 1 410 14,160 1 10,677 14,198 14.212 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 2.109 میلیون 51,739 1.949 میلیون 211,882
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 19,756 14.00 0.07 19,749 7.00 0.04 12:39 128 712,441 14.07 میلیارد - 19,742 19,842 19,743 19,842 1 693 19,747 1 100 19,780 1.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 371,500 340,941 710,123 2,318
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,720 26.00 0.95 2,739 7.00 0.25 12:39 3,216 37.234 میلیون 101.979 میلیارد 6,252.04 2,746 2,730 2,650 2,850 1 1,723 2,720 1 39,950 2,720 16.476 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - 37.052 میلیون 182,130 36.471 میلیون 762,930
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 29,702 1,079.00 3.51 29,907 874.00 2.84 12:39 1,662 1.355 میلیون 40.525 میلیارد 880.7 30,781 30,996 29,431 31,000 2 1,000 29,705 1 4,000 29,748 6.156 هزار میلیارد 6.825 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 - - - 1.283 میلیون 72,468 1.266 میلیون 89,329
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,370 229.00 4.98 4,439 160.00 3.48 12:39 6,307 28.117 میلیون 124.799 میلیارد 4,020.87 4,599 4,599 4,370 4,599 35 5,000 4,310 1 255,263 4,370 9.198 هزار میلیارد - - 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 - - - 27.755 میلیون 362,274 27.937 میلیون 180,000
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 630,990 2,205.00 0.35 629,607 822.00 0.13 12:39 76 35,756 22.512 میلیارد - 628,785 629,000 629,000 630,990 1 834 629,218 2 40 631,000 25.184 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,485 25,271 9,532 26,224
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,080 355.00 4.21 8,184 251.00 2.98 12:38 422 2.076 میلیون 16.99 میلیارد 6,786.51 8,435 8,430 8,020 8,430 3 30,000 8,055 1 65,065 8,100 253.05 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 821,310 1.255 میلیون 1.934 میلیون 141,952
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 8,990 88.00 0.99 9,145 243.00 2.73 12:38 994 6.301 میلیون 57.623 میلیارد 9,081.28 8,902 9,250 8,500 9,345 2 3,000 8,990 1 60,000 9,000 35.608 هزار میلیارد 41.953 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 - - - 3.213 میلیون 3.088 میلیون 4.802 میلیون 1.499 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,050 228.00 1.40 16,104 174.00 1.07 12:38 1,844 4.36 میلیون 70.213 میلیارد - 16,278 16,281 15,860 16,500 4 10,824 16,060 1 6,927 16,060 309.197 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.062 میلیون 298,290 3.136 میلیون 1.224 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,050 0.00 0.00 16,278 0.00 0.00 12:38 2,025 3.709 میلیون 60.38 میلیارد 3,266.91 - 16,281 15,860 16,500 1 70 16,277 1 100 16,279 312.538 هزار میلیارد 528.596 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون - - - - - - -
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 886,666 612.00 0.07 886,666 612.00 0.07 12:38 1 16 14.187 میلیون - 886,054 886,666 886,666 886,666 1 9,750 886,000 1 26 886,666 5.763 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26 - 26 -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 6,167 239.00 3.73 6,240 166.00 2.59 12:38 2,765 21.403 میلیون 133.562 میلیارد 10,078.58 6,406 6,500 6,092 6,536 1 2,000 6,130 1 2,038 6,167 2.562 هزار میلیارد 2.607 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 21.187 میلیون 216,000 21.303 میلیون 100,000
اخزا801

اسنادخزانه-م1بودجه98-990423

اوراق فرابورس 918,200 199.00 0.02 917,615 386.00 0.04 12:38 19 10,211 9.37 میلیارد - 918,001 917,999 917,500 918,204 1 - - 0 1,000 930,000 4.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 543 9,668 5 10,206
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 7,800 404.00 4.92 7,959 245.00 2.99 12:37 3,117 14.682 میلیون 116.855 میلیارد 3,359.53 8,204 8,202 7,800 8,202 2 16,490 7,800 3 2,000 7,800 4.102 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 - - - 14.082 میلیون 600,000 13.682 میلیون 999,409
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 25,513 949.00 3.59 25,494 968.00 3.66 12:37 1,195 1.501 میلیون 38.264 میلیارد 903.74 26,462 26,474 25,139 26,474 1 67 25,500 1 1,333 25,510 7.939 هزار میلیارد 8.123 میلیون 1.109 میلیون 300,000 318,888 790,564 289,882 193,391 - - - 1.501 میلیون - 1.501 میلیون -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,356 179.00 3.95 4,414 121.00 2.67 12:37 566 2.628 میلیون 11.599 میلیارد 4,253.88 4,535 4,535 4,310 4,535 1 205,800 4,340 4 4,545 4,340 27.21 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 2.328 میلیون 300,000 2.484 میلیون 143,869
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 28,928 343.00 1.20 29,236 651.00 2.28 12:36 1,477 1.094 میلیون 31.978 میلیارد 853.28 28,585 30,000 28,600 30,000 1 712 28,928 2 2,793 28,929 10.291 هزار میلیارد 11.416 میلیون 2.246 میلیون 360,000 1.363 میلیون 883,644 2.103 میلیون 449,187 - - - 1.094 میلیون - 1.082 میلیون 11,987
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 11,231 534.00 4.99 11,224 527.00 4.93 12:36 1,016 5.81 میلیون 65.208 میلیارد 3,522.84 10,697 11,231 11,002 11,231 1 316,605 11,231 47 489 11,233 2.46 هزار میلیارد 2.883 میلیون 568,215 230,000 423,071 145,144 638,864 21,386 - - - 5.81 میلیون - 5.574 میلیون 236,254
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 18,170 290.00 1.62 18,513 633.00 3.54 12:36 769 1.944 میلیون 35.99 میلیارد 2,830.84 17,880 18,767 17,898 18,774 1 4,654 18,100 1 605 18,100 7.152 هزار میلیارد 7.493 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 - - - 1.944 میلیون - 1.845 میلیون 99,116
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 29,740 1,262.00 4.07 30,006 996.00 3.21 12:35 1,026 927,707 27.837 میلیارد 937.81 31,002 31,300 29,452 31,300 1 3,346 29,740 1 1,000 29,750 3.72 هزار میلیارد 3.933 میلیون 421,913 120,000 207,055 214,858 424,409 115,041 - - - 927,707 - 927,707 -
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 26,240 566.00 2.20 25,755 81.00 0.32 12:35 1,102 1.51 میلیون 38.895 میلیارد 1,092.12 25,674 26,444 25,000 26,444 2 500 26,116 1 1,769 26,240 5.135 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 - - - 1.51 میلیون - 1.51 میلیون -
خفولاح

ح . خدمات فنی فولاد یزد

حق تقدم پایه فرابورس 18,000 493.00 2.82 17,502 5.00 0.03 12:34 63 1.404 میلیون 24.564 میلیارد - 17,507 18,000 17,500 18,126 - - - - 206.349 میلیارد - - - - - - - - - - 1.404 میلیون - - 1.404 میلیون
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 6,568 312.00 4.99 6,536 280.00 4.48 12:34 1,252 8.603 میلیون 56.229 میلیارد 5,400.33 6,256 6,470 6,380 6,568 1 25,000 6,568 1 1,140 6,659 10.285 هزار میلیارد 11.275 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 - - - 8.603 میلیون - 8.603 میلیون -
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 7,350 110.00 1.52 7,486 246.00 3.40 12:34 1,487 6.208 میلیون 46.473 میلیارد 4,051.63 7,240 7,590 7,300 7,602 1 1,000 7,330 1 10,500 7,350 4.561 هزار میلیارد - - 630,000 3.181 میلیون 681,920 3.92 میلیون 5,126 - - - 6.208 میلیون 150 5.474 میلیون 733,811
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 11,618 553.00 5.00 11,510 445.00 4.02 12:33 3,049 21.458 میلیون 246.97 میلیارد 3,651.84 11,065 11,150 10,780 11,618 1 2.044 میلیون 11,618 109 1,000 11,619 21.577 هزار میلیارد 25.208 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون - - - 19.83 میلیون 1.628 میلیون 7.884 میلیون 13.574 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 14,895 0.00 0.00 15,678 0.00 0.00 12:33 3,173 35.148 میلیون 551.05 میلیارد 3,319.54 - 15,678 14,895 15,678 0 6.018 میلیون 15,693 494 - - 216.356 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 14,895 783.00 4.99 15,258 420.00 2.68 12:33 4,167 16.943 میلیون 258.513 میلیارد - 15,678 15,678 14,895 15,678 44 101 14,801 1 2.254 میلیون 14,895 210.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.16 میلیون 1.783 میلیون 11.532 میلیون 5.411 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 12,516 2.00 0.02 12,723 209.00 1.67 12:33 1,636 11.692 میلیون 148.757 میلیارد 3,617.83 12,514 13,000 12,508 13,080 1 80 12,516 1 2,094 12,545 81.341 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 9.758 میلیون 1.935 میلیون 5.746 میلیون 5.947 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 12,250 182.00 1.46 12,409 23.00 0.19 12:32 5,612 21.71 میلیون 269.389 میلیارد 4,258.27 12,432 12,800 12,070 12,800 1 5,000 12,260 1 300 12,300 46.62 هزار میلیارد - - 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 19.544 میلیون 2.166 میلیون 21.228 میلیون 482,000
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,300 54.00 1.03 5,248 2.00 0.04 12:30 550 4.688 میلیون 24.601 میلیارد 7,712.13 5,246 5,246 5,210 5,300 1 4,777 5,211 1 451 5,308 186.233 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 688,514 4 میلیون 3.057 میلیون 1.631 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,085 523.00 4.51 11,088 520.00 4.48 12:30 10,168 27.763 میلیون 307.849 میلیارد 3,014.55 11,608 11,050 11,028 11,399 1 1,795 11,085 1 555 11,085 333.01 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 27.532 میلیون 231,750 17.125 میلیون 10.638 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 9,900 432.00 4.18 10,129 203.00 1.96 12:30 7,553 33.303 میلیون 337.336 میلیارد 12,069.44 10,332 10,200 9,889 10,451 7 3,000 9,900 1 22,721 9,900 158.08 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 32.403 میلیون 900,000 26.603 میلیون 6.7 میلیون
وحکمت

بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)

سهام پایه فرابورس 3,929 121.00 2.99 3,981 69.00 1.70 12:30 2,019 10.351 میلیون 41.207 میلیارد - 4,050 3,933 3,929 4,080 0 21.832 میلیون 1,749 579 - - 6.075 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.851 میلیون 500,000 10.351 میلیون -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 4,380 582.00 15.32 4,394 596.00 15.69 12:30 10,018 144.273 میلیون 633.908 میلیارد 18,889.45 3,798 4,300 4,200 4,515 9 30,000 4,390 1 419,875 4,390 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 142.803 میلیون 1.47 میلیون 108.098 میلیون 36.175 میلیون
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 754,000 1,153.00 0.15 753,889 1,042.00 0.14 12:30 19 51,102 38.525 میلیارد - 752,847 753,001 753,000 754,500 1 - - 0 419 756,896 15.192 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,210 48,892 1,102 50,000
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام بورس 3,432 85.00 2.42 3,539 22.00 0.63 12:30 1,946 18.314 میلیون 64.804 میلیارد - 3,517 3,680 3,404 3,680 5 100,000 3,450 2 118,109 3,450 3.185 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.1 میلیون 1.214 میلیون 17.664 میلیون 650,000
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,944 128.00 1.27 9,963 109.00 1.08 12:30 360 685,913 6.834 میلیارد 1,523.8 10,072 10,001 9,802 10,109 1 2,860 9,897 2 1,802 9,945 7.049 هزار میلیارد 8.438 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 - - - 685,913 - 685,913 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,249 35.00 1.53 2,283 1.00 0.04 12:30 4,427 64.758 میلیون 147.846 میلیارد 18,274.89 2,284 2,320 2,200 2,341 11 93,816 2,269 1 101,538 2,269 12.63 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 61.544 میلیون 3.215 میلیون 64.257 میلیون 501,500
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 3,381 38.00 1.14 3,429 86.00 2.57 12:30 5,658 78.31 میلیون 268.514 میلیارد - 3,343 3,419 3,353 3,529 1 178,245 3,381 8 5,000 3,381 68.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 76.433 میلیون 1.878 میلیون 53.19 میلیون 25.121 میلیون
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 45,757 2,178.00 5.00 43,678 99.00 0.23 12:30 1,025 2.381 میلیون 104.018 میلیارد 2,179.79 43,579 42,460 42,000 45,757 2 20,161 45,757 26 1,250 47,161 7.06 هزار میلیارد - - 162,000 1.989 میلیون 440,426 2.039 میلیون 279,124 - - - 2.381 میلیون - 2.381 میلیون -
سدبیر

تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام پایه فرابورس 14,440 0.00 0.00 13,756 0.00 0.00 12:30 752 4.131 میلیون 56.82 میلیارد 5,638.02 - 14,440 13,800 14,443 1 42,030 14,317 4 75 14,802 3.439 هزار میلیارد 3.401 میلیون 443,793 250,000 76,172 367,621 137,281 116,896 - - - - - - -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,750 94.00 2.45 3,791 53.00 1.38 12:30 13,167 116.697 میلیون 442.447 میلیارد 7,949 3,844 3,815 3,748 3,828 2 88,862 3,750 7 200,000 3,750 803.396 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 64.326 میلیون 52.371 میلیون 82.54 میلیون 34.157 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,669 156.00 4.08 3,744 81.00 2.12 12:30 16,412 163.91 میلیون 613.688 میلیارد 10,913.9 3,825 3,880 3,634 3,880 1 30,700 3,661 2 5,000 3,661 50.226 هزار میلیارد - - -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 147.944 میلیون 15.966 میلیون 158.368 میلیون 5.542 میلیون
شلرد

کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 3,737 38.00 1.01 3,778 3.00 0.08 12:30 2,238 16.022 میلیون 60.523 میلیارد - 3,775 3,785 3,725 3,879 1 5,000 3,198 1 21,000 3,198 33.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.022 میلیون - 16.022 میلیون -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 26,103 1,170.00 4.69 26,162 1,229.00 4.93 12:30 5,263 16.446 میلیون 430.247 میلیارد 2,181.64 24,933 26,179 25,555 26,179 3 4,076 26,103 3 7,400 26,103 12.716 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 15.782 میلیون 663,500 14.923 میلیون 1.523 میلیون
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 11,989 10.00 0.08 11,989 10.00 0.08 12:30 1 40,000 479.56 میلیون - 11,999 11,989 11,989 11,989 2 150,000 7,000 3 60,000 11,989 1.199 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 29,900 991.00 3.21 30,005 886.00 2.87 12:30 2,255 3.445 میلیون 103.368 میلیارد 2,521.88 30,891 31,700 29,560 31,700 1 1,100 29,657 2 1,000 29,657 5.004 هزار میلیارد 4.649 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 - - - 3.293 میلیون 152,000 3.415 میلیون 30,000
اخزا806

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اوراق فرابورس 746,000 1,959.00 0.26 746,521 2,480.00 0.33 12:30 23 79,056 59.017 میلیارد - 744,041 744,100 744,001 747,000 0 400 744,100 1 - - 11.198 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,990 75,066 10,729 68,327
ثنظام

س. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام پایه فرابورس 34,999 205.00 0.58 35,200 4.00 0.01 12:30 1,289 1.565 میلیون 55.073 میلیارد - 35,204 36,260 34,150 36,260 0 182,050 27,968 84 - - 2.624 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.565 میلیون - 1.565 میلیون -
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,803 94.00 4.96 1,844 53.00 2.79 12:30 9,281 147.244 میلیون 271.506 میلیارد 18,630.26 1,897 1,888 1,803 1,919 1 23,566 1,803 4 15,702 1,803 43.1 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 143.558 میلیون 3.686 میلیون 142.993 میلیون 4.251 میلیون
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 3,572 45.00 1.24 3,755 138.00 3.82 12:30 4,198 53.342 میلیون 200.324 میلیارد 7,376.59 3,617 3,797 3,437 3,797 2 9,704 3,568 1 72,335 3,568 4.521 هزار میلیارد 4.888 میلیون 2.38 میلیون 1.25 میلیون 367,605 2.012 میلیون 795,715 765,769 - - - 53.074 میلیون 268,450 50.693 میلیون 2.649 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 13,308 700.00 5.00 13,545 463.00 3.31 12:30 8,882 36.769 میلیون 498.053 میلیارد 8,721.77 14,008 14,400 13,308 14,400 33 15,336 13,308 2 1.056 میلیون 13,308 33.619 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 34 میلیون 2.769 میلیون 34.991 میلیون 1.778 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 10,047 477.00 4.98 10,044 474.00 4.95 12:30 4,374 75.464 میلیون 757.997 میلیارد 2,764.84 9,570 10,048 9,900 10,048 22 143,754 10,048 2 333,496 10,048 77.172 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 47.214 میلیون 28.25 میلیون 41.949 میلیون 33.515 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 3,940 121.00 2.98 3,969 92.00 2.27 12:30 2,843 34.237 میلیون 135.892 میلیارد 11,656.36 4,061 4,001 3,935 4,010 1 64,847 3,940 1 613 3,941 81.22 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 11.939 میلیون 22.298 میلیون 22.718 میلیون 11.519 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,008 165.00 2.67 6,092 81.00 1.31 12:30 3,341 12.761 میلیون 77.735 میلیارد 3,965.09 6,173 6,219 6,000 6,280 1 1,538 6,006 2 5,000 6,006 16.914 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 12.761 میلیون - 12.761 میلیون -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,115 78.00 3.56 2,134 59.00 2.69 12:30 16,171 206.21 میلیون 440.083 میلیارد 11,644.27 2,193 2,180 2,101 2,180 2 28,100 2,115 3 35,650 2,115 134.877 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 187.054 میلیون 19.156 میلیون 199.882 میلیون 6.328 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 8,967 1.00 0.01 9,199 233.00 2.60 12:30 3,083 12.241 میلیون 112.613 میلیارد 6,314.9 8,966 9,410 8,700 9,412 1 2,500 8,967 1 8,680 8,967 53.796 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 11.976 میلیون 265,481 10.964 میلیون 1.278 میلیون