شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فیلتر ها

پیام های ناظر

عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (غگز1)

20 آبان 1398 - 16:20
به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/08/20 نماد معاملاتی گز سکه (غگز1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

توقف نماد (وساخت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

20 آبان 1398 - 15:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (وسکاب1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

20 آبان 1398 - 14:40
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (غاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

20 آبان 1398 - 13:15
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کشت وصنعت پیاذر (غاذر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

پرداخت سود در نماد معاملاتی (سخند1)

20 آبان 1398 - 12:40
به اطلاع می رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند1) به ارزش 189 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور (سخند1) به ارزش اسمی کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

توقف نماد (مرقام1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

20 آبان 1398 - 12:10
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت ایران ارقام (مرقام1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (آینده1)

20 آبان 1398 - 11:55
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (آینده1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1398/09/03 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (وثخوز1)

20 آبان 1398 - 11:40
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب ، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 20/08/1398 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (ساذری1)

20 آبان 1398 - 11:15
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آذریت (ساذری1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام ، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1398/08/20 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (خمحرکه1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

20 آبان 1398 - 11:15
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت نیرو محرکه (خمحرکه1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (فالوم1)

20 آبان 1398 - 11:10
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آلومتک (فالوم1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت-گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 20/08/1398 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

توقف نماد (خشرق1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

20 آبان 1398 - 10:45
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت الکتریک خودرو شرق (خشرق1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (خشرق1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

20 آبان 1398 - 10:45
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت الکتریک خودرو شرق (خشرق1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (وامید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

20 آبان 1398 - 10:40
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(حتاید)،(قثابت)

20 آبان 1398 - 10:30
به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های تاید واتر خاورمیانه(حتاید))جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان(قثابت)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی(داروح)

20 آبان 1398 - 10:10
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی حق تقدم شرکت کارخانجات داروپخش(داروح)جهت عرضه 992ر691 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر 000ر20 عدد،<<بدون محدودیت نوسان قیمت>>آماده انجام معامله می باشد.لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابلیت معامله مجدد را ندارد>>.همچنین کارگزارخریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمندست کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (غنوش)

20 آبان 1398 - 10:10
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت نوش مازندران(غنوش)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (زفکا1)

20 آبان 1398 - 10:05
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1398/08/20 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فرابورس1)

20 آبان 1398 - 10:00
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرابورس ایران (فرابورس1) پس از بررسی معاملات، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1398/08/20 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

پذیره نویسی اوراق اجاره در نماد معاملاتی (کیش14021)

20 آبان 1398 - 09:45
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1568/ن/98 مورخ 1398/08/18 این شرکت، تعداد 3،000،000 اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) با قیمت اسمی 1،000،000 ریال، در نماد معاملاتی (کیش14021) و نمونیک KI1Q1از امروز دوشنبه مورخ 1398/08/20 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/08/22 پذیره نویسی می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) پذیره نویسی به روش حراج صورت می گیرد. 2) اوراق مزبور با نام و قابل معامله در فرابورس بوده و نرخ آن 18 درصد سالانه تا سررسید است، که مواعد پرداخت اجاره به صورت هر 3 ماه از تاریخ انتشار و مدت اوراق 48 ماه می باشد. 3) محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 100،000 ورقه می باشد 4) متعهد پذیره نویسی و بازارگردان در نماد معاملاتی (کیش14021) شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن می باشد. 5) حداقل حجم هر سفارش 1 ورقه می باشد و همچنین سفارش وارد شده به سامانه معاملات نیز می ایست مضربی از 1 ورقه باشد (LOT=1). 6) کلیه کارمزدها و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد؛ لذا کارگزاران نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ نمایند. 7) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. 8) پس از اتمام پذیره نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه