شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح.پتروشیمی ممسنی

ممسنیح | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 94 0.00
قیمت پایانی: 94 0.00

آخرین معامله

1396/03/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 94 پایانی 94 0.00
بیشترین 94 کمترین 94
حجم 107.752 میلیون دفعات 2,157
حد قیمت - - - ارزش 10.129 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/03/22
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/03/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 94 0.00 - -
1398/06/9 94 0.00 - -
1398/06/6 94 0.00 - -
1398/06/5 94 0.00 - -
1398/06/4 94 0.00 - -
1398/06/3 94 0.00 - -
1398/06/2 94 0.00 - -
1398/05/30 94 0.00 - -
1398/05/28 94 0.00 - -
1398/05/27 94 0.00 - -
1398/05/26 94 0.00 - -
1398/05/23 94 0.00 - -
1398/05/22 94 0.00 - -
1398/05/20 94 0.00 - -
1398/05/19 94 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 77.00 7,840 2.392 میلیون 63.617 هزار میلیارد 1398/08/25
شپاکسا 18.00 12,242 1.253 میلیون 13.369 هزار میلیارد 1398/08/25
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.09 هزار میلیارد 1398/04/22
شاملا 1,802 37,851 922,174 15.841 هزار میلیارد 1398/08/25
شپدیس 249.00 23,680 591,104 142.764 هزار میلیارد 1398/08/25
تاپیکو 8.00 3,025 12.549 میلیون 250.368 هزار میلیارد 1398/08/25
پارسان 20.00 6,325 4.829 میلیون 256.325 هزار میلیارد 1398/08/25
فارس 66.00 6,788 1.325 میلیون 621.56 هزار میلیارد 1398/08/25
شکربن 944.00 32,196 1.599 میلیون 8.119 هزار میلیارد 1398/08/25
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها