شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک پاسارگاد

وپاسار | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,150 0.51
قیمت پایانی: 2,132 1.34

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,162 پایانی 2,132 29.00
بیشترین 2,195 کمترین 2,080
حجم 35.301 میلیون دفعات 2,243
حد قیمت 2,053 - 2,269 ارزش 75.257 میلیارد
حجم مبنا 5.028 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
449 تعداد خریدار 7
14.539 میلیون حجم خرید 20.762 میلیون
429 تعداد فروشنده 5
26.575 میلیون حجم فروش 8.726 میلیون
11.974 میلیون تغییر مالکیت 11.974 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 10,000 2,150 2,150 314,326 7
5 500,000 2,100 2,154 5,000 1
1 500 2,091 2,160 57,431 4
1 19,000 2,163 2,200 236,950 15
1 49,000 2,162 2,207 10,000 1

EPS

سال مالی 1395/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 151 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 380
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 28.86 % رتبه 10
۶ ماهه 53.92 % رتبه 12
۹ ماهه 102.34 % رتبه 11
۱ ساله 116.32 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
108.914 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.21

P/B

% 53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 2,132 1.34 35.301 میلیون 2,243
1398/08/22 2,161 0.69 35.147 میلیون 3,289
1398/08/21 2,176 3.03 29.471 میلیون 2,114
1398/08/20 2,112 0.76 20.81 میلیون 1,427
1398/08/19 2,096 0.43 29.047 میلیون 2,172
1398/08/18 2,087 4.93 141.742 میلیون 5,499
1398/08/14 1,989 0.90 88.058 میلیون 4,214
1398/08/13 2,007 4.57 40.998 میلیون 2,065
1398/08/12 2,103 3.49 180.047 میلیون 8,544
1398/08/11 2,179 2.24 25.984 میلیون 1,988
1398/08/8 2,229 2.53 32.008 میلیون 2,202
1398/08/6 2,174 0.65 19.393 میلیون 1,446
1398/08/4 2,160 1.10 14.046 میلیون 1,319
1398/08/1 2,184 1.00 28.825 میلیون 2,214
1398/07/30 2,206 4.11 57.577 میلیون 3,447
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 63.00 5,475 39.89 میلیون 272.5 هزار میلیارد 1398/08/25
وپست 142.00 4,075 3.106 میلیون 13.477 هزار میلیارد 1398/08/25
وبصادر 10.00 516 121.09 میلیون 91.009 هزار میلیارد 1398/08/25
وپارس 108.00 2,520 21.744 میلیون 60.279 هزار میلیارد 1398/08/25
وسینا 98.00 2,190 2.199 میلیون 22.48 هزار میلیارد 1398/08/25
ونوین 147.00 2,805 66.397 میلیون 37.082 هزار میلیارد 1398/08/25
وخاور 13.00 3,700 4.563 میلیون 37.01 هزار میلیارد 1398/08/25
وکار 20.00 3,190 1.682 میلیون 26.843 هزار میلیارد 1398/08/25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
وتجارت 13.00 433 308.774 میلیون 97.856 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها